Vos-teatterien ja Suomen Kansallisteatterin palkkatilastot

 

Palkkatilastoissa vuodelta 2020 ovat mukana kaikki vos-teatterit ja Suomen Kansallisteatteri eli yhteensä 58 teatteria; 47 puheteatteria ja 11 tanssiryhmää ja -tuotantokeskusta. 

Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät sekä mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät. Tiedot tilastointia varten on kerätty marraskuulta 2020.
 
Vuonna 2020 teatterialan keskiansio tilastoiduissa teattereissa oli 3048,66 euroa/kk, naisilla 2953,76 euroa/kk ja miehillä 3141,58 euroa/kk. Naisten keskiansio oli 187,82 euroa alhaisempi kuin miesten. Naisten ja miesten välinen ero oli pienin taiteellisen henkilöstön kohdalla, 70,16 euroa. 
 
Taiteellisen henkilöstön keskiansio oli 3215,63 euroa/kk, teknisen 2722,21 euroa/kk, hallinnollisen 2903,81 euroa/kk ja johtajien 4578,28 euroa/kk. Teknisen henkilöstön keskiansio ilman mestareita oli 2539,78 euroa/kk. 
 
Marraskuun 2020 kuukausiansioiden mediaani oli tilastoiduissa 58 teatterissa 2939,11 euroa. 
 
Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keskiansio oli 3058,25 euroa/kk, ryhmissä ja pienteattereissa 3070,14 euroa/kk ja tanssiryhmissä ja -tuotantokeskuksissa 2838,55 euroa/kk. 
 
Vertailu vuoden 2019 keskiansioon samoissa teattereissa osoittaa nousua keskimäärin 1,5 %, 43,83 euroa/kk. 
 
Palkkatilastoissa mukana olevan päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä marraskuussa 2020 oli 1896 työntekijää (2019: 1947), naisia 938 (2019: 978) ja miehiä 958 (2019: 969). Taiteellista henkilöstöä oli 581 (2019: 602) ja teknistä jonkin verran enemmän, 839 (2019: 871) työntekijää.  
 
Työntekijöiden keski-ikä oli 46,7 vuotta; naisilla 46,6 ja miehillä 46,8 vuotta. Suurissa ja keskisuurissa teattereissa keski-ikä oli 47,3 vuotta, ryhmissä ja pienteattereissa 44,4 ja tanssiteattereissa 38,9 vuotta.
 
Tilastoja koskevat tiedustelut:
TINFO / tilastonlaatija Piia Volmari, piia.volmari (a) tinfo.fi 
 

Katso tarkemmin tilastotaulukoista:

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot