Yhteystiedot

Henkilökunta

Johtaja Hanna Helavuori

+358 44 363 1722 | hanna.helavuori(a)tinfo.fi

Tiedottaja Sari Havukainen

+358 50 306 1224 | sari.havukainen(a)tinfo.fi

Talouspäällikkö Pirkko Nivala (osa-aikaeläkkeellä 1.8.2016 alkaen, paikalla parittomilla viikoilla)

+358 9 2511 2122 | pirkko.nivala(a)tinfo.fi

Tilastonlaatija Piia Volmari

+358 50 353 6588 | piia.volmari(a)tinfo.fi

Viestintäassistentti Jenni Ylinentalo (äitiys- ja vanhempainvapaalla 24.12.2015 alkaen)

Viestintäassistentin sijainen: Elina Knaapi

+358 50 353 6273 | elina.knaapi(a)tinfo.fi

Kansainvälisten asioiden päällikkö: Jukka Hyde Hytti

+358 50 359 0861 | jukka.hytti(a)tinfo.fi

Tutkimus- ja hallintokoordinaattori: Mikko Karvinen

+358 50 353 7874 | mikko.karvinen(a)tinfo.fi


Jäsenjärjestöt

Hallitus

Teatterin tiedotuskeskuksen hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi siihen kuuluu enintään kahdeksan jäsentä. Heistä vähintään yhden tulee edustaa ruotsinkielistä teatterikenttää.

TINFO-hallitus 2016-2017

Puheenjohtaja Maarit Pyökäri, teatterinjohtaja
Varapuheenjohtaja Dan Henriksson, taiteellinen johtaja

Jäsenet

  • Aune Kallinen, teatteriohjaaja
  • Mikko Kanninen, lehtori
  • Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja
  • Satu Rasila, näytelmäkirjailija
  • Kalle Ropponen, valosuunnittelija
  • Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
  • Helena Ryti, näyttelijä
  • Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja