07.03.2017

TINFO e-Nytt 2 / 2017

MARS ÄR EN RIKTIG TEATERMÅNAD

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

LEDIGA JOBB

twitter.com/tinfotweets

MARS ÄR EN RIKTIG TEATERMÅNAD

#minteater-kampanjen har fått en rivstart

#munteatteri #minteater-kampanjen har inspirerat teaterpubliken runtom i Finland.

På adressen www.tinfo.fi/se/minteater kan du ta del av ett kontinuerligt uppdaterat sammandrag av #minteater-inläggen på Instagram och Twitter. 

Där hittar du också logotyper och praktiska tips. Du kan också gilla kampanjen på Facebook.

Vem som helst kan delta i kampanjen. Mars är en teatermånad – välkommen med!


Mars är en riktig teatermånad - Kom med!

Mars är en riktig teatermånad - Kom med och dela dina teaterupplevelser!

Under #minteater- kampanjen arrangerar teatrarna olika evenemang för publiken runt om i Finland. Det bjuds på rundturer bakom kulisserna, möten med teaterproffs och mycket annat!

Dela dina upplevelser med andra som också älskar teater på #minteater!

Vad ser du på teater? Vad upplever du på teatern? Hur känns teater? Vad berör dig på teater? Vad allt hör till teater? Hur känns teater? Hurudan är teatern?

Visste du att vi har ungefär 200 teatrar i Finland och dessutom 700 amatörteatrar? Man kan gå på teater året om och det finns att välja på: tusen premiärer i året är troligen räknat i underkant.

Alla vi som ser och upplever teater är många, totalt fyra miljoner!

Välkommen med!


TINFO delar ut tre pris på Världsteaterdagen den 27.3.2017

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut tre pris till meriterade teaterkonstnärer. Thalia är ett hederspris som delas ut till en eller fler föreställningar. Det traditionella Illusionist-priset ges till en person eller en yrkesgrupp inom teatern, som genom sitt arbete på ett avgörande sätt höjt kvaliteten på teaterns verksamhet. TINFO-priset ges till en person eller en part som gjort teaterkonsten synlig eller fördjupat kunskapen om den. 

Priserna delas ut på Världsteaterdagen den 27.3.2017. 

Läs mera om prisen och om pristagarna från tidigare år.  

Förfrågningar: Informatör Sari Havukainen, sari.havukainen(a)tinfo.fi


Anmäl din världsteaterdagens evenemang

Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Anmäl oss om evenemang och andra händelser för världsteaterdagen den 27 mars: tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi/se

www.iti-worldwide.org

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO utreder: teatrarnas utrymmen utnyttjas effektivt

Diskussionen kring teaterfastigheterna har tidvis varit livlig, den har handlat om vilket slag av utrymmen de fasta yrkesteatrarna administrerar, hur de används och hur man kunde maximera deras användning. Det har ofta varit andra parter än teatrarna själva som inbjudit till diskussion. Teaterinfo Finland (TINFO) såg det som angeläget att göra en utredning om utrymmenas faktiska användning. 

Som bakgrundsmaterial för den nu publicerade utredningen, som analyserar och diskuterar utrymmesfrågan, fungerar en enkät som TINFO riktade till statsandelsteatrarna under vintern och hösten 2016. Tjugotre teaterhus svarade på enkäten. 

Utrymmesenkäten avslöjade att teatrarnas utrymmen är i mycket effektivt användning. Den egna kärnverksamheten, föreställningsverksamheten, slukar en stor del av utrymmes-, tids- och personalresurserna. Att hyra ut utrymmen är under sådana omständigheter inte lätt. Trots detta finns det intresse och vilja bland teatrarna att samarbeta med olika aktörer. Detta viktiga samhällsansvariga arbete utförs redan i anmärkningsvärd grad, även om man kan fråga sig hur synlig verksamheten har varit. 

Ett teaterhus är en utmanande plats som arbets- och verksamhetsmiljö. De fasta teatrarna, till exempel stadsteatrarna, är på sätt och viss fångar i sina utrymmen av historiska skäl. 

