Aktiviteter

“Vi är okomplicerade. Vi är autentiska. Vi behöver inget bling-bling.”

TINFO - Teaterinfo Finland

TINFO samarbetar med professionella inom scenkonsten: artister, teaterproducenter, programmerare, dramaturger och festivalarrangörer.

TINFO främjar konstnärlig nätverkan och stöder internationella co-produktioner och partnerskap.

TINFO ställer material och råd till förfogande, gällande:
RÖRLIGHET
INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH UTBYTE
TEATER OCH ARTISTER I FINLAND

TINFO ger ut ett nyhetsbrev på svenska 8 gåger årligen. Beställ TINFO e-Nytt via e-post: tinfo(a)tinfo.fi.

TINFO organiserar evenemang, seminarier, workshops, läsdrama och showcases i samarbete med olika partners.

Läs mer om ny finsk dramatik via TINFO's databas New Plays from Finland.

TINFO marknadsför finländska turnéföreställningar i samarbete med Teatercentrum och finsk dramatik tillsammans med pjäsagenturer, dramatiker och översättare.
Pjäsagenturer:
Agency North
Nordic Drama Corner

TINFO deltar i internationella nätverk och olika projekt.

NOKKA/HOC-projektet nosar efter själsfrändskap inom teatern (2017-2019)

Teaterinfo Finland (TINFO) koordinerar ett finsk-ryskt teatersamarbetsprojekt som förverkligar idén om gränsöverskridande mobilitet och konstnärligt skapande. Projektet som utvecklats sedan 2013 fortsätter 2017-2019 med hjälp av ett specialunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Finsk-ryska NOKKA/HOC [=finska/ryska för näsa] innebär planering och förverkligande av samproduktioner, gästspel, ömsesidiga expert- och nätverksresor och skapande av mötesplatser för hela det professionella teaterfältet.

Savotta-Zavod - en projekt med finska och ryska teatermänniskor (2013-2015)

Läs mer här (på finska).

TAIVEX² - ett programm för internationellt jobbutbyte (2012-2014)

Projektets rapporter är tillgängliga på finska på www.tinfo.fi/taivex.