02.02.2016

TINFO e-Nytt 1 / 2016

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

TINFO AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ANSÖKNINGAR

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

twitter.com/tinfotweets

 

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

Gärningarnas år 2016

Inom teaterorganisationerna har vi ihärdigt fortsatt utredningen av egenföretagarnas ställning. Tillsammans med Maaria Kuukorento och Kalle Ropponen har vi sammanställt en förteckning över alla de positioner som en frilansare kan finna sig själv i. Det är inte läge att tala om ”frilansaren”. Vi fann 18 olika frilansarpositioner!

Enkäten om frilansskådespelarnas ställning är nästan färdig. Vi hoppas frilansarna kunde knytas till basinkomst-experimentet och att vi kunde utveckla ett system som motsvarar Alliansen i Sverige och/eller Norge. Hur som helst kommer enkäten att ge oss adekvat information och frilansarnas ställning. Men det räcker inte med information.

Tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste följas upp

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rundskrivelse angående tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, en 191-sidig lunta som knappast ger tjänstemännen helt entydiga tolkningsbesked. Hos oss ger Skådespelarförbundet och Teme råd till sina medlemmar. Egenföretagarna vittnar om förvirrande och motstridigt bemötande vid arbetskraftsbyråns luckor. Det är arbetskraftsbyråerna som bedömer vem som är heltids- eller deltidsföretagare. Och vad sker med den som under vissa säsonger har många frilansjobb? Finns det då risk för att du bedöms vara heltidsföretagare? Det vore bra att på allvar granska bedömningen av hel- och deltidsföretagande.

De gamla uppfattningarna kan skrotas

Nästa vecka kommer TINFOs lönestatistik att vara färdigställd. Då får vi se vad den berättar. Personalstatistiken för år 2015 kommer att avslöja mycket. Man behöver dock inte vara synsk för att redan nu konstatera att det finns allt fler frilansare på teaterfältet. Arbetslöshetssiffrorna ser allt dystrare ut, då stadsandelsteatrarna drar ner på personalen och allt färre gästkontrakt är tillgängliga. De gamla uppfattningarna om scenkonstnärernas ställning kan skrotas.

Inte bara väggar

Vi på TINFO vill ta reda på hur statsandelsteatrarnas utrymmen används, hur mycket utomstående aktörer använder dem och vilka faktorer som förhindrar att utomstående får tillgång till dem. Vi har skickat en enkät till teatrarna och hoppas på att svaren ska ge sanningsenlig och pålitlig information om läget och rätta till missuppfattningar.

Teaterbesök i tofflor

Teatteri Takomo i Helsingfors är en pionjär inom senior-teatern, man har över tio års erfarenhet av att göra teater för de äldre. Nu har man samlat sina erfarenheter i en handbok Tohveleissa teatteriin – Teatteri Takomon käsikirja vanhustyön ja teatteritaiteen yhdistämiseen (”Teaterbesök i tofflor –en handbok om att förena teaterkonst och äldrevård”). Den innehåller erfarenheter av praktiskt arbete, tips och idéer till konstnärer som vill föra ut konst till äldreboenden. Den berättar hur Takomos teaterklubbar har fungerat, vilka deras mål varit och hur de varit uppbyggda. Boken innehåller en stor mängd övningar av olika svårighetsgrad. Den är som en underbar kokbok. Man behöver inte uppfinna hjulet själv. I boken hörs konstnärernas egna engagerade röster, därför läser man den gärna. Boken konstaterar klokt nog också att konst inte ersätter vården eller terapierna och att konst inte är en mirakelmedicin. Konst är konst, men i teaterklubbarna har de äldre blivit sedda som hela och fullvärdiga människor.

Lyckligtvis sväljer alla inte allt

I dagstidningen Etelä-Suomen Sanomat skriver experten på kommunalekonomi Heikki Helin från Lahtis (6.1) om falska mätare på teaterns effektivitet. Helin kritiserar listan på de mest effektiva teatrarna och orkestrarna som publicerats i ekonomimagasinet Talouselämä (TE44/2015). ”Om man upphöjer införskaffningen av egna inkomster till teatrarnas och orkestrarnas huvudmål formas repertoaren därefter. Teaterns huvuduppgift är inte att fylla stora salar med hjälp av musikaler eller folkkära komedier. Om så vore skulle vi inte alls behöva skattefinansierade institutioner.”

Ett fint koncept – det egna arbetet ger konturer åt skådespelareleven

För första gången har jag följt med det traditionella Eget arbete -projektet för årskurs 3 på Teaterhögskolans svenska institution, på teater Viirus scen. När skådespelaren gör en egen miniatyrföreställning, ”en egen grej” och gestaltar sitt material på det sätt hen vill, tecknas skådespelaren som en autonom aktör på ett alldeles annat sätt än i ett kollektiv eller som ett vax i regissörens händer. Mera sådant! Det lär vara Elisabeth Zillmer som införde denna undervisningsmetod i Teaterhögskolan.

