08.03.2022

Toivoa ja toimintaa -työpaja

Toivoa ja toimintaa -työpaja

Onko sinulla, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla työskentelevä, halu edistää kestävää kehitystä työssäsi, muttei työkaluja tämän toteuttamiseen? Onko koko termi niin laaja, ettei siitä saa otetta? Kutsumme sinut yhteiseen työpajaan jakamaan ajatuksia sekä kuulemaan muiden alalla toimivien alustuksia siitä, miten voimme yhdessä luoda kestävämpää kulttuuria koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Työskentely järjestetään terveysturvallisesti.

Työpaja on kolmiosainen, ja osallistujien toivotaan osallistuvan sen kaikkiin osiin. Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 30.3.2022 kello 11-15 Pellavalougessa osoitteessa Erkkilänkatu 11 (7.kerros), 33100 Tampere. Kaikille osallistujille tarjotaan ensimmäisessä työpajan osassa ilmainen, vegaaninen lounas paikanpäällä.
Seuraavat kaksi kokoontumista järjestetään webinaareina.

 

Työpajan facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/284369080505506

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 27.3.2022 saakkahttps://forms.office.com/r/0NAw8qscsd

TOIVOA JA TOIMINTAA -työpajan tarkoituksena on lisätä tietoutta ja jakaa kokemuksia kestävästä kehityksestä. Pajan pyrkimyksenä on edesauttaa pysyvää muutosta kohti kestävämpää tapahtuma- ja kulttuurialaa. Mitä tarkoittaa vastuullinen johtajuus? Millä voimme lisätä tietoutta ympäristössämme? Päteekö ’uusi normaali’ myös kestävään kehitykseen? Mitä ainakin pitäisi tehdä, jotta pääsisi alkuun?

Työpaja on osa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa tutkimus- ja kehittämishanketta (ESR). Hankkeessa kehitetään kulttuurialan tapahtumatalouden resilienssiä eli kestävyyttä ja palautumista pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta yhdessä alan toimijoiden kanssa. Työpajat ovat hankkeen keskeinen toimintamuoto.

Ilmoittaudu tästä

Hankkeen nettisivut:
https://projects.tuni.fi/resilienssi-tapahtumataloudessa/ (suomeksi)
https://projects.tuni.fi/resilience-in-culturaleconomy/ (in English)
Hanke Twitterissä: @ResilienssiT

 

TOIVOA JA TOIMINTAA -työpajan suunnitteluun ja järjestämiseen ovat osallistuneet hankkeen pääjärjestäjän lisäksi: Annastina Airaksinen (Ylöjärven kaupunki), Jaana Eskola (Koneen säätiö, Saarenkartano), Nea Leo (TAKU), Raisa Siivola (Suomen Jazzliitto) sekä Tero Toivanen (Helsingin yliopisto).

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset Työpajat