07.02.2017

TINFO e-Nytt 1 / 2017

 

TINFO BETJÄNAR 

TEATERNYTT I FINLAND

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ÖVRIGA UTLYSNINGAR

twitter.com/tinfotweets

TINFO BETJÄNAR 

Behov för coaching i internationell mobilitet?  

Teaterinfo Finland (TINFO) erbjuder teaterproffs råd, mentorskap och coaching för planering av internationell mobilitet. Måndagskliniken har regelbunden jour, beställ tid för skräddarsydd vägledning eller kom överens om andra stödformer. 

Bekanta dig med våra serviceformer för internationell mobilitet


TINFO stipendium för översättning 

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar. 
 
Man kan ansöka om TINFO-stipendier fortgående. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendierna sammankommer 4-5 gånger per år.

Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren. 

År 2017 är det alltså möjligt att även få översättningsstipendier för textning av föreställningar. 

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Teatterialan Avain 2016-2017 – en adressbok för teaterbranschen

En uppdaterad version 2016-2017 av publikationen Teatterialan Avain med kontaktuppgifter har utkommit. Den innehåller en sammanställning av teaterbranschens kontaktuppgifter. Teatterialan Avain levereras i elektroniskt format.

Du kan beställa den på TINFOs webbutik, eller e-post tinfo(a)tinfo.fi.

Priserna för Teatterialan Avain:

 •     1–2 användare: licensen kostar 29 euro. 
 •     3–9 användare: licensen kostar 85 euro. 
 •     Mer än 9 användare: licensen kostar 125 euro.

Meddelanden om nya kontaktuppgifter tas emot kontinuerligt. Det kostar inget  att ha med sina uppgifter i Teatterialan Avain. Läs mer om Avain (på finska).

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO delade ut 25 000 euro för översättning av pjäser

Teaterinfo Finland (TINFO) delade under år 2016 ut sammanlagt 25 000 euro i stipendier till översättare av dramatik. Med hjälp av summan som Undervisnings- och kulturministeriet öronmärkt kunde man understöda 23 översättningsprojekt. 

TINFO-stipendiet är en central förutsättning för den finländska dramatikens internationella rörlighet. Under åren 2011-2016 har denna stödform möjliggjort 104 pjäsöversättningar. Expertjuryn som delar ut stipendierna betonar att det finns ett intresse för våra pjäser utomlands och att stipendiet utgör endast en del av kostnaden för översättningsarbetet. 

En nyhet år 2017 är att det nu finns möjlighet att erhålla TINFO-stipendier för textning av föreställningar. 

TINFO marknadsför finländsk dramatik i samarbete med de inhemska pjäsagenturerna Agency North och Nordic Drama Corner samt författarorganisationer som Labbet och Teksti.

Länkar: 

Mera information om TINFO-stipendiet och ansökningsförfarande: http://www.tinfo.fi/se/TINFO-stipendium_for_oversattning_av_pjaser  

Översättningsprojekt som tilldelats TINFO-stipendium: http://www.tinfo.fi/fi/Myonnetyt_TINFO-apurahat

Databasen New Plays from Finland: http://www.tinfo.fi/fi/New_Plays_from_Finland

TINFOS databas för översatta pjäser: http://www.tinfo.fi/fi/Naytelmakaannostietokanta

Se även Pjäsekstran på före detta TINFO e-Nytt


Teaterbranschens lönestatistik är tillgänglig 

Teaterinfo Finland (TINFO) har gjort ett sammandrag av teaterbranschens lönestatistik.   

Alla statsandelsteatrar och Finlands Nationalteater, alltså 58 teatrar, varav 47 talteatrar och 11 dansgrupper, är med i statistiken.  

Medellönen i teaterbranschen var i november 2016 2878,34 euro/mån, kvinnornas medellön var 2776,32 euro/mån och männens 2975,65 euro/mån. Kvinnorna fick i medeltal 199,33 euro mindre än männen. Skillnaden mellan kvinnor och män var minst bland den konstnärliga personalen, 49,79 euro. Den konstnärliga personalens medellön var 3035,69 euro/mån, teknikens var 2567,14 euro/mån, administrationens 2714,54 euro/mån och chefernas 4392,17 euro/mån. Den tekniska personalens medellön förutom scenmästare var 2480,13 euro/mån.  

På stora och medelstora teatrar var medellönen 2884,24 euro/mån, i grupper och på små teatrar 2904,21 euro/mån och på dansteatrar 2707,71 euro/mån.  

Vid jämförelse med medellönen för år 2015 kan man se en ökning med 0,3%, i genomsnitt 8,85 euro/mån. Medianen för teaterbranschens månadslön i november 2016 var 2776,32 ¤.  

