Pristagarna på Thalia-festen 27.3.2017

Pristagarna utses av teaterbranschens fackförbund och andra sammanslutningar och motiveringarna har formulerats av respektive förbund eller sammanslutning. 


Illusionspriset till scenografer och dräktdesigners

Förbundet för Finlands scenografer och dräktdesigners rf

Priset går till: Eeva Ijäs

Eeva Ijäs har under fyrtio år fungerat som lärare i scenografi vid Konstindustriella högskolan och Aalto-universitetet. Hon har varit en central figur i arbetet med att utveckla undervisningen och bredda den traditionella hantverkarkunskapen mot allt mer mångsidiga och internationella universitetsstudier. Eeva Ijäs var också en nyckelperson i utvecklingen av scenografernas moderna studiemiljö i samband med att LUME-centret grundades.  Dessutom har hon varit en mångsidig initiativtagare till olika former av gemensam undervisning för scenografiutbildningen och Teaterhögskolans olika utbildningsprogram, men framför allt har hon varit en omtyckt lärare som stod de studerande nära.

Eva Ijäs konstnärliga karriär omfattar arbete på scener av många dimensioner. Hon har fungerat
som scenograf såväl i högklassiga dockteaterföreställningar som på stadsteatrar och Nationaloperan.
Det som ändå förtjänar ett specialomnämnande är hennes långvariga arbete på KOM-teatteri.
Eeva Ijäs scenografier på KOM- teatteri har lämnat ett personligt avtryck som utgör en viktig del i den finländska scenografins historia.

Text: Liisa Ikonen, professor i scenografi vid Aalto-universitetets Design för scenkonst
 

Tilläggsuppgifter: Laura Haapakangas laura.haapakangas(a)gmail.com


Barn- och ungdomspriset

Finlands teatrar r.f. och Assitej Finland r.f.

Priset går till: Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus, ett samarbete mellan Tampereen Työväen Teatteri och Teatteri Siperia

Pjäsen “Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus” får Barn- och ungdomspriset 2017!           

Finlands teatrar r.f. och Assitej Finland r.f. delar vartannat år ut ett Barn- och ungdomsteaterpris till en meriterad barnteaterkonstnär, en sammanslutning eller ett projekt som främjat barnteater.Vinnaren valdes i år av republikens presidents gemål, fru Jenni Haukio. Hennes val föll på pjäsen ”Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus”, ett samarbete mellan Tampereen Työväen Teatteri och Teatteri Siperia.

”Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus” (på svenska känd som ”Akta dig för älgarna, Vesta-Linnéa”) handlar om vardagen hemma hos 9-åriga Vesta-Linnéa. Pjäsen behandlar finstämt och djupsinnigt ämnen som är viktiga för både barn och vuxna, även svåra saker. Kombinationen av Mika Muranens regi, Tove Appelgrens karaktärer ur Vesta-Linnéa-serien och det starka skådespelararbetet är övertygande. Arbetsgruppens motivation och ambition syns på långt håll. Föreställningen har fått ett gott mottagande och publiken lever med. Man har också satsat på tillgänglighet, till exempel har man ordnat föreställningar för högkänsliga barn.

Mera information om pjäsen: http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/vesta-linnea-ja-aavelapsen-arvoitus

Finalisterna till priset valdes av en jury bestående av Kirsi Sirén, pristagare år 2015 och grundare och chef för Teatteri Hevosenkenkä, Elina Terho, producent på Uleåborgs stadsteater, Merja Pöyhönen, dockteaterkonstnär, Siw Handroos-Kelekay, kulturproducent samt Tommi Saarikivi, vd för Finlands teatrar r.f. De övriga finalisterna var

Unga Teaterns pjäs ”Hamlet sade det vackrare” och Tanssiteatteri Hurjaruuths ”Talvisirkus”.

