06.08.2015

TEATTERITILASTOT 2014 ILMESTYNYT

Kasvavaa epävarmuutta. Kilpailu katsojista on kiristynyt. Taiteilijat työllistyvät teattereihin aiempaa heikommin. Freelancereiden asema kaipaa parannuksia.

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kokoamat Teatteritilastot 2014 on ilmestynyt. Teatteritilastot kattavat 57 valtionosuuslainsäädännön piiriin kuuluvaa teatteria (nk. VOS-teatterit), Suomen Kansallisteatterin ja Suomen Kansallisoopperan, rahoituslain ulkopuolisia ammattiteattereita on tilastoituna 64. Mukana ei ole kaupallisia teattereita. Suurelta osalta rahoituslain ulkopuolisia teattereita ei tietoja ole saatu. Tilastot sisältävät paljon pitkiä aikasarjoja, joiden avulla voidaan tarkastella pitkän aikavälin kehityskulkuja.

Kasvavaa epävarmuutta, kiristyvää kilpailua katsojista

Epävarmuustekijöitä on teatterissa entistä enemmän. Ei vain julkinen rahoitus vaan ennen kaikkea kotisohvilla, sosiaalisessa mediassa ja muussa digitaalisessa ympäristössä aikaansa viettävät potentiaaliset katsojat ovat aiempaa arvaamattomampia. Puheteatterilla on yhä kovempi työ houkutella uusia katsojia. Teatteri-, tanssi-, ooppera- ja sirkusesityksiin myytiin 3,6 miljoonaa lippua liki 22 000 esitykseen. Puheteattereissa (VOS-puheteatterit, Suomen Kansallisteatteri, rahoituslain ulkopuoliset ammattiteatterit ja ammatilliset kesäteatterit) myytiin lippuja 2,7 miljoonaa (2014: 2 700 868; 2013: 2 799 767; 2012: 3 105 754), 3,5 %:a vähemmän kuin vuonna 2013. Yleisöt ovat pirstaloituneet ja esitysmuodot moninaistuneet. Teatterikohtaiset erot ovat suuria julkisen tuen ja omien tuottojen sekä ohjelmistotarjonnan osalta.

Taiteilijat työllistyvät teattereihin aiempaa heikommin

Näyttämöalan taiteilijoita on noin 3 000. Palkkatilastojen mukaan 57 valtionosuusteatterissa ja Suomen Kansallisteatterissa työskenteli päätoimisissa (vakinaisissa ja määräaikaisissa) työsuhteissa 1 982 henkilöä, taiteilijoita heistä oli 647 (653 henkilötyövuotta). VOS-rakenne pystyy tarjoamaan vakinaista työtä tai vierailijatehtäviä yhä harvemmille, ja joustoa on jo pidempään etsitty määräaikaisista kiinnityksistä. Julkisen tuen leikkaukset, vähentyneet pääsylipputulot ja muut oman toiminnan tuotot ovat pakottaneet teattereita henkilöstömenojen säästöihin. Vakinaisia työsuhteita on aiempaa vähemmän. Vakinaisesti kiinnitettyjen taiteilijoiden henkilötyövuodet ovat puheteattereissa laskeneet 653:een. Kymmenen vuotta sitten henkilötyövuosia oli vielä seitsemisensataa (2005: 701, 2006: 704). Vuoteen 2013 verrattuna ovat vakinaisesti kiinnitettyjen taiteilijoiden henkilötyövuodet laskeneet 25:llä. Myös vierailijatehtäviä on freelancereille aiempaa vähemmän. Vuonna 2013 vierailijatehtäviä oli 2 694, vuonna 2014 lähes 300 vähemmän, 2 418. Vuonna 2014 vierailijatehtävät vähenivät näyttelijöillä 8 %:a, lavastajilla ja pukusuunnittelijoilla 12 %:a ja ohjaajilla 14 %:a vuoteen 2013 verrattuna. Rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän sirpaloitunut rahoitus ja pienet tuotantoresurssit näkyvät vakinaisten työpaikkojen pienenä määränä ja lyhyinä työsuhteina, silpputyönä. Tällä kentällä tehdään myös paljon palkatonta työtä, vapaaehtoistyötä tai työskennellään henkilökohtaisen apurahan turvin.

Teatteritilastot 2014 (pdf)

Painettua Teatteritilastot 2014 -kirjaa on mahdollista tilata TINFOsta: tinfo(a)tinfo.fi

Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, (09) 2511 2121, hanna.helavuori(a)tinfo.fi tai

tilastonlaatija Piia Volmari, (09) 2511 2123, piia.volmari(a)tinfo.fi (17.8.alkaen)

Lisätietoa ja -materiaaleja:
www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

https://twitter.com/tinfotweets