Helhetsantalet heltidsarbetstagare i lönestatistiken i november 2016 var 1905 personer, 930 kvinnor och 975 män. Av dessa hörde 606 till den konstnärliga personalen och något fler, 820, hörde till den tekniska personalen. Arbetstagarnas medelålder var 45,7 år, för kvinnor 45,8 och för män 45,7 år. På stora och medelstora teatrar var medelåldern 46,2 år, inom grupper och på små teatrar 42,0 och på dansteatrar 40,7 år. 

Vad finns medräknat i medellönen?  

Som grund för medellönen räknar man det regelbundna arbetets månadslön inklusive kvällstillägg, lördagstillägg, natt-tillägg, söndagstillägg, föreställningstillägg och eventuella andra tillägg (bl.a tilläggen enligt det gamla föreställningstilläggssystemet mm) samt naturaförmånernas penningvärde i november 2016. Semesterpengar och löner av engångskaraktär är inte medräknade i statistiken. 

www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

Teaterinfo Finland (TINFO), statistiken är sammanställd av Piia Volmari, piia.volmari(a)tinfo.fi


CO2lonialNATION – en fiktiv sannings- och försoningskommission

Giron Sámi Teáhter ger CO2lonialNATION, en teatral sannings- och försoningskommission som tar upp relationerna mellan de fyra nationalstaterna; Finland-Sverige-Norge-Ryssland och samerna samt relationer samer emellan. Samproduktion med finsk teatergrupp Rospuutto, CO2lonialNATION vittnar om avslitna band, brutet ansvar, krossade allianser, stympade sinnen och om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. CO2lonialNATION kanaliserar röster från Sápmi som tidigare inte hörts. 

CO2lonialNATION använder metoder från dokumentär teater och ställer fler frågor än svar. 

Vad är kolonisering? Kan jag nånsin förklara det? Hur förmedlar jag de koloniserade tankegångarna till den som inte upplevt en liknande historia? Vad har hänt? Vad sker ännu? Hur ska andra förstå vad vi talar om, vad det innebär att vara oss? Varför pågår koloniseringen fortfarande? Hur kan en koloniserad nation bryta sig loss från sina kolonisatörer?

Premiären skall ta plats den 14 februari 2017 i Tärnaby i Sverige.

Manus: Pauliina Feodoroff, Niillas Holmberg, Simon Issát Marainen, Mio Negga, Sarakka Gaup och Elina Israelsson 
Skådesspelare: Mio Negga, Sarakka Gaup och Elina Israelsson 
Regi: Pauliina Feodoroff
Spacedesign: Vihtori Rämä och Ilkka Volanen
Costume design: Laura Rämä och skådespelare  
Audience relations design: Laura Rämä 
Musikkomposition och musikproduktion: Mio Negga 
Contributing: Tero Mustonen, Stina Roos, Anders Sunna 
Producent: Susanne Karlsson Giron Sámi Teáhter 
Språk: Lule- och nordsamiska, english and swedish. Textas till svenska (Sverige och Norge) och delvis finska (Finland). 

INFO:
https://www.facebook.com/gironsamiteahter/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Rospuutto-ryhm%C3%A4-231032513725434/?fref=ts


Red Nose Company besöker Stockholm 


Red Nose Company gör sitt första gästspel i Sverige. Den Helsingforsbaserade clownteatergruppen har bjudits till Finlandsinstitutet i Stockholm 12.3.2017 för att spela Punainen viiva (Det röda strecket). 
 
Föreställningen hade sin premiär i januari 2016, och den baserar sig på Ilmari Kiantos romanklassiker. På scenen står skådespelarna Timo Ruuskanen och Tuukka Vasama. Föreställningen har regisserats av Otso Kautto och den är en samproduktion mellan Red Nose Company och Teater Quo Vadis. 
 
Red Nose Companys clownduo Mike (Tuukka Vasama) och Zin (Timo Ruuskanen) har charmat både publiken och kritikerna. Under de tre senaste åren har duon haft över 120 föreställningar som lockat över 14000 åskådare runtom i Finland. Punainen viiva har visats 58 gånger och fortsätter sin turné som en del av Statsrådets Finland 100 -program. Red Nose Company samarbetar med Nationalteaterns Turnéscen och med kulturfondernas Konsttestarna-projekt. 
 
Höstens spelkalender planeras som bäst. Punainen viiva kan spelas på teatrar och kultursalar, men även på skolor och äldreboende. 
 
