27.10.2020

ves-seminaari

VES 2020: [Supr!ise!]

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa -seminaari järjestetään 4.-5. joulukuuta 2020 teemalla [Supr!ise!] Art of Error, Haunting, Chaos, Mistakes, Magic, Failure

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat kehittävät opetussisältöjään tutkimalla erilaisia esityksen rajapintoja ja nykyilmiöitä. Seminaarin tarkka ohjelma julkaistaan marraskuussa 2020.

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES) on vuodesta 2017 alkaen tukenut opetussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehitystyötä. Sen puitteissa edistetään valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien opetusta virtuaalisuuden sekä medioituneen ja fyysisen kommunikaation rajapinnoilla. Työskentely perustuu ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun ja tutkimuslähtöisyyteen.

Vuorovaikutus ymmärretään VES:in yhteydessä ihmisten välistä suhdetta laajemmaksi ilmiöksi, vuorovaikutteisuudeksi. Kyse on suhteesta eri rajapintoihin kuten esityksen määrittelyihin, esiintyjyyteen, katsojasuhteeseen, teknologiasuhteeseen ja taiteen yhteiskuntasuhteeseen. VES-toiminnassa korostuvat opetusaloille olennaiset digitaalisten teknologioiden luonteen ja käytön kysymykset, ja projektissa pyritään tunnistamaan sisällöllisiä alueita, kehitysideoita ja -tarpeita opetuksen arjesta. Jokavuotinen julkinen ja englannin kielellä järjestettävä VES-seminaari tarjoaa oivan foorumin Taideyliopiston opiskelijoiden, opettajien, jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden sekä ammattikentän kohtaamisiin.

Lisätietoa https://www.uniarts.fi/tapahtumat/ves-seminaari/

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat Koulutukset