Skådespelarelevers arbete kan man också se på teaterutbildningslinjen vid Tammerfors universitet i föreställningen Hipsterit (Hipsters). Jag får lust att gå på detta ”klanmöte”. Vem kan motstå en dylik inbjudan:

”Vem snör din talan?
civiliserad promenadmusik i flodhästarnas gap.
Vi avstår med glädje från uppnådda förmåner.
Vi skapar något bättre i stället.”

Ur Hanna Helavuoris anteckningsbok

twitter.com/tinfotweets

 

TINFO AKTUELLT

TINFO e-Nytt under vårperioden

Det här är årets första TINFO e-Nytt. Under vårperioden skickar vi fem svenskspråkiga nyhetsbrev.

Tidtabell (utgivningsdag -> sista annonsinlämningsdag):
ti 8.3 -> fr 4.3
ti 12.4 -> fr 8.4
ti 3.5 -> fr 29.4
ti 14.6 -> fr 10.6

Skicka material via e-post till tinfo(a)tinfo.fi.

www.tinfo.fi/se


Teaterinfo Finlands enkät till svenskspråkiga teatrar

Hur kan TINFO e-Nytt betjäna dig bättre? Vad har du för önskemål och förväntningar? Det här frågar vi det svenskspråkiga teaterfältet i Finland och Sverige.

Teaterinfo Finland skickar 6-8 gånger per år ut ett svenskspråkigt nyhetsbrev, TINFO e-Nytt, som har cirka 1400 abonnenter. Vi vill utveckla innehållet i våra svenskspråkiga bulletiner, så att de ska betjäna våra svenskspråkiga läsare både i Finland och Sverige bättre. Enkäten kommer att skickas ut till e-Nytts abonnenter i februari-mars.

Mera info:
tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi/se


Stipendievakten

Stipendievakten (Apurahavahti på finska) ser till att du är informerad om ansökningstiderna för stipendier och bidrag. Stipendievakten sänder dig ett e-postmeddelande när ansökningstiden börjar. Du får också info ifall något stipendium har uppdaterats eller ifall vakten har utökats med ett nytt stipendium.

Kolla även www.fyrk.fi. Där finner du info om alla stipendier och bidrag på svenska, men de är inte grupperade enligt kulturområde eller konstnärlig inriktning.

Mer ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja

www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


TINFOs verktygslåda för internationell mobilitet

Har ni fått inbjudan till att gästspela utomlands? Behöver ni råd? Vad ska man beakta när man vill ut på internationella teaterscener?

TINFO bjuder på en verktygslåda för mobilitet underlättar starten genom att ge konkreta exempel på avtal och budgetar samt andra beprövade metoder.

www.tinfo.fi/se/Verktygslada_for_internationell_mobilitet


Vilken föreställning förtjänar Thalia-priset

Har du sett en bra teaterföreställning? Berätta om det för oss. Thalia-priset delas ut vart annat år till den bästa finländska teater-, dans- eller cirkusföreställningen eller en föreställning som kombinerar dessa. Du kan påverka genom att föreslå en föreställning du har sett och motivera ditt förslag. Mottagaren av nästa Thalia-pris väljs mellan föreställningar som har haft eller kommer att ha premiär under tiden 1.11.2014 - 30.10.2016.

Nästa gång delas Thalia-priset ut av TINFO i världsteaterdagen 27.3.2017.

Mer information om priset (på finska): www.tinfo.fi/fi/Teatterialan_palkintoja

Rösta här: www.tinfo.fi/fi/Ehdota_Thalia-palkittavaa

 

NYHETER

Falluckor för egenföretagare

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har följts av direktiv om hur lagen ska tillämpas men både Skådespelarförbundet och Teater- och mediearbetarnas förbund (Teme) är bekymrade. Båda har färdigställt kompletterande anvisningar för sina medlemmar så att frilansarna inte av tvång eller i misstag ska fångas i företagarrollen, och därmed förlora sitt arbetslöshetsskydd.

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och deras eventuella påföljder är oklara. Teme anser att regeringens proposition är krångligt skriven, helt enkelt dålig lagstiftning.

”Enligt propositionen handlar det i huvudsak om terminologi. Personer, som i den tidigare lagen beskrevs som ’sysselsatta i eget arbete’, kallas i den nya lagen ’företagare’. Man kan befara att denna förändring allvarligt kommer att försvaga ställningen för frilansare som är sysselsatta i eget arbete.” skriver VD Karola Baran på Temes webbsida.

”Söndagen den 24.1. arrangerades ett diskussionstillfälle där bland annat Finlands Journalistförbund, Musikerförbundet, Finlands Skådespelarförbund och många andra aktivister deltog”, berättar Skådespelarförbundets verksamhetsledare Elina Kuusikko. ”Under tillställningen blev det uppenbart att alldeles för många frågor var mer än lovligt oklara. Konstnärer från många branscher berättade om sina erfarenheter, då de fått motsägelsefulla råd från arbetskraftsbyråerna.”

