05.09.2017

TINFO e-Nytt 4 / 2017

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

INTERNATIONELLA TEATERFESTIVALER I FINLAND 2017

OPEN CALLS

twitter.com/tinfotweets

TEATERNYTT I FINLAND

NOKKA/HOC-projektet nosar efter själsfrändskap inom teatern

Teaterinfo Finland (TINFO) koordinerar ett finsk-ryskt teatersamarbetsprojekt som förverkligar idén om gränsöverskridande mobilitet och konstnärligt skapande. Projektet som utvecklats sedan 2013 fortsätter 2017-2019 med hjälp av ett specialunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Finsk-ryska NOKKA/HOC [=finska/ryska för näsa] innebär planering och förverkligande av samproduktioner, gästspel, ömsesidiga expert- och nätverksresor och skapande av mötesplatser för hela det professionella teaterfältet.

NOKKA/HOC-projektet tog avstamp på den internationella teaterkonferensen i Sankt Petersburg den 25-27.7.2017. Tredagarskonferensen var riktad till professionellt verksamma personer samt teaterstuderande och arrangerades av Teaterakademin i Sankt Petersburg och konstfestivalen Access Point. Som utländska föredragshållare deltog Florian Malzacher, ledaren för Impulse-festivalen, Stefan Kaegi från gruppen Rimini Protokoll, den tyska kuratorn Joanna Warsza och teaterforskarna Stephen Wilmer (Irland) och Dariusz Kosinski (Polen). Från Finland deltog chefen för Esbo stadsteater Erik Söderblom och chefen för internationella ärenden på TINFO, Jukka Hyde Hytti. Teaterkollektivet Toisissa tiloissa drog två lyckade Vargsafaris i Sankt Petersburg den 4-5.8.2017.

NOKKA/HOC utnyttjar i all sin verksamhet redan existerande produktionsplattformer. Naturliga mötesplatser för den postdramatiska teatern och Live Art-scenen i Finland och Ryssland är: Baltic Circle i Helsingfors, Access point i Sankt Petersburg och New European Theatre (NET) i Moskva. På detta sätt kan man sammanföra fria grupper och teatersammanslutningar som har likartade värderingar.

Som scener för dramatisk teater fungerar Riihimäen teatteri, stadsteatrarna i Kajana och Joensuu samt Dostojevski- och Pushkin-festivalerna. Tampereen yliopisto (universitetet i Tammerfors) har ett examensprogram ”Näty” som utvecklar skådespelarkonsten i samarbete med ryska konstnärer. NOKKA/HOC intresserar sig för alla eventuella finsk ryska samarbetsplaner. Tips emottages.

Ytterligare information:

jukka.hytti(a)tinfo.fi


Strålande tider inleder Sverigeturné

De finska stadsteatrarna i Uleåborg, Kajana och Kemi samt Norrbottensteatern och Riksteatern inleder en sverigeturné med sin samproduktion Kultakausi – Strålande tider den 6.9.2017. Sammanlagt 14 föreställningar visas i Sverige under september och oktober.

Kultakausi - Strålande tider ses förutom i Stockholm även i Luleå, Haparanda, Umeå, Gällivare, Södertälje, Uddevalla, Skövde, Mariestad, Degerfors, Köping och Smedjebacken. I pjäsen, som hör till Finland100-repertoaren, talar man både finska och svenska, därför textas föreställningen till båda språken. I pjäsen samlas den finska regeringens varumärkesarbetsgrupp på en finlandsfärja för att finna idéer för en ny nationell blomstring. Den lössläppta komedin skärskådar finskheten i dagens gränslösa värld. Författare är Jukka Heinänen och Riku Innanmaa i samarbete med Jani Lohikari. För regin står Heinänen och Innanmaa.

Läs vad som skrivits tidigare om ämnet


Bred exposé av finsk dockteater i Frankrike den 16-23.9.2017

Finsk dockteaterkonst får synlighet I Frankrike då hela åtta föreställningar presenteras I samband med projektet KATSOS! den 16-23.9.2017 som en del av den internationella dockteaterfestivalen i Charleville.

Synligheten på denna viktiga arena är ett resultat av teatergruppernas interna samarbete men också av dockteaterkonstnär Marja Nykänens kontakter och organisationsförmåga. Nykänen har studerat i Frankrike och Danmark och har en egen dockteater Théatre d’Ilusia.