Prisutdelningen sker på Världsteaterdagen den 27. mars på Thalia-festen på Nationalteaterns Lavaklubi-scen i Helsingfors. Finlands teatrar r.f. har delat ut Barn- och ungdomsteaterpriset till meriterade aktörer på fältet sedan år 2008 och sedan år 2015 i samarbete med Assitej Finland r.f. Mera information om tävlingen:

http://www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/kilpailut

Ytterligare information:

Teatteri Siperia, Marika Heiskanen, 050 559 7311

Tampereen Työväen Teatteri, Elise Richt, 050 5448038

Finlands teatrar r.f: Organisationssekreterare Hanna-Reetta Schreck, tel. 09 2511 2150, hanna-reetta.schreck(a)suomenteatterit.fi

Assitej Finland r.f: Producent Venla Haanpää, info(a)assitejfi.org


Regi-dramaturgipriset

Förbundet för Finlands teaterregissörer och dramaturger STOD

Priset går till: Hanna Kirjavainen

Finlands teaterregissörer och dramaturger ger detta år sitt hederspris till regissören-dramaturgen Hanna Kirjavainen.

Hanna Kirjavainen har redan sedan år 1998 arbetat både vid institutionsteatrar och på det fria fältet och följt sin egen linje på ett modigt sätt. Samtidigt har hon på ett aktivt sätt deltagit i den samhälleliga och kulturpolitiska diskussionen, grundat tre professionella grupper samt flera regionalt betydelsefulla föreningar och projekt.

Som teaterkonstnär har Hanna Kirjavainen inte alltid följt trenderna utan har simmat motströms med innehållet som ledande motiv. Utan att vara rädd flyttade hon till Norra Karelen och grundade Rospuutto-gruppen i en gammal byskola. Rospuutti-gruppen har rönt uppmärksamhet både på ett riksomfattande och internationellt plan.

Hanna Kirjavainens kvalitet som teaterregissör kan betecknas som visuell-kroppslig. I synnerhet i sina senare regier Valkoinen peura, Anna Karenina och Idioten- ett förslag till föreställning har Hanna Kirjavainen undersökt och utvecklat ett unikt fysiskt uttryck. Valkoinen peura grundar sig på en schamanistisk läkande process, trans och extatisk rörelseimprovisation. Valkoinen peura är också ett klart ställningstagande för naturen och de som lever mitt i naturen. Hanna tvekar inte heller att vid behov i sin bysthållare gömma inspelningsmaterial som eventuellt kunde vara intressant för gränskontrollernas myndigheter.

Hanna Kirjavainens nästan 20-åriga karriär som teaterregissör är ett uttryck för exemplarisk bredd och mångsidighet. Hon förbereder sina arbeten genom att sprudla av kreativitet och idéer, genom att aktivt diskutera, delta och engagera, men utan att pruta på sina konstnärliga mål: arbetets främsta utgångspunkt är varje produktions utvecklingsmöjligheter i brännpunkten mellan teaterkonsten och själva redskapet.

Tilläggsuppgifter:
Anna-Maria Klintrup, amklintrup(a)gmail.com


Illusionist-priset

Teaterinfo Finland (TINFO)

Priset går till: publikarbetarna på Wasa Teater, Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla

Illusionist  priset går till publikarbetarna på Wasa Teater

I år ger Teaterinfo Finland (TINFO) det traditionella Illusionist- priset till två publikarbetare på Wasa Teater, Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla. De belönas för samarbetsförmåga och ett ihärdigt publikarbete, som har resulterat i att regionens barn och unga funderar på identitetsfrågor och ser på framtiden genom historien. Bergkullas och Dahl-Tallgrens metoder är uppfinningsrika och omfattar allt från verkstäder och utbildningspaket till temadagar, möten med teaterproffs och känslokort.

Med Illusionist-priset vill TINFO på ett mångsidigt sätt lyfta fram det arbete som görs på teatrarna för den finländska teaterkonstens bästa. Det kan finnas illusionister var som helst i teaterns yrkeskår.

