08.03.2016

TINFO e-Nytt 2 / 2016

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

TINFO AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ANSÖKNINGAR

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

LEDIGA JOBB

 

twitter.com/tinfotweets

 

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

Historisk tvångssituation

Regeringen har godkänt samhällsfördraget. Nu återstår bara att se om konkurrenskraften förbättras, om vi kommer i kapp ”konkurrenskraftsunderskottet” och gör ett ”konkurrenskrafthopp”, så att vi får fatt Sverige, sedan Tyskland… Är det alltså genom denna inre devalvering, med tre extra arbetsdagar, med nedskuren semesterpenning, löner som stampar på stället, nollförhöjningar, som man kommer att skapa 35 000 arbetsplatser? Olika koefficienter ger olika beräkningar. Jag tappade tråden redan i starten. Kommer vi att få skattelättnader? Hur ser framtiden ut, vilka spörsmål kommer man att besluta om lokalt, eftersom saken nu är på agendan? Den som lever får se. En tvångssituation. Tio år av nollönepåslag, lönesänkningar - är vi på väg mot den tyska modellen?

Norden på Southbank Center

Southbank Centre i London är ett fantastiskt ymnighetshorn med sina restauranger, utställnings- och konsertutrymmen. På Southbank är det evig festival. Snart börjar WOW (Women of the World), i juni blir det kärleksfestival, i november BAM (Being a Man), det finns barnfestivaler, litteraturfestivaler, en hel massa aktiverande publikarbete. År 2017 riktar Southbank Centre blicken mot Norden, med avsikt att ruska om och provocera. Förhoppningsvis kommer vi inte att serveras något förutsägbart Norden-brand med tillhörande bulkvaror.

Den konstnärliga ledaren vid Southbank Centre, Jude Kelly, har gjort en nordisk turné, där man i alla respektive länder anordnade think in-sessioner. I den finska sessionen deltog cirka trettio personer, som diskuterade och debatterade teman som barnens ställning, kön och jämställdhet, natur, hållbarhet. Kelly var en skicklig diskussionsledare då hon testade relevansen i Southbanks teser. Hon lyckades gräva intensiva och mångröstade åsikter ur oss. Hennes kommentar att Stor-Britannien med intresse följer med Norden, var tankeväckande. Hur kommer vi att lösa problemen i denna brytningstid, vart är vi på väg?

För övrigt är Kelly själv grundare av WOW-festivalen, hon är feminist och anser att Stor-Britannien är i behov av ett parti som tydligt skulle föra kvinnors talan. Där har man ännu en lååång väg till jämställdhet mellan könen. Under Think-in sessionen blev Kelly upplyst om den feministiska backlashen i Finland.

Bli kund på ljudbanken

Åh, vilken bank! Där kan man göra insättningar, där kan man köpa och lyssna på ljud. Man kan bilda sig och glädas åt ljudkonst. Föreningen Muu r.f. upprätthåller den nygrundade Äänitaiteen pankki (Banken för ljudkonst) som erbjuder allt detta. I banken kan man även finna en hel del aktuell information. En kulturgärning!                   

Vad åskådaren blir präglad på

Det är fint att Pipsa Lonkas pjäs Sånger vid randen av ett grått hav har fått en ny tolkning på Svenska Teatern efter uruppförandet i Åbo. Denna pjäs önskar jag otaliga nytolkningar, texten är så rik och öppen att den inte töms på innehåll av en, två eller tre tolkningar. Som åskådare märkte jag att jag var som ett barn eller en fågelunge, som präglas på sin mor, i detta fall på uruppförandet. Det tog en lång stund för mig att befria mig från Åbo-uppsättningens bilder och öppna mig för den nya tolkningen, som visade eko-katastrofen och även människorna och det potentiella våldet i ett grymmare ljus. Och åh! Översättningen där Lonkas språk och rytm lever!

#MinTeater – snart börjar det

Vår kampanj på sociala medier är en hyllning till teatern. Kampanjen uppmanar till att dela med sig av sina upplevelser och minnen. Jag tänker på upplevelser av glädje, välbefinnande, förståelse, förvåning, förvirring, tröst och skönhet. Jag tänker på sinnesintryck förmedlade av teater, föreställningar, skådespelare, utrymmen, ljus och ljud. Jag tänker på de mentala resor som föreställningar har inbjudit mig till. Jag tänker på efterskalven, jag tänker på nyfikenheten, vägen till nya iakttagelser, viljan att få veta mer. Jag tänker på skrattet som känns ända nere i magen. Jag tänker på musik, som resonerar i mig. Jag tänker på osynliga krafter som bär mig. Under en föreställning kan man bli vidrörd så att man får gåshud, man suger i sig allt, dem man har omkring sig, förnimmer med varje cell, du känner att du lever. Allt detta ska vi lägga ut på sociala medier.

Vår kommunikationskoordinator Elina Knaapi tipsade för några år sedan om boken Addiktioyhteiskunta (Addiktionssamhället). Boken innehåller en artikel av Mikko Salasvuo som handlar om att hänge sig åt något. Beroenden är inte enbart negativa. Man kan också se dem positivt – som att man är hängiven. En gång för länge sedan valde jag att vara en betraktare. Vi är många. Hängivna.

Ur Hanna Helavuoris anteckningsbok

twitter.com/tinfotweets

 

TINFO AKTUELLT

Anmäl din världsteaterdagens evenemang

Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Anmäl oss om evenemang och andra händelser för världsteaterdagen den 27 mars: tinfo(a)tinfo.fi

Listan kommer att visas här (på finska)

2016 års budskap på världsteaterdagen skrevs av den ryska regissören Anatoli Vasiljev.

www.tinfo.fi/se


#MinTeater inbjuder att dela teaterupplevelser 14.3.-10.4.2016!

#MinTeater är en somekampanj som firar teatern. Det kan handla om upplevelser, minnen, fritid, hobby eller yrken. Vad betyder teatern för dig? #MinTeater bjuder in alla!