Hemorterna för Théatre d’Illusia och de andra grupperna som deltar i KATSOS! är:

 • Tehdasteatteri (Åbo): John-Eleanor, 16.-17.9.2017
 • Ofelia ja Pikkukulkuri Helsingfors, Borgå):
 • Sibeliuksen satu 17.-19.9.2017 Théâtre d'Illusia (Frankrike-Finland): Vuodenajat Mohammed Dibin mukaan 17.-21.9.2017
 • Laura Sillanpää (Åbo): Rapu 17.-18.9.2017
 • Liikutus (Rovaniemi): Hallayö 19.-20.9.2017
 • Le Royal Joutava (Villmanstrand): Pulcinella, tanssiva kutale 20.-22.9.2017
 • Kalteva co (Helsingfors): Home is where 22.-23.9.2017
 • Livsmedlet (Åbo): Näkymättömät maat 21.-23.9.2017

De åtta föreställningarna som ses i Charleville vittnar om dockteaterns mångsidighet; från handdockor till objektteater, från skuggteater till miniatyrfigurer. En del av verken är ämnade för vuxna och en del är teater för hela familjen. Föreställningarna, som framförs på finska eller engelska har antingen fransk textning eller är utrustade med ett franskt sammandrag.

Projektet Finland100 har understött projektet genom resebidrag.

www.festival-marionnette.com/fr/

www.theatre-illusia.com

Programkatalogen till dockteaterfestivalen i Charleville där KATSOS! Presenteras på franska och engelska på sidorna 32-33.

(TINFO 4.9.2017)


Finsk-grönländskt samarbetsprojekt visas i Nuuk

Festivalen Nuuk Nordisk på Grönland presenterar ett bredare urval av nordisk teater än någonsin förr. Den finländska regissören Akse Pettersson har fått en inbjudan att göra en föreställning tillsammans med den grönländska skådespelaren Ane Marie Ottosen. Teamet har tidigare samarbetat kring föreställningen Tales of becoming animal. Ämnet för festivalföreställningen är grönländsk mytologi och premiären blir det den 19.10.2017.

Samarbetsprojektet mellan Ruska Ensemble, Finlands Nationalteater och Grönlands Nationalteater Nunatta Isiginnaartitsisarfia’ Den arktiska Odysseen kommer också att gästa festivalen i Nuuk.

www.nuuknordisk.gl


Teater Holck & Kyrkogård skriver manifest: Införliva Finland i Sverige!

Nygrundad teaters programförklaring är att Finland bör bli en del av Sverige

Pauliina Hulkkos och Esa Kirkkopeltos nya teater arbetar för att Finland ska anslutas till Sverige!

Holck & Kyrkogård är regissörerna Pauliina Hulkkos och Esa Kirkkopeltos nygrundade teater med fokus på experimentell och kroppslig konst. Teaterns verksamhet byggs på upphovsmännens långa konstnärliga och pedagogiska erfarenhet samt forskning.

Holck & Kyrkogård förverkligar sina föreställningar i samarbete med konstnärer och institutioner från olika scenkonstområden. Till verksamhetens dimensioner hör skådespelarteknik och dramaturgi, konstnärlig forskning och ett fördomsfritt och kreativt kombinerande av scenkonsterna (teater, dans, musik, live art, ordkonst). Holck & Kyrkogård erbjuder också coaching och konstpolitisk konsultation.

I teaterns repertoar betonar man nordiska aktörer, ämnen och värderingar. Teaterns politiska mål finns summerat i ett manifest med rubriken Sveamania (se nedan) och repertoaren strävar genom sina ämnesval att motivera och främja de målsättningar som framställs i manifestet. Teaterns repertoar kommer under sin kommande 10-årsperiod att innehålla bland andra följande projekt:

Sverige-trilogin, det vill säga:

 1.  Peppi Palestiinassa – uuskolonialistinen musikaali (Pippi i Palestina – en nykolonialistisk musikal (Hulkko, Kirkkopelto & arbetsgrupp)
 2.  Sosialidemokraattinen Afrikka / Vårt socialdemokratiska Afrika (Kirkkopelto, Hulkko & svenskfinsk arbetsgrupp)
 3.  Harry Martinson: Stjärnsången (Hulkko, Kirkkopelto & arbetsgrupp)

Ruusuruoska (Rosenpiskan, efter Alpo Jaakolas seriealbum med samma namn, Kirkkopelto & arbetsgrupp)

Solange & Solveig (baserad på Willy Kyrklunds och Lassi Sinkkonens romaner, Hulkko & arbetsgrupp)

SVEAMANIA

Av alla politiska system i mänsklighetens historia har den nordiska demokratin visat sig vara det mest rättvisa, jämställda, stabila och fredsvilliga – kort sagt: det bästa!

Det nordiska samhällssystemet hotas idag av både nyliberalism, och neokonservatism. För att den nordiska framgångssagan ska kunna fortsätta är det inte tillräckligt att den gemensamma värdegrunden försvaras inom länderna, hoten är nämligen globala. Däremot borde de nordiska länderna öka sitt inflytande globalt på alla livets områden. Vår dröm är ett skandinaviskt imperium som skulle sprida de skandinaviska värderingarna och det nordiska politiska systemet först till Europeiska unionen och därefter till den övriga världen. Ett ökat nordiskt inflytande skulle stärka Europas ställning i världen.