Att förstå teatrarnas arbets- och verksamhetskultur hjälper utomstående parter att modifiera sina krav på nyttoanvändning av utrymmena, då besparas man vanföreställningar och överreaktioner. Utredningen hittar du (på finska) här: Teatterit ja tilat. TINFOn selvityksiä 2017 (pdf)                            

Ytterligare information om enkäten: 

Mikko Karvinen
forsknings- och administrativ koordinator
Teaterinfo Finland (TINFO)
mikko.karvinen(a)tinfo.fi


Wasa Teater: Inte enbart fysisk tillgänglighet

Wasa Teater tog emot ett tillgänglighetspris förra år. – Kultur ska finnas till för alla, oberoende av om man har ett funktionshinder eller inte. Det här priset ger oss verkligen en extra kick att hitta nya innovativa lösningar som inte utesluter någon, sa Åsa Salvesen, teaterchef på Wasa Teater då.

Nu svarade Salvesen på TINFOs frågor:

Hur ser tillgänglighet ut nu i verkligheten, i teaterns vardag? 

Tillgänglighet handlar inte enbart om fysisk tillgänglighet i själva teaterbyggnaden. Det handlar också om det innehåll vi skapar. Vi på Wasa Teater arbetar för att kön, etnisk tillhörighet, ålder och socioekonomisk bakgrund beaktas i val av repertoar och program. Alla skall känna sig välkomna och inkluderade. 

Vid val av repertoar anser jag att det just därför är viktigt att vi för en diskussion om huruvida våra föreställningar bidrar till att utmana rådande normer och föreställningar om människor eller om uppsättningen bara konserverar, visar ”hur det är i samhället”. 

Det är vår skyldighet att vara vaken för de här frågorna, fallgroparna finns överallt: i repertoarval och anställning av konstnärliga team, hur vi marknadsför våra föreställningar, bara för att ta några exempel. 

Hurdana planer har ni för att fortvarande öka tillgänglighet för olika grupper med olika behov?

I samband med att Wasa Teater fyller 100 år 2019, planeras en omfattande renovering där tillgängligheten har en nyckelposition. Huvudentrén byggs om med hiss, så att rullstolsburna kunder kan komma in via Sandögatan. Inne i teatern förbättras accessen mellan Wasa Teaters scener och toaletter flyttas från källaren till gatuplan. Den nya restaurangen medför att pausserveringen flyttar från källaren till gatuplan och därmed blir både restaurangservice och alla evenemang i huset lättillgängliga för alla publikgrupper.

Sedan 2014 har Wasa Teater textat föreställningar på teaterns stora scen. I höst kommer textningen för första gången att ske på tre språk - finska, svenska och engelska.

Teater för alla! En handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar.
Handboken är utgiven av Finlands Teatrar rf och Servicen Kultur för Alla.


Finsk humor görs känd – Anna Krogerus pjäs har premiär i St Petersburg

Den Sankt Petersburgbördige Aleksander Anria återvänder till sin hemstad för att regissera en finsk pjäs. Anria har blivit kallad till Na Liteinom-teatern för att skapa en föreställning av Anna Krogerus pjäs Heikko esitys! (”En svag föreställning!”) Anria, som bott 26 år i Finland, har även översatt pjäsen från finska till ryska (”Voi eto nomer!”) Premiären i Sankt Petersburg är den 18.3.2017.

Heikko esitys! handlar om teaterkonstnärer och den skam som ofta hör ihop med utövandet av denna levande konstform. Komiken i Anna Krogerus pjäs härrör ur en utgångssituation där arbetsgruppen kort före premiär själv måste hosta fram en pjästext eftersom dramatikern plötsligt är ur spel.

De roliga finnarna

Pjäsen, som har premiär i mars, har inspirerat teatern till ett kringprogram om finsk humor vid namn ”De roliga finnarna”.

Ryssarna har en säregen humor. Genom Anna Krogerus pjäs kan den ryska publiken stifta bekantskap med finsk humor. Att förstå hur andra tänker skapar gemenskap och blir ett hinder för hat, till och med krig! Det är fint att teatern beslöt sig för att lyfta fram finsk kultur på Finlands hundraårsjubileum, säger Aleksander Anria.

Då det gäller finsk nutidsdramatik känner Sankt Petersburgs-borna till Mika Myllyahos pjäs Paniikki (=”Panik”). Denna moderna, intelligenta komedi har visats runtom i världen och också i många städer i Ryssland. Anna Krogerus Heikko esitys! kommer nu att tillfredsställa Sankt Petersburgs-publikens behov av komik.