Bokningar: 
Producent Niina Bergius 
044 235 4774 
info(at)rednose.fi 
www.rednose.fi 

 
Följ Red Nose Companys turné på sociala medier: 
Facebook.com/rednosecompany.fi 
Twitter.com/rednosefi 
Instagram.com/rednosefi 
Periscope.tv/rednosefi


Aniara – ett genomskinligt researchprojekt

Om tre år slår Klockriketeatern upp Aniara tillsammans med The Crossing från USA. Produktionen kommer att föregås av ett treårigt researchprojekt som ska vara genomskinligt och leva under åren.

Dan Henriksson som fungerar som primus motor och dramaturg för Aniara 2019 säger att det är lite som att gå tillbaka till rötterna, nu när teatern tar tag i Aniara. Den första produktionen som Klockriketeatern satte upp för 25 år sedan var Harry Martinsons Vägen till Klockrike. 

Nu är det dags att ta tag i Aniara, verket som troligen ledde till att Martinson fick sitt Nobelpris.

- Det här är egentligen ett beställningsverk från kören The Crossing som verkar i Philadelphia. De gör mycket ny och experimentell musik och tillsammans med dirigenten Donald Nally kom vi fram till att Aniara skulle passa som text för ett gemensamt projekt, säger Henriksson.

Hela intervjun med Dan kan du höra på vår förnyade sajt, klockrike.fi.

Läs mera om The Crossing här - www.crossingchoir.com


Finansieringsreformen och de svenskspråkiga teatrarna

Statens stöd till professionella teatrar, orkestrar och museer har sedan 1993 beviljats som statsandelar, som beräknas på kulturinstitutionernas personal.  Vid sidan om systemet med statsandelar finns det också andra stödformer, men de är kortvariga och beviljas efter behovsprövning som projektstöd, individuella arbetsstipendier etc.   

Sedan 1993 har världen förändrats och undervisnings- och kulturministeriet har satt i gång en omfattande process, som år 2016 har inneburit flera seminarier, workshops etc med representanter för hela det finländska konst- och kulturfältet. Reformarbetet fortsätter fram till slutet av år 2017. 

Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer rf CEFISTO har låtit göra en kartläggning över de svenskspråkiga teatrarnas nuläge, deras synpunkter på reformförslagen och hur reformen borde beakta de svenskspråkiga teatrarnas  - och sista hand – den svenskspråkiga publikens behov.  

De svenskspråkiga teatrarna når sin potentiella publik   

Det svenskspråkiga teaterfältet består av sex teatrar som får statsandelar: Svenska teatern i Helsingfors, Lilla teatern, Teater Viirus, Unga teatern som spelar för barn och unga samt Åbo svenska teater och Wasa teater.  Vid sidan om dessa finns det ett tiotal professionella teatergrupper, som fungerar på behovsprövade medel.   

De svenskspråkiga teatrarna når ut till sin potentiella publik. Enligt Teaterinfo Finlands (TINFO) statistik hade år 2015 de tillsammans en publiksiffra på 272 619. Inte illa med tanke på att den svenskspråkiga befolkningen uppgår till ca 300 000 personer.  
 
Problemet är att de är utspridda över tre regioner, Nyland, Åboland och Österbotten och teatrarna har svårt att öka sina intäkter genom att öka antalet föreställningar per produktion. De svenskspråkiga teatrarna måste därför producera fler föreställningar inom samma tid som en finskspråkiga kan behålla sina produktioner på repertoaren.  

Balans mellan kontinuitet och flexibilitet  

CEFISTO föreslår att det statliga stödet skulle ha två former, dels statsandelar i nån form. Det skulle ge kontinuitet, för alla kulturinstitutioner måste planera på lång sikt, men parallellt med de långsiktiga statsandelarna kunde en del av stödet beviljas som strategiskt stöd.  
 
Det skulle innebära att teatern själv, utgående från sina egna förutsättningar skulle definiera sina mål, t.ex. att nå ut till nya publikgrupper, producera nyskrivet, undersöka nya arbetsformer, bygga inhemska och internationella nätverk... vad som helst, men förankrat i teaterns egen strategi. Sådana strategiska stöd kunde beviljas för kortare tidsperioder, och de kunde också gälla de fria professionella teatergrupperna.   

Alltså – nån form av statsandelar för att säkra kontinuitet – och t.ex. treårigt stöd till strategiska satsningar – för att säkra flexibilitet. 

Här kan du läsa mera om reformarbetet. Tyvärr är allt material på finska.

CEFISTOs kartläggning är gjord av Marianne Möller 


Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och fotokonst. De största bidragen gick till scenkonsten och danskonsten.

