TINFO-palkinto

TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai uudenlaisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. TINFO-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ensimmäisen Thalia-gaalan yhteydessä.

Palkittuja

2019: Maria Oiva
2017: Sonya Lindfors
2015: Suomen Taidepoliittisen Tapahtuman työryhmä
2013: Maria Säkö
2012: Eva Neklyaeva
2011: Jussi Lehtonen / Radio YLE 1
2010: Esitys-lehti

2019

Palkinnonsaaja: Maria Oiva

TINFO-palkinto myönnetään digitaiteilija, esitystaiteilija ja ohjaaja Maria Oivalle. Digiteatterin kriittisenä ajattelijana Oiva on tehnyt uraauurtavaa taiteilija- ja taidelähtöistä  tutkimus- ja kehitystyötä Riihimäen Teatterin #digiteatterissa vuodesta 2017.

Maria Oivan etsivä työskentelytapa on tuottanut ymmärrystä siitä, minkälaisia voisivat olla tulevaisuuden digitaaliset näyttämöt, missä voisi olla niiden potentiaalisuus. Oiva on teoksissaan näyttänyt, minkälaisina voisivat avautua digitaalisuuden mahdollisuudet teatterinäyttämöstä käsin. Oiva ei ole arkaillut puolustaa teatterin perimmäistä olemusta: lajin pohdiskelevuutta ja hitaahkoa syttyvyyttä.

Toistuvasti Maria Oiva on myös muistuttanut, ettei digitaalisuutta tule purkaa vain insinööritieteeksi. Hän on rohkaissut taiteilijoita tarttumaan kriittisellä otteella digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja hackaamaan teknologioita omiin taiteellisiin käyttötarkoituksiin. Oiva on myös sanoittanut myös muutoksia, joihin digitaalisuus perinteisiä työnkuvia, tuotannollista osaamista ja tuotantomalleja haastaa.

2017

Palkinnonsaaja: Sonya Lindfors

Sonya Lindfors on teoksillaan, yhteisöllisellä taidetoiminnallaan, kirjoituksillaan ja puheenvuoroillaan älykkään intohimoisesti taistellut toiseuttamisen ja rodullistamisen väkivaltaista kokemusta vastaan. Lindfors on onnistunut muuttamaan suomalaista tanssi- ja esityskulttuuria. Hän on puhkonut suljettuihin ja tunkkaisiin puhe- ja ajatteluavaruuksiin uusia ulottuvuuksia. Lindfors on ravistellut valtarakenteita ja tehnyt sokeita pisteitä näkyviksi.  

Toiseus 101 -julkaisun esipuheessa Sonya Lindfors kirjoittaa: ”Suomalaisen taiteen kentällä diskurssi interkulttuurisuudesta, ekslusiivisista ja alistavista valtarakenteista sekä toiseuttavista representaatioista on kuitenkin auttamattomasti jäljessä. Se on puutteellista ja usein olematonta. Hyviä intentioita ja tahtoa on usein enemmän kuin tietoa tai ymmärrystä.”

Jotta tieto ja ymmärrys lisääntyisivät, Lindfors on aktiivisesti luonut uutta diskurssia, käynyt keskusteluja, rakentanut yhteyksiä ja tiloja, opettanut, luennoinut, kirjoittanut, jakanut, haastanut, esiintynyt. Hän on innostanut koko esittävän taiteen kenttää kyseenalaistamaan ja horjuttamaan vallitsevia rakenteita ja rakentamaan yhdessä uutta, moniäänistä ja huomioonottavaa kulttuuria.

Sonya Lindforsin ansiosta emme voi suhtautua välinpitämättömästi ja tietämättömästi rodullistamiseen, kulttuuriseen omimiseen tai toiseuttamiseen.

Edellä mainituista syistä haluamme antaa Sonya Lindforsille TINFO-palkinnon joka nimenomaisesti korostaa tiedon tuottamisen, jakamisen ja syventämisen merkitystä.

Sonya Lindforsin CV

2015

Palkinnonsaaja: Suomen Taidepoliittisen Tapahtuman työryhmä

Perustelut:

Suomen Taidepoliittinen Tapahtuma kokosi 520 osallistujaa Huippukokoukseen viime vuoden marraskuussa. Huippukokous oli taidetapahtuma, jollaista emme ole ennen nähneet emmekä kokeneet. Se toi yhteen eri puolueiden edustajat esittelemään kevään 2015 vaaleja varten laatimansa kulttuuripoliittiset ohjelmat kontekstissa joka lainasi muotonsa huippukokouksilta ja hioi tämän muodon antamat mahdollisuudet taiteelliseen kukoistukseen.

Huippukokous kuroi umpeen kuilua poliittisten päättäjien ja äänestäjien välillä ja toi taiteesta puhumisen sekä sen tekemisen poliittiseen keskusteluun. Se toi yhteen taidekentän asiantuntijoita käymään suoraa ajatustenvaihtoa edustajien ehdotuksista. Se nosti näkyviin keskeisiä taidepoliittisia kysymyksiä ja onnistui aktivoimaan kenttää ja luomaan uusia keskusteluyhteyksiä.

Suomen Taidepoliittisen tapahtumakokonaisuuden työryhmä on Satu Herrala, Eva Neklyaeva, Terike Haapoja, Eeva Bergroth Dana Yahalomi ja Jussi Koitela. Taidepoliittinen Huippukokous oli Baltic Circle -festivaalin, Checkpoint Helsingin ja Public Movement -ryhmän yhteistuotanto.

2013

Palkinnonsaaja: Maria Säkö

Perustelut:

Teatterikriitikon osa ei ole näinä päivinä helppo ja kiitollinen.
Huomiotalous ja median murros kaventavat sisältöjä ja itse taiteesta puhuminen joutuu entistä kovemmin kilpailemaan talousuutisten ja julkkisjournalismin kanssa myös kulttuurisivuilla.
Siksi sisukkaan kunnianhimoinen kriitikkotoiminta ansaitsee tulla palkituksi.
 
Maria Säkö on osaava teatterikriitikko, joka seuraa uteliaana teatteri- ja esityskentän tuoreimpia ilmiöitä ja esittelee niitä laajalle lukijakunnalle. Hän tuo esiin uusia, nuoria tekijöitä  usein ensimmäisenä. Maria fanittaa teatteria lajina ja paljastaa teksteissään rakkautensa taiteenalaa kohtaan, mutta ei lähde mukaan populismiin, vaan säilyttää esitysanalyysin asettaen tarkastelemansa esitykset kontekstiinsa ja pohtien niiden yhteiskunnallisia merkityksiä. Ja kaikki tämä yleistajuisesti ja sujuvasti kirjoitettuna, asiantuntijajargonia välttäen.
 
Tämän lisäksi Maria osallistuu aktiivisesti teatterikriitikoiden yhteisön kehittämiseen. Hän on Suomen Arvostelijain liiton Teatteri- ja tanssijaoksen puheenjohtaja ja toimii myös alan kansainvälisessä järjestössä. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä Maria ponnistelee kriitikoiden ammattitaidon ja osaamisen laajentamiseksi ja syventämiseksi erilaisia koulutustapahtumia suunnitellen ja järjestäen.

2012

Palkinnonsaaja: Eva Neklyaeva, Baltic Circle –festivaalin johtaja

Perustelut:

Eva Neklyaevalla on persoonallinen, kunnianhimoinen ote festivaalin vetämiseen.
Neklyaeva on toiminut pitkään nykyteatterin tuottajana. Hän on omalla työllään ja persoonallisella, antaumuksellisella otteellaan saanut näkyvyyttä nykyteatterin kentälle. Neklyaevan tapa rakentaa festivaali on sisältölähtöinen ja kuratoiva – esitykset, klubit, workshopit muodostavat omalakisen eliön. Baltic Circlestä on tullut riskejä ottava, avoimesti kommunikoiva festivaali, joka tarjoaa yleisölle ja teatterille monenlaisia kohtaamispintoja.

Neklyaeva on teatteri(tiedon)tuottaja, joka on tuonut esiin suomalaista teatteriosaamista kansainvälisesti ja luonut uudenlaisia verkostoja teatterintekijöiden kesken. Tässä mielessä Neklyaeva on jatkanut ja uudistanut Baltic Circlen kunniakkaita perinteitä.

Erityisesti viime syksyn Baltic Circle sai Helsingin näyttämään vireältä teatterikaupungilta. Festivaali käytti uudenlaista tiedottamista ja verkostoitumista, sai hyvin julkista huomiota ja onnistui houkuttelemaan uutta yleisöä.

Palkitsemalla Eva Neklyaevan raati haluaa nostaa esiin kuraattorin: tuotannollisen ja dramaturgisen ymmärryksen yhdistämisen.

2011

Palkinnonsaaja: Jussi Lehtonen Kiertuenäyttämöprojektistaan / Radio YLE1 (kunniamaininta)

Jussi Lehtosen vetämä Kiertuenäyttämö osana Kansallisteatterin toimintaa on rohkea, kunnianhimoinen ja syvästi inhimillinen projekti, joka osoittaa että laitosteattereidenkin rakenteita voi muuttaa.

Monipuolisissa teatteria käsittelevissä ohjelmissaan YLE Radio 1 käyttää journalismin koko kirjoa.

2010

Palkinnonsaaja:  Esitys-lehti, päätoimittaja Pilvi Porkola, julkaisija Todellisuuden tutkimuskeskus

Perustelut:

Esitys-lehden tekijät ovat vaivojaan säästämättä ja vapaaehtoisesti tehneet jotain hämmästyttävää. Esityksessä tähän asti tuntemattomammat taiteet tulevat nähdyiksi. Lehden tekstit poikkeavat perinteisestä. Ne herättävät jatkuvaa keskustelua ja intohimoja.