Na Liteinom-teatern grundades år 1909 och är en av de äldsta teatrarna i staden. Till den anrika teaterns nya linje hör adaptioner av modern utländsk dramatik. Teaterchef Sergei Morozov ser även Anrias regibesök som en del av teaterns nuvarande framtidstänkande. Den vänligt humoristiska anda som råder på teatern syns i marknadsföringen där katten Vanja, som bor och arbetar på teatern, har en framträdande roll.

Heikko esitys! är översatt även till tyska (Die Schwache Vorstellung). Aleksander Anria har tilldelats ett TINFO-stipendium som stöd för översättningsarbetet till ryska. Rättigheterna till Anna Krogerus pjäser övervakas av Nordic Drama Corner

Aleksander Anria intervjuades av Sari Havukainen, informatör på Teaterinfo Finland (TINFO)


Bon Baisiers de Finlande: A festival of Finnish plays in Brussels

This spring, the Finnish Cultural Institute for the Benelux is highlighting new Finnish dramatic literature, in honour of Finland’s centenary of independence. A play reading festival of Finnish plays will take place on 29 and 30 March at the Comédie Claude Volter theatre in Brussels. The event is organised in partnership with Le Magazine d'Écriture Théâtrale (MET) and curated by director and playwright Jean-Claude Idée.

The aim of the festival is to present new Finnish dramatic texts and encourage their access into theatre repertories. The programme was compiled by Le Magasin d’Ecriture Théâtrale’s Belgian theatre experts during play reading sessions that took place in the autumn of 2016. Four plays were selected from contemporary significant Finnish playwrights: Saara Turunen’s Bunny Girl (Puputyttö), Juha Jokela’s The Fundamentalist (Fundamentalisti), Otso Kautto’s It’s a Girl (Tyttö tuli!) and Anna Krogerus’ For sheer love of me (Rakkaudesta minuun).

The plays will be performed in French. Saara Turunen and Juha Jokela’s works will be presented in French for the first time. Translations of their works were produced for this event. Turunen and Jokela will arrive to Brussels to discuss about their plays.

The collaboration between the Finnish Cultural Institute for the Benelux and MET has its roots in 2011, when Jean-Claude Idée became inspired by contemporary Finnish drama through the performance of Mika Myllyaho’s play Panic (Paniikki) and decided to include the work in a series of MET play reading events. Idée has directed over one hundred plays over the last forty years. Having worked in Paris and Brussels, Idée is not only a playwright but has also adapted and translated numerous plays. In 1989, he established Le Magasin d’Ecriture Théâtrale to provide a platform for new playwrights.

The Finnish Cultural Institute for the Benelux is increasing awareness of Finnish contemporary drama and especially translations of Finnish dramatic texts in its target countries. Other collaborative partners in this event are Nordic Drama Corner and Theatre Info Finland (TINFO). The event is also supported by the Embassy of Finland in Belgium.

Entrance to the performances is free, booking is recommended.

Wednesday 29.3.
19:00 La Petite Lapine (Puputyttö) by Saara Turunen
21:00 Le Fondamentaliste (Fundamentalisti) by Juha Jokela

Thursday 30.3.
19:00 C’est une fille! (Tyttö tuli!) by Otso Kautto
21:00 Par amour-propre (Rakkaudesta minuun) by Anna Krogerus

For more information:
Alix Helfer | Finnish Cultural Institute for the Benelux | alix.helfer(a)finncult.be    


Myllyteatteri’s Performance Kolga Chosen to European Festival Venues   

The latest work of Myllyteatteri, the poetic performance by the name Kolga, is touring in Europe in the spring 2017. Kolga has been elected in the Teresa Pomodoro Prize event, in Milan, Italy. The performance is also invited in the venue of Feile Na Bealtaine –festival in Ireland.

The event in the name of the founder of Spazio Teatron NO'HMA, Teresa Pomodoro, aims to contribute in the revealing and promoting the forms of theatre which go down naked in the meanings, in the exploration of human and society he created, with curious and disenchanted look. The Prize is dedicated to the memory of Teresa Pomodoro, who first conceived and gave life to an idea of theatre open to all artistic cross-overs.