”Arbetskraftsbyråernas beslut måste vara tydliga och förutsägbara. Teme kommer att följa med byråernas beslut om deltidsföretagande”, skriver Baran.

”Det borde vara möjligt att bli företagare av fri vilja – inte i misstag eller av tvång”, kommenterar Skådespelarförbundet.

Paraplyorganisationen för arbetslöshetskassorna har på sin webbsida en förmånsguide för år 2016.

I oklara fall uppmanar man medlemmarna att stå i kontakt med sina förbund. Skådespelarförbundet har skräddarsydda direktiv för sin medlemskår även på svenska.

Direktiven för lagen om utkomstskydd på finska. Den svenska översättningen blir klar i februari-mars

Mera information:
Karola Barans artikel på Temes webbsida i sin helhet (på finska)

Finlands Skådespelarförbund – Direktiven gällande regler om företagare i Lagen om inkomstskydd för arbetslösa

www.teme.fi | www.nayttelijaliitto.fi


Finländare i Nya Zeeland

Leena Kela på New Performance Turku r.y. har varit kurator för det finska programmet på festivalen They Come From Far Away i Nya Zeeland. Där uppträder bland annat performance-artisten Pilvi Porkola med sina verk I Will Bring You Something och Until We Come Together.

Förutom Porkola och Kela deltar också gruppen Oblivia (MOPMA 4 – the Rave, streamad från Helsingfors) samt konstnärerna Antti Laitinen och Eero Yli-Vakkuri. Festivalen ordnas på galleriet Te Uru i Auckland den 10-13.2.2016.

Ytterligare information:
http://artistsalliance.org.nz/events/they-come-from-far-away/


Sad Songs from the Heart of Europe visiting Brussels and Luxembourg

The play Sad Songs from the Heart of Europe directed by Jari Juutinen and performed by Liisa Pöntinen has been invited in March 2016 to Brussels as part of the International Selection compiled by Bozar – Centre for Fine Arts, Royal Flemish Theatre (KVS) and Théâtre National de Belgique.

The play will be performed at Bozar.

The play will be performed in French at the Théâtre du Centaure in Luxembourg in March. The Finnish version will be available in April 2016 at the Oulu City Theatre.

More information and contacts: sadsongskomplexfi.wordpress.com/


Sverigefinskt kunnande inom den tvåspråkiga barn- och ungdomsteatern

UusiTeatteri är en tvåspråkig barn- och ungdomsteater som arbetar mestadels med nyskriven material – med scenkonst som ofta är specialskrivet just för teatern och därmed inte spelas någon annanstans. UusiTeatteri spelar på sin hemmascen på Aliasteatern i Stockholm, samt turnerar flitigt runt om i länet och landet. Föreställningarna spelas på svenska, finska eller tvåspråkigt.

Någonstans finns en värld som vuxna inte vet någonting om: Urpremiär 20 feb. Pjäsen har tagits fram i samtal med barn. En pjäs att känna igen sig i – men också en pjäs som tar upp den frustration och den maktlöshet som skoltiden för unga elever kan innehålla. Målsättningen är att elever som lärare får se en föreställning som lägger en gemensam grund för vidare samtal. Vad finns det som inte är kul? Vad är roligt? Genom denna pjäs kan förhoppningsvis ett nytt möte uppstå.

Jani Lohikari (regi/manus) har utbildad sig till dramatiker och dramaturg på Stockholms Dramatiska Högskola under 2012–2015. Han har bl. a. skrivit manus till föreställningen Landet Ensamheten på Uppsala Stadsteater samt medverkat som dramatiker/dramaturg bl. a. på Barnens Underjordiska Scen, Malmö Stadsteater och Riksteatern.

Linn Henriksson Strååt (scenografi/kostym) är scenograf/kostymdesigner med en kandidatexamen i scenografi från Stockholms Dramatiska Högskola. Hon arbetar parallellt även med bildkonst och blev utnämnd till Årets Konstnär 2013 av Sverigefinska Bildkonstnärernas Förening. Arbetar för närvarande även på Riksteatern som scenograf och kostymdesigner.

Pekka Tuppurainen (musik/ljud) är utbildad på Kungliga Musikhögskolan, inom musik- och medieproduktion samt musikalisk design. Han har gjort ljuddesign bl. a. till radio, dansföreställningar samt till olika konst- och musikprojekt. Pekka har tidigare gjort musik/ljud till UusiTeatteris föreställningar Dockan sover samt Jag är ett träd.

Sannamari Patjas (skådespelare) är utbildad på skådespelarlinjen på Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har medverkat som skådespelare i flera av UusiTeatteris tidigare produktioner, såsom bl. a. Festen och Knas i hjärtat. Hon har även arbetat mycket hos olika fria grupper som t. ex. Dramalabbet och Teater Fredag samt haft ett flertal filmroller både i långfilmer samt i tv-serier. 