”Taikes verksamhetsbidrag har stagnerat”, säger Taikes direktör Minna Sirnö. ”På så sätt börjar vår stödpolitik att påminna om statsandelssystemet som undervisnings- och kulturministeriet upprätthåller. Trycket har förflyttats till Taike”. Sirnö efterlyser Taikes roll som understödare av konst. ”Hur varaktiga kan de behovsprövade bidragen som delas ut årligen vara?”, frågar hon. ”Det är svårt att försäkra gruppernas långsiktiga utveckling med Taikes ettåriga verksamhetsbidrag.”

Anslagen för scenkonst och musik ligger på samma nivå. ”I praktiken innebär det att pengarna går till samma grupper”, säger Sirnö. ”Taike har en betydande roll i understödandet av dessa grupper, som inte har möjlighet att ta del av teater- och orkesterlagens statsandelar. Utmaningen är att få in nya aktörer fastän anslaget förblir det samma.”

”Inte ens med ett anslag av den här storleken kan vi svara på fältets nödrop. Det är omöjligt att bevilja stöd till nya aktörer utan att lämna dem som redan får stöd lidande.” För att bevilja stöd till nya grupper har man varit tvungen att skära ner bidragen till etablerade stödmottagare. En motivering har varit statsunderstödets andel av verksamhetens totala finansiering. 

Scenkonstgrupperna tilldelades 5 545 000 euro och orkestrar, band, körer och operor 758 000 euro. Även nya aktörer beviljades bidrag, bland annat teatergruppen Wusheng Company från Helsingfors som är specialiserad på Pekingopera samt Kulturandelslaget G-voimas Vaara Kollektivii från Kajanaland. Även den gruppen Ilmatila ry från Helsingfors erhöll verksamhetsbidrag för första gången.

Läs mer

EVENEMANG

Inbjudan till teaterproffs att medverka i #minteater-kampanjen

Teatern sätter fart på hela Finland

Idén till kampanjen i sociala medier kommer från Storbritannien och genomförs nu för andra gången i Finland. Kampanjen inleds den 1.3.2017 och når sin kulmen på Världsteaterdagen den 27.3.2017.

Anmäl din teater / organisation redan nu!

Varför #minteater?

Det finns hur många orsaker som helst, men vi inspireras av följande:

 • Teater är något som berör oss alla
 • Vi i publiken är många, 4 miljoner årligen
 • Teatern är i takt med tiden
 • Det finns många slags teater för åskådare av olika slag
 • Det finns teatrar i hela landet: vi har 200 professionella teatrar och 700 amatörteatrar
 • Premiärer året om, nästa tusen varje år
 • Teater görs från människa till människa
 • Teatern är levande

Välkommen!

Läs mer


Story Sharing – ett projekt för delade livshistorier mellan olika kulturer

For me, it (Story Sharing) was the starting point of those relaxed feeling moments with people of Finland.” - Amjad Sher, före detta asylsökande, nu medlem av Story Sharing gruppen, Pakistan.

Under ca ett års tid har den mångkulturella arbetsgruppen på Universum utvecklat ett projekt för delade livshistorier med asylsökande, invandrare och ursprungs-finländare. Vi har skapat ett inspirerande och fungerande koncept; Story Sharing Universum, som i år har blivit en del av Helsingfors stads officiella integrationsprogram. Till projektet hör två delar: Story Sharing Cafén, träffpunktscafén, runt om i landet samt skapande berättarverkstäder i mottagningscentraler. 

Att dela vardagshistorier med människor från hela världen är både spännade och berörande. Kärnan i ett Story Sharing Café är det finländska kaffebordet där man i en liten grupp lyssnar på och delar med sig av historier, under ledning av en medlem i Story Sharing gruppen. Till programmet hör också levande musik, inbjudna berättargäster och en öppen scen -del för publikens egna berättelser. Till de flesta cafeérna har vi bjudit in asylsökande från lokala mottagningscentraler som en del av publiken. Caféernas språk är huvudsakligen engelska, men vi talar även åtminstone finska, arabiska, svenska och farsi.

Projektets arbetsgrupp består av professionella teaterarbetare och historieberättare samt av invandrare och asylsökande som har flyttat till Finland av olika orsaker. Några som politiska flyktingar, andra på grund av arbete, kärlek med mera. 

Under det kommande året arrangerar vi 15 st Story Sharing Café -tillfällen med mycket varierande utgångspunkter.  

Läs mer

Kontakt:
Informatör Andrea Brandt
Universum
+35844 050 6139
andrea(a)universum.fi
www.universum.fi


Viva Vivica | 7-12.2.2017, Helsingfors 

Vivicas vecka! Evenemang på teaterhögskolan 

Viva Vivica !