Twelve performances from around Europe have been selected to perform in Spazio Teatron NO'HMA in Milan, each one having two performances. The performances are evalued by Jury Of Experts, composed by: Eugenio Barba (Odin theatre), Lev Dodin (Mali-theatre), Tadashi Suzuki (SCOT, Japan), Ruth Heynen (Union des Theatres de l’Europe), Enzo Moscato (Italy) Luis Pasqual (Spain), among others. The President of the Jury is Livia Pomodoro.

Feile Na Bealtaine held in annually in the most westerly point of Europe, in Ireland, is a multi art festival. It gatheres makers of theatre, dance, literature, spoken word and film from all around Europe and Ireland. Myllyteatteri’s Kolga will be presented in An Lab Theatre in Dingle.

In the team of Myllyteatteri there are nine members, consisting of professionals of theatre, music and circus. 

The performance is a stage interpretation of a poem by contemporary Finnish poet, Tommi Parkko. Kolga premiered in Helsinki in October 2016 and it was well received by critics and audiences.

Myllyteatteri was founded in 2003 by theatre director and writer Miira Sippola, to create multi-layered performances drawing on the theatrical elements of physicality, strong visual imagery and music. Myllyteatteri’s particular interest is in combining physicality of theatre with metaphysical subjects, portraying the human mind on stage. Myllyteatteri has produced 16 performances in Finland and abroad.


No(s) Futurs - Performance created in international workshop for children

No(s) Futurs deals with the childrens visions of the future, written and performed by children! No(s) Futurs is created in collaboration with Finnish live art collective Oblivia and Theatre Nouvelle Generation (TNG), Lyon and director Joris Matthieu together with a group of five Finnish 11-13 year old children.

The performance is created in international workshop for children and youngsters from Brazil, Romania and Finland taking place in Lyon. After the workshop the Finnish children are building their own future world in a performance. The performance is based on the work in the work-shops and Oblivias working methods.

18. & 19.3.2017 @ 18.00, Mad House Helsinki (Suvilahti, Helsinki)
Part of Hurraa! Festival’s programme.

More information


Ruska Ensemble’s Arctic Odyssey invites everyone to an arctic get-together

The new performance by Ruska Ensemble, Arctic Odyssey, premieres at the Finnish National Theatre (FNT) on the 9th of March. The performance is based on a unique international co-operation. It’s a documentary woven together by indigenous performing artists, based on personal stories. At the core is a question about identity: Who are we northern people, really?

The stage is a meeting place for three indigenous artists. Connie Kristoffersen from the National Theatre of Greenland is a young actress and a master of the traditional Greenlandic mask dance.

The Saami of the year, Niillas Holmberg, is a politically active multi-talented artist and a voice of the young Saami generation. Anra Naw is a storyteller and artist from the north-east corner of Siberia, Chukotka who has dedicated her life to the sustaining of Chukchi culture. The fourth performer is renowned ethno musician and composer Tuomas Rounakari.

“Our starting point has been the silent information coming from the performers themselves. They share personal, mythical and political stories, documentary material, movement and music with the audience. This way we can speak out about arctic matters from points of view that wouldn’t otherwise be heard. The common thread of the performance is the question of human identity as a part of something greater, says director Jarkko Lahti.

Ruska Ensemble is a free field theatre ensemble specialized in ecological theatre. The Director of FNT, Mika Myllyaho, has ordered a trilogy concerning arctic matters from them. Artic Odyssey is the second part of the trilogy. The first part was the acclaimed Áilloha¨ – Son of the Sun. Arctic Odyssey has been made in cooperation with The National Theatre of Greenland – Nunatta Isiginnaartitsisarfia, the Finnish National Theatre and Ruska Ensemble.

PERFORMERS Niillas Holmberg, Connie Kristoffersen (National Theatre of Greenland), Anra Naw and Tuomas Rounakari (musician)
DIRECTED BY Jarkko Lahti
PERFORMANCE DRAMATURGY Ari-Pekka Lahti
SET DESIGN Katri Rentto
COSTUME DESIGN Auli Turtiainen
LIGHTING Nadja Räikkä
SOUND DESIGN AND MUSIC Tuomas Rounakari
CHOREOGRAPHY Samuli Nordberg
VIDEO DESIGN J-P Passi
DIRECTOR’S ASSISTANT Topi Marin
PRODUCTION Linda Lopperi/Ruska Ensemble, Finnish National Theatre and NunattaIsiginnaartitsisarfia - National Theatre of Greenland

More information


Nature Theatre of Oblivia premieres in Stuttgart 

Nature Theatre of Oblivia is a live performance and an augmented reality (AR) work by Helsinki based performance company Oblivia co- produced by Theater Rampe and Künstlerhaus Stuttgart in Germany. The premier will take place in 24 June 2017, other performances will be seen in Stuttgart 25-28 June. 

