Access Point 2017

NOKKA/HOC-projektet nosar efter själsfrändskap inom teatern

Teaterinfo Finland (TINFO) koordinerar ett finsk-ryskt teatersamarbetsprojekt som förverkligar idén om gränsöverskridande mobilitet och konstnärligt skapande. Projektet som utvecklats sedan 2013 fortsätter 2017-2019 med hjälp av ett specialunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Finsk-ryska NOKKA/HOC [=finska/ryska för näsa] innebär planering och förverkligande av samproduktioner, gästspel, ömsesidiga expert- och nätverksresor och skapande av mötesplatser för hela det professionella teaterfältet.

NOKKA/HOC-projektet tog avstamp på den internationella teaterkonferensen i Sankt Petersburg den 25-27.7.2017. Tredagarskonferensen var riktad till professionellt verksamma personer samt teaterstuderande och arrangerades av Teaterakademin i Sankt Petersburg och konstfestivalen Access Point. Som utländska föredragshållare deltog Florian Malzacher, ledaren för Impulse-festivalen, Stefan Kaegi från gruppen Rimini Protokoll, den tyska kuratorn Joanna Warsza och teaterforskarna Stephen Wilmer (Irland) och Dariusz Kosinski (Polen). Från Finland deltog chefen för Esbo stadsteater Erik Söderblom och chefen för internationella ärenden på TINFO, Jukka Hyde Hytti. Teaterkollektivet Toisissa tiloissa drog två lyckade Vargsafaris i Sankt Petersburg den 4-5.8.2017.

NOKKA/HOC utnyttjar i all sin verksamhet redan existerande produktionsplattformer. Naturliga mötesplatser för den postdramatiska teatern och Live Art-scenen i Finland och Ryssland är: Baltic Circle i Helsingfors, Access point i Sankt Petersburg och New European Theatre (NET) i Moskva. På detta sätt kan man sammanföra fria grupper och teatersammanslutningar som har likartade värderingar.

Som scener för dramatisk teater fungerar Riihimäen teatteri, stadsteatrarna i Kajana och Joensuu samt Dostojevski- och Pushkin-festivalerna. Tampereen yliopisto (universitetet i Tammerfors) har ett examensprogram ”Näty” som utvecklar skådespelarkonsten i samarbete med ryska konstnärer. NOKKA/HOC intresserar sig för alla eventuella finsk ryska samarbetsplaner. Tips emottages.

Ytterligare information:

jukka.hytti(a)tinfo.fi


TINFO News is a magazine on Finnish theatre, drama and artists.