Som ett första steg mot ett nordiskt imperium föreslår vi att Finland ska anslutas till Sverige. Anslutningen går till så att vi först slår ihop utrikes- och säkerhetspolitiken och sedan fortgår processen stegvis till andra politiska delområden. Den nya unionen skulle verka som utgångspunkt för ett kraftcentrum där även övriga nordiska länder – Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sameland och Danmark – är välkomna. Trots att Finland och Sverige redan har en gemensam historia är den föreslagna konfederationen inte en nostalgisk återgång till det förflutna. Den uttrycker ett nytt slags politiskt tänkande och en vilja att betona det universellt ansvarstagande. De senaste händelserna i Europa med Brexit och nynationalistiska utbrytningsmanövrar bevisar att ett sådant tänkande behövs. I vårt globala världsläge finns det inte längre något land där medborgarnas rättigheter kan förverkligas inom ramen för en nationalstat, det är alltså dags att grunda den moderna historiens första icke-nationalistiska konfederation. Integrationen av Europa skall också förverkligas enligt detta mönster, stat för stat.

En förutsättning för det nya Sverige-Finland – och den kommande stormakten – är att det bland båda ländernas medborgare uppstår en bred samstämmighet och vilja till förening. För uppnående av detta är teatern det bästa möjliga redskapet.

Om man tänker på Finlands nationella fördelar skulle ett nordiskt imperium i den rådande ekonomiska och geopolitiska situationen vara enbart till nytta. Det skulle öka tryggheten i de nordiska områdena, stärka den inre och yttre marknaden, ge en mångsidigare produktion, öka ekonomins autonomi och göra den mindre sårbar och konjunkturkänslig. En konfederation som förenar tre hav möjliggör en konsekvent miljö- och energipolitik som överskrider nationalstatens gränser och svarar på de globala utmaningarna. Nordens konfederation är en mångspråkig gemenskap och kulturreserv som består av olika etniska och lokala kollektiv.

Det är obestridligt att det finns många drag som förenar Finland och Sverige. Detta talar för (och underlättar) en konfederation. De ger uttryck för en nordisk värdegrund utan att utgå från någon enskild politisk riktning. Nedan listar vi några av dessa drag:

– Finland är ett tvåspråkigt land, där alla medborgare, tack vare grundskolan, har behjälpliga kunskaper i svenska.

– I både Finland och Sverige har man en hög beskattning med vars hjälp man åstadkommit bland annat en omfattande välfärd, gratis utbildning och ett kulturliv som är tillgängligt för alla samhällsklasser.

– Gränsen mellan Finland och Sverige är lugnast i världen.

– Naturen, sporten och det nordiska klimatet förenar de båda nationerna.

– Mat- och umgängeskulturen är rätt lika i Finland och Sverige.

– Att garantera välståndet för samerna och Sameland är en gemensam sak för båda länderna.

– Både i Finland och i Sverige har staten alkoholmonopol.

– I Finland finns en stark svenskspråkig minoritet, i Sverige finns en finskspråkig.

– Åland är i praktiken ett helt finsk-svenskt område.

– Finlands och Sveriges säkerhetspolitiska strävanden är i grunden likartade.

– Finland har under årtionden följt Sveriges exempel på många områden inom socialpolitiken och den offentliga sektorn.

– I andligt hänseende förenas nationerna av den protestantiska kyrkan och dess ritualer men också av en förkristen tradition.

– Allemansrätt råder i både Finland och Sverige.

– Färjetrafiken mellan länderna har skapat sin unika folklore som förenar samhällsklasser och åldersgrupper.

– Finländarna älskar och vördar av tradition den svenska kungafamiljen men monarki är ett statsskick från en förgången tid. Finland kan erbjuda Sverige en fungerande modell för en modern republik.

– Svenska företag har en betydande andel av Finlands inre marknad.

I detta manifest vill vi inte definiera vilka kulturella, politiska och ekonomiska uttryck Finlands och Sveriges konfederation borde locka fram. De må välla upp ur mänskliga mellanhavanden, som ett resultat av folkens gemensamma fantiserande och kreativitet. Konsten – och särskilt teaterkonsten – kan dock vara till hjälp som ett redskap för det kollektiva fabulerandet och som inspirationskälla. Vi vill inte heller spekulera över vad Sverige har att vinna på operationen. Vi litar på att svenskarna själva identifierar möjligheterna i arrangemanget.

Sverige har redan nu produktifierat allt det som vi skandinaver värdesätter, såsom samhällsskicket, livsstilen, maten, naturen, sporten, musiken, inredningen. Med hjälp av svenskarna kan också Finland och finskheten bli en internationellt betydelsefull kulturprodukt. Samtidigt erbjuds finländarna en möjlighet att finna en ny positiv relation till sina egna nationella och kulturella särdrag. Genom att ansluta sig till Sverige kommer Finland äntligen att komma i åtnjutande av hela sin potential!