Illusionist-priset är ett hederspris, som utdelades första gången år 1998.  Prismottagarna utses av styrelsen för Teaterinfo Finland.

Illusionist -priset 2017 går till Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla med följande motiveringar:

Vem är jag och vad i historien och i min omgivning har format mig till den jag är? Vad är viktigt för mig? Vad vet jag om min bakgrund? Hur kändes det när Finland blev självständigt? Hur ser Finland ut idag? Vad tror vi på? Det är sällan vi vågar ställa oss själva dessa frågor som väcker så mycket känslor och frågor.

Wasa Teater, Österbottens regionteater, har i sitt publikarbete engagerat barn och unga att fundera på identitetsfrågor, historia och framtid.

Teaterns publikarbetare, teaterpedagogerna Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkullla är uppfinningsrika, samarbetskunniga och enträgna entusiaster, som vågar lita på att barn och unga själv kan finna svar och lösningar och bearbeta sina känslor. De har också skapat ett enkelt och praktiskt redskap som kan användas i arbetet med barn och unga. Redskapet är så kallade känslokort för olika klassnivåer.

Teaterns publikarbete kan bidra till att identifiera och uttrycka känslor och stärka självförtroendet.

Teatern behöver engagerade professionella publikarbetare som Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla.

Kontaktuppgifter till båda prismottagarna, Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla + 358 50 300 7214

Tilläggsinformation om teaterbranschens pris:

Förfrågningar om priset: TINFO/ verkställande direktör Hanna Helavuori+358 44 3631722, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


Cirkuspriset lumo

CircusInfo Finland

Priset går till: Sirkus Magenta ry

Sirkus Magenta har under sin femåriga verksamhet utvecklats till en betydande aktör då det gäller kunskap i social cirkus såväl i hemlandet som utomlands. Sirkus Magenta producerar årligen verkstäder, föreställningar, undervisning och välfärdstjänster inom cirkus till mer än 9000 barn, unga, vuxna och äldre. Sirkus Magentas arbete koncentreras till huvudstadsområdet men Sirkus Magenta är dessutom med i flera riksomfattande och internationella projekt. Tack vare Magenta kan många människor som annars inte skulle ha möjlighet att ha cirkus som hobby nu varje vecka delta i cirkusaktiviteter. Bland deltagarna finns bl.a. barnskyddsmyndigheternas klienter, unga som löper risk att marginaliseras och asylsökande. Magentas verksamhet har också haft långtgående dimensioner. Magentas medarbetare grundade i samarbete med Kyrkans utlandshjälp en cirkusskola i flyktinglägret Zaatar i Jordanien år 2013. Skolan fungerar fortfarande och drivs av unga syriska ledare och bringar glädje i vardagen till flyktinglägrets barn och unga.

Tilläggsuppgifter:
CircusInfo Finland, informatör Johanna Mäkelä
+ 358 50 464 3203, johanna.makela(a)sirkusinfo.fi


Sädeprisen (ljus- och ljusstråleprisen)

Förbundet för Finlands ljus-, ljud- och videoplanerare

Ljusstråle-priset: Erno Aaltonen
Ljudstråle-priset: Janne Hast

Finlands ljus-, ljud och videoplanerare rf (SVÄV) delar årligen ut 1-3 Stråle-priser, som är hedersomnämnanden för förtjänstfull ljud-, ljud- och videoplanering. De första Säde/Stråle-prisen gavs till verk som uppförts år 2007. Tilläggsinformation om prisen och tidigare pristagare, samt alla nominerade verk kan du se på nätsidorna: sadepalkinto.wordpress.com.

