12.11.2015

VOS-HUUTOMERKKEJÄ

YT-neuvottelut Tampereen Työväen Teatterissa. Muuallakin YT-neuvotteluja, tulevaisuusvaihtoehtojen pohdintaa, nomadiksi tai toisen kanssa kimppaan. Joillain onnekkailla teattereilla on puskureita, joista ottaa. Valtionosuusteattereiden vos-leikkausten prosentuaalinen tarkastelu kertoo enemmän kuin absoluuttiset luvut. TINFOn verkkosivuilta löytyy teatterikohtainen prosentuaalinen laskelma.

OKM:n mukaan vuoden yksikköhintoihin tulevia säästöjä ei ole laskettu, eikä vielä myöskään tiedetä indeksien suuruutta.  Kustannuspohjaa, josta säästöt lasketaan, ryhdytään tarkastamaan vuosittain. Vuosien 2017-2020 kehykset eivät ole julkisia.

Koelaskua voi suorittaa käyttämällä henkilötyövuoden yksikköhinta-arviona esimerkiksi  50 924 euroa (jossa siis 3,5%:n leikkaus vuoteen 2016, tämä alv:n piirissä olevilla). Kun tällaisia laskutoimituksia ryhtyy tekemään, täytyy muistaa, ettei vos:a voi laskea automaattisena kertolaskuna kertomalla henkilötyövuosien määrää yksikköhinnalla.  Mukaan täytyy ottaa ns. vos-prosentti joka useimmilla teattereilla on ollut 37%, Tampereen Työväen Teatterilla ja Svenska Teaternilla 60%. Kuvitteellinen laskutoimitus tuottaa sen tuloksen, että vuonna 2017 vos:t laskisivat keskimäärin 9,4% verrattuna vuoteen 2015 (jossa mukana olivat myös työllistämishankkeisiin myönnetyt avustukset). Laskelmat osoittavat, että suurimpia häviäjiä ovat pienet vos-teatterit.

Toisenlaisia uutisia. Lappeenrannassa kaupunginjohtaja on esittänyt teatterille lisämäärärahaa. Lentoliikenteen markkinoinnista säästyneitä euroja voitaisiin nyt sijoittaa teatteriin.

TEHOKKUUSLOIKKAA TEATTERIIN – INNOVATIIVISIA IDEOITA

Yliopistot ovat jyrkästi vastustaneet leikkauksia ja krisitoineet opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasosen niille lähettämää paimenkirjettä. Vos-teattereiden paimenkirjettä odottaessani, Toshiki Okadan Super Premium Soft Double Vanilla Rich -esityksen sekä Slushin innoittamana ehdotan, että suomalaiset teatterit avataan kansainväliselle kilpailulle. Vos-verkoston voi hyvin joku pääomasijoittaja ostaa. Ovathan yksityiset lääkäriasemat jo suurimmaksi ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa, ja Finnkinonkin omistaa kansainvälinen sijoitusyhtiö.

Suurten näyttämöiden katsomot voidaan tarvittaessa muuttaa avokonttoreiksi. Vaihtoehtona voisi olla myös ns. kapselihotellien perustaminen näihin tiloihin. Nämä Japanissa keksityt yöpymismodulit ratkaisisivat asuntopulaa. Niihin voidaan kätevästi liittää automatisoitu puhtaanapito, ilmastointi ja äänieristys.

Työvoimavaltainen teatteri on ongelma ja ylipäätään ihmistyövoima ja ihminen ovat ongelma, jonka poistamisessa teatterit voivat olla edelläkävijöitä. Teattereiden toimintaa voidaan ryhtyä tehostamaan kehittämällä erityistä teatterirobotiikkaa. Teatteriandroidit voisivat hoitaa näyttelemisen. Ja muu palvelutoiminto voitaisiin myös ulkoistaa roboteille.

Teattereissa voitaisiin ryhtyä esittämään livestriimattuna hallituksen realityshow'ta , 24h. Mikäli yöpymismoduleista syntyy liikatarjontaa tai livestriimattua hallitus-realitya ei ole tarjolla jatkuvasti, voidaan tilojen käyttö- ja täyttöasteen kasvattamiseksi ajatella, että koulujen iltapäiväkerhot kokoontuvat teattereissa. Teattereiden näyttämöt ja vaikka katsomotkin voitaisiin muuntaa jalkapallo- ja koripallokentiksi. Jouko Turkan Murtovarkaus Helsingin Kaupunginteatterissa oli edelläkävijä.   

Tekesiltä tulisi saada erityistä innovaatiotukea, joka auttaisi teatteria meneillään olevassa muutoksessa ja uuden, kasvavan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Tukea pitäisi saada tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja toimintamallien, menetelmien ja osaamisen kehittämiseen.

Tästä se lähtee! Teatterit nousuun!