Aikamme haasteet, kuten luonnonvarojen ehtyminen, väestön ikääntyminen, automatisaatio ja työn väheneminen ovat pienelle kansakunnalle kohtuuttomia yksin kannettaviksi. Myöskään pelkkä selviytymisen etiikka ei enää riitä yhdistämään kansakuntaa, vaan lisäksi tarvitaan uskottava visio paremmasta tulevaisuudesta. Vallitseva maailmantilanne ei sellaista Suomelle tarjoa. Sen piirissä menestys ja onni on varattu vain harvoille, ei kansoille eikä yhteisöille. Suomen liittäminen Ruotsiin on konkreettinen keino tuottaa muutos tähän kaikkia kansakuntia piinaavaan näköalattomuuden tilaan, askel kohti yhteistä maailmaa.

Hundra år av självständighet i Finland har visat att även den finaste nationella framgångssagan kan förlora sitt skimmer i något skede. Med dagens recept kommer vårt land aldrig att bli märkligare än så här. Vår tids utmaningar, såsom naturresursernas ändlighet, befolkningens åldrande, automationen och bristen på arbete är för en liten nation orimligt svåra att möta. Överlevandets etik räcker inte ensamt till för att ena folket, det behövs också en trovärdig vision av en bättre framtid. Det rådande världsläget erbjuder ingen sådan för Finland. Det som gäller är att framgång och lycka är reserverade bara för några få utvalda, inte för hela folk eller samfund. Att foga Finland till Sverige är en konkret åtgärd för att få en ändring på detta tillstånd av utsiktslöshet som plågar alla nationer.

https://sveamaniasite.wordpress.com/

Helsingfors den 29.8.2017

Holck & Kyrkogård


Ett unikt samarbete mellan tre nordiska teckenspråksteatrar  

Riksteaterns Tyst Teater sätter upp Federico García Lorcas klassiska familjedrama Bernardas hus i regi av Josette Bushell-Mingo. För första gången framförs pjäsen på svenskt teckenspråk. En högaktuell uppsättning med paralleller till den nationalism, kvinnliga frigörelse, förtryck och det våld som finns i dagens samhälle. Sverigepremiär tar plats den 5 september på Södra Teatern i Stockholm.  

Bernardas hus är ett unikt samarbete mellan Tyst Teater i Sverige, Teater Manu i Norge och Teatteri Totti i Finland. När Bernarda Albas make går bort inleder hon en åtta år lång sorgeperiod och låser in sig själv och sina fem döttrar i deras hem.  

På scen står sju kvinnliga skådespelare och föreställningen framförs både på svenskt teckenspråk och svenska. Vilket ger ytterligare dimensioner till berättelsen då relationen mellan döva och hörande utforskas. Vem har egentligen makt och status?  

Föreställningen turnera även i Norge och Finland. Den hade premiär i juli på prestigefyllda festivalen Clin d´Oeil i Reims, Frankrike.  

Josette Bushell–Mingo är konstnärlig ledare för Tyst Teater, regissör, sångerska och skådespelare. Hon är aktuell på Riksteatern med den kritikerrosade föreställningen Nina - a story about me and Nina Simone. Hon har tidigare regisserat En druva i solen för Riksteatern och Tyst Teaters hyllade uppsättningar av Odysséen och FAME Visukalen.

För mer information samt turnéplan


Människor på flykt och i rörelse – Svenska Teaterns jubileumspjäs Landet föds ur berättelser

Svenska Teaterns pjäs Landet sätts upp för att fira ett dubbeljubileum: Finlands 100-årsdag och teaterns 150-årsdag. Föreställningen är byggd av enskilda människors minnen och av familjehistorier. Upphovsmännen överraskades av hur mycket rörelse berättelserna beskriver. Av en eller annan orsak flyttar man på sig, i hopp om ett bättre liv, för kärleks skull eller för att fly ett krig.

TINFO intervjuade dramatikern och dramaturgen Christoffer Mellgren om Landet (urpremiär den 23.9.2017) och dess tillkomstprocess. Mellgren berättar:

När regissören Maria Lundström och jag tillfrågades om att göra en föreställning hösten 2017 så var beställningen från teatern att göra något som skulle fira både Finlands 100 år och Svenska Teaterns 150. En utmaning som var lika lustfylld som den var bedövande i sin anspråksfullhet. Ganska snart var vi överens om att vi inte ville fokusera på en känd historisk person eller ett visst redan fastslaget stort och viktigt skede av historien. Istället ville vi samla en stor mängd ”små berättelser” från både nuet och historien och utifrån dem hitta andra, kanske mindre väntade och inte lika självklara historier.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland gjordes 2016 en insamling av berättelser. Med den givna förutsättningen att deras svar skulle ligga till grund för en föreställning ombads respondenterna berätta om en händelse ur sitt eget liv, ur sin släkts historia eller något de drömde om, eller trodde, skulle inträffa i framtiden. Ett fyrtiotal människor svarade, några ett par rader bara, andra med material omfattande mer eller mindre en romans storlek.

