TINFO-apuraha käännöstyöhön

TINFO on saanut jaettavakseen 25 000 euroa näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien käännöstyöhön. Vuonna 2017 apurahaa on mahdollisuus saada myös esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahasta päättävä asiantuntijaryhmä kokoontuu vuosittain neljä kertaa. Seuraavaan hakukierrokseen jätettävien hakemusten ja liitteiden määräpäivä on 1.12.2017.

TINFO ei jaa apurahoja käännettyjen näytelmien julkaisemiseen antologioissa tms, vaan tukee näytelmien kansainvälistä esittämistä. Painettuihin julkaisuihin on edelleen mahdollisuus hakea apurahaa Kirjallisuuden vientikeskuksen (FILI) kautta.

Arvioinnissa painotetaan näytelmän esittämistä ulkomailla. Apurahoja myönnetään näin ensisijaisesti käännöshankkeille, joihin liittyy esityssopimus tai joka kuuluu johonkin erityiseen hankkeeseen. Lisäksi TINFO-apuraha voidaan joissakin tapauksissa myöntää käännökselle, joka tähtää näytelmän tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin.

Esittävän teatterin tai festivaalin asemalla kohdemaassa on merkitystä TINFO-apurahaa myönnettäessä. Asiantuntijaryhmä arvioi näytelmän mahdollisuuksia menestyä kansainvälisesti.

Käännösapurahan saaminen ei edellytä tekstin kantaesitystä Suomessa. TINFO-apurahalla halutaan olla myös tukemassa nuoria näytelmäkirjailijoita ja sellaisten suomalaisten teosten kääntämistä, joita ei aiemmin ole välitetty jollekin muulle kielelle.

TINFO-apurahaa haetaan oheisella lomakkeella. Hakijoina voivat olla esimerkiksi näytelmäkirjailijat, agentuurit, teatterit, festivaalit tai kääntäjät. TINFO-apuraha maksetaan suoraan kääntäjälle. TINFO-apuraha on yleensä vain osa käännöstyön rahoitusta.

Kääntäjän pitää olla äidinkielinen sen kielen käyttäjä, jolle hän kääntää. Muulle kuin ammattitaitoisen ja äidinkielisen kääntäjän käyttämiselle tulee esittää erikseen perustelu hakemuksessa.

TINFO-apurahaa ei voida myöntää käännöstyöhön takautuvasti eikä keskeneräisen näytelmätekstin kääntämiseen.

HUOM. Vuoden 2015 alusta asetetun Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdon mukaisesti TINFO tekee jaettavien käännösapurahojen saajien kanssa sopimuksen apurahan käytöstä, valvonnasta ja ehdoista. Apuraha voidaan maksaa vasta sopimuksen teon jälkeen.

Täytä ja lähetä oheinen hakulomake. Lähetä hakemuksen liitteet (huom. pakolliset: alkukielinen näytelmä, kirjailijan/agentuurin suostumus sekä kääntäjän cv) sähköpostitse osoitteella tinfo(a)tinfo.fi.

TINFO-apurahaa koskevat tiedustelut voi lähettää samalla osoitteella.

Muista täyttää hakemuksen viimeiseen kenttään sähköpostiosoite/osoitteet, joihin haluat kopion täyttämästäsi hakemuksesta.

Hakulomake

Alkukielinen teos

Teoksen nimi:

Kirjailija:

Ilmestymisvuosi:

Perustelu, miksi näytelmä halutaan kääntää. Kirjoita tähän kaikki tärkeimmät tiedot: teatteri, suunniteltu ensi-iltapäivä, ohjaaja jne. Esityssopimus tai muu todistus tilaajateatterin sitoutumisesta laitetaan hakemuksen liitteeksi:

Laajempi hanke, johon teoksen kääntäminen liittyy (lisätietoja voi antaa liitteessä):

Käännös

Käännöksen nimi:

Kieli:

Käännöksen valmistumisaika (arvio, kk/v):

Käännöksen tekemiseen on kirjailijan lupa:

Kääntäjä(t)

Erityisperusteluja kääntäjän valintaan (tarvittaessa):

Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Faksi:

Www-sivut:

Käännöspalkkio

Käännöspalkkio (kokonaisuudessaan, euroa):

Haettava TINFO-apuraha (euroa):

Käännökselle on haettu tukea muusta lähteestä (mistä):

Käännökselle on myönnetty tukea muusta lähteestä (mistä):

Näytelmän esitysoikeuksien valvonta

Alkuteoksen esitysoikeuksia valvoo:

Syntyvän käännöksen esitysoikeuksia valvoo:

Kääntäjän pankkiyhteys, johon apuraha maksetaan (suomalainen tai ulkomainen pankki)

Suomalainen pankki

Pankin nimi:

Tilinomistajan nimi:

IBAN-tilinumero:

BIC-pankkitunniste:

Ulkomainen pankki

Pankin nimi:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Maa:

Tiliomistajan nimi:

IBAN-tilinumero:

BIC/SWIFT-tunnus:

Yhteyshenkilö

Tästä hakemuksesta lisätietoja antaa (nimi, sähköpostiosoite, puhelin):

Hakemuksen liitteet

HUOM. Lähetä liitteet sähköpostilla osoitteeseen: tinfo@tinfo.fi

  • Liite 1. Alkukielinen näytelmä (PAKOLLINEN)
  • Liite 2. Kirjailijan tai agentuurin suostumus kääntämiseen (PAKOLLINEN)
  • Liite 3. Esityssopimus/Aiesopimus (alkukielinen)
  • Liite 4. Kuvaus hankkeesta, johon teoksen kääntäminen liittyy
  • Liite 5. Tietoja esittävästä teatterista, festivaalista tai muuta sitoutuneesta tahosta
  • Liite 6. Kääntäjän CV (PAKOLLINEN)

Merkitse mitkä liitteet lähetät:

Sähköpostiosoitteet, joihin lähetetään kopio hakemuksesta. Jos annat useamman osoitteen, kirjoita ne pilkulla eroteltuina.

Kiitos hakemuksestasi!

TINFO tietää ja tilastoi, viestii, välittää ja vaikuttaa

Teatterin tiedotuskeskus - Theatre Info Finland (TINFO)
Meritullinkatu 33 A 2, 00170 Helsinki
+358 50 353 6273
tinfo(a)tinfo.fi