Inspirationen till kampanjen kommer från Britannien och förverkligas för första gången i Finland 14.3.-10.4.2016. #MinTeater-kampanjens startskott är teaterbranschens Thalia-fest som firas på Esbo stadsteater den 14.3.2016.

Varför MinTeater? Vi vill synliggöra att vi i Finland har

 • 2,7 miljoner teaterbesök (Källa: Teaterstatistiken)
 • 200 professionella talteatrar
 • 700 amatörteatrar
 • 400 sommarteaterproduktioner i året

För teatrarna är #MinTeater en möjlighet att dela med sig av teaterns vardag. Vad är det som händer bakom ridån och vad allt ingår i att göra teater? Vad är teatern för de professionella?

Läs mer!

www.tinfo.fi/se/MinTeater


Anmäl din sommarteaterpremiär för år 2016

Teaterinfo Finland (TINFO) samlar för sin webbplats in information om sommarteatrarnas premiärer (www.tinfo.fi/kesateatterit). Anmäl din sommarföreställning 2016 till adressen tinfo(a)tinfo.fi.

Anmäl åtminstone följande data:

 • föreställningens namn
 • en kort presentationstext
 • premiärdatum
 • upphovsmän (författare/manusförfattare, dramaturg, regissör)

Samtidigt kan du uppdatera din sommarteaters kontaktuppgifter. I vår teatersökmaskin (www.tinfo.fi/teatterihaku) kan man lätt hitta alla sommarteatrar i vårt register genom att kryssa i rutan Kesäteatteri (Sommarteater). Även nya sommarteatrar välkomnas!

Mera information:
Teaterinfo Finland (TINFO)
Mikko Karvinen, informationssekreterare
(09) 2511 2120
tinfo(a)tinfo.fi
www.tinfo.fi


TINFO e-Nytt utkommer nästa gång den 12 april

Skicka material till TINFO via e-post tinfo(a)tinfo.fi senast den 8 april.

www.tinfo.fi/se

 

NYHETER

Om att översätta pjäser från finska – intervju med Sofia Aminoff

– Du är dramatiker och dramaturg, du har studerat litteratur och dramatik vid Helsingfors universitet och Teaterhögskolan i Helsingfors. Du översätter också pjäser. Din översättning av Pipsa Lonkas pjäs Sånger vid randen av ett grått hav har fått många berömmande kommentar. En bra översättare är den bästa försäkring en dramatiker kan önska sig. Hur skulle du beskriva själva texten och dess kvalitet? Hur skulle du beskriva de utmaningar som översättaren av Pipsas pjäs, måste övervinna?

Det är en långsam, rytmisk text med ett mustigt språk - och den är humoristisk. Tonen balanserar mellan värme, lek, ironi och depression. Den demonstrativa långsamheten, mångordigheten och naiviteten är utmanande; det är en text som överdriver och samtidigt ironiserar över sig själv.

Det fantastiska är att den också är lakonisk och att karaktärernas sår och njutning, deras relation till helande och destruktiva krafter runt dem stiger fram ur texten - som om de gjorde det av sig själva. Jag har inte upplevt att jag lyft fram dem, de har bara funnits där och jag tänker att det är styrkan i Lonkas verk, det som gör det magiskt.

– Du är själv en finlandssvensk dramatiker och du tänker översätta finska pjäser också i framtiden. Var ligger de största skillnaderna mellan finska och finlandssvenska pjäser?

Jämförelse är svårt därför att den finlandssvenska dramatiken saknar tradition och kontinuitet. Jag tycker det nästan bara är Susanne Ringell och Joakim Groth som har ett verkligt dramatikerskap; en egen röst, egen estetik, egen tematisk utveckling o s v, medan jag på den finska sidan kan räkna upp många som har det.

Jag har studerat med t ex Pipsa Lonka och Emilia Pöyhönen och den kollegiala relationen till dem och den konstnärliga influensen från dem är viktig. Deras dramatik representerar en ny våg som är estetiskt, språkligt och dramaturgiskt nyskapande, den strävar till skönlitterär fulländning samtidigt som den utmanar scenen på ett metafiktivt och normkritiskt sätt.

– Vad är det bästa sättet att odla nyskriven dramatik och tillgodose konstnärlig hållbarhet? Vad behöver dramatikern? Vilka utmaningar finns det då det gäller svensk dramatik i Finland?

Jag nämnde bristen på tradition och kontinuitet, teaterfältet är litet, skådespelardominerat och scenspråket ibland svagt (dubbla syftningar och musikaliska kvaliteter i språket går t ex ibland förlorade och det finns kanske en ovana också hos publiken, en alltför liten språklig igenkännigsyta). Dramatiken ses inte som litteratur, en dramatiker tilldelas inte legitimitet som författare i samma utsträckning som en prosaist eller poet. Merete Mazzarella talar om 'det trånga rummet', ett rum där en blandning av kulturellt självhat, ambivalens och närsynthet råder, och det krävs mycket för att spränga de mentala väggarna.

Sen handlar det förstås om pengar och ett eget rum. Liksom på det finska fältet är dramatikerna radikalt underbetalda jämfört med sin utbildningsgrad och arbetets längd, eller jämfört med alla andra i teaterbranschen. Upphovsrätten trampas på, diskussionen om hur mycket en regissör får ändra i texten hettar till nu och då, men lagen respekteras sällan vilket ytterligare försvagar dramatikens ställning. Projekt som Reko, Ung dramatik och dramatiker-föreningen Labbets verksamhet kommer förhoppningsvis stärka dramatiken, ge den diversitet, nyskapande, kontext och legitimitet.