Materialet blev av förklarliga skäl mycket varierat, men vissa teman dök upp på många håll och har också blivit bärande i föreställningen, till exempel frågan om vad ett hem är, eller kanske ännu mer: vad är att höra hemma? Överraskande många berättelser innehöll människor som var i rörelse på olika sätt. De flyttade för kärleks skull eller av ekonomisk nöd. De reste runt jorden för nöjes skull eller flydde krig och andra faror. De for från landet till staden. De for bort eller kom tillbaka eller såg sina nära resa, en del för att senare återvända och andra inte.

Föreställningen, som blandar både dans och text och musik är också menad att fira, och leka med, teaterformen. Det är, trots att det bygger på ett dokumentärt material, inte en dokumentär föreställning utan ska ses som fiktion.

Läs mer om Landet


Teaterstatistiken för år 2016 har publicerats

Publiken vill se inhemskt – kampen om besökarna är hård

Halten av inhemska föreställningar är hög inom den finländska teatern. Det syns speciellt på åskådarsiffrorna; publiken ser gärna inhemskt drama. Teatrarna gör också allt mer publikarbete och tävlingen om åskådarna är hård, i synnerhet i huvudstadsregionen. Familjeföreställningar har ökat publiksiffrorna på en del enskilda teatrar.

Under spelåret 2015-2016 såldes på statsandelsteatrarna (46 stycken; innefattar inte dansgrupper och produktionscentrum som lyder under lagen om statsandelar) och på Finlands Nationalteater 54 % av biljetterna till inhemska verk. Motsvarande andel på teatrar som fungerar utanför lagen om statsandelar (80 aktörer) är 61 %. Dessa teatrars biljettintäkter för inhemska pjäser är 1,4 miljoner euro. Därtill kommer de mångskiftande föreställningsformerna på det fria fältet, som i huvudsak utgörs av inhemska uruppföranden.

Hela scenkonstområdet (teater 73 %, dans 11 %, cirkus 12 % och opera 4 %) hade sammanlagt 3,7 miljoner besök på 21 654 föreställningar, varav 16 986 var teaterföreställningar. Trots detta sjönk teatrarnas åskådarantal med 3,6 % från föregående säsong.

Allmänt taget är skillnaderna mellan teatrarna stora i Finland. De stora scenernas publiksuccéer eller floppar syns direkt i statistiken. I hela landet sjönk de stora och mellanstora statsandelsteatrarnas försäljning med 10 % från föregående år. En delförklaring är Helsingfors stadsteaters flytt till tillfälliga utrymmen. Men också på andra stora Helsingfors-teatrar (Svenska Teatern, Finlands Nationalteater) sålde man mindre biljetter. Däremot steg antalet besökare hos statsandelsgrupper och små teatrar med hela 9 %. Ökningen förklaras i huvudsak med en publiksuccé på Linnateatteri i Åbo.

Det traditionella finländska dramat har en stark position men den postdramatiska teatern syns också i repertoaren, liksom andra former av scenkonst (dans, cirkus) samt genrer som dock- och improvisationsteater, ståuppkomik, social teater och live art. Det betecknande för postdramatisk teater är att textens roll i föreställningshelheten har förändrats, den har ingen självklar position. Repertoaren innehåller alltmera intim performativitet. I den här typen av interaktiva och delaktiggörande föreställningar strävar man inte efter stora åskådarmängder. Intill massekonomin lever ett tänkande där ”litet och lokalt är vackert”.

Teatrarna gör alltmer publikarbete som inte syftar till stora publiksiffror och biljettintäkter, man vill i stället sänka tröskeln till teatern och uppmuntra nya besökare att komma till levande föreställningar. Kampen om publiken är blodig, i synnerhet i huvudstadsregionen där det finns ett stort kulturutbud. Många kulturformer (museer, biografer, konserter) tävlar om de potentiella åskådarnas fritid och numera också olika digitala plattformer som erbjuder dramaserier, filmer och musik.

Enligt teatrarna är det också allt svårare att förutse publikens beteende. Det finns allt färre trogna besökare. Barn och unga, som är potentiella åskådare, får inte nödvändigtvis någon kontaktyta till teatern. Detsamma gäller den nyanlända delen av befolkningen.

Den långa tidsserien (1996-2016) talar sitt tydliga språk om att publiken har fallit sönder i publikgrupper. Tidsserien visar också att det är alltmer utmanande att hitta publik till de stora scenernas föreställningar. Statsandelsteatrarnas huvudscener har nästan undantagslöst haft ett sviktande publikunderlag under hela 2000-talet, under den senaste säsongen var deras beläggningsgrad den lägsta någonsin, 62,6%

På basen av statistiken för spelåret 2015-2016 kunde man fråga sig om det borde göras en ny bedömning av teatrarnas repertoarutbud och verksamhetskultur samt deras inneboende tillgänglighetshinder. Gruppförsäljningen har minskat och föreställningarnas livslängd är kortare än förut.

