06.05.2019

#kenenteatteri #vemsteater #whosetheatre -somekampanja

Kampanjan kysymyksillä viitataan tekijöiden moninaisuuteen ja taiteen sisältöihin sekä vaatimukseen siitä, että tekijäkunnan ja teosten on kuvastettava monimuotoista yhteiskuntaamme nykyistä paremmin. Onko teatterien tekijäkunta tarpeeksi moninaista? Millaisia esityksiä näemme teatterissa, mistä ja kenestä ne kertovat?

Kampanjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi teatterien toimintaa määrittelevät rakenteet, mahdollinen yksipuolisuus rekrytoinneissa ja ohjelmistovalinnoissa sekä avoimuuden puute. Haluamme herättää ajatuksia ja saada toimintaa aikaan.

Tunnisteet sosiaalisen mediassa mediassa postattaviin kuviin, teksteihin ja videoihin:

  • #kenenteatteri
  • #vemsteater
  • #whosetheatre

“Jos haluamme, että taidekenttä muuttuisi tasa-arvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi, meidän on alettava kertoa tarinoita todellisesta nyky-yhteiskunnasta, joka on monikielinen, monikulttuurinen ja täynnä erilaisia ihmiskohtaloita.” (David Kozma)

Osallistu kampanjaan kertomalla, miten moninaisuus toteutuu teatterissanne nyt ja mitä suunnitelmia teillä on tilanteen parantamiseksi. Haastamme sinut mukaan ajalla 9.-16.5.2019. Anna kasvot teatterille, joka on kaikkien!


Mitä moninaisuus tarkoittaa?

Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset.

Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

Lähde:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/moninaisuus_mita_on_moninaisuus

David Kozman teksti kokonaan:

http://www.globeartpoint.fi/2019/01/31/david-kozma-speech-at-arkadias-seminar-is-the-finnish-art-field-diverse-open-and-equal/

Aiheeseen liittyvä sanasto:

http://www.cultureforall.info/doc/monikulttuurisuus_kansio/sanasto.pdf


Information på svenska

Also in English

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Kampanja