Själv har jag haft förmånen att arbeta med Ulrika Bengts, Anna-Mari Karvonen och Cilla Back, som ser pjäsen som ett självständigt verk samtidigt som de har en stark egen vision och tolkning av den. Jag upplever också närheten till det finska teaterfältet och det svenska och nordiska som syregivande - därför översätter jag gärna finska pjäser som jag inspireras och utmanas av. Det är ett privilegium att översätta så fantastiska verk och det är viktigt att vi rör oss över gränser, att pjäserna får flera uppsättningar och tolkningar så att vi verkligen ser hur mångbottnad scentext och modig skönlitteratur de är.


Finländska pjäser rör på sig internationellt, långvariga favoriter håller ställningarna

Det finns efterfrågan på finländska pjästexter utomlands. År 2015 gjordes sammanlagt 83 produktioner i 22 olika länder. Detta framgår ur Teaterinfo Finlands statistik.

Finländska pjäser framfördes i huvudsak i Europa och särskilt i Östeuropeiska länder. Det största intresset för finländska pjäser finns i Ryssland, Estland och i Sverige. Enstaka finska produktioner spelades också bland annat i Chile, Kina och Australien.

Av nutidsförfattarna fortsätter Bengt Ahlfors och Mika Myllyaho sin bana som långvariga favoriter. År 2015 har Ahlfors texter spelats i 12 produktioner runt om i Europa. Myllyahos pjäser Kaaos (Kaos), Paniikki (Panik) och Harmonia (Harmoni) har framförts i 10 produktioner. Av de kvinnliga dramatikerna är Pipsa Lonka den mest spelade med texten Lauluja harmaan meren laidalta (Sånger vid randen av ett grått hav), som har satts upp i fyra utländska produktioner. Den internationellt mest spelade finländska författaren är Tove Jansson, vars texter fanns på repertoaren på 22 teatrar. Jansson intresserade speciellt i Polen, Sverige och Ryssland.

De finländska pjäserna finner sin väg till utländska teatrar genom både personliga kontakter och långsiktigt arbete. Nyckelpositionen då det gäller inhemska pjäsers internationella rörlighet innehas av översättare, sakkunniga agenturer och författarna själva. Agenturer som specialiserat sig på dramatik är Agency North och Nordic Drama Corner. En författare kan också ha egna agenter i olika länder, såsom dramatikern Bengt Ahlfors.

De ekonomiskt hårda tiderna reflekteras också i utländska teaterproduktioner. För första gången på många år sjönk antalet utländska produktioner av inhemska pjäser.

Teaterinfo Finland stöder internationell rörlighet genom att utdela stipendier för översättning av pjäser samt genom att ordna workshops för översättare. Den webb-baserade engelskspråkiga databasen New Plays from Finland erbjuder dessutom en första inkörsport till finsk dramatik. År 2015 kunde man genom TINFOs stipendier stöda översättningen av 16 pjäser för uppförande utomlands.

Antalet föreställningar i olika länder, plock ur statistiken (sammanlagt 22 länder)

 • Ryssland: 13
 • Estland: 12
 • Sverige: 9
 • Polen: 8
 • Tjeckien: 7
 • Stor-Britannien: 4

Se statistiken över finländska pjäser och dramatiseringar som framförts utomlands år 2015 (PDF, på finska)

www.tinfo.fi/stipendium

www.tinfo.fi/newplays


Finska föreställningar i Colombia i påsk

I Bogotá i Colombia anordnas vartannat år en av världens största teaterfestivaler, Festival Iberoamericano de Teatro. Två föreställningar från Finland har blivit antagna till programmet i år. The Outsider av Taikateatteri 13, som redan turnerat ute i världen kan ses i början av festivalen den 11-14 mars. Finlands Nationalteaters föreställning Pohjalla (Natthärbärget av Maxim Gorkij) avslutar den två veckor långa festivalen den 23-26 mars.

En övning i att flytta den massiva föreställningen till Syd-Amerika fick Nationalteatern genom att gästa den beryktade Aleksandrinski-teatern i Sankt Petersburg. ”Mottagandet i Sankt Petersburg var verkligen entusiastiskt. Publiken kände väl till Gorkijs verk och reagerade starkt på vår version”, berättar regissör Janne Reinikainen om besöket förra hösten, då man samtidigt kunde testa mastodontföreställningens flyttbarhet. Reinikainen ser fram emot Colombia-resan.

”Verkligen intressant att åka till Bogotá. Jag har för mig att festivalen är stor och välorganiserad. Man får förbereda sig på kulturskillnader men på basen av förhandsinformationen har festivalen verkligen etablerat sig som en viktig mötespunkt och som ett fönster mot hela Latinamerikas teaterscen."

Nytolkningar och uppdateringar av klassiker intresserar många festivaler. Vid sidan av de nordiska gästerna kommer man att se bland annat rysk och europeisk teater, såsom legendariska Schaubühne från Berlin. Festivalens latinamerikanska föreställningar är runt hundra.

Nationalteaterns turné sker under påskveckan, vilket möjliggör att 15 skådespelare och sammanlagt 28 anställda reser bort mitt i spelåret. Sponsorer är nordiska fonder och Finlandsinstitutet i Madrid. Teaterinfo Finland stöder besöket närmast i form av arbetsresurser. För tillfället finns inte i Finland något officiellt instrument för turnéstöd.

Efter Pohjalla, har Janne Reinikainen regisserat pjäsen Nummisuutarit (Sockenskomakarna) för Nationalteaterns stora scen. Den 17.2 hade Pipsa Lonkas pjäs Sånger vid randen av ett grått hav – som handlar om bland annat växthuseffekten – premiär på Svenska Teatern. Reinikainen arbetade igen på en stor scen och kombinerade i visualiseringen sitt välfungerande varumärke: teater och rörlig bild.


Klockriketeaterns finsk-lettiska samproduktion har premiär i april

Årets internationella storproduktion på Klockriketeatern, 3 Musketeers –  East of Vienna, skräller igång den andra april på Presseriet i Södervik. Samarbetet mellan Klockriketeatern och lettiska Ģertrūdes ielas teātris tar publiken på en teatral upptäcktsfärd till dagens Östeuropa; närmare idéerna, drömmarna, identiteterna och sanningarna bakom nyhetsrubrikerna.