I år belönas två planeringar som representerar omfattande, estetiskt utarbetad samt noggrann planering och konstnärligt uttryck. Stråle-prisen år 2016 för planering går till:

Ljusstråle- priset: ljusplaneraren Erno Aaltonen för ljusplanering i verket Tavallisuuden aave (Vanlighetens fantom) på Q-teatteri. Erno Aaltonens ljusplanering breddar scenens ontologi. Den är
en stilig, behärskad men överraskande och helgjuten filmatisk helhet – på internationell nivå.
Ljusplaneringen lyckas med konststycket att använda utrymmets avgränsade och föreslagna ljusriktningar på ett sceniskt och estetiskt effektivt sätt.  Också verkets konstnärliga helhetsplanering
är synnerligen lyckad och stilren. Aaltonen behärskar också konsten att skapa spänning och klippa med ljus.
Tilläggsinfo om föreställningen: www.q-teatteri.fi/tavallisuuden-aave

Ljudstråle- priset: ljudplaneraren Janne Hast för ljudplaneringen i verket Förvandlingen på Svenska
Teatern. Janne Hasts ljudplanering är rik, mångbottnad och rytmisk. Ljudplaneringen blandar klassisk
violin och moderna maskinmelodier till perkussiva element. Ljuden beskriver Gregor Samsas förvandling till en insekt och familjens tragedi i förhållande till hans förvandling. Denna resa beskrivs i verket på ett insiktsfullt sätt utan ord men med ljud och rörelse. Ljudplaneringen skapar inte endast en ram för verket med stämning, utan intar platsen som huvudroll på ett suveränt sätt, samtidigt som föreställningens andra delområden ger ljudplaneringen utrymme att stråla. Ljudet är en strukturell del av föreställningen, en integrerad del av den sceniska verksamheten. Hasts yrkeskunnighet som mångsidig musiker är närvarande i resultatet på ett strongt sätt. Verkets koreografi och regi kan utnyttja ljudplaneringen.  Info om föreställningen: www.teatterikesa.fi/esitykset/forvandlingen

Videostråle-priset: Detta år utdelas inget videopris, men vi beslutade att ge ett hedersomnämnande till regissören Miko Jaakkola för hans vilja att i sina regier bredda det sceniska berättandet med hjälp av video. Det är uppmuntrande att en regissör vill sätta sig in i videoplanering och använda den som uttrycksmedel i sina föreställningar.

Helsingfors 4.3.2016
Styrelsen för Förbundet för Finlands ljus-, ljud- och videoplanerare rf

Tilläggsuppgifter om prisen och pristagarna: Mia Erlin, ljus- och ljudplanerare, TeM,
styrelsemedlem. miaerlin(a)gmail.com, Styrelseordförande Raisa Kilpeläinen,
scenograf-videoplanerare, TaM-TeM
raisa.kilpelainen(a)gmail.com


Prisen för bragder inom dans och cirkus

Förbundet för Finlands dans- och cirkuskonstnärer (STST)

Förbundet för Finlands dans- och cirkuskonstnärer fyller i år 80 år. För att fira jubileumsåret delar förbundet ut två bragdpriser, ett till cirkus och ett till dans.

Pristagare: Jarmo Ahonen och Sirkus Magenta

Jorma Ahonen, fysioterapeut, författare av facklitteratur och lärare har redan under trettio år på ett ansvarsfullt sätt arbetat med frågor som gäller danskonstnärernas hälsa och välbefinnande. Han har alltid varit redo att utbilda och informera om branschens senaste utveckling samt kommit med den nyaste kunskapen om de särfrågor som gäller danskonstnärernas hälsa och välbefinnande. Ahonen har haft en viktig roll i att en allt större grupp av proffs inom hälsosektorn har specialiserat sig eller ökat sitt kunnande inom området arbetshygien inom dansbranschen.

På initiativ av Jarmo Ahonen grundades år 2000 Dance Health Finland (DHF), som har som syfte att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande bland professionella och studerande inom dansbranschen. Ahonen fungerade som föreningens ordförande under de sex första åren. Efter det har han varit viceordförande eller styrelsemedlem. Ahonen har också påverkat den internationella utvecklingen inom dansmedicinens område. Som lärare har han undervisat i anatomi och kinesiologi för tiotals årskurser på Teaterhögskolans institution för danskonst samt på balettläroinrättningen vid Finlands Nationalopera. 