The project will be exploring our relation to nature in a technologically charged world. Nature Theatre of Oblivia will be using performance, and augmented realities – AR, Arilyn technology creating a two-fold experience where the live-performance is one part and the smart phone performance using the Arilyn app another.  

Founded in 2000 in Helsinki, Oblivia is a unique force on the Finnish performance scene. Oblivia merges the boundaries of genres, nationalities creating a performing arts universe of its own. From the beginning the core members have been working together for a common performance language and creating the “Do what you saw” method.  

Oblivia has finalised the five-year series Museum of Postmodern Art in 2016 and before that the trilogy Entertainment Island. Oblivia tours internationally. 

Nature Theatre of Oblivia  

We want to be trees. We want to serve as carriers of time. 
We want to be mushrooms, fungus deeply rooted. Rhizome. 
We are nature. We are the object of nature. 
We are the point where nature and technology meet. 
Nature Theatre of Oblivia works with the impressions, experiences and
desires that nature offers us, as a concept as well as a place 
to be, such as a forest in all its familiarity and uncannyness. 
The sky is just there.  

Premier 24.6 Theater Rampe Stuttgart. Performances 25-28.6 2017  

Working group: Meri Ekola (light), Alice Ferl (sound), Tua Helve (costumes), performers: Timo Fredriksson, Anna–Maija Terävä, Annika Tudeer. Augmented reality: Otso Kähönen - Arilyn. Production: Marina Andersson-Rahikka, Heidi Backström. 


Kristian Smeds´latest stage work Just Filming to Budapest

Finnish National Theatre presents Kristian Smeds´latest stage work just filming at Trafó House of Contemporary Arts in March 2017. Kristian Smeds is one of the leading theatre personalities in Finland. His latest work received its world premiere in the Finnish National Theatre in the fall of 2016 and toured also in Estonia before coming to Budapest. 
   
Just filming brings together two formidable acting talents:  Annamária Láng from Hungary and Juhán Ulfsak from Estonia. Their partnership produces a theatrical dance rich in passion, absurdity and humour. A highly visual and musical performance, just filming is also a heart-felt tribute to cinematic art.

Kristian Smeds has directed and written several stage plays. In 1996 he founded the famous Theatre Takomo, working as the Artistic Director during 1996-2001.In 2001-2004 he was the head of the historical Kajaani city theatre, which even gained international recognition during the time. Since 2005 he has been working mainly in Baltic countries.

Kristian Smeds (trans. Eva Buchwald) 

Actors: Láng Annamária, Juhán Ulfsak 
Music: Verneri Pohjola, Pekka Kuusisto, Timo Kämäräinen 
Light design: Teemu Nurmelin 
Video: Lennart Laberenz 
Audiovisual assistents: Eetu Hiltunen, Matias Koivuniemi, Olli Valkola 
Sound: Vranik Krisztián 
Sound technician: Mikki Noroila 
Stage master: Tarmo Tanttu / Aslak Sandström 
mascara consultant: Laura Sgureva 
Producers: Roosa Vaverka, Márkus Virág 
Dramaturge and director: Kristian Smeds 
Assistant to director: Ronja Louhivuori 
   
just filming 
   
Trafo House of Contemporary Arts 
Trafó Theatre Hall 
   
09/03/2017 8pm 
10/03/2017 8pm 
   
Language: broken English 
Duration: 90'
Ticket price: 2400 HUF / Student: 1900 HUF 
   
More information

TINFO BETJÄNAR 

Behov för coaching i internationell mobilitet?  

Teaterinfo Finland (TINFO) erbjuder teaterproffs råd, mentorskap och coaching för planering av internationell mobilitet. Måndagskliniken har regelbunden jour, beställ tid för skräddarsydd vägledning eller kom överens om andra stödformer. 

Bekanta dig med våra serviceformer för internationell mobilitet


TINFO stipendium för översättning 

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar. 
 
Man kan ansöka om TINFO-stipendier fortgående. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendierna sammankommer 4-5 gånger per år.

Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren. 

År 2017 är det alltså möjligt att även få översättningsstipendier för textning av föreställningar. 

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Teatterialan Avain 2016-2017 – en adressbok för teaterbranschen

En uppdaterad version 2016-2017 av publikationen Teatterialan Avain med kontaktuppgifter har utkommit. Den innehåller en sammanställning av teaterbranschens kontaktuppgifter. Teatterialan Avain levereras i elektroniskt format.

Du kan beställa den på TINFOs webbutik, eller e-post tinfo(a)tinfo.fi.

Priserna för Teatterialan Avain:

 •     1–2 användare: licensen kostar 29 euro. 
 •     3–9 användare: licensen kostar 85 euro. 
 •     Mer än 9 användare: licensen kostar 125 euro.

Meddelanden om nya kontaktuppgifter tas emot kontinuerligt. Det kostar inget  att ha med sina uppgifter i Teatterialan Avain. Läs mer om Avain (på finska).


Anmäl din sommarteaterpremiär till TINFOs webbtjänst

Teaterinfo Finland (TINFO) riktar blicken mot sommaren 2017. Vi samlar in uppgifter om årets sommarteaterpremiärer. (www.tinfo.fi/fi/Ensi-iltoja). 

Vi behöver följande uppgifter: 

 • Sommarteaterns namn  
 • En kort presentationstext
 • Kontaktuppgifter (adress, kommun, län, webbplats, telefonnummer, e-post)
 • Föreställningens namn och premiärdatum
 • Upphovsmän: manusförfattare, dramaturg, regissör, övrig arbetsgrupp 
 • Övriga uppgifter: är föreställningen ett uruppförande av en inhemsk text, riktad till barn och/eller unga, musikteater eller dylikt?

En del av sommarens premiärer kan redan hittas i vår webbtjänst. Ett systematiskt arbete för att uppdatera listan inleds senare i vår men det lönar sig att anmäla premiärerna till oss så fort de bekräftas. År 2016 samlade vi hela 401 sommarteaterföreställningar på vår webbplats!

Anmäl din sommarteater till adressen tinfo(a)tinfo.fi.

EVENEMANG

Satakielikuukausi - månaden för hundra språk| 21.2.-21.3.2017 

Satakielikuukausi, som ordnades för första gången år 2015, är en årligt återkommande festival som hyllar modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald. Under festivalen granskas modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamt skapande. Hur låter, känns och smakar språk, hur ser språk ut och vilken betydelse har språken för byggandet av en identitet och en trygghetskänsla. 

Satakielikuukausi inleds 21 februari på Internationella modersmålsdagen och slutar 21 mars på Världspoesidagen, som även är Internationella dagen mot rasism. Festivalprogrammet, som omfattar bl.a. diktuppläsning, författarträffar, konst- och  andra workshops, konstinstallationer, ljudkonst, föredrag och samtal. Satakielikuukausi-festivalens evenemang har arrangerats huvudsakligen i Helsingfors men med evenemang också runt hela Finland.

År 2017 expanderar Multilingual Month även till det övriga Norden. Vi välkomnar projekt och organisationer från alla nordiska länder att fira Multilingual Month med oss genom att arrangera egna evenemang i anslutning till flerspråkighet.

Festivalen koordineras av Helsingfors Kulturcentrum (speciellt Caisa) tillsammans med Kultur för alla -tjänsten.

Läs mer


Blodgivning på Åbo Svenska Teaters Stora scen | 8.3.2017, Åbo

Varje dag behövs minst 800 blodgivare för att bibehålla balans i lagren. Blodtjänsts personal anordnar varje vecka 20–25 blodgivningstillfällen runt om i Finland. 

Nu har Åbo blodtjänst och Finlands äldsta teater, Åbo Svenska Teater, hittat varandra och ska göra gott tillsammans Finlands 100-årsjubileum till ära. 

På kvinnodagen den 8.3 kl. 12-18 ordnar teatern och Åbo blodtjänst en blodgivning på Stora scenen. Ingången kommer att vara direkt till scenen från köpcentret 

Thalia, salongen är upplyst och fylls av musik. Målet är att få 100 donatorer under dagen. Blodtjänst egen blodgivning på Universitetsgatan är stängd den dagen. 