Katarina Rodopoulos (skådespelare) är utbildad på mimprogrammet på Teaterhögskolan i Stockholm under 2007–2010. Hon har medverkat i ett flertal föreställningar för barn och ungdomar bl. a. på Pantomimteaterrn, Teater Barbara, BUS och Orionteatern. Hon har även flera filmroller i bagaget och är aktiv i föreningen Clowner utan gränser.

Mer information:
info(a)uusiteatteri.se

www.uusiteatteri.se

EVENEMANG

Mer om aktuella evenemang (på finska): www.tinfo.fi/tapahtumia
Glöm inte kolla: Produforum


Skriv in i kalendern: Thalia-festen den 14.3.2016, Esbo

Teaterfältets traditionella prisgala ordnas på Esbo stadsteater måndagen den 14.3.2016.

Ytterligare information och programmet uppdateras på Thalia-festens Facebook-sida:
www.facebook.com/events/1675188076102997/ 

Välkomna!


Mad House 3:e säsong firar den hundraåriga dadan | 5.2.- 30.4.2016, Helsingfors

Mad House tredje säsong sparkas igång på Cabaret Voltaires 100-årsdag 5 februari 2016, med dadaistiskt program.

Premiärer som visas upp under tredje säsongen är bl.a. Laura Murtomas och Sonya Lindfors duoföreställning Pas de Deux och Klockricketeaterns internationella samproduktion 3 Musketeers – East of Vienna. Även Juha Valkeapääs, Rentzo Van Steenbergens och Emer Värkin audiovisuella installaationsföreställning 2341AD visas som fräschast i Helsingfors, efter premiären i Tallinn under slutet av Januari. Liisa Pentti + Co:s rekonstruktion av La Folia-föreställningen från 1993 bjuder i sin tur på historisk sorl.

I mars tas Mad House över av aktivistgruppen Transforces, som talar och arbetar för transsynlighet, transvälmående och könens mångfald. Gruppen har planerat en imponerande konsthelhet, som bl.a. konstnärerna Teemu Mäki, Pia Lindy, Valto Kuuluvainen, Jamie MacDonald, Martu Väisänen, Michiel Tange van Leuuwen (DK/NL), Anna-Stina Treumund (EE), Christian Van Schijndel (DK/UK), Jørgen Callesen (DK), Carlo Størup (DK) och Bo Hagen Clausen (DK) samt det lokala transsamfundet tar del i.

År 2016 är dadaismens 100-årsjubileum och det syns brett i Mad House Helsinkis program. I samband med öppningsfesten firas vernissage för Heikki Saures utställning Kirjoituksia maasta i Tiivistämö. Där hittas även hans dadagenerator Dadamaskinen. I slutet av mars presenterar konstnärerna Sándor Vály och Jovanka Trbojevic sina egna dadainspirerade verk under samkvällarna. Hela säsongen kulminerar i april i tredagars Neodada-festivalen ”Konferensen för omdefineringen av allting”.

Ihana Baari fortsätter som Mad House Helsinkis mötesplats. Baren är öppen från onsdagar till lördagar. John W. Failis Serious Introspection –talkshow fortsätter som barprogram under onsdag senkvällarna. Jamie MacDonalds feministiska standup kvällar, som blev slutsålda hösten 2015, arrangeras åter tre gånger under våren. Även Janne Saarakkalas Puhuva pää – Talking Head bjuder på standup. Ihana Baaris program fylls på längs med våren.

See programm: www.madhousehelsinki.fi/events

Mer information: www.madhousehelsinki.fi/

Facebook: www.facebook.com/madhousehelsinki/


Winter ANTI – Contemporary Art Festival | 22 – 28 Feb 2016, Kuopio

The 15th international ANTI – Contemporary Art Festival will take place between 22nd and 28th February 2016 in Kuopio and the skiing centre Tahko. The first ever Winter ANTI will feature artworks that play with snow, ice, darkness, coldness and the sleeping nature of the Nordic winter. It continues ANTI’s unique concept of collaborating with non-artistic partners.

Winter ANTI will be opened in Kuopio on 22nd February and the festival will move to Tahko on the 24th.

www.antifestival.com/2016/eng/


Bravo! International Theatre Festival for Young Audiences | 13 - 20 Mar 2016, Helsinki

The Bravo International Theatre Festival for Young Audiences, held in the arts centres of the Helsinki Area, will serve a multitude of high-quality performances for big and small audiences alike. The festival is produced by Assitej Finland in cooperation with the cultural offices of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen.

www.lastenteatteri.fi/bravo-festivaali


Seminarium för branschfolket | 16.3.2016, Lahtis

Teatergruppen Teatteri 2.0 arrangerar ett seminarium för teaterbranschen onsdagen den 16.3.2016 kl 14-18 på Lahtis stadsteater, diskussionsämnet är stadsteatern som utrymme för samhällelig delaktighet. Seminariet är ett mellanbokslut för projektet Avoin Näyttämö (Öppen scen), som varit ett samarbete mellan Tetteri 2.0 och Lahtis stadsteater.