Som fysioterapeut har Ahonen med betydande kompetens och hjärtlig uppmuntran skött skadade danskonstnärer. Bragdpriset i dans ges till Jarmo Ahonen som erkänsla och tack för hans arbete under flera decennier till danskonstens fromma.

Sirkus Magenta grundades 2011 för att främja mentalt och fysiskt välbefinnande med hjälp av cirkus.
Sirkus Magenta har snabbt blivit en betydande faktor inom social cirkus och sysselsätter över trettio
professionella inom cirkuskonsten.

Sirkus Magenta gör det möjligt att bekanta sig med cirkusvärlden och tröskeln är låg. Tiotusentals
har redan kunnat uppleva cirkusens värld och fått möjlighet att lära sig och att uppträda. Sirkus Magenta har genomfört flera projekt med grupper som behöver extra stöd och på basen av dessa erfarenheter också producerat flera föreställningar.

Sirkus Magenta fungerar på daghem, skolor, ungdomsgårdar, servicehus, mottagningscenter och flyktingläger. Målgrupp är alla från spädbarn till åldringar och alla erbjuds möjligheten att lyckas ensam eller i grupp.  För cirkus är det internationella något naturligt. Sirkus Magenta har byggt samarbetande nätverk med många länder. Dess mest anmärkningsvärda insats är grundandet av en cirkusskola på ett flyktingläger i Jordanien.

Sirkus Magenta erbjuder alla - oberoende av bakgrund - en möjlighet till varm, närvarande och hänsynstagande växelverkan med cirkus som medel.

Tilläggsinfo:
Outi Kallinen, ordförande i STST
040 7075977, outi.kallinen(a)teme.fi


Thalia-priset

Teaterinfo Finland (TINFO)

Priset går till fyra föreställningar:

  • Vaimoni, Casanova, Kuopion kaupunginteatteri (Min hustru, Casanova, Kuopio stadsteater)

  • Tavallisuuden aave, Q-teatteri (Vanlighetens fantom, Q-teatteri)

  • Maa-Tuska, Universum, Aurinkoteatteri

  • WunderKinder, Teater 90 grader

Thalia-prisets syfte är att belöna en föreställning som väcker samhällelig diskussion, lockar nya publikgrupper, har rönt internationell framgång, är innovativ eller synnerligen förtjänstfull på något annat sätt och som därmed väcker diskussion om teaterkonstens betydelse.

Priset kan ges till en föreställning som i huvudsak producerats av finländska teaterproffs. Årets föreställning kan företräda teater, dans, cirkus, performativ konst eller en kombination av dessa.

Thalia-hederspris till fyra föreställningar.

I Finland produceras många konstnärligt högtstående teaterföreställningar i alla genrer och det vore konstgjort att jämföra dem med varandra eller rangordna dem. Därför vill vi inte belöna endast en årets föreställning. I stället har vi valt att lyfta fram och belöna fyra föreställningar, som sinsemellan är mycket olika.

Det som förställningarna har gemensamt är en passionerad egen röst, ett nydanande, omfattande konstnärligt möte mellan form och innehåll samt skarpa iakttagelser om vår samtid. Verken är utmärkta exempel på hur regissörernas och manuskriptförfattarnas långsiktiga utveckling av det konstnärliga tänkandet och handstilen tillsammans med motiverade arbetsgrupper kan leda till verk som på bästa möjliga sätt tar teaterkonsten vidare.