Äventyret  är inspirerat av Dumas älskade karaktärer och blandar forna tiders upptäcktsresor med politisk dokumentärteater, punkig musik och absurd situationskomik vid Europas östgränser. Arbetsgruppen bakom 3 Musketeers – East of Vienna reste i oktober i fjol bokstavligen österut från Wien: via Ungern, Serbien, Rumänien, Moldavien och Transnistrien till Ukraina. Det tio dagar långa intensiva äventyret i gränslandet mellan verklighet och fiktion var en viktig del av researcharbetet och förberedelserna för själva föreställningen. Det dokumenterade bildmaterialet från resan är grunden  till manuskriptet och en del av föreställningens scenografi.

I rollerna som musketörer ser vi Klockriketeaterns egna fastanställda skådespelare Matti Raita och Carl Alm. Raita står också för föreställningens mångsidiga musik och ljudplanering. Den tredje musketören görs av Noora Dadu, känd bland annat från föreställningarna Minun Palestiinani och Eduskunta I-III.  Dadu valdes i fjol till Årets unga skådespelare.

Regissören Valters Sīlis och dramaturgen Jānis Balodis är en mycket populär och eftertraktad duo i hemlandet Lettland, där de har samarbetat i flera års tid. Balodis texter i Sīlis regi valdes två år i rad till årets bästa föreställningar i Lettland, både 2011 och 2012.  Deras samarbeten har också gästat flera internationella festivaler, så som Santarcangelo i Italien och Nordwind i Berlin. I oktober spelades Sīlis festivalsuccé Legionnaires på Klockriketeatern. Hans färskaste regi – Svina gar¨a (Smak av bly)  utspelar sig under krigsåren och har väckt mycket uppmärksamhet. Den hade premiär senaste vecka på Nationalteatern i Riga. Han samarbetade med Ieva Kaulina, scenograf och kostymör även för 3 Musketeers – East of Vienna.

3 Musketeers – East of Vienna är en del av repertoaren för Mad House Helsinki, där den tredje säsongen körde i gång den 5 februari och pågår fram till den 30 april 2016.

Premiär i Helsingfors: den 2 april (Mad House Helsinki)

Premiär i Riga: den 11 maj (GIT)

Premiär i Tallinn: den 17 maj (Vaba Lava)


Nya Rampens trilogi i Polen och Frankrike denna vår

En föreställningstrilogi, regisserad av Markus Öhrn och producerad av den finländska teatergruppen Nya Rampen och Institutet från Sverige, kommer att visas i Polen och Frankrike i maj 2016. Delarna i trilogin, som skärskådar det västerländska tänkandets förfall, är Conte d’Amour, We Love Africa and Africa loves us, samt Bis Zum Tod. En delproducent har varit den finländska teaterfestivalen Baltic Circle. Trilogin, som framförs i ett enda sjok, räcker elva timmar.

I Polen inviger trilogin den berömda Nowy Teatr:s nyrenoverade utrymmen den 7.5. I Frankrike kommer Théâtre de Gennevilliers (T2G) att stå värd för Nya Rampens återvändo till ”brottsplatsen”. Det var där man 2011 framförde första delen av trilogin, som gjorde arbetsgruppen känd för. Innan trilogin framförs i sin helhet den 28.5 ges fem föreställningar av den sista pjäsen Bis Zum Tod.

Trilogin har tidigare framförts i Sverige. ”I maj i fjol spelades alla tre delar i ett svep i Malmö och det var en stor upplevelse både för oss och för publiken. Det blir härligt att få spela dem igen, jag väntar ivrigt på det”, berättar skådespelare Rasmus Slätis. ”Det kändes fint att gå igenom det hela i Malmö och att få tillbringa elva timmar med en mycket intresserad publik.”

Medlemmarna i gruppen arbetar som bäst på skilda håll. Rasmus Slätis regisserar och uppträder tillsammans med Andriana Seecker i föreställningen The One and the Many i Lüzern i Schweiz. Produktionens konstnärliga rådgivare, skådespelaren och regissören Anders Carlsson, inledde vid årsskiftet sin anställning som professor i svenskspråkigt skådespelararbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors. Elmer Bäck har varit upptagen av bland annat filmprojekt med regissör Peter Greenaway.


Spindrift Theatre’s Nordic collaboration project touring in Europe

A Nordic theatre company Spindrift Theatre are sealing their two-year EU project Carroll Berserk. During the past four months, the company has been touring European institutions – Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow), Gaiety School of Acting (Dublin) and Norsk Skuespillersenter (Oslo) – with their workshop series The Performer and the Self. The project has also enjoyed its premier as a large-scale immersive performance at the prestigious Tjarnarbio theatre in Reykjavik, in spring 2015.

An all-female physical theatre company Spindrift Theatre produces performances and workshops all around Europe, with their collaborators being based worldwide. The company’s artistic directors Anna Korolainen (FIN), Bergdis Julia Johannsdottir (IS), Eva Solveig (IS) and Henrietta Kristensen (NOR) are all graduates from Rose Bruford College for Theatre and Performance in London, and strive for creating feminist training practices and new innovations in physical theatre. Spindrift Theatre’s long-time plan is to develop new aesthetics in Nordic physical Theatre.

Carroll Berserk reached 79 young European artists in seven institutions and in four different countries.

More information about Spindrift Theatre’s workshops and performances:
Spindrifttheatre(a)gmail.com
www.spindrifttheatre.com


Broken Heart Story by Saara Turunen in Barcelona during April and May

Broken Heart Story by Saara Turunen will be performed in Barcelona, Spain during April and May 2016. The premiere is at the Sala Atrium on the 27th of April. The play is directed by Turunen herself. The production is supported by Nordic Drama Corner.