Seminariet arrangeras i samarbete med Teaterinfo Finland och Teaterhögskolan vid Konstuniversitet. Mera information om seminariets innehåll publiceras i början av år 2016.

Teatteri 2.0 har tilldelats ett Koneen Säätiö stipendium på 130 000 euro för ett sexårigt projekt med syftet att främja finländsk dramatik. ”Vi undersöker det finska dramats speciella styrkor, vidareutvecklar dem och försöker synliggöra denna särart. Vårt mål är att öka uppskattningen för dramatikerns arbete och att göra den finska dramatiken till ett nationellt och internationellt fenomen genom extra resurser till att stöda författarnas arbete, konstnärliga utveckling och nätverk. Vi utvecklar också produktionsstrukturerna på teatrarna och medarbetarnas yrkeskunskap så att de ska svara mot de nya dramatexternas utmaningar.

Mer information: www.teatterikaksipistenolla.fi/

 

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska), Fyrk.fi, Svenska kulturfonden


Centret för konstfrämjande: Resestipendier

Resestipendierna är avsedda för professionella konstnärer och professionella inom konst för att täcka resekostnader utomlands i samband med förverkligandet av konstnärligt betydande projekt.

Ansökningstid: 13.01.2016 - 29.02.2016

Läs mer

www.taike.fi/sv


Kulturkontakt Nord: Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Det ger också  möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Ansökningstider 2016:

04.01.2016 - 03.02.2016
01.03.2016 - 04.04.2016
21.07.2016 - 22.08.2016
23.09.2016 - 24.10.2016

Läs mer

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.  

Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.

Ansökningstider 2016:

18.01.2016 - 22.02.2016
29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer

www.kulturkontaktnord.org


Konstsamfundet: Ansökningstid 1-29.2

För både enskilda och institutioner två gånger per år, i februari och september. Ansökan görs elektroniskt. Den elektroniska blanketten kan fyllas i när stipendierna är lediganslagna 1–29.2 och 1–30.9. Bildkonststipendierna kan sökas endast en gång per år i februari.

www.konstsamfundet.fi/stipendier


Kulturfonden: Aktuella ansökningstider

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper vi till att utveckla projektidéer och tar också själva initiativ till projekt inom våra verksamhetsområden.

www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/


Finnish Cultural Foundation: Regional funds | Deadline 10 Feb 2016

Seventeen regional funds operate under the Finnish Cultural Foundation. They support cultural activities in their respective regions by awarding annual grants and prizes. Priority is given to applicants born in the region, work carried out in or for the region, and cultural and development projects of special regional importance.

All 17 regional funds have the same period 10 January - 10 February for applying for grants, and applications are submitted through the electronic grant application system. The grants are given out at each regional fund's own Annual Gala in the spring.

More information about the regional funds, the Annual Gala dates and contact information for the regional funds

www.skr.fi


Oskar Öflunds Stiftelse | Ansöka senast 15.2

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden.

Läs mer: http://oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-direktiv/


UKM: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" 2016 | Ansöka senast 22.2

Understödet är ämnat för finländska teater-, dans- eller cirkusverk som deltar i festivalen Edinburgh Fringe 2016.

Genom understödet uppfylls de konst- och kulturpolitiska målen i statsbudgeten för 2016 och den Kulturpolitiska strategin 2020, som handlar om att stärka kulturens roll i ekonomin samt verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete och de effekter detta har på sysselsättningen. Undervisnings- och kulturministeriet stöder den finländska teaterns, dansens och cirkusens internationalisering och export i enlighet med dessa allmänna målsättningar.

Syftet med understödet är att öka exporten av finländska pjäser och/eller pjäsmanuskript samt teater-, dans- och cirkusföreställningar/verk till de internationella marknaderna samt att stärka de internationella nätverken mellan professionella inom scenkonsten. Projektet är en fortsättning på pjäsexportprojektet ”From Start to Finnish” som förverkligades 2010–2015. Meningen är att man ska följa "From Start to Finnish" –konceptet även 2016. Enligt konceptet ska de projekt som finansieras utnyttja konceptet i marknadsföringen och pjäsen/föreställningen/verket ha en finländsk producent. En finländsk agentur kan också fungera som producent. Den part som svarar för produktionen ska välja ut en finländsk producent och regissör för projektet. Utgångspunkten är att skådespelarna som anställs för produktionen ska vara engelskspråkiga.

Läs mer

www.minedu.fi

****

Kolla också:

Spetsprojekt inom kulturexport | Ansöka senast 12.2

Med understödet för beredning av projekt inom konst- och kulturexporten verkställs målen i statsbudgeten och i den kulturpolitiska strategin för 2020 som handlar om att stärka kulturekonomin samt de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för den kreativa ekonomin och effekterna på sysselsättningen.