Thalia-hedersprisen 2017 ges till följande föreställningar:

Vaimoni, Casanova, Kuopion kaupunginteatteri och Tanssiteatteri Minimi (Min hustru, Casanova, Kuopio Stadsteater och Dansteater Minimi)

Vaimoni, Casanova är ett fröjdefullt teateruniversum, som behandlar mänsklighetens centrala frågor: kärlek, sexualitet, passion och död.

Pjäsen utspelar sig på en teater och det utnyttjar föreställningen på ett underfundigt sätt och lyfter fram tabun och oskrivna regler i det konstnärliga arbetet.

Under Leea Klemolas ledning kastar sig arbetsgruppen hämningslöst och utan skamkänslor i verkets tragikomiska brottsjö och ger åskådaren något nytt att tänka på när det gäller mänsklighetens många dimensioner och nådens betydelse i vår hårda tid

Tavallisuuden aave, Q-teatteri (Vanlighetens fantom, Q-teatteri)

Tavallisuuden aave består av självständiga scener som tillsammans blir en översyn av det finländska och viljan att vara vanlig. Det är en föreställning som går på djupet med igenkännbara, berörande och humoristiska scener om allt det som vi helst vill glömma i vår livshistoria. Föreställningen som fått sin inspiration av Luis Buñuels surrealistiska film Frihetens fantom (1974) både stör och trollbinder åskådarna med sin förmenta sympati.

Saara Turunen har skrivit och regisserat Tavallisuuden aave, som förenar familjeskildring och samhällelighet. Föreställningen ifrågasätter finländska klichéer genom att vända på perspektivet med ett suveränt grepp. Som en beskrivning av vår samtid är Tavallisuuden aave allt annat än vanlig och påminner oss på ett vackert sätt om alltings skörhet.

Maa-Tuska, Universum, Aurinkoteatteri

Maa-Tuska är en mångbottnad surrealistisk fantasi, saga och musikal i en och samma föreställning. Under den drömlika ytan skymtar flera teman från den verkliga världen, däribland välfärdssamhället, fascismen, nyliberalismen, retoriken och individens betydelse i världen. Genom en stark teaterform berättar föreställningen om aktuella frågor i vårt samhälle.

Regissören och manusförfattaren Juha Mustanoja har tillsammans med Aurinkoteatteris ensemble åstadkommit något mycket egensinnigt och specifikt.  Den fräcka och mångbottnade föreställning är något som händer just här och nu, men samtidigt utmanar den åskådaren och ger något att tänka på i flera dagar.

Wunderkinder, Kollektivet WAUHAUS och Teater 90 grader

Wunderkinder har skrivits av Johannes Ekholm och föreställningen beskriver det samtida arbetslivet, som gör det omöjligt att skilja på arbete, fritid och det personliga. Wunderkinder är en platsspecifik föreställning som utspelar sig i en ”spa-lik” byrå i en affärslokal i stadsdelen Berghäll i Helsingfors. Föreställningen är avsiktligt slipad, rå och verklighetstrogen på ett sätt som är mycket avslöjande, underhållande och surrealistiskt och som påminner oss om människovärdets kraftiga nedgång i en värld som drivs av kommersiella mål.

Regissören Anni Klein och hennes arbetsgrupp håller upp en spegel för oss och bilden är så igenkännbar att föreställningen lämnar ett outplånligt spår.

Föreställningen är en konstnärlig pärla och ett bevis på att teaterkonsten utvecklas genom utövarnas förmåga att göra intelligenta, noggranna och detaljerade iakttagelser om fenomen i vår vardag och spetsa till dem till en välöverlagd kritik.

Förfrågningar om priset: TINFO/ verkställande direktör Hanna Helavuori+358 44 3631722, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


TINFO-priset

Teaterinfo Finland (TINFO)

Priset går till: Sonya Lindfors

TINFO- priset år 2017 går till koreografen och konstnärliga ledaren Sonya Lindfors.
Lindfors belönas för sitt arbete med att synliggöra frågor kring rasifiering, kulturell appropriering och annorlundaskap. Sonya Lindfors har inspirerat hela fältet av performativa konstarter till att ifrågasätta och rubba rådande strukturer och tillsammans arbeta för en kultur som beaktar mångfald.