Broken Heart Story is a story of art and love. It examines the surrounding world first and foremost through the internal reality of the characters. The play delves into questions of identity, choices, and how to live to achieve happiness. The play doesn’t offer answers or guidance. Instead, it paints a poetic, absurd landscape overflowing with questions. The form of the text borrows influences not only from American pop culture but also Brecht’s tableau-like learning plays and their form of direct audience address.

Saara Turunen (b. 1981) is a Finnish playwright, author and theatre director born in Eastern Finland. She is known for her straightforward and edgy style. She has a distinct, provocative approach to her subjects; femininity, sex and art. Her plays are both playful and aggressive, often related to the world of fairy tale and pop culture.

Turunen's plays have been translated into 12 languages and they have been staged outside of Finland in Estonia, Hungary, Mexico, Spain and USA. In April 2015 she directed Broken Heart Story for Lithuanian National Theatre.

Saara Turunen is represented by Nordic Drama Corner.

www.atrium.cat/es/sala-atrium/espectaculos/brokenheart (castellano y català)


Sadsongskomplex:fi producing in Russia

Director Jari Juutinen (also founder of the theatre group Sadsongskomplex:fi) visits Veliky Novgorod, Russia. Juutinen directs Uncle Vanya by Anton Chekhov for Dostoevsky Drama Theatre. Uncle Vanya premieres on the 29th of April 2016. Sadsongskomplex:fi also takes care of lighting design (Teemu Nurmelin) and set/costume design (Liisa Sofia Pöntinen).

The visit is supported by Savotta-DvA project of TINFO – Theatre Info Finland.

Before Russia Juutinen premiered Frozen Images (written by Kristian Smeds) in Tbilisi, Georgia at Griboedov Theatre on the 25th of February. The lighting is designed by Teemu Nurmelin. Kristian Smeds is represented by Nordic Drama Corner.

https://sadsongskomplexfi.wordpress.com/


Ett nytt statsunderstöd för konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Statsunderstödet är en del av regeringens spetsprojekt 4 för kompetens och undervisning: Att förbättra konstens och kulturens tillgänglighet. Under det treåriga spetsprojektet är avsikten att se till att konst- och kulturservice etableras som en del av social- och hälsovården. Centret för konstfrämjande inleder den första ansökningsperioden den första mars.

Stipendiet är avsett för utvecklingsprojekt som i första hand är genomförda av sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga som producerar social- och hälsovårdsservice så som kommuner, samkommuner, föreningar, företag, fonder och övriga aktörer. Den sökande kan också vara en sammanslutning inom kultur- eller konstområdet, förutsatt att verksamheten planeras och genomförs tillsammans med aktörer inom social- och hälsovården och förutsättningarna för att verksamheten förankras uppfylls.

Verksamheten som förankras främjar välfärd genom att verka förebyggande, korrigerande och rehabiliterande. Stödet kan erhållas för att sprida befintlig god praxis eller för att utveckla och förverkliga nya verksamhetsmetoder. Avsikten med stödet är att öka användningen av konst och kultur som en del av social- och hälsovården, utveckla konst- och kulturbaserade metoder och skapa ett effektivt samarbete mellan olika aktörer.

Det har reserverats en finansiering om två miljoner euro för treårsperioden 2016 – 2018, varav 400 000 ¤ delas ut i den första utlysningen. Centret för konstfrämjande inleder den första ansökningsperioden i början av mars. Ansökningstiden är 1.3 - 15.4.2016.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Johanna Vuolasto
johanna.vuolasto(a)minedu.fi
tfn 0295 330 870

www.taike.fi


Projekt inom performance och experimentell scenkonst tilldelades 53 000 euro

Scenkonstkommissionen delade ut 44 000 euro till projektstipendier inom performance och experimentell scenkonst. Därutöver Centret för konstfrämjande beviljades 9 000 euro som stöd till evenemang.

Projektstipendiet beviljades till 12 sökande, antalet ansökningar var 41. Sju instanser ansökte om stöd till projekt som genomförs av sammanslutningar varav två erhöll stödet.

Scenkonstkommissionen är ett av Centret för konstfrämjandes (Taike) expertorgan. Det fattar enligt kollegial bedömning beslut om stipendier och pris som beviljas till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar. I samband med scenkonstkommissionen verkar sektionen för performans och experimentell scenkonst som kollegialt bedömde ansökningarna.

Beviljade stipendier

Ytterligare information:
Mari Karikoski, specialsakkunnig
mari.karikoski(a)minedu.fi
p. 0295 330 706

www.taike.fi

 

EVENEMANG

Mer om aktuella evenemang (på finska): www.tinfo.fi/tapahtumia
Glöm inte kolla: Produforum


Thalia-festen | 14.3.2016, Esbo

Teaterfältets traditionella prisgala ordnas på Esbo stadsteater måndagen den 14.3.2016.

Ytterligare information och programmet uppdateras på Thalia-festens Facebook-sida.

Välkomna!


Kom med och planera Women of the World Finland-festivalen | 23.3.2016, Helsingfors

Välkommen till klubb Tavastia i Helsingfors den 23 mars kl. 10.00-12.00 och bli en del av ett historiskt evenemang för Finland och landets kvinnor.

WOW − Women of the World − är ett globalt nätverkt bestående av festivaler som hyllar allt det som kvinnor och flickor har uppnått i dag och bjuder på en mångsidig konstnärlig programhelhet. WOW Finland-festivalen kommer till Tammerforshuset 2017 runt den internationella kvinnodagen i mars och är en del av det officiella programmet för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

Festivalen planeras tillsammans med en så stor och mångsidig grupp som möjligt under våra planeringstillfällen, s.k. think in-tillställningar. Den 23 mars kl. 10.00-12.00 på Klubb Tavastia (Urho Kekkonens gata 6) ordnar vi det första think in-tillfället i Helsingfors där vi tillsammans planerar vem vi skulle vilja se och höra under festivalen, vad vi vill diskutera, lära oss mer om och arbeta för.