Tisdag 7.2.2017 kl. 17.15–20.15 Scenkonstnär, vägledare, kraftkvinna

Birgitta Ulfsson, Milja Sarkola och Suzanne Osten berättar om sin syn på Vivica Bandler. De var alla kolleger med henne i olika skeden av karriären. Anförandena och diskussionen går på finska, förutom Suzanne Ostens del som är på svenska och fokuserar på tiden vid Stockholms Stadsteater (tolkas till finska). Det finskspråkiga seminariet är en del av föreläsningsserien Studia Generalia. 

Onsdag 8.2.2017 kl. 17.15–20.15 En sann nordist, en kosmopolit och en världsmedborgare

Birgitta Ulfsson och Bengt Ahlfors föreläser om Vivica Bandlers inverkan på det nordiska scenkonstfältet, samt hennes internationella kontaktnät som var unikt för sin tid. Det svenskspråkiga seminariet är en del av föreläsningsserien Studia Generalia. 

Söndag 12.2.2017 kl. 12–15 I Vivicas kök

Paneldiskussion med kolleger och vänner som arbetat, trakterats och festat i det legendariska köket på Villagatan 1. Alla har sin egen syn på Vivica Bandler. Paneldeltagarna får du träffa då de bänkar sig den 12.2 kl. 12. Den finskspråkiga paneldiskussionen arrangeras i samarbete med Teaterhögskolans Alumner rf. 

5.2–26.3.2017 Viva Vivica!-utställningen 

Utställningen är öppen för allmänheten inom ramen för Teaterhögskolans öppettider kl. 9–19 på vardagar och kl. 10–15 på veckoslut. Fritt inträde till alla tillställningar. Adress: Konstuniversitetets Teaterhögskola, Aspnäsgatan 6, 00530 Helsingfors.


Matter and Process Symposium | 9-10 Feb 2017, Theatre Academy, Helsinki

Matter and Process symposium addresses its two current topics in order to advance encounters between artistic practices and philosophic thought. 

The symposium offers both theoretical and artistic presentation on the issues of “new materialism” and especially its background “process ontology”. 

Read more

LECTURES: 

THURSDAY 9.2. 

10:00-10:15 Welcome, Auditorio 1. 
10:15-11:30 Professor Olli Pyyhtinen, Tampere University: Ongoing Historicity of Matter: On Alfred North Whitehead's Process Ontology lecture, Auditorio 1. 
11:30-12:30 Lunch break 
12:30-14:00 Professor Erin Manning, Sense Lab, Montreal: “For a Pragmatics of the Useless”, lecture, Auditorio 1. 
 
FRIDAY 10.2. 

10:00-11:30 Philosopher Miika Luoto: “Matters of Translation”, lecture, Auditorio 1.

The symposium is organized by the Performing Arts Research Centre and the MA Programme in Choreography, joined by the MA Programme in Ecology and Contemporary Performance at the Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki, as well as the MA Programme in Choreography at the Stockholm University of the Arts.  

WELCOME!


Barnfesten 2017 | 11.2.2017, Helsingfors 

Annegården och Luckan Barnkultur arrangerar i samarbete med andra organisationer en barnfest på Annegården i Helsingfors. Barnfesten 2017 har temat Tillsammans för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. På barnfesten kan barn delta i olika kreativa verkstäder, föreställningar och andra programpunkter. Festen ger möjlighet för barn och vuxna att tillsammans skapa och ha roligt genom konst och kulturverksamhet. 

barnkultur(a)luckan.fi

Mera information om barnfestens program


Upprop: Läsning av asylbeslut #weseeyou | 1.3.2017

Upprop till alla finlands teatrar och andra organisationer inom scenkonsten:

Läsning av asylbeslut 1.3.2017 

#weseeyou

Vi uppmanar alla Finlands teatrar, dansteatrar, teater- och dansgrupper, cirkusar, performancekollektiv och andra scenkonstorganisationer att delta i en gemensam aktion för att uppmärksamma att Finland begår brott mot mänskliga rättigheter då Migrationsverket nekar asyl till dem som bevisligen är i behov av och enligt internationella avtal berättigad till asyl. Vi uppmanar alla scenkonstnärer i Finland att läsa upp ett eller flera negativa asylbeslut som utfärdats av Migrationsverket under en och samma dag:

onsdagen den 1 mars 2017

Avsikten är att få medias och därefter politikernas uppmärksamhet, och att i förlängningen påverka Finlands skärpta asyllinje i en mer human riktning. 

Asylbeslutens innehåll är hemligstämplat, men bl.a. Migrileaks har samlat ihop enskilda beslut av asylsökanden som mottagit dem, raderat namn och annan personlig fakta, och sedan publicerat dem på nätet och sociala medier. I slutet av 2016 och i början av 2017 ordnades det läsningar av negativa asylbeslut på olika håll i landet. 