Understödet syftar till att stärka kunnandet ifråga om marknadsföring inom de skapande branscherna samt deras möjligheter att idka näringsverksamhet och export. Genom understödet strävar man att mildra praktiska och strukturella hindren för kulturexport (se Kulturexport – för synlighet, förnyelse och genomslagskraft (Undervisningsministeriets publikationer 2011:32).

Syftet med understödet är att bidra till förutsättningarna för att öka exporten och skapa nya arbetsplatser. I praktiken kan de exportprojekt som stöds gälla marknadsföring, försäljning, produktifiering och skapande av internationella nätverk eller branding av vissa aktörer och/eller deras produkter.

Läs mer

Produktutveckling inom kulturturism | Ansöka senast 29.2

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturturism.

Bidraget ansluter sig undervisnings- och kulturministeriets mål att främja entreprenörskap inom kultur och uppkomsten av arbetsplatser inom de kreativa branscherna. Ett annat mål är att främja kulturexporten. Ett syfte med understödet är också att utveckla verksamhetsramarna för den nationella kulturturismen och stödja uppbyggandet av samarbete i form av nätverk. För de praktiska uppgifterna i samband med detta svarar det nationella övergripande programmet för kulturturism, Culture Finland (CF).

Understödet är avsett för projekt som aktörer inom konst och kultur har i syfte att utveckla kulturinnehållet i produkter och service som riktas till resenärer. Basis är dels utvecklandet av existerande konst- och kulturutbud, dels utvecklandet av en ny produkt/tjänst inom turismen. År 2016 är understödet avsett för nationellt och regionalt betydelsefulla samarbets- och utvecklingsprojekt för aktörer inom kultur- och konstsektorn.

Läs mer


Ella och Georg Ehnrooths stiftelse | Ansöka senast 29.2

Ella och Georg Ehnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier för vetenskaplig forskning och litterär verksamhet.

www.ellageorg.fi/se/stipendier/ansokning

 

ANSÖKNINGAR

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teaterfestivalen Lain§uojattomat 7.-11.9.2016 | Ansöka senast 30.4

De fria gruppernas teaterfestival Lain§uojattomat ordnas i år för sjuttonde gången i Björneborg och vill nu ha era förslag till programmet!

Till festivalen samlar vi ihop ett högklassigt och intressant tvärsnitt på de fria etablerade teatergruppernas föreställningar. Vi söker föreställningar för vuxna, barn och unga – även gatuteater samt klubbprogram. Vi söker i synnerhet modiga, tilltalande och aktuella föreställningar.

Årets huvudteman för festivalen är klimatförändring och invandring. Vi är speciellt intresserade av föreställningar som berör dessa tankeväckande frågor, som så aktivt varit på tapeten på sistone. Vi välkomnar ändå ansökningar även kring andra teman.

Vi försöker enligt mån och möjlighet se föreställningarna i förväg. Därför ber vi er i samband med ansökan även att skriva ut möjliga föreställningsdagar. Om det är frågan om en färdig föreställning, så önskar vi se dokumentationen av den.

Berätta i ansökan kort om föreställningen, om arbetsgruppen, hur många personer är på scen samt föreställningens tekniska information.

Ansökningar kan skickas till festivalens konstnärliga ledare Angelika Meusel per mail, angelika(a)rakastajat.fi senast 30.4. Hon ger även mer information vid behov.

Obs! Vi betalar deltagarnas resekostnader, dagpenning för föreställningsdagarna och ordnar boende på Sokos Hotel Vaakuna. Alla deltagare får även ett festivalpass, en t-skjorta och även mat erbjuds.

Med festivalhälsningar,
Angelika Meusel
+ 358 44 593 3414
angelika(a)rakastajat.fi

www.rakastajat.fi


Flash mob ”THEATRE UNITED” | Anmäl dig senast 10.2.2016

Finlands AITA/IATA-Center producerar den internationella teaterdagen 27.3.2016 till ära:

Vi söker 30 ivriga personer med passion för teater, som vill delta i teaterfirande och göra ett  ”flash mob-uppträdandet” tillsammans.

Teaterregissören Kimmo Tähtivirta fungerar som planerare och regissör för föreställningen.
Övningarna hålls på Centret för scenkost i Södervik (adress: Gasverksgatan 1/33, 00540 Helsingfors).

Övningarnas tidtabell:
18.2. 17.30-21.00
25.2. 17.30-21.00
24.3. 17.30-21.00
25.3. 17.30-21.00

”Flash mobben” uppförs i huvudstadsregionen, platsen meddelas senare. Den kommer att filmas och spridas internationellt bland annat genom det internationella amatörteaterförbundet AITA/IATA.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast 10.2.2016 till adressen: sofia(a)fsu.fi. I anmälan önskar vi att du skriver ditt namn, ålder och telefonnummer.