________________________

Teaterinfo Finlands (TINFO) årliga teaterstatistik (Teatteritilastot 2016) har utkommit. I statistiken ingår de 57 statsandelsteatrarna (i dem ingår även dansgrupper och produktionscentrum som lyder under lagen om statsandelar), Finlands Nationalteater, Finlands Nationalopera. 80 aktörer som fungerar utanför lagen om statsandelar finns med i statistiken. Statistiken ger en bild av teatrarnas ekonomi, personal, repertoar, föreställningsantal, gästföreställningar och samproduktioner. Statistiken innehåller också information om teaterns geografiska tillgänglighet och genusordning. Om man studerar statistikens långa tidsserie kan man få ett långtidsperspektiv på utvecklingen.

Teaterstatistiken 2016 samt ytterligare information och material: www.tinfo.fi/tilastot

Förfrågningar:

TINFO / vd Hanna Helavuori, +358 44 3631722 hanna.helavuori(at)tinfo.fi 

TINFO BETJÄNAR 

Teaterinfo Finland (TINFO) har flyttat, våra nya öppethållningstider  

Teaterinfo Finlands (TINFO) kontor har flyttat till nya lokaliteter: Manegegatan 2 A, 00170 Helsingfors. Vi finns fortfarande i Kronohagen i Helsingfors, nära Norra Kajen. Vårt namn kan hittas på porttelefonen. Kontoret ligger på gatuplan med fönster mot stranden.  

Kontorets öppethållningstider är måndag till torsdag kl. 10-15, då finns någon av oss på plats. Vi distansarbetar ibland och kan befinna oss på resor, därför lönar det sig att komma överens om möten i förväg.  

Bäst når man TINFOs medarbetare per e-post och telefon, våra kontaktuppgifter finns här.


TINFO stipendium för översättning  

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.  
   
Man kan ansöka om TINFO-stipendier fortgående. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendierna sammankommer 4-5 gånger per år. 

Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.  

År 2017 är det alltså möjligt att även få översättningsstipendier för textning av föreställningar.  

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Behov för coaching i internationell mobilitet? 

Teaterinfo Finland (TINFO) erbjuder teaterproffs råd, mentorskap och coaching för planering av internationell mobilitet. Måndagskliniken har regelbunden jour, beställ tid för skräddarsydd vägledning eller kom överens om andra stödformer.  

Kontakt: Executive Producer of International Projects: Jukka Hyde Hytti 

+358 50 359 0861 | jukka.hytti(a)tinfo.fi

Bekanta dig med våra serviceformer för internationell mobilitet


TINFO e-Nytt under höstperioden

Under höstperioden skickar vi tre svenskspråkiga nyhetsbrev. Höstens första TINFO e-Nytt gavs ut den 5 september 2017.

Tidtabell (utgivningsdag -> sista annonsinlämningsdag):
tis 3.10.2017 -> fre 29.9.
tis 7.11.2017 -> fre 3.11.

Skicka material via e-post till tinfo(a)tinfo.fi.

www.tinfo.fi/se

EVENEMANG

Grus Grus Teater: Publiksamtal på Åbo Svenska Teaters Studio Scen | 15.9.2017, Åbo

Tvåspråkiga nomadteatern Grus Grus Teater, som fyller 10 år i år, har urpremiär av sin nya föreställning Evangeliet enligt LASARUS på Åbo Svenska Teaters studio scen den 8.9. Föreställningen spelas endast tre gånger, den 8.9 (premiär) den 9.9 (publiksamtal efter föreställningen) och den 15.9 (sista föreställningen).

Evangeliet enligt LASARUS är ett projekt där scenkonst och vetenskap möts kring fakta och myter om uppvaknandet från de döda. Föreställningen utmanar oss att se döden i vitögat – med andra ord att se oss i spegeln.

Nya testamentets Lasarus var världens första zombie, och kanske Jesus största PR-trick. Vår föreställning fortsätter där Jesus slutade. Vad händer med Lasarus efter hans uppståndelse från de döda? Hurdant är livet efter döden, och fanns det något liv före döden?

Döden är mycket annat än ett biologiskt händelseförlopp. Döden är något man är rädd för, något man respekterar, sörjer och försöker besegra. Oftast accepteras den inte. Ingen levande verkar fullkomligt förstå den. Evangeliet enligt LASARUS dyker in i det stora okända, med människans relation till döden som kompass. Vad skulle du ge för att få dina käraste tillbaka? Varför försöker vi med alla knep bekämpa döden, då jorden inte tål oss ens i nuläget? Vi omformar vår fråga: vad skulle du ge för att de döda snällt skulle stanna kvar där de är?

Evangeliet enligt LASARUS kombinerar skådespelarkonst, dock- och föremålsteater, dans och omfattande vetenskaplig forskning i en unik produktion i regi av Ishmael Falke. 

