30.03.2021

*Se inbjudan på svenska nedan*

Kutsu Yhteiset pelisäännöt – Samspelets regler -webinaariin 21.4.

Säätiöt ja rahastot ovat Suomessa tärkeitä kulttuuripoliittisia vaikuttajia ja merkittäviä kulttuuri- ja sivistysalan rahoittajia. Ne tukevat erityisesti taiteilijoita ja työryhmiä, mutta toimivat myös tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan, yhteisöjen ja yhdistysten, kanssa. Yhteiset pelisäännöt -webinaari keskittyy säätiöiden ja niiden rahoittamien kolmannen sektorin toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Webinaarissa haetaan vastauksia kysymyksiin:

  • Mikä on säätiörahoituksen merkitys kolmannen sektorin kulttuuri- ja sivistysorganisaatiolle?
  • Minkälaista vuorovaikutusta rahoittajan ja rahoitetun välillä on, ja mihin yhteistyö perustuu?
  • Onko säätiörahoituksen vaikutusta ja vaikuttavuutta kansalaisyhteiskunnassa mahdollista seurata?
  • Mitkä ovat toimijoiden yhteiset pelisäännöt ja miten niitä voidaan kehittää epävarmoissa tulevaisuusnäkymissä?

Webinaarissa esitellään Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimushankkeen keskeisiä tuloksia ja julkistetaan tutkimusraportti Yhteiset pelisäännöt - säätiörahoituksen merkitys suomalaisille kulttuuri- ja sivistysorganisaatioille. Raportin teemoista keskustelemassa on säätiöiden ja kolmannen sektorin organisaatioiden edustajia sekä tutkijoita. Webinaari on kaksikielinen (ruotsi ja suomi).

Webinaari on avoin kaikille kulttuuri- ja sivistysalan sekä kolmannen sektorin rahoituksesta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Aika: keskiviikko 21.4.2021 klo 14–16

Linkki webinaariin: https://www.enchant.fi/cupore/webinaari

Ohjelma

14.00    Webinaarin avaus ja alkusanat

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet

Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry 

Mikaela Nylander, hallituksen puheenjohtaja, Svenska kulturfonden

Marjo Mäenpää, johtaja, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

14.10   Vuorovaikutuksen rattaissa

Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Vappu Renko, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Emmi Lahtinen, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

14.30   Kommenttipuheenvuoro

Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Linnéa Henriksson, tutkijatohtori, Åbo Akademi

14.50   Paneelikeskustelu: Miten tästä eteenpäin – esteitä ja pullonkauloja?

Sören Lillkung, toimitusjohtaja, Svenska kulturfonden

Juhana Lassila, asiamies, Suomen Kulttuurirahasto

Mari Pennanen, toiminnanjohtaja, Förbundsarenan

Piritta Puhto, kuraattori, BioArt Society

15.50   Webinaarin päätös

Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet

Webinaari taltioidaan ja se on katsottavissa jälkeenpäin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen verkkosivuilla.

Tiedustelut:

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Anu Oinaala, anu.oinaala@cupore.fi, 050 463 5636

Mia Smulter, mia.smulter@kulturfonden.fi, 0400 774 500

Webinaarin järjestää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, yhteistyössä Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner ja Stiftelsen Tre Smeder.

Inbjudan till webbseminariet Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt 21.4.

Fonder och stiftelser är inflytelserika kulturpolitiska aktörer och betydande finansiärer av kultur och bildning. Särskilt konstnärer och arbetsgrupper får stöd av stiftelser, men även samfund och föreningar – civilsamhället eller tredje sektorn – är i tätt samarbete med stiftelsefältet. Webbseminariet Samspelets regler fokuserar på samspelet mellan stiftelserna och den tredje sektorns organisationer.

I webbseminariet söker man svar på följande frågor:

  • Vilken betydelse har stiftelsefinansieringen för den tredje sektorns kultur- och bildningsorganisationer?
  • Hurdant är samspelet mellan finansiärer och de finansierade och vad grundas samverkan på?
  • Är det möjligt att följa upp stiftelsefinansieringens effekter och genomslag i det civilsamhället?
  • Vilka är samspelets regler och hur kan de utvecklas i en osäker framtid?

Under webbseminariet presenteras de centrala resultaten I Kulturpolitiska forskningscentret Cupores forskning. Samtidigt lanseras forskningsrapporten Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. I diskussionen om rapportens teman deltar representanter för medverkande stiftelser och organisationer samt forskare. Webbseminariet är tvåspråkigt (svenska och finska).

Webbseminariet är öppet för alla som är intresserade av kulturfältets och den tredje sektorns finansiering och framtid. Välkomna!

Tid: onsdag 21 april 2021 kl. 14-16               

Länk till webbseminariet: https://www.enchant.fi/cupore/webinaari

Program

14.00   Öppning av webbseminariet och introduktion

Stefan Björkman, vd, Föreningen Konstsamfundet

Liisa Suvikumpu, vd, Stiftelser och fonder rf

Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden

Marjo Mäenpää, direktör, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

14.10   I kugghjulens samspel

Maria Hirvi-Ijäs, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Vappu Renko, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Emmi Lahtinen, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

14.30   Kommentarer

Petri Ruuskanen, universitetslektor, Jyväskylän yliopisto

Linnéa Henriksson, forskardoktor, Åbo Akademi

14.50   Paneldiskussion: Hur går vi vidare – vilka hinder och flaskhalsar finns det?

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Juhana Lassila, ombudsman, Suomen Kulttuurirahasto

Mari Pennanen, verksamhetsledare, Förbundsarenan

Piritta Puhto, kurator, BioArt Society

15.50   Summering

Liisa Suvikumpu, vd, Stiftelser och fonder rf

Stefan Björkman, vd, Föreningen Konstsamfundet

Webbseminariet spelas in. Du kan se inspelningen på Cupores webbsida.

Förfrågningar:

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Anu Oinaala, anu.oinaala@cupore.fi, 050 463 5636

Mia Smulter, mia.smulter@kulturfonden.fi, 0400 774 500

Arrangörer: Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i samarbete med Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Ystävällisin terveisin,

 

Anu Oinaala

Tiedottaja

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Pitkänsillanranta 3B, 00530 Helsinki

www.cupore.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Tapahtumat Ilmoitukset