Läs mer

www.aita-iata.fi/svenska/start/


CINARS 2016 – Call for applications | Deadline 15 February

Submit an application to present a showcase in the official program of the 17th CINARS (International Exchange for the Performing Arts) Biennale in Montreal, Canada, from November 14 to 19, 2016.

The official programming will feature selected full-length showcases and showcased excerpts of works in dance, music, theatre, multidisciplinary arts and circus.

The call is open to artists from all countries.

Please note that applications must be sent before February 15, 2016, and that a non-refundable CA$125 processing fee will be charged for every submission.

For more information, visit the CINARS website.

Please fill out the online application here.

www.cinars.org


Theatre503 Playwriting Award | Submission deadline 29 Feb 2016

Theatre503’s Playwriting Award is an unprecedented opportunity for playwrights at all levels to be recognised for writing an outstanding, original piece of work for the stage. It will build upon the foundation of the venue’s reputation for engaging with the next generation of playwrights, whilst broadening its opportunities to include more experienced, produced writers.

This biennial award has been made possible by the generous support of The Richard Carne Trust, Curtis Brown Creative, Arts Council England and our publishing partners Nick Hern Books.

The winner of the award will receive a £6000 prize, a guaranteed production of their play at Theatre503, and their script published by Nick Hern Books.

 FAQs:

 • You can submit to the award from 1 to 29 February 2016.
 • The play must not have been professional produced. We define professionally produced as a run of 5 performances or longer to a paying audience.
 • Plays must be submitted in the English language.
 • Plays must not currently be under professional option or attached to another theatre/company.
 • Plays must not have been professionally published.
 • All scripts will be read anonymously – you will be asked for your personal details when submitting but these are kept separate from your script while being read.
 • There should be no personal details contained within the script, including cover pages, headers and footers and body of the text.
 • Writers may only submit one script per submission window however this can include scripts that have been previously considered by Theatre503 or other theatres.
 • Once submitted you may not submit a later draft before the submission window closes.
 • The play must be at least 60 minutes in stage time.
 • There is no entry fee for this competition.
 • Co-written plays are accepted for the award. If the writers in question are then considered for the 503Five they will be asked to submit individual work.

For further details see Terms and Conditions.

https://theatre503.com/theatre503-playwriting-award/


Artist-in-residence 2017: Nordic Artists’ Centre Dale, Norway | deadline 15 Mar 2016  

NKD is located just north of Sognefjorden, on the westcoast of Norway. It lies in a rather remote area, literally in the middle of nature. Dale is a typical small fjord community with a few shops and a small café. The nearest town, Førde is one hour away by bus. Bergen, the nearest city is three hours away by bus and boat.

Professional artists, designers, architects and curators are eligible to apply for residencies in 2017. Applicants from outside the Nordic region are expected to master the English language. The programme is not available for students.

ABOUT THE RESIDENCY The residency at the Nordic Artists’ Centre includes a monthly grant of NOK 9.000,- as well as covered travel expenses up to NOK 5.500,-. Living and working spaces for free. The centre has five private residency houses of various size for the selected artists. Five identical 50 m² north-lit panorama window studios, with an additional common workshop furnished with a variation of equipment and heavy machinery for wood work. The artists’ lodgings is fully equipped, and provided with wireless internet access.

Deadline: 15 March 2016

Find all details online


HIGH FEST 1 – 10 Oct 2016, Armenia | Deadline 31 Mar

We are happy to announce that we are now opening our registration for the HIGH FEST International Performing Arts Festival, which will take place from 1st till 10th of October, Yerevan, Armenia!!! This year it will be the 14th edition!

We are the main festival on the territory of the former USSR Countries (except of Moscow). So, apply and be part of us!!!

Our programs:

 • Main program
 • Fringe Program
 • Student Program
 • Ch/Puppet Program

Our application deadline is the 31st of March!

We will be happy to answer any other question, so don't hesitate!

With the kind regards,
HIGH FEST Team

HIGH FEST International Performing Arts Festival / 1-10 October 2016
26 Amiryan st. / State Institute of Theatre and Cinema
Yerevan 0002, Armenia
Tel/Fax:  +374 10 53 62 33
info(a)highfest.am  
www.highfest.am


23rd International Theatre Festival Unidram 2016 | Deadline 31 Mar 2016

For the 23rd time international theatre festival Unidram will take place in Potsdam/Germany, November 8 – 12.

Once again we will be inviting 11 theatre companies to Potsdam. And once again Unidram will provide a forum for independent theatre, a site of encounter for diverse theatrical forms. Not only will there be a focus on theatre which is modern and innovative in content or in form, but also on intercultural dialogue. Indeed, it is not just about the respective productions but about an intensive exchange, about fostering personal and long term relationships between artists and cultures.

Please send us applications containing a filled in application form as well as a DVD with a full version of your performance by postmail.