Efter föreställningen den 9.9 ordnar vi ett publiksamtal där åskådare har möjligheten att diskutera föreställningens tematik och lufta sina tankar. Hjärtligt välkomna!

www.grusgrus.fi


Seminar: Our Water-Conscious Land | 20 Sep 2017, Kuopio 

Wednesday 20.9.2017 

12:00 – 16:00 University of Eastern Finland in Kuopio | Yliopistonranta Street 1 E

This year, ANTI Festival will organise a seminar in collaboration with Our Water-Conscious Land project, The University of Eastern Finland and the brand design company Ad Kiivi. The seminar presents contributors from a range of disciplines united by a common interest in water. 

The seminar will take place on Wednesday 20th September 2017 in the main auditorium of 
the University of Eastern Finland in Kuopio.

Free of charge as rest of the festival programme! 

Our Water-Conscious Land is a project that proposes Finland, in its centenary year, should work as a global advocate for clean water and its preservation and conservation.


Syntolkningsseminarium: Att verbalisera det visuella | 23.10.2017, Helsingfors 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnar i samarbete med Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry och med finansiering av Svenska kulturfonden ett informationstillfälle om syntolkning. Tillfället hålls på Teater Viirus, Medelhavsgatan 14, Busholmen, måndagen den 23 oktober kl. 13–16.30. Seminariet är riktat till alla svenskspråkiga kulturaktörer i Finland.

Kortfattat innebär syntolkning att berätta vad man ser. Under seminariet presenteras syntolkningen, dess möjligheter och betydelse för personer med synnedsättning. Det är fullt möjligt att uppleva konst, teater och dans trots att man inte ser – det räcker att någon annan gör det. Tillställningen är avgiftsfri och det bjuds på eftermiddagskaffe. Anmäl dig till syntolkningsseminariet senast 15 oktober till förbundets tf kommunikationschefcamilla.blomstedt@fss.fi / 044-712 3013. Meddela gärna eventuella matallergier i samband med anmälan.
 

Program:

Konferencier: Teater Viirus konstnärliga ledare Maria Lundström.

13:00 – 13:40   Verksamhetsledare Rita Paqvalen från Kultur för alla öppnar seminariet och Pipsa Toikka syntolkar en scen från Teater Viirus föreställning Mästaren och Margarita. Skådespelare: Maria Ahlroth och Martin Bahne
13:40 – 14:30   Peter Lilliecrona från Syntolkning Nu: Syntolkningen i Sverige
14:30 – 15:10   Kaffepaus
15:10 – 15:30   Synskadeperspektiv: Syntolkningsbrukarna har ordet
15:30 – 16:00   Erica Othman: Erfarenheter av syntolkningen i Nationalgalleriet
16:00 – 16:30   Sammanfattning och diskussion

INTERNATIONELLA TEATERFESTIVALER I FINLAND 2017

ANTI - Contemporary Art Festival | 18 - 24 Sep 2017, Kuopio

ANTI - Contemporary Art Festival will take place between 19th and 24th September 2017 in Kuopio, Finland. The festival has built a programme of projects around water as, this year, it has partnered with Our Water-Conscious Land, a project that proposes Finland, in its centenary year, should work as a global advocate for clean water and its preservation and conservation.   

”We thought about water and leisure, travel and exploration, about trade, industry and market forces, fresh water, salt water, grey water. We thought about the majority of the Earth’s surface also being the most abundant substance in the human body. And we thought about boarders, nationality, immigration, migration and displacement; daily events in the world’s oceans ask this of all us with an urgency not experienced for many years”, artistic directors Johanna Tuukkanen and Gregg Whelan say in their curatorial statement. 

During the festival week, besides the artistic programme, we will also hold the ceremony to announce the 2017 recipient of ANTI Festival international Prize for Live Art which has quickly become one of the world’s most exciting cultural prizes. And between 14th and 20th September, we will be hosting the second Future DiverCities Lab in Kuopio where four international artists will be exploring how digital technologies can augment socially engaged arts practices. 

In additon to the projects presented below, the festival programme also includes works by artists and groups such as Mark Pozlep (IS), Joseph O’Farrell (AU), River Lin (TW), French & Mottershead (UK), Volna (RU) and many others. Updates coming up, subject to changes! 

http://antifestival.com/en/


NOMADS - Festival of performing arts | 19 - 23 Sep 2017, Helsinki

NOMADS is an intercultural festival of performing arts in September 19th – 23rd. It celebrates cultural diversity and intercultural engagement by presenting some of the most remarkable contemporary performances from its field.

All the performances will be held at Culture Center Stoa, Turunlinnantie 1, 00910 Helsinki.

More information


Pikku Aasi – International Puppet Theatre Festival | 23 - 25 Oct 2017, Vaasa

Vi ha bjudit in gäster från Sverige , dockteatern Tittut, från Italien, Il Teatro dei piedi och Laura Kibel, och från Finland Dockteatercentrum Poiju. Dockteaterföreställningarna är i första hand inriktade på barnpublik utan att ge avkall på konstnärlighet och kvalitet.

Dockteaterfestivalen varar i dagarna tre med totalt 8 föreställningar och ett seminarium om dockteater (Iida Vanttaja: Nukketeatteri taiteena ja työkaluna).