Under 2016 ordnas ett antal Think in-tillställningar runtom i Finland. Tillställningarna är öppna för alla. Vi uppmuntrar dig att ta med en kvinna som som varit betydande för dig i ditt liv.

Mer information om hur WOW sett ut i London hittar du här.

Anmäl dig senast 15.3 via https://docs.google.com/forms/d/1-vqQCOrucdSK4XmvtrqVkXTkBOiEaHGmCnPspWBQZn0/viewform?c=0&w=1

Mer information: wowthink(a)gmail.com

WOW Finland på Facebook

WOW-ambassadörer: Maryan Abdulkarim, Maria Veitola, Fatima Anttonen, Anna Jungner-Nordgren, Rosa Liksom, Marianne Heikkilä, Virpi Sarasvuo och Riitta Uosukainen.

Väl mött i Helsingfors i mars!

Hjärtliga och ivriga hälsningar,

Paulina Ahokas, Rosa Meriläinen, Pauliina Ståhlberg och hela WOW arbetsgruppen


MOT+TAGNING – triennalen för samfundskonst | 1.4.–5.6.2016
 

Helsingfors–Kimitoön–Åbo–Virmo–Raumo–Björneborg–Vasa

Den första triennalen för samfundskonst i Finland ordnas 2016. Den ger en bred inblick i en konstform där utgångspunkten är möten, växelverkan och samarbete mellan människor. Temat MOT+TAGNING syftar såväl på mottagning och gästfrihet såsom på motstånd och frågor kring makt. Vem önskar vi välkomna, vem vänder vi ryggen till? I vilket led går vi, vems röster hörs? Vad skapar samhörighetskänsla i vår tid?

MOT+TAGNING sprider sig längs västkusten under våren och försommaren 2016. Medverkande orter är Helsingfors, Kimitoön, Åbo, Virmo, Raumo, Björneborg och Vasa. På varje ort närmar sig de inhemska och utländska konstnärerna samfundskonsten från olika perspektiv. I programmet ingår konstnärsbesök, diskussioner och presentationer av verk.

Programmet

www.vastaanplusotto.fi/pa-svenska


Föreläsning: Queering the actor | 11.4 2016, Helsingfors

Queering the actor, the dramatic text and the theatre- biophilic mixtures. 

Sebastian Bark and Ilia Papatheodorou (She She Pop)
Esitystaiteen keskus, Helsingfors 11 April 2016 at 17-20
Föreläsningen är gratis men kräver förhandsanmälan till: lustrf(a)gmail.com

Sebastian Bark och Ilia Papatheodorou presenterar sitt arbete och arbetsmetoderna de använder sig av inom gruppen She She Pop. Föreläsningen fokuserar på användadet av uppgiftsbaserade strategier och självbiografiskt material som arbetsmetod för scenen.

She She Pop är ett scenkonstkollektiv som grundades i slutet av 90-talet av en grupp utexaminerade från scenkonstprogrammet i Gießen. Idag består gruppen av Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou och Berit Stumpf.

För She She Pop är scenen ett rum där beslut fattas och olika former av dialog och sociala system testas. Läs mer om She She Pop på: www.sheshepop.de/en/about-us.html 

Föreläsningen arrangeras av LUST inom projektet Den autonoma skådespelaren (DAS). Projektets strategi bygger på ett praktiskt och teoretiskt, konstnärligt och normkritiskt undersökande av hur konstnärlig autonomi ser ut för en scenkonstnär idag. Programmet syftar till att stärka den enskilda scenkonstnärens kompetens att utveckla det egna scenuttrycket och anpassa det till olika miljöer och arbetskonstellationer. Programmet är kuraterat av Rickard Borgström.

För mer info, kontakta:
Jonas Welander
lustrf(a)gmail.com
+358 45 164 6004
www.lust.fi


Nordic Performing Arts Days | 24 – 28 May 2016, Dagarnir, Faroe Islands

Nordic Performing Arts Days / Dagarnir 24.–28.5.2016, organized by Nordic theater and dance organizations, is the largest international performing arts event ever held in the Faroe Islands.

Participants invited from Finland include Teatteri Takomo (Dark Side of the Mime) and Kompani Nord (Åland Islands & Nordic co-production We, The Drowned; directed by Arn Henrik Blomqvist). Antti Hietala’s play Ihanat ihmiset (Lovely People)¹ will be performed in the New Nordic Drama reading festival with the cast including actors Lotta Kaihua and Jussi Nikkilä from Q-teatteri, among others. Other selected plays, read in the original language and subtitled in English, come from Sweden, Norway, Denmark, Iceland and the Faroe Islands.

After the performances in the Faroe Islands, an identical version of the entire reading-festival program with the same cast will be performed in Husets Teater in Copenhagen as part of the international CPH Stage festival on June 8. TINFO – Theatre Info Finland is one of the event’s organizers.

Now ticket sale is open for some of the shows, the rest is coming up very soon.

¹ Antti Hietala is represented by Nordic Drama Corner.

Further information and travel advice:
dagarnir(a)dagarnir.fo
Laura(a)husetsteater.dk

www.nordicperformingartsdays.fo

www.cphstage.dk/om-festivalen

 

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska), Fyrk.fi, Svenska kulturfonden


Taike: Konstnärsstipendier | Ansökningstid 1.3.-31.3.2016

Statens konstkommissioner beviljar årligen fem-, tre-, ett- och halvåriga konstnärsstipendier åt professionella konstnärer inom olika konstarter samt åt konstkritiker. Antalet stipendier och stipendiernas längd som beviljas varierar enligt konstart.

Inom områdena för film, litteratur och musik kan åt synnerligen meriterade konstnärer utdelas till var och en konstart två stycken 10-åriga konstnärsstipendier, vilka också kan beviljas som 5-åriga. Mottagaren av detta stipendium har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor. Litteraturens stipendier gäller skönlitterära författare och översättare av skönlitteratur.