JOURNALISTISTA DOKUMENTTITEATTERIA

Nopeasti reagoivaa, paikalliseen todellisuuteen porautuvaa, uutisoivaa ja asukkaita osallistavaa ajankohtaisteatteria, cross-overia. Tampereen Työväen Teatterin TTT-klubilla nähdään Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön journalistiikan ja näyttelijäntyön opiskelijoiden ja TTT:n yhteisen dokumenttiteatterihankkeen tuloksia. Suomalaisen ”Pressi” Klubin mentoreina ovat toimineet journalistiikan tutkijat ja Aamulehden toimittaja. Mikko Kannisen ja Samuli Nordbergin ohjaamissa ”esityksissä” pohditaan suomalaisuuden määrittelyä, suomalaisen historian valikoivaa muistia, erilaisia totuustuotantoja Suomessa ja lokaalisesti Tampereen Keskustoria. 

SUKUPUOLI SANELEE TAITEILIJAN ASEMAA – POIS TASA-ARVON ILLUUSIOSTA, LISÄÄ TUTKIMUSTA

Cupore on selvittänyt yksityiskohtaisemmin, miten sukupuoli vaikuttaa taiteilijan asemaan. Tutkimus tuo esiin sukupuolten epätasa-arvon piirteitä, jotka tasa-arvon illuusiossa elettäessä, unohtuvat.  Tämä on vasta alkua. Jatkoksi tarvitaan syvällisempää taiteenalankohtaista tutkimusta. 

Miten siis sukupuoli vaikuttaa siihen, ovatko taiteilijat palkansaajia, vapaita taiteilijoita, itsensä työllistäjiä, yrittäjiä ja miten työmarkkina-asema vaikuttaa nais- ja miestaiteilijoiden tulotasoon. Taiteilijakunta on naisistunut. Naisten osuus on suurin vapaissa taiteilijoissa, miehiä on enemmän palkansaajina, itsensätyöllistäjinä ja yrittäjinä. Jälleen tulee todennetuksi, että miestaiteilijat tienaavat paremmin olipa työmarkkina-asema sitten mikä tahansa. Naisvaltaistuminen on luonut tasa-arvon illuusion, vaikka naistaiteilijoiden tulot ovat systemaattisesti alhaisemmat kuin miehillä. 

Tutkimuksessa tehdään myös se tärkeä huomio, ettei tiedetä riittävästi esimerkiksi siitä, miten yhdistää taiteilijuutta ja vanhemmuutta.  Palkkatyö on taiteilijankin suoja: ”Palkkatyön saamista prekaareista piirteistä huolimatta yleissitovat työehtosopimukset ja työntekijöiden järjestäytyminen tarjoavat edelleenkin työntekijöille turvaa ja edistävät työtä tekevien keskinäistä tasa-arvoa.” Itsensätyöllistäjä joutuu neuvottelemaan työnsä hinnasta vailla sopimusten suojaa, ja itsensä hinnoittelussa suurempia häviäjiä ovat naistaiteilijat.

Mitä siis tapahtuu, kun palkkatyöyhteiskunta murenee? Cuporen tutkijoiden mukaan tilanteesta hyötyy vain pieni, hyviin vuosituloihin yltävä yrittäjien joukko. Niinpä.

SUKUPUOLI, TEATTERIN RAKENTEET JA NAISNÄYTTELIJÄ

Yhden näkökulman sukupuolen ja rakenteen kysymyksiin tarjoaa Anna Paavilaisen Play Rape Baltic Circle -festivaalilla. Miten sukupuolittuneita ovat teatterin rakenteet ja arjen käytännöt?  Millaista sukupuoli-identiteettiä koulutus tuottaa? Millaisia rooleja kirjoitetaan? Millaisia jälkiä naisnäyttelijän tunne- ja kokemuskehoon jää? Näistä keskustellaan myös.

EPIC FAILING

Jokaisen, joka kamppailee epäonnistumisen tunteensa kanssa, pitäisi nähdä koreografi Maija Hirvasen Epic Failing -esitysilta. Pienet kertomukset avasivat isoja assosiaatioita maailman myytteihin ja omaan riittämättömyyteen. Hirvasella on kyky luoda aistimuistiin niin vahvoja ja monimielisiä kuvia, etteivät ne sieltä hevillä lähde. Maija Karhunen ja hänen sähköinen pyörätuolinsa vetää perässään Hirvasta. Kuva taiteilijasta. Miten ihminen on suhteessa toiseen, alistaen, hellien, poistyöntäen, takertuen… Eri tavoin toisiinsa kietoutuvia kohtaamisia kolmen erilaisen ruumiin välillä. Oksentava nainen, toinen nainen, joka hellällä käden liikkeellä työntää pahan energian ja leyhähdykset pois. Pieni armo ja ymmärrys. Metrikaupalla hiuslettiä, kuin hirttoköyttä tai naisen vapautta sitova kruunu. Koomisia exitejä: Maija Karhunen poistuu, jättiläismäinen hiuskuontalo (puku, kuori, naamio) poistuu.  Katosta sataa tikkuja, joista yritetään kyhätä jotain, samoin isommista putkiloista ja laudoista.  Kahdet kasvot pilkistävät hiuskuontaloista, kuin esirippu aukeaisi, sulkeutuakseen jälleen. Minä en jaksa olla maailmassa. Maaginen hetki.

twitter.com/tinfotweets