Arrangör är Dockteatern Lilla Åsnan , Vasa. Vi har samarbetat med Finland Unima, Vasa stads kulturcenter och Wasa Teater.

Föreställningarna ges på följande platser

- Dramasalen i Vasa Stadsbibliotek , Vasa

- Wasa teater, studioscenen, Kyrkoesplanaden 16, Vasa

TERVETULOA, BENVENUTI, VÄLKKOMMEN !

WWW.PIKKUAASI.ORG

www.facebook.com/PikkuAasinNukketeatteri


TIP-Fest 2017 – Finnish Puppetry Showcase | 15 - 19 Nov 2017, Turku

The first ever Finnish Puppetry Showcase by Aura of Puppets will be held in November 15-19 2017. The Showcase presents the stars of Finnish puppet theatre and offers a broad variety of shows from poetic solo pieces all the way to huge puppet theatre spectacles.

We invite you to discover the power, emotion and creativity of the most talented puppet theatre artists working in Finland today! 

Stay tuned! 

More information

OPEN CALLS

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Viirus på Busholmen: gästspel och projekt | ansök senast den 26.9.2017

Teater Viirus har flyttat till nybyggda utrymmen på Busholmen i Helsingfors. Flytten sammanfaller med att Viirus fyller 30 år. Jubileumssäsongen inleds den 29 september. Höstens spelschema och kalender finns till påseende på våra websidor www.viirus.fi.

Viirus lokaler på Medelhavsgatan 14 består av Stora salen (350 kvm), Studio 1 (61 kvm), Studio 2 (38 kvm), Galleriet (78 kvm), Repetitionssalen (57kvm) samt Amfiteatern på innergården.

Ansök om att spela/repetera på Viirus!

Vid sidan om sina egna produktioner hyr Viirus ut lokalerna till olika kulturaktörer, gästspel och evenemang. Vi är öppna för spännande gästspelsuppslag och olika samarbetsprojekt! Vi är speciellt intresserade av produktioner som utmanar vedertagna konventioner och utnyttjar teaterutrymmena på ett innovativt sätt.

Ansökningstiden för att hyra Viirus utrymmen under spelåret 2018 och 2019 har nu inletts. Användningsändamålet kan vara t.ex. föreställningar, repetitioner, performativa konstevenemang, konserter, filmvisningar, filminspelningar, utställningar, seminarer, diskussioner, etc. Projekten kan vara kortvariga, och sträcka sig över några timmar/dagar, eller långvariga, från några veckor till flera månader. Observera att det går att hyra utrymmena enbart för repetitioner.

Hyresnivån är anpassad till att motsvara kulturfältets möjligheter och begränsningar. Hyresbeloppet fastställs enligt den önskade hyresperioden.

Är du intresserad av att hyra Viirus lokaler? Skriv en kort och fritt formulerad ansökan som inkluderar projektbeskriving, info om arbetsguppen, kort beskrivning av tekniska och andra behov (till exempel antal sittplatser) samt tidpunkt för när du önskar hyra utrymmet.

För tekniska detaljer och andra tilläggsuppgifter vänligen kontakta programproducent Mirkka Maikola, +358 944 0223, mirkka.maikola(a)viirus.fi. Ansökningarna skickas till mirkka.maikola(a)viirus.fi senast 26.9.2017.


Open call: Harbour for Cultures project | deadline 10 Sep 2017

After the presentation at the 2017 CEI Venice Forum for Contemporary Art Curators, the H/C - Harbour for Cultures project develops into a longer term and process oriented activity between art and urban issues. A two-year research work will be made up of curatorial workshops and meetings, in-depth studies, art exhibitions, multidisciplinary events based on focused questionnaires.
 
Now in view of preparing the Second Forum Session in Trieste (Oct.-Nov., 2017) Trieste Contemporanea launches an open call and invites art curators, artists, experts from other disciplines and free-thinkers to imagine an Harbour for Cultures and submit their own answers to the six questions below.  
The most genuinely innovative and provocative thinking collected by this call will feature in a publication/outcome of the whole project. (read more about Harbour for Cultures)
 
1.  What would make you feel “arriving home” at an H/C?
2.  What kind of “goods” would you bring to an H/C?
3.  Which kind of “profit” would be useful for you in order to be part of / to contribute to the H/C?
4.  How could you “ensure” your culture, while also enriching it at an H/C?
5.  How could your risk-taking enhance an H/C?
6.  How could you produce “social capital” within the framework of an H/C?  
>  other (your ideas and comments on the topic, crucial or imaginative)    
 
Please send your text (per question: max 500 words) to this email address by the deadline of September 10, 2017. Please also include 5 H/C key words, emblematic or particularly meaningful to you, and a brief biography (50 words).

info(a)triestecontemporanea.it


Call for submissions: Projects for China | deadline 15 Sep 2017

The Chinese company Grand Boat Culture is currently seeking:

 