Vuosikertomus 2017

Asiantuntijaorganisaation toimintaa eivät botit tai muunlainen automatisaatio
pysty korvaamaan.

TINFO on yksi kahdeksasta taiteenalan tiedotuskeskuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisena kumppanina TINFO

  • tuottaa luotettavaa tietoa omasta laajasta ja monimuotoisesta toimialastaan
  • tuottaa viestintä- ja muita asiantuntijapalveluita toimialalle
  • ylläpitää ja kehittää alan tietojärjestelmiä ja tietopalveluja
  • edistää toimialan kansainvälistymistä, liikkuvuutta ja vientiä
  • kehittää alan osaamista


Asiantuntijan ote kestää
 

Teatterikentän vuotta on leimannut rahoitusjärjestelmän uudistustyö, joka osaltaan nosti näkyviin kenttien
eri todellisuudet, moninaisuuden ja erimielisyydet. Turvapaikkapolitiikka ja seksuaalinen häirintä ovat saaneet myös taiteilijat toimimaan.

Esittävien taiteiden kenttä kipuilee kansainvälisen liikkuvuuden sirpaloituneita tukijärjestelmiä ja ylipäätään riittämättömiä resursseja. Tilanne parani yksityisen rahan turvin, kun TINFO sai hankkeelleen Suomen Kulttuurirahaston Taide² -apurahan. MOTI-ohjelmamme luo taiteellisia ja tuotannollisia  yhteyksiä eurooppalaisiin festivaaleihin,  vierailunäyttämöihin, residensseihin ja agentuureihin.

TINFO saa Kulttuurirahaston apurahan ansiosta mahdollisuuden tehdä ruohonjuuressa työtä ryhmien kansainvälistämiseksi. Vuoden päättyessä TINFO jätti esityssuunnittelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta edistävän EU:n Luova Eurooppa -hankehakemuksensa, Performance Design on/at the Edge.

Medialisoituminen, klikkausjournalismi, valeuutiset ja kokemuksellisuuden ja yksilöllisyyden korostuminen
haastavat asiantuntijaviestinnän. TINFO on aktiivisesti seurannut kentän tiedontarpeita sekä median ja viestinnän murrosta ja pyrkinyt omassa toiminnassaan ennakoimaan kentän jatkuvasti muuntuvia ja kasvavia tiedontarpeita. Viestintämme vaikuttavuuden tunnusluvut osoittavat, että olemme ainakin osin onnistuneet vaativassa tehtävässämme.

Asiantuntijapalveluna tekemämme selvitys valtionosuusteattereiden tilojen käytöstä tuotti tietoa kulttuurin  
rahoitusjärjestelmän uudistusprosessin käyttöön. Lisäksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Tampereen
yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan tilauksesta selvitimme näyttelijöiden työllistymistä.

Sitä asiantuntijuutta, jota TINFO pystyy tarjoamaan, tarvitaan. Vuosittain julkaistava Teatteritilastot on keskeinen osa luotettavaa tiedontuotantoamme. Tilastotiedolla ja -analyyseillä on kasvava kysyntä, tietoa kaivataan, oli kyse sitten julkisesta tuesta, kotimaisesta ohjelmistosta, työstä ja palkoista, myydyistä lipuista, suosikkiesityksistä tai kentän sukupuolirakenteista.

Teatteriesitykset harjoittavat myötätunnon neuropolitiikkaa suhteessa yleisöönsä ja yhteiskuntaan. Käymämme arvokeskustelun pohjalta on selvää, että myös TINFO tarvitaan viestimään tällaisen politiikan merkityksellisyydestä  määrällisen tilastoinformaation tuottamisen ohella.

Asiantuntijaorganisaation toimintaa eivät botit tai muunlainen automatisaatio pysty korvaamaan.

Hanna Helavuori

 

Vuosikertomus 2017