Centret för konstfrämjande (Taike) rekommenderar att det inlämnas endast en ansökan per konstart.

Med multidisciplinär konst avses tvärkonstnärlig verksamhet som kombinerar olika konstarter och inte kan kategoriseras under en viss konstart.

Läs mer

www.taike.fi


Taike: Residensstipendier | Ansökningstid 1.-31.3.2016

För vem

Kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet beviljar residensstipendier åt professionella konstnärer som bor i Finland.

För vad

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete åt konstnärer som är accepterade till utomlands agerande konstnärsresidens.

Stipendiet kan inte beviljas

 • en ansökande som samma år har ett helårigt statens konstnärsstipendium eller ett annat arbetsstipendium
 • en ansökande som har beviljats statens extra konstnärspension
 • åt arbetsgrupper.

Läs mer

www.taike.fi


Frame: Projektbidrag | Ansökningstid 1.-31.3.2016

Projektbidrag tilldelas för följande ändamål:

 • internationell utställningsverksamhet
 • deltagande på konstmässor
 • publikationer på främmande språk
 • expertbesök.

Bidrag kan ansökas till exempel för rese-, logi- och transportkostnader samt för kostnader för installation av verk.

Bidragen kan ansökas av konstnärer, yrkesmänniskor inom konst, arbetsgrupper samt inhemska och utländska organisationer. Bidragen kan inte ansökas retroaktivt.

http://www.frame-finland.fi/sv/service/stipendier/


Myrsky projektstöd | deadline 20.4.2016

Myrsky ger stöd för lokala konstprojekt, där konstnärer och unga arbetar tillsammans.

Mera information på finska: www.nuori.fi/toiminta/myrsky/haku/ och från Riikka Åstrand, riikka.astrand(a)nuori.fi, tel. 050 539 4555


Teaterstiftelsen Vivicas Vänner | ansöka senast 22.4.2016

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv delar i maj 2016 ut stipendier om sammanlagt 10.000–15.000 euro. Stipendier kan ansökas av unga teaterarbetare samt av studeranden och forskare i teater- och danskonst samt i miljövetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Då Vivica Bandlers 100-års jubileum närmar sig kommer vid utvärderingarna av ansökningarna speciell uppmärksamhet att fästas på hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden. Storleken på de enskilda stipendierna är 1.000–2.000 euro.

Ur de fritt formulerade skriftliga ansökningarna skall framgå uppgifter om projektet för vilket stipendiet ansöks (beskrivning och tidtabell), sökandens verksamhet på det egna konstnärsområdet eller den egna forskningen hittills samt sökandens person- och kontaktuppgifter. Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har använts. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt som fått stöd. Stiftelsen önskar också att de som beviljats stipendier har en positive inställning till en möjlig uppvisning av de understödda produktionerna som en del av programmet under jubileumsåret 2017.

Ansökningarna som riktas till stiftelsens styrelse skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 22 april 2016. Ansökningarna sänds till stiftelsens ombudsman per e-post: asiamies(a)vivicasvanner.fi och frivilligt en kopia eller bilagorna till adressen:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner
Ombudsman Riikka Rannikko
PB 61
00131 Helsingfors

http://vivicasvanner.fi

 

ANSÖKNINGAR

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja


Projekt REKO söker författare till projektets tredje kull | ansöka senast 15.3.2016

REKO är ett pjäsutvecklingsprojekt som finansieras av Svenska Kulturfonden och administreras av Labbet r.f.

Projektet samarbetar med svenskspråkiga teatrar i Finland och merparten av författarna som antas till projektet skriver för en specifik teater och dess repertoar. Avsikten är att de texter som skriv inom projektet ska hitta sin väg ända fram till scenen och teaterpubliken.

Projektets tredje kull inleder sitt arbete i augusti 2016.

I bilagan finns mera information om ansökningen! (PDF)

Vid frågor kontakta projektledarna på reko(a)labbet.fi eller per telefon.

Arn-Henrik Blomqvist (tel 050-3135984)
Marina Meinander (tel 040-7772555)

www.labbet.fi

www.projektreko.com


Hurra! –festival 2017 | ansöka senast 31.3.2016

Hurra! är en festival som riktar sig till barn och ungdomar. Vi söker nu fräscha och fördomsfria föreställningar som lämpar sig både för en traditionell teaterscen samt utanför scenen. Hurra! arrangeras nästa gång under tiden 18–23.3.2017 i kulturhusen i huvudstadsregionen. För festivalrepertoaren söker vi finska professionella teatrars och teatergruppers föreställningar vilkas målpublik omfattar åldersgruppen 0–18 år.

Produktionerna ska inte ha uppförts i någon större utsträckning i huvudstadsregionen före tidpunkten för festivalen.

Förslag till föreställningar tas emot under tiden 1.2–31.3.2016 på adressen: tuottaja(a)hurraa.org eller per post (poststämpel 31.3)
Hurra!
Annegården
PB 4741
00099 Helsingfors stad.

Till ansökan bifogas uppgifter om arbetsgruppens storlek, lokaler som lämpar sig för föreställningen, scentekniska krav samt föreställningens pris för 2–6 föreställningar. Korta videosnuttar av god kvalitet som presenterar föreställningen/föreställningens idé mottas gärna.

OBS! För att undvika att vår e-postlåda blir överfull får anbudet inte överskrida 200 kB. Vi ber er skicka kompletterande material per post eller via webblänk.

Festivalen arrangeras av kulturhusen i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla.

Producent: Anna Rosendahl, tuottaja(a)hurraa.org


Artistic projects: Baltic Circle Festival 15 – 19 Nov 2016, Helsinki | Deadline 3 Apr

Finland – developing country of social relations

In 2015 the UN agreed on a new Agenda 2030 which aims to promote sustainable development as a global strategy by taking into account economy, environment, people and culture and thus end poverty and create inclusive societies. For the first time the goals are universal – they apply to all countries and people. They aim for societies where no one is left out.