Nu vill vi samla scenkonstens krafter och göra en bredare aktion i hela landet, vars yttersta mål är att öka medmänskligheten och bidra till en rättvisare värld! 

Mer information och praktiska detaljer (pdf)

Med hopp om ett brett och synligt samarbete för medmänsklighet! 

Saga Buckbee (aktivist)
Gunilla Hemming (dramaturg)
Juha Huuskonen (HIAP)
Riikka Theresa Innanen (konstnär)
Marina Meinander (Lilla Teatern)
Annika Tudeer (Oblivia)
Matilda von Weissenberg (Teater Viirus)

samt många fler… 


Rätt och rimligt – om konstnärernas yttrandefrihet  | 27.3.2017, Helsingfors 

Rätt och rimligt – om konstnärernas yttrandefrihet på Världsteaterdagen den 27.3.2017 

”(…) att det vore rimligt att förvänta sig att du ska avstå från att ge uttryck för dina åsikter på ett sätt som anses allmänt kränkande.”

Teaterinfo Finland (TINFO) och Turnéscenen vid Finlands Nationalteater organiserar en happening på Världsteaterdagen den 27.3.2017 klockan 15-17 med temat konstnärernas yttrandefrihet och teatern som politiskt verktyg. Vi frågar vad det betyder att vara konstnär och utgår från att konstnären måste ha rätt att verka utan förföljelse och att konstnärer som har blivit förföljda måste få beskydd. 

På Världsteaterdagens evenemang Oikeus ja kohtuus (Rätt och rimligt) uppträder bland annat de i Finland bosatta irakiska teaterarbetarna Bakr Hasan och Harth Raad. Även andra konstnärer från Nationalteaterns dokumentärteaterprojekt Toinen koti deltar. Ett mera detaljerat program publiceras senare. 

Plats: Lavaklubi på Nationalteatern 

Mera information utlovas, håll utkik! – men redan nu önskar vi alla hjärtligt välkomna!


Scenkonstbiennalen | 23-28.3 2017, Norrköping

Scenkonstbiennalen är Sveriges största festival för scenkonst

Scenkonstbiennalen arrangeras av oss på Scensverige i samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år.

Biennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt internationella gästspel. Dessutom innehåller Scenkonstbiennalen en mängd seminarier, workshops, samtal, möten, fester och mycket mycket mer.

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum i Norrköping den 23-28 maj 2017, med Östgötateatern och Upplev Norrköping som värdar.

www.scensverige.se


Discover The Method With Lola Cohen | 4-10 Jun 2017, Copenhagen

From June 04 – 10, 2017 in Copenhagen, as a part of the major international Danish theatre festival: CPH STAGE, Chekhov International Theatre School is hosting the educational venue Within the Art of Acting: “DISCOVER THE METHOD” — under the artistic direction of the most innovative master teacher of Lee Strasberg’s Method today, an actress, stage director, writer and editor of “The Lee Strasberg Notes” & “The Method Acting Exercises Handbook” – Lola Cohen (USA).

This highly intensive seven-day course will help actors to finesse their understanding of Lee Strasberg’s Method. Participants will learn and practice the foundation exercises of The Method, as well as experience a training of the imagination, the senses, and emotions, including relaxation and sense and emotional memory exercises. These Method exercises develop a strong will through a process of exploration and discovery, which leads to a more truthful and organic expression of behavior. 
 
June 04 – 10, 2017 (NON - Residential setting) 
Discover The Method With Lola Cohen (USA)  

VISIT chekhovtheatreschool.com for more information on the venues and how you can APPLY today. If you have any questions about participation, please contact Viktor Melnikov at feedback(a)chekhovtheatreschool.com.

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Ibsen Scholarships | deadline 30 Apr 2017

International funds for theatre performances are now available. Ibsen Scholarships are applicable to individual artists, theatre companies, organizations and institutions. Scholarships guidelines: 

 • The Ibsen Scholarships award innovative theatre projects.   
 • The projects must act as incentives for critical discourse in regards to existential and society-related subject matters concerning Henrik Ibsen’s plays. 
 • Applications are submitted electronically through www.ibsenawards.com.  
 • Performances already staged are not eligible. 

See application form and guide lines here.  
 
The Scholarships are awarded biennially and the applications are subject to scrutiny by an appointed jury. The Ibsen Scholarships were initiated by the Norwegian government and will be handed out for the 9th time in 2017. Ibsen Awards has until now handed out 29 scholarships in 22 different countries.  

The application deadline for The Ibsen Scholarships is April 30th 2017. 

The winners of The Ibsen Scholarships 2017 will be presented at Skien International Ibsen Conference October 18. and 19. at Teater Ibsen in Skien, Norway.   

