Teatteritilastojen pitkiä aikasarjoja avoimena datana

TINFO tarjoaa mahdollisuuden saada ja hyödyntää teatteria koskevaa tilastodataa ja muita tietovarantoja avoimena datana.
TINFOn avoimen datan käyttäjät voivat antaa palautetta tietoaineistoista, käydä keskustelua tietoaineistoista ja esittää toiveita uusien aineistojen julkaisemiseksi avoimena datana.

CC BY 4.0 Tiedostot on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Lähde: Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) Teatteritilastot

Katsojatilastot

Esittävän taiteen katsojat 1997-2019

Teatteri-, tanssi-, ooppera- ja sirkusesitysten katsojat 1997-2019. Lukuihin sisätyvät ilmais- ja vierailuesitysten katsojat. Yhteismääristä on vähennetty kaikki päällekkäiset katsojaluvut.
Tanssitoimijoiden luvut on kerännyt Tanssin tiedotuskeskus. Sirkustoimijoiden luvut on kerännyt Sirkuksen tiedotuskeskus.

Excel: Esittävän taiteen katsojat 1997-2019
CSV: Esittävän taiteen katsojat 1997-2019

Myydyt liput teattereittain 1992-2019

Myydyt liput vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin ja Suomen Kansallisoopperan omissa esityksissä, ei sisällä ilmaislippuja eikä vierailuesitysten lippuja. Tiedostossa myydyt liput teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: Suuret ja keskisuuret teatterit, Ryhmät ja pienteatterit, Puheteatterit, Tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, Ooppera, Vos-teatterit, Ruotsinkieliset teatterit, Kaikki yhteensä

Excel: Myydyt liput 1992-2019
CSV: Myydyt liput 1992-2019

 

Taloustilastot

Valtionavustus 1992-2020

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan valtionavustus vuosina 1992-2020.
Tiedostossa avustukset teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: kunnalliset teatterit, muut suuret ja keskisuuret teatterit (kuin kunnalliset), suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Valtionavustus 1992-2020 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Valtionavustus 1992-2020 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Kunnanavustus 1992-2019

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan kunnanavustus vuosina 1992-2019.
Tiedostossa avustukset teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: kunnalliset teatterit, muut suuret ja keskisuuret teatterit (kuin kunnalliset), suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Kunnanavustus 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Kunnanavustus 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Omat tulot 1992-2019

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan omat tulot (pääsylipputulot + muut tulot) vuosina 1992-2019.
Tiedostossa tulot teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: kunnalliset teatterit, muut suuret ja keskisuuret teatterit (kuin kunnalliset), suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Omat tulot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Omat tulot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Henkilöstömenot 1992-2019

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan henkilöstömenot vuosina 1992-2019.
Tiedostossa henkilöstömenot teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: kunnalliset teatterit, muut suuret ja keskisuuret teatterit (kuin kunnalliset), suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Henkilöstömenot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Henkilöstömenot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Kiinteistömenot 1992-2019

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan kiinteistömenot vuosina 1992-2019.
Tiedostossa kiinteistömenot teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: kunnalliset teatterit, muut suuret ja keskisuuret teatterit (kuin kunnalliset), suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Kiinteistömenot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Kiinteistömenot 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Henkilöstö- ja htv-tilastot

Henkilötyövuodet 1992-2019

Vos-teattereiden, Suomen Kansallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan vakinaiset ja tilapäiset henkilötyövuodet vuosina 1992-2019.
Tiedostoissa vakinaiset ja tilapäiset henkilötyövuodet teattereittain, lisäksi summat seuraavin ryhmittelyin: suuret ja keskisuuret teatterit, ryhmät ja pienteatterit, tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset, puheteatterit, vos-teatterit, ruotsinkieliset teatterit, kaikki yhteensä.

Excel: Vakinaiset henkilötyövuodet 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Vakinaiset henkilötyövuodet 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Excel: Tilapäiset henkilötyövuodet 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera
CSV: Tilapäiset henkilötyövuodet 1992-2019 Vos-teatterit Suomen Kansallisteatteri Suomen Kansallisooppera

Taiteellinen henkilöstö ja vierailijat 1991-2019

Vakinaisen taiteellisen henkilöstön henkilötyövuodet
Vos-puheteatterit ja Suomen Kansallisteatteri
Tiedostossa vakinaisen taiteellisen henkilöstön henkilötyövuodet (htv) ammattiryhmittäin: näyttelijät, ohjaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, dramaturgit, muusikot, tanssijat, valo- ja äänisuunnittelijat, muu taiteellinen, yhteensä.

Excel: Vakinaisen taiteellisen henkilöstön htv:t ammattiryhmittäin 1991-2019 Vos-puheteatterit Suomen Kansallisteatteri
CSV: Vakinaisen taiteellisen henkilöstön htv:t ammattiryhmittäin 1991-2019 Vos-puheteatterit Suomen Kansallisteatteri

Taiteelliset vierailijatehtävät
Vos-puheteatterit ja Suomen Kansallisteatteri
Tiedostossa taiteelliset vierailijatehtävät ammattiryhmittäin: näyttelijät, ohjaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, dramaturgit, muusikot, tanssijat, valo- ja äänisuunnittelijat, muu taiteellinen, yhteensä.

Excel: Vierailijatehtävät ammattiryhmittäin 1991-2019 Vos-puheteatterit Suomen Kansallisteatteri
CSV: Vierailijatehtävät ammattiryhmittäin 1991-2019 Vos-puheteatterit Suomen Kansallisteatteri

Palkkatilastot

Keskiansiot ammattinimikkeittäin, marraskuu, 2003-2019

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri
Tiedostossa keskiansiot* ammattinimikkeittäin (EUR/kk). Lisäksi keskiansiot seuraavin ryhmittelyin: Taiteellinen henkilöstö, Tekninen henkilöstö, Hallinnollinen henkilöstö, Johtajat, Muu henkilöstö, Kaikki yhteensä. 

Excel: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, marraskuu, 2003-2019
CSV: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, marraskuu, 2003-2019

Keskiansiot ammattinimikkeittäin, naiset, marraskuu, 2003-2019

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri
Tiedostossa naisten keskiansiot* ammattinimikkeittäin (EUR/kk). Lisäksi naisten keskiansiot seuraavin ryhmittelyin: Taiteellinen henkilöstö, Tekninen henkilöstö, Hallinnollinen henkilöstö, Johtajat, Muu henkilöstö, Kaikki yhteensä. 

Excel: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, naiset, marraskuu, 2003-2019
CSV: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, naiset, marraskuu, 2003-2019

Keskiansiot ammattinimikkeittäin, miehet, marraskuu, 2003-2019

Vos-teatterit, Suomen Kansallisteatteri
Tiedostossa miesten keskiansiot* ammattinimikkeittäin (EUR/kk). Lisäksi miesten keskiansiot seuraavin ryhmittelyin: Taiteellinen henkilöstö, Tekninen henkilöstö, Hallinnollinen henkilöstö, Johtajat, Muu henkilöstö, Kaikki yhteensä. 

Excel: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, miehet, marraskuu, 2003-2019
CSV: Keskiansiot ammattinimikkeittäin, miehet, marraskuu, 2003-2019

* Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät iltatyölisät, 
lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät ja mahdolliset muut lisät 
(mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo 
marraskuussa. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat 
tai kertaluonteiset palkkaerät. 

Sinua voisi kiinnostaa

Tilastot