UNIDRAM
T-Werk
Schiffbauergasse 4e
14467 Potsdam
Germany
unidram(a)t-werk.de
www.unidram.de

Visit us on facebook

Deadline for application will be March 31st, 2016

We are looking forward to your application.

Best wishes and kind regards,
UNIDRAM Team

Application form here!


Tbilisi International Festival of Theatre Sep 20 – Oct 10 2016 | Deadline Apr 1

Tbilisi International Festival of Theatre announces call for applications for participation in the festival PROGRAM “NEW”!

TBILISI INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE runs every year by the end of September, beginning of October and is one of the major events in International life of Georgia and Black Sea Region. The dates of Festival in 2016 is SEPTEMBER 20 - OCTOBER 10.

In search of theatre and artists, that were beyond our focus and knowledge, we decided to resize the frames,rethink the idea and as a result the Festival presented PROGRAM NEW, first in 2011.

The program develops together with its participants. And we announce the program every year with great anticipation of new works, discoveries and possibilities for Festival and for Artists.

This is the sixth call with deadline of April 1, 2016.

For participation in the PROGRAM NEW you need following: submit application and DVD of your suggested performance.

Full information and application form (Word document)

www.tbilisiinternational.com

www.facebook.com/TbilisiInternational


Grants available: Arts Oasis Residency for performers | 25 May – 1 Jun 2016, Italy

Grants for professional performers announced:
dancers, choreographers, actors of dance, physical theatre, drama, musical theatre, contemporary circus artists, movement directors, physical theatre directors, multidisciplinary artists.

The grant covers accommodation and meals during participation in the international arts residency in Tuscany, Italy. The program is based at the territory of the XII century Monastery famous for being the place of seclusion for the legendary Dante Alighieri.

Residency dates:
May 25 - June 1, 2016

Arts Oasis is the annual international multidisciplinary residency for performing arts practitioners from all over the world, passionate and inspired by movement, dance and physical theatre, interested in practical research of contemporary performance practice together with colleagues from different countries.

The grant applications are considered on the basis of the candidates experience and qualifications. Priority is given to those artists who are able to show their potential to professional development and motivation to participate in contemporary performing arts processes at international level. The number of grants is limited.

For grant conditions and application guidelines, please view: http://www.artuniverse.org/grants

 

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja


Grus Grus Teaters söndagskurs för proffesionella scenkonstnärer 

SÖNDAG MED KOLLEGER

Kontinuerliga övningspass för proffesionella scenkonstnärer på Gillesgården i Åbo:

 • söndagar 7.2. - 29.5. 2016 / kl. 16.30 - 17.45
 • övningarna är menade endast för proffessionella scenkonstärer, tyvärr inte för studerande eller hobbyister
 • pris: gratis tack vare för tillfället existerande finansiering (våren 2016)

Innehåll:

 • uppvärmning, kroppsvård
 • ordlösa psykofysiska scenövningar som vår mångkonstnärliga grupp studerat och utvecklat vidare utomlands och på hemmaplan. Träningar på basis av t.ex. Yoshi Oida, Peter Brook och Stanislav Brosowskis övningar.

Principer och praxis:

 • kontakta oss innan ditt första övningspass: ville(a)grusgrus.fi eller sofia.molin(a)grusgrus.fi
 • på övningarna koncentrerar vi oss på att göra, inte analysera
 • syftet är att dela upplevelser och öka förståelse, inte att kritisera eller göra föreställningar
 • individuell feedback kan fås endast vid förfrågan
 • man kan inte försena dig från övningarna, och det finns inga undantag. Telefonerna hålls avstängda (men du kan gå när du vill)
 • du kan delta en gång eller flere gånger, ständigt eller då och då, valet är ditt- hjärtligt välkommen!

Arrangör: Grus Grus Teater rf.
Finansiärer: Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse samt Martha och Albin Löfgrens kulturfond

www.grusgrus.fi


The Poetry of Acting | Binding registration 13 Apr 2016

LumparLab arrangerar workshop i samarbete med italienska Vera Stasi i Tuschnia, Italien i juni 2016.

Ytterligare information:

PART 1: EMBODIED WORDS 13–18 June 2016 at Supercinema in Tuscania, Italy

An interdisciplinary laboratory for professional artists in the performing arts. In search of embodied words using texts by Federico Garcia Lorca. In our laboratory we will work practically with the voice in relation to breathing, movement and scenography. Embodied words is the first part of a series of six laboratories on the theme THE POETRY OF ACTING. You are welcome to take part in individual workshops or to follow the entire series.

Working language: English

Further information (PDF)

Grete Sneltvedt: tel. 00358 4573427188
e-mail: lumparland(a)aland.net - www.lumparland.ax

Silvana Barbarini: tel. 0761 434078 cell 348 4798951
e-mail: barbarini.verastasi(a)gmail.com - www.verastasi.com

 

twitter.com/tinfotweets