Finland needs urgently to strengthen the social knowhow and widen the understanding of cultural contexts and histories. One could even say that Finland is a developing country of social relations. Art has a unique force that can draw people together and form temporary communities. Baltic Circle invites artists to investigate the power of art as a social phenomenon, space and event in today’s Finland.

What kind of social knowhow and practices of different cultures would be vital for Finnish society? Could art open up new possibilities to understand each other and the world? What kind of connections and alliances between people is art capable of creating?

Baltic Circle is looking for 1–3 performative projects by Finland-based artists with a focus on social encounter (or lack of it) as material; new works or adaptations of previous works, which take place in public space (indoors / outdoors, media space) or at site-specific venues. We particularly welcome proposals from artists with diverse cultural backgrounds. The works will be presented at Baltic Circle festival in Helsinki 15-19 November, 2016.

We offer following resources, the exact form and budget of commission is to be negotiated:

 • Artistic fees (at first hand as working grants of Kone Foundation; the working group can be 1–4 people)
 • Material costs
 • Possible travel costs to Helsinki
 • Technical realisation at the festival
 • Production services

Submit your proposal by 3.4.2016 by email to: info(a)balticcircle.fi

Please include estimated budget of the project and cv as well as a link to online portfolio or documentation of previous work. The proposal can also be a draft of an idea to be developed during the process. We hope to get the applications in English although Finnish is also possible.

Shortlisted applicants will be interviewed personally before the final selections. Selection is made by May 1st. The curatorial team consists of Anna Jussilainen (Arts Promotion Centre Finland), Willem Wilhelmus (independent artist/curator) and Satu Herrala and Hanna Nyman (Baltic Circle).

For more information, please contact Managing Director Hanna Nyman: hanna(a)balticcircle.fi / tel 040 7616834.

The project is implemented in cooperation with the Arts Promotion Centre Finland and it is supported by Kone Foundation and European Union.

Baltic Circle is an annual international theatre festival organised since 2000. In the core of the festival is the question of what theatre is and what it could be. The main organiser of Baltic Circle is Q-teatteri ry.

www.balticcircle.fi


Oulu Theatre Festival for Young Audiences 2017 is looking for shows | Deadline 30 Apr 2016

Finland's oldest and still one of the largest theatre festivals in Europe for children and young people is looking for performances into its repertoire for 1.– 5.2.2017. During the Festival over a hundred events and performances will be offered to young audiences. The responsible head organizer of the annual event is Oulu City Theatre headed by the Artistic Director Kari-Pekka Toivonen.

In addition to traditional theatre, the array of genres includes all kinds of other performance arts ranging from dance, puppet theatre, musicals and circus. We welcome both traditional stage shows and experimental and interdisciplinary pieces of theatre taking place at more unusual spaces. The performance can be directed at the whole family or at more specific age or target group. 

The application should include a full introduction, a cost evaluation for the visit, a link for downloading/internet viewing, a full technical rider and a stage plan. The application can be emailed to elina.terho(a)ouka.fi. The call for performances will end 30.4.2016. We reserve rights to choose performances from outside this call. 

http://teatteri.ouka.fi/festival


HIGH FEST 1.-10.10.2016, Armenia | Deadline 31 Mar

We are happy to announce that we are now opening our registration for the HIGH FEST International Performing Arts Festival, which will take place from 1st till 10th of October, Yerevan, Armenia!!! This year it will be the 14th edition!

We are the main festival on the territory of the former USSR Countries (except of Moscow). So, apply and be part of us!!!

Our programs:

 • Main program
 • Fringe Program
 • Student Program
 • Ch/Puppet Program

Our application deadline is the 31st of March!!!!

Registration Form (PDF)

We will be happy to answer any other question, so don't hesitate!

With the kind regards,
HIGH FEST Team

HIGH FEST International Performing Arts Festival / 1-10 October 2016
26 Amiryan st. / State Institute of Theatre and Cinema
Yerevan 0002, Armenia
Tel/Fax:  +374 10 53 62 33
info(a)highfest.am  
www.highfest.am

 

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja


Pia Lindy: Queer Moves – workshop | 14 mars 2016, Helsingfors

I workshoppen utforskas kroppslighetens diversitet och förvandling - hur hitta sig själv i rörelse och som motionär? 

Worshoppen är ämnad för alla sorts kroppar och motionärer samt för dem som bäst går igenom förändring, eller funderar över förändring, i sitt liv. Max. 20 deltagare.

Nyckelord: Upplevelseinformation, mångsinnighet, självforskande, lärande via rörelse, improvisation, val, roller, förväntningar, trans, queer, samhälle och diskussion. 

Mer information och registrering:
Pia Lindy, tel. 050 352 6342. E-mail: pia.lindy(a)gmail.com

 

LEDIGA JOBB

Producent till Viirus | ansöka senast den 20.3

Viirus är en demokratisk teater som gör aktuell scenkonst på svenska och andra språk. Här jobbar ett team på tio personer samt ca femtio frilansare varje år. Viirus lediganslår ett moderskapsvikariat som PRODUCENT för tiden 1.8.2016-31.7.2017.

Vi söker en producent med minst 5 års erfarenhet inom branschen. Till arbetet hör förutom intern kommunikation hantering av ansökningar, budgeter och kontrakt för Viirus olika produktioner. Dessutom ingår projektledning och rapportering för EU-projektet Meeting the Odyssey.

Vi uppskattar yrkeskunskap, flexibilitet, förmåga att arbeta både i grupp och självständigt och goda kunskaper i svenska och finska.

Ansökan skickas till matilda(a)viirus.fi eller Viirus, Sjötullsgatan 33, 00170 Helsingfors senast 20 mars 2016. I ansökan ingår CV. Frågor riktas till Matilda von Weissenberg 050-9115988.

www.viirus.fi

 

twitter.com/tinfotweets