Blodtjänst står för arrangemangen, det kommer att finnas 8-10 britsar på scenen. Det blir kaffeservering i teaterns aula och sen kan man sitta kvar i salongen och njuta 

av atmosfären och se på en annorlunda ”föreställning”. Blomsterhandeln Tähkä delar ut rosor till alla kvinnliga donatorer.

Åbo Svenska Teater


Hurraa! 2017 | 18.3–26.3.2017, Helsingfors, Esbo, Vanda

Festival för barn och unga i kulturhusen i huvudstadsregionen

Hurraa! -festivalen för barn och ungdomar arrangeras för åttonde gången den 18.3–26.3.2017 i Helsingfors, Esbo och Vanda. Det är en ovanligt bred uppsättning föreställningar, som sprider sig bland kulturhusen i huvudstadsregionen under över 80 föreställningar.

För ytterligare information om festivalen kontakta producent Venla Haanpää, tuottaja(a)hurraa.org

Läs mer


Hurraa! seminarium | 20 & 25.3.2017, Helsingfors 

Hurraa! seminarium: Hur skapas scenkonst för till barn, ungdomar och andra radikala?

Varför skiljer folk på teater och barnteater?
Vem får göra teater för barn?
Krävs det specialkompetens för sådant?

Hurraa! -festivalen, Mad House Helsinki, Assitej Finland r.f. och Ung Dramatik ordnar ett tudelat seminarium som tar modell av Think Thank formatet som utnyttjats på Mad House, där deltagarna ingår i ett jämlikt samtal utan hänsyn till titlar eller meriter.

Seminariet riktar sig främst till professionella yrkesmänniskor på scenkonstfältet och till ban och unga (både som publik och kreatör).

Må 20.3 Annegården, Annegatan 30, Helsingfors (internationella barnteaterdagen)

Se Anmälningar

Läs mer


Kulturmatchning i Åboland 23.3 | anmälningar senast 20.3.2017

Jobbar du inom vuxenutbildning och behöver nya lärare och kursidéer? 

Vill du ha mera kultur på din arbetsplats? Kanske du söker kulturaktörer som kan leda verkstäder och aktiviteter för barn, seniorer eller turister? 

Eller är du en kulturarbetare/lärare som vill ha nya utmaningar och uppdrag? 

Kom då med på matchning/speed-dejting mellan kulturarbetare och olika sektorer i samhället, ett koncept som startade år 2012. Målet är att utbildningsarrangörer och institut-ioner får direktkontakt med kulturaktörer för kurser, workshops, aktiviteter inom turism-en, kultur på dagis, i skola eller i vården. Vid träffen bjuder dessutom ÅU-journalisten Anja Kuusisto-Wilson på tips och råd för synlighet i pressen. 

Tid: Torsdag, 23.3 kl. 15-17.30 (kaffe serveras från 14.45) 

Plats: Kombila, Elmgrensvägen 11, Pargas 

Anmälningar senast 20.3: 

Lena Långbacka, lena.langbacka(a)sydkusten.fi, 044-544 3348 eller här: www.webropolsurveys.com/S/6D6F1182ECB38AE9.par


Rätt och rimligt – om konstnärernas yttrandefrihet  | 27.3.2017, Helsingfors 

Rätt och rimligt – om konstnärernas yttrandefrihet på Världsteaterdagen den 27.3.2017 

”(…) att det vore rimligt att förvänta sig att du ska avstå från att ge uttryck för dina åsikter på ett sätt som anses allmänt kränkande.”

Teaterinfo Finland (TINFO) och Turnéscenen vid Finlands Nationalteater organiserar en happening på Världsteaterdagen den 27.3.2017 klockan 15-17 med temat konstnärernas yttrandefrihet och teatern som politiskt verktyg. Vi frågar vad det betyder att vara konstnär och utgår från att konstnären måste ha rätt att verka utan förföljelse och att konstnärer som har blivit förföljda måste få beskydd. 

På Världsteaterdagens evenemang Oikeus ja kohtuus (Rätt och rimligt) uppträder bland annat de i Finland bosatta irakiska teaterarbetarna Bakr Hasan och Harth Raad. Även andra konstnärer från Nationalteaterns dokumentärteaterprojekt Toinen koti deltar. Ett mera detaljerat program publiceras senare. 

Plats: Lavaklubi på Nationalteatern 

Mera information utlovas, håll utkik! – men redan nu önskar vi alla hjärtligt välkomna! 