More information

ÖVRIGA UTLYSNINGAR

Academy of Performing Arts, Prague | deadline 20 Feb 2017 

We are delighted to reach out to you and announce that we are accepting applications for the 2-year Master (MA) and 3-year Bachelor (BA) Authorial Acting English program at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), the Czech Republic. 

The Authorial Acting program approaches performance disciplines from a psychosomatic perspective where the author is placed at the forefront. The core subject of the studies is Dialogical Acting with the Inner Partner, a discipline created by the well-known Czech actor, playwright, psychologist and author, Professor Ivan Vyskočil. All the information regarding the studies in our Department of Authorial Creativity and Pedagogy can be found on our website. 

Deadline for first round of applications is 20th February 2017. The Authorial Acting English program is also available in form of Short Term Studies with no degree requirements. 

To get a better feel of the department take a look at the promotional video created by our students: https://youtu.be/SXlhwVKAwqQ

Feel free to contact me for further information: michaela.raisova(a)damu.cz   

Thank you for your kind attention and wish you all the best, 
Michaela Raisová, MA, MFA 
Program Coordinator 
Department of Authorial Creativity and Pedagogy 

More information


Producers' Academy, Brussels | deadline 23 Feb 2017

The Producers' Academy returns for the second consecutive year and offers a new international training programme focused on entrepreneurship for Belgian, European and international producers in the performing arts (theater, dance, street arts, circus, performance).  

The Producers Academy is a project by CIFAS, On the Move, MoDul and Kunstenfestivaldesarts. The event is organised within the scope of Creative Tracks, with the support of the European Union, Wallonie Bruxelles International, Shenzen Design Week and the Asia-Europe Foundation. 

Objectives of the Academy (10-13 May 2017) 
1) To reflect on and share cultural entrepreneurship practices to support the international dimension of performing arts 
2) To learn more about administrative, legal and funding matters related to international collaborations/co-productions/cultural projects 
3) To discover and connect with international performing art professionals as well as cultural networks and markets in Europe and worldwide

The Producers’ Academy is open to: 
Criteria 1: People from any nationality 
Criteria 2: People who have at least three years of experience as a producer in the performing arts sector (particularly in relation to the international development of their organisation, company, association etc.) 
Criteria 3: Producers/Cultural entrepreneurs who have developed or are in the process of developing innovative way(s) to support creation in an international dimension and/or with a trans-sectorial approach (performing arts and social engagement, performing arts and climate change issues etc.) 
Criteria 4: The event will be held exclusively in English. Therefore, participants need to be able to understand, communicate and dream in English. 

Deadline: 23 February 2017. 

More information


Artistic Director for Dansens Hus | deadline 24 Feb 2017

Dansens Hus is Norway's leading venue for both national and international contemporary dance.    

Dansens Hus strives to: 

 • program Norwegian and international productions of high quality and diversity  
 • contribute to the expansion and development of contemporary dance and its artists 
 • provide high levels of competency in co-production  
 • continue to work towards greater contemporary dance audience in Norway

Dansens Hus is among the most modern venues for the performing arts in Oslo. Receiving 40 million Norwegian kroner annually from government funding, it employs 25 people and has a reach of 22 thousand visitors a year. Hosting 34 productions in 2016, Dansens Hus proudly premiered 13 performances from Norwegian artists. 

Dansens Hus is looking for its next artistic director to fill a fixed term vacancy from the 1st of August 2018 to the 31st of July 2022. The artistic director shall have full artistic and administrative responsibility within the organization. Thorough competency and knowledge of both the Norwegian and International dance scene is a prerequisite. A want to push the upper limits of quality and ambition as well as embracing diversity and outreach are also highly sort after.  
 
For further information, please contact: 
 
Chair of the Board  
Marta Færevaag Hjelle  
(+47 951 31 050) 
 
Managing Director  
Stein Slyngstad  
(+47 900 88 990) 

Please apply in a PDF-format to nadine(a)dansenshus.com 
Final deadline for applications 24th February 2017.

More information


Call for participation: Theatre Festival, Ryazan Russia | deadline 28 Feb 2017

International Theater Festival on the love theme «Rendez-Vous on Theatralnaya Square»

Location: main stage of Ryazan Drama Theater
Address: Theatralnaya sq., 7А, Ryazan, Russia, 390023
Date: from 20-26 November, 2017
 
Participants: we invite all the interested parties (professional theatres, theatre companies) from Russia and abroad to apply for the participation in the next edition of the Festival and to present the highest quality productions devoted to the love theme.
 
Application Forms should be submitted by 28 February, 2017.
 