TINFO-priset är 1000 euro och överräcks vid teaterbranschens Thalia-fest på Världsteaterdagen den 27.3.2017.  Prismottagaren har valts av styrelsen för Teaterinfo Finland (TINFO).

TINFO- priset är ett av Teaterinfo Finlands tre priser. TINFO-priset utdelades för första gången år 2010.

Sonya Lindfors belönas med TINFO-priset, prismotiveringar:

Med sina verk, sin samhälleliga konstnärliga praxis, sina texter och debattinlägg har Sonya Lindfors med passion och intelligens kämpat mot den våldsamma upplevelsen av rasifiering och annorlundaskap. Lindfors har lyckats med konststycket att ändra den finländska kulturen inom dans och performativa konstarter. Hon har stuckit hål på slutna och unkna tal- och tankemönster och öppnat upp för nya dimensioner. Lindfors har rubbat maktstrukturer och gjort de blinda punkterna synliga.

I förordet till publikationen Toiseus 101 skriver Sonya Lindfors: ”Det finländska konstfältets diskurs ligger hjälplöst efter då det gäller interkulturalitet, exkluderande och förtyckande maktstrukturer och representationer av annorlundaskap. Diskursen är bristfällig och oftast obefintlig. Ofta finns det mer goda intentioner och god vilja än kunskap och förståelse”.

För att öka kunskapen och förståelsen har Lindfors aktivt skapat en ny diskurs, fört diskussioner, byggt kontakter och utrymmen, undervisat, skrivit, delat, utmanat och uppträtt. Hon har inspirerat hela fältet av performativa konstarter att ifrågasätta och rubba förhärskande strukturer och tillsammans bygga en ny kultur som beaktar mångfald.

Tack vare Sonya Lindfors kan vi inte längre förhålla oss likgiltigt eller ovetande till rasifiering, kulturell
appropriering och annorlundaskap.

Med hänvisning till ovan anförda motiveringar vill vi ge TINFO- priset 2017 till Sonya Lindfors för TINFO-priset handlar uttryckligen om betydelsen av att producera, dela och fördjupa kunskap.

Sonya Lindfors CV: http://sonyalindfors.com/bio

Läs mer om teaterbranschens priser: http://www.tinfo.fi/fi/Teatterialan_palkintoja

Förfrågningar om prisen:
TINFO/ verkställande direktör Hanna Helavuori+358 44 3631722, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


Årets teaterskådespelare

Finlands Skådespelarförbund

Priset går till: Niina Hosiasluoma och Seela Sella

Ytterligare information:

Helena Vesajoki
Organisations- och utbildningssekreterare
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry.
Tel (09) 2511 2138 / 044 300 4664
helena.vesajoki(a)nayttelijaliitto.fi
www.nayttelijaliitto.fi


Årets teater 2017

Finlands teatrar r.f. STEFI

Priset går till: Riihimäen Teatteri

Ordföranden för riksdagens kulturutskott, riksdagsledamot Tuomo Puumala, har utsett Riihimäen Teatteri (Riihimäki teater) till årets teater. Enligt Puumala var alla fyra finalister storartade, i arbetssättet hos var och en av dem kunde man finna en särart som vore värd priset.

Puumala beskriver uppdraget att välja en vinnare på följande sätt:

”Uppdraget var en stor ära som jag tog allvarligt på. Jag såg minst en föreställning på varje teater och diskuterade med personalen eller arbetsgruppen. Sammantaget kan jag konstatera att man i Finland gör teater med professionellt kunnande och dunkande hjärta. Dessa möten var lärorika också för mig själv.

Kriterierna klarnade under arbetets gång. Om jag till exempel hade varit ombedd att ge pris åt årets teaterhandling eller en teater med en lång båge och en ställning i samhället, hade jag varit tvungen att överväga valet från ytterligare synvinklar. Som det nu var upplevde jag att mitt uppdrag var att kora just det här årets teater. Och då det objektivt sett inte finns någon som är bäst, måste valet baseras på intuition och på den egna känslan.

Det slutliga beslutet föregicks av en inre strid med två aktörer i vågskålen. Valet föll på Riihimäen Teatteri, som gör högklassig teater med hjärteblod under svåra ekonomiska villkor. Det torde inte vara överdrivet att säga att Riihimäki är en liten men seg kämpe på teaterfältet. Läget nära de stora teatrarna är utmanande, men lyckligtvis ger teatern inte upp.

Riihimäki har fördomsfritt öppnat sina dörrar och räckt ut handen mot det fria fältet. Mängden samarbetsprojekt söker sin like i teaterns storleksklass. Teatern i Riihimäki förbereder sig för 2020-talet med ett fördomsfritt grepp på alla fronter. Ett resultat av detta arbete är att Riihimäkiborna och även mera långväga gäster får njuta av ett otal premiärer och olika slag av föreställningar i snabbt tempo. Genom samarbetena får föreställningarna även en längre båge och en bredare publik.

Jag var också mycket tagen av teaterns atmosfär, där alla i personalen är lika värdefulla. Det syntes och hördes i all verksamhet. Det hundraåriga Finland förtjänar just detta:

Samarbete, kompromisslös attityd och att titlarna lämnas i garderoben.”

De övriga finalisterna för Årets teater-priset var Arja Tiili Dance Company, KOM-teatern och Kuopio stadsteater. I förhandsjuryn deltog Teatteri Telakkas producent Pertti Huovinen, verksamhetsledaren för Dansens Hus r.f. Hanna-Mari Peltomäki, ordförande för Teme, ljusdesigner och scenograf Kalle Ropponen samt STEFI:s VD Tommi Saarikivi.

Tuomo Puumala delar ut Årets Teater-priset under Thalia-festen på Nationalteaterns Lavaklubi-scen den 27. mars, som är världsteaterdagen. Finlands teatrar r.f. har delat ut Årets teater-priset till meriterade aktörer på fältet sedan år 1997.

Ytterligare information: Finlands teatrar r.f., Hanna-Reetta Schreck

tel. 09 2511 2150, hanna-reetta.schreck(a)suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fi

Riihimäen Teatteris webbplats: http://riihimaenteatteri.fi/

Mera information om tävlingen: http://www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/kilpailut/


Årets teaterbragd

Teatercentrum

Priset går till: Universum - International Story Sharing Café

I dagens värld finns det mycket hatpropaganda, men till all lycka finns det mycket mer kärlek och kärleksfullt talande. Det kan man inte alltid höra om man inte öppnar sina öron ordentligt. En av teaterns uppgifter är att säga saker högt, ta sig an samhällets fenomen och främja förståelse – att fungera som förkämpe för humanism och mänskliga rättigheter, i synnerhet i svåra tider.
Det är precis vad Universums International Story Sharing Café gör på sitt eget rättframma sätt.
Projektet för samman invandrare, asylsökande, flyktingar och vanliga finländare kring grundläggande frågor, kring samma kaffebord, för att dela sina berättelser. När man sitter vid samma bord lär man känna de andra, förståelsen ökar och den andra blir en individ, inte en del i en ansiktslös massa. Tack Universum! Ni gör de litet lättare att andas i vår värld!

Tilläggsuppgifter: 
Maaria Kuukorento
info(a)teatterikeskus.fi

***

Kontaktuppgifter:
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto – Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer
c/o Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund
Sjötullsgatan 33 C
00170 HELSINGFORS
sihteeri(a)teatterijarjestojenkeskusliitto.fi
045 8964024
www.teatterijarjestojenkeskusliitto.fi