Kvartira_DuvTeatern

Synnerligen tungt vägande skäl

DuvTeatern och Kvartira-gruppen har funnit varandra genom Teaterinfo Finlands projekt NOKKA / NOC (näsa) och planerar samarbete. DuvTeatern har fungerat sedan 1999 och har haft regelbunden föreställningsverksamhet i 20 år, medan Kvartira är en grupp som i sin nuvarande form har fungerat endast några år. Kvartiras teaterverksamhet har som mål att stärka samhällelig gemenskap och motverka segregation.

Kvartiras regissör Boris Pavlovitj talar om horisontell teater, och med det avser han en situation då det inte finns några hierarkier och då hela arbetsgruppen deltar i att färdigställa produktionen. Men det är inte allt! Också publiken börjar kommunicera och det har lett till att såväl skådespelare som publik deltar så som det skedde i Kvartiras produktion Diskussioner, som utspelades i en tidigare så kallad kommunalka-lägenhet på Moika-gatan i St. Petersburg. Pavlovitj har en speciell förmåga att sammanföra folk med olika bakgrund och få dem att göra teater. Kvartiras arbetsgrupper kan bestå av professionella skådespelare, professionella scenografer och ljusdesigners eller av teateramatörer med funktionsvariationer.

TINFO intervjuade DuvTeaterns verksamhetsledare Sanna Huldén och producent Annina Blom om samarbetsplanerna för kommande år på axeln Helsingfors- St. Petersburg.
 

Vad är det som förenar DuvTeatern och Kvartira från St. Petersburg?

Tack vare TINFOs NOKKA/NOC- projekt har vi haft möjlighet att bekanta oss med varandra och med varandras arbetssätt. Våren 2018 reste DuvTeaterns regissör Mikaela Hasán och producent Annina Blom till St. Petersburg för att träffa några ur Kvartira-arbetsgruppen och se en av deras föreställningar. Den här våren (2019) besökte Kvartiras konstnärliga ledare Boris Pavlovitj och producent Nika Parkhomovskaja DuvTeatern i Helsingfors. Boris höll en workshop för DuvTeaterns skådespelare och övriga personal på dagen och på kvällen höll Nika en öppen föreläsning om Kvartira, om hur de arbetar och om inkluderande teater i Ryssland.

Det var givande att få prova på Kvartiras arbetsmetoder i workshopsform. Kvartira och DuvTeatern liknar varandra på många sätt. För båda grupperna står skådespelarna med funktionsvariation och deras konst i centrum. Båda grupperna vill skapa rum för mångfald både bland konstnärer och i det konstnärliga uttrycket.

I båda grupperna är samarbetet mellan konstnärer med och utan funktionsnedsättning viktigt och båda grupperna samarbetar även med etablerade och framgångsrika konstnärer och teaterarbetare utan funktionsnedsättning. Både DuvTeatern och Kvartira värnar om konstnärlig kvalitet och professionalism och strävar efter att göra konstnärligt utmanande och orädda produktioner.

Trots många likheter kan man ändå inte bortse ifrån att Kvartira och DuvTeatern existerar i väldigt olika samhällen med olika teatertraditioner och olika ekonomiska förutsättningar. DuvTeatern har under 20 års tid samverkat med det omgivande samhället och konstfältet, medan Kvartira endast har verkat i några år. Därtill är situationen för en konstnär med funktionsvariation väldigt olika i St. Petersburg och i Helsingfors.

Vilka framtidsplaner har ni och Kvartira?

DuvTeatern fyller 20 år 2019 och firar det med en stor musikteaterproduktion. Föreställningen I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika är ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar med premiär på Svenska Teaterns Stora Scen 26.10.2019. Kvartira-gruppen planerar att besöka DuvTeatern och se jubileumsföreställningen på hösten. Det finns även planer på att ordna möten mellan Kvartira och andra liknande aktörer och organisationer i Helsingfors i samband med att gruppen kommer för att se DuvTeaterns föreställning.

DuvTeatern planerar också ett besök till St. Petersburg under 2020. Preliminärt är planen att dela med sig av arbetssätt och erfarenheter i form av en workshop och en diskussion/presentation. Därefter hoppas vi på att tillsammans fundera på hur vi går vidare med samarbetet och hur vi på bästa sätt kan lära oss av varandra och av andra likasinnade teatrar i framtiden. En av DuvTeaterns grundidéer är att skapa möten mellan olika mänskor, konstformer och aktörer. Vi tror att vi genom att möta andra kan förstå, lära oss och förändras.

Har DuvTeatern andra internationella planer än samarbetet med Kvartira?

DuvTeatern har under sina 20 år mött ett stort antal intressanta konstnärer, konstaktörer och teaterarbetare och vi har planer på att initiera ett internationellt nätverk för att kunna dela erfarenheter och inspireras av varandra. Under det kommande året fokuserar vi ändå främst på vår jubileumsproduktion och på att knyta kontakter med andra teatrar för skådespelare med funktionsvariation, något som glädjande nog har dykt upp i Finland under de senaste åren.

Upplever ni språken och språkens mångfald som en mur eller möjlighet?

DuvTeatern har alltid jobbat med många språk: svenska, finska, stödtecken och andra alternativa kommunikationsmetoder… Med hjälp av en tolk fungerade Kvartiras workshop på ryska utmärkt. Teatern som konstform möjliggör också en mer fysisk kommunikation och ett ordlöst berättande. Språkens mångfald - och uttryckens mångfald - är absolut en möjlighet och inte ett hinder.

***

Enligt Boris Pavlovitj måste konsten ha förmågan att föra en ny dialog för att teatern ska födas på nytt som en för alla öppen och inkluderande gemenskap.  För att göra teater måste det alltid finns synnerligen tungt vägande skäl, för att världen omkring oss skulle bli mer öppen.

 

(TINFO / Sari Havukainen, 4.4.2019)

 


På bilden: 
Duvteaterns och Kvartiras aktörer samt andra deltagare i Inclusion in Russian Theatre: The Apartment Case-workshop i mars 2019 i Helsingfors. Foto: Kristin Helgaker