14th Black and White Theatre Festival | 7 - 12 Jun 2017, Imatra 

The main festival theme – ‘All the world`s a stage`

In 2017, the year marking the 100th anniversary of Finnish Independence, 14th International Theatre Festival of Black and White presents the gala programme, which includes theatre, circus, street performances, contemporary dance shows, children theatre, drama, and cinema, of corresponding themes.

Finlandi100 will gather the greatest national and international artists in Imatra for a big joint celebration. Koskenparras will host street theatres, and there will be many other happenings around the town, such as circus and theatre performances, dance shows, workshops and seminars, for people of all ages to celebrate the anniversary. The whole family can join the celebration of Finnish 100 centenary year: from babies to their grandmas and grandpas. The Theatre Festival of Black and White will take place in Imatra in June 2017. The theme of this year is “All the world’s a stage”. The artistic director of the festival is Kamran Shahmardan.

blackandwhitetheatre.net/eng


The 6th Annual Finland International Improv Festival | 13 – 17 Jun 2017, Tampere

FiiF has shows! LOTS of shows! So many shows!!!! ALL FiiF Participants get to perform at least twice. Instructors, Performance Teams, Solo Artists. All of them. And our world famous Mixer Shows put players on stage with new friends from around the world!

One of our favorite things about FiiF is bringing players of all levels together to learn, rehearse and perform together! We offer workshops from some of the most talented and experienced leaders of improvisation from around the world who can’t wait to spread their knowledge.

FiiF is a place for global improvisers to gather together and have a lot of fun. The FiiF creates a great atmosphere in which to network, laugh and play together. From our Ceremonial Sauna Evenings, to nights on the town, FiiF is proud of its community of international improvisers.

www.finlandimprovfestival.com

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


European Cultural Foundation: STEP travel grants

STEP stands for ‘Supporting Travel for Engaged Partnerships’. The STEP travel grants funding programme has been initiated and managed by the European Cultural Foundation (ECF), with the support of Compagnia di San Paolo (CdSP).

STEP travel grants support creative and critical individual cultural workers who are travelling across Europe and neighbouring countries, to help foster a society with greater solidarity, equality and a stronger sense of social justice. 

Find all details online and/or the attached document

LEDIGA JOBB

Sömmare, Wasa Teater | ansöka senast den 20.3.2017

Wasa Teater söker en SÖMMARE till kostymverkstaden   

Tillsvidare anställningsförhållande från 1.8.2017  
 
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:  

 • Att skära till, sy och tillverka dräkter till produktionerna enligt föreståndarens och dräktdesignerns anvisningar  
 • Ta mått och göra provningar med skådespelare  
 • Färga och patinera tyger och dräkter vid behov  
 • Göra inköp av dräkter, accessoarer och tyger till teaterns produktioner enligt föreståndarens anvisningar  
 • Ombesörja att skådespelarna har adekvata repetitionskläder  
 • Följa med repetitioner och föreställningar vid behov  
 • Underhålla produktionernas dräkter, reparera och tvätta regelbundet  
 • Sköta påklädnad under föreställningar om det finns behov och är möjligt att samordna med övrigt arbete  
 • Packa dräkter för turnéer och gästspel  
 • Sköta det sömnadsarbete som krävs i dekorerna   

Introduktion i arbetet sker enligt överenskommelse under våren 2017.  
 
Kompetenskrav: yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen samt erfarenhet inom området. Kännedom om teaterbranschen är en merit.  
 
Lön enligt kollektivavtal och erfarenhet. Befattningen tillsätts med lagstadgad prövotid och lämpar sig lika väl för kvinnor och män.  
 
För mera information, kontakta:  
om arbetsuppgifter; syateljéföreståndare Ina Nordberg, tfn 06-320 9321  
om lön och arbetsvillkor; administrativ chef Marit Berndtson, tfn 06-320 9312, gsm 050-594 9092  
 
Vi erbjuder en kreativ och omväxlande arbetsmiljö!  
 
Ansökning med bilagor skall vara teatern till handa senast måndag 20.3 kl 16 och riktas till:  
 
Wasa Teater / Marit Berndtson / Kyrkoesplanaden 16 / 65100 Vasa. E-post marit.berndtson(a)wasateater.fi, tfn 050 594 9092.


twitter.com/tinfotweets