Yhteistuotannot ja residenssitoiminta

Nykyteatterikentällä on yhä yleisempää tuottaa esityksiä yhteistyössä yli kansallisten rajojen. Yhteistuotantojen tavoitteena ei ole pelkästään kustannussäästöt vaan uusien sisältöjen löytäminen erilaisia työtapoja ja -tottumuksia törmäyttämällä.

Teatteritaiteenkin tuotantotavat ovat muuttumassa. Uudenlaisissa taiteellisissa prosesseissa sekä paikallisilla että kansainvälisillä taiteilijayhteisöillä on keskeinen merkitys. Tavoitteena on saattaa taiteilijat läheisempään vuorovaikutussuhteeseen myös yleisönsä kanssa, mistä syystä taiteilijaresidenssit, joissa on oleskelun lisäksi harjoitus- ja tuotanto- ja esitystilat ovat keskeisessä roolissa yhteistuotannoissa.

Pohjoismaissa ja Baltian alueella toimivia residenssejä tukee merkittävästi Pohjoismainen Kulttuuripiste, jonka päämaja sijaitsee Helsingissä. Lisätietoja, hanke-esimerkkejä, tietoa pohjoismaisista ja Baltian alueen matka- ja oleskeluapurahoista: http://www.kulturkontaktnord.org/

On The Move on koonnut tietopaketin kansainvälisistä taiteilijaresidensseistä hollantilaisen Res Artis -residenssiverkoston kanssa. http://www.touring-artists.info/949.html?&L=1

Kansainvälisten yhteistuotantojen tekemisessä pätevät periaatteessa samat lainalaisuudet kuin omissa kotimaisissakin tuotannoissa, mutta kulttuurierot tuovat niihin omat lisämausteensa. Asioista sopimisen ja sovittujen asioiden toteuttamisen välillä saattaa olla eroja. Joissakin kulttuureissa "kyllä"-vastaus tarkoittaa oikeastaan, että "eiköhän lopeteta jankkaaminen ja jatketa hommia?". Silti kannattaa kirjata yhdessä sovitut tekemiset muistiin, päivittää niitä tarvittaessa ja käydä ne säännöllisesti läpi yhteistyökumppanien kera. Liitteenä on yksi yhteistuotantosopimusmalli, jota voi muokata omiin tarkoituksiinsa.