The applicants should submit the following material about their performances (in electronic form):
- Summary of the performance and published theatre critics’ reviews;
- Summary about the theatre company, stage director, actors;
- At least 8 photos of selected scenes from the performance (high resolution);
- Video of the entire performance: DVD or web link;
- Technical rider.
 
All the information should be submitted be e-mail or by post:
Address: Theatralnaya sq., 7А, Ryazan, Russia, 390023
e-mail: anikeeva-81(a)list.ru, rzndram(a)yandex.ru


Open call for Nordic Street, Sweden and Denmark | deadline 1 Mar 2017

Halmstad International Street Theatre Festival (SE) and PASSAGE Festival (DK/SE) are happy to send out this Open Call for Nordic Street 2-3 August 2017.

Nordic Street is a platform for highlighting and promoting performative street arts conceived and produced in the Nordic countries. This new platform is a result of a 10 year long cooperation between the two street performance festivals in both programme, scheduling and logistics. During 2017 the two festivals will have a special focus on Nordic street performances inviting international festival managers and programmers for two days of curated programme.

Concretely the first iteration of Nordic Street will be executed 2-3rd of august 2017, first day in Halmstad and the second in Helsingør. The programme will contain 12-14 shows with pitch sessions over the two days as well as networking and knowledge events.

The ultimate goal of Nordic Street is to allow for Nordic artists to reach beyond their national or Nordic touring routes and into an international context. Extending both their touring season and their access to new audiences. The performances are selected by the two festivals through an open call in dialogue with Norwegian and Finnish partners.

Cost including travels will be covered for the selected Nordic artists. 

Deadline: 1 March 2017 

Find all details online


Open call: UNIDRAM 2017 | deadline 15 March 2017 

24th International Theatre Festival Potsdam
October 31st – November 04th, 2017 

Dear friends and colleagues,  
   
this year, UNIDRAM will once again be presenting a wide-ranging programme of diverse theatre companies from throughout Europe. There will be a special focus on contemporary visual theatre that spans different genres. Suggestions and applications can be submitted now together with all relevant application materials and a DVD with a full version of your performance by postmail. 

Deadline for application will be March 15th, 2017.  
Please note that we don't consider theatre productions for children or classical plays as well. So we are looking forward to your application.  
 
Best wishes and kind regards  
 
Yours, 
UNIDRAM Team 

application form here!


Summer Artist-in-Residence Program in Chekhov's Melikhovo 

Anton Chekhov is one of the most rare, profoundly subversive, writers who made an equally brilliant contribution to the theatre. The valuation of Chekhov the playwright is that he creates the atmosphere that reflects the needs of his time, moving away from the principles of classical drama, and reveals the psychological experiences of the characters on the theatre stage. 
 
Anton Chekhov’s most outstanding wisdom lay in his humility, tolerance, and compassion: absolute condemnation of no one, forgiveness for all, and compassion to all. The effect of Chekhov’s plays, on the actor or the audience member, is to inspire us more about life and ourselves. A spoken word, a pause, distant music, the flapping of wings, a meeting, and a farewell — step by step these elements create, through Chekhov’s language illusion, an image of a comprehensive piece of life. 
 
Our staff invites you to join us to celebrate a unique, artistic work experience. As an artist, you will touch upon and gain new discoveries and skills into the mysteries of Chekhov’s extraordinary masterpieces. During 2017, the Chekhov Theatre School invites the most innovative masters within the Art of Acting to share their skills and inspiration in our leading Master Courses, which take place in the most remarkable pearl of Russian theatre history — in Anton Chekhov’s village of Melikhovo. 
   
19 – 28 June 2017 (Residential setting) 
SANFORD MEISNER ACTING 
with DUNJA TOT (Austria) 
 
10 – 16 July 2017 (Residential setting) 
THEATRICAL BIOMECHANICS OF MEYERHOLD 
with CLAUDIO MASSIMO PATERNÒ (Italy) 
 
07 – 16 August 2017 (Residential setting) 
FROM STAGE TO SCREEN: 
Close-up on Anton Chekhov’s The Seagull  
with GRETA AMEND (Germany) 
 
21 –  30 August 2017 (Residential setting) 
THE THEATRE OF ANTON CHEKHOV 
with ÁNGEL GUTIÉRREZ (Spain) 
 
Participants have an opportunity to share their artistic work at presentational showcase and symposium on the open-air theatre stage and in Chekhov’s theatre yard at The State Literary and Memorial Museum of Anton Chekhov in Melikhovo.  

VISIT chekhovtheatreschool.com for more information on the venues and how you can APPLY today. If you have any questions about participation, please contact Viktor Melnikov at Feedback(a)chekhovtheatreschool.com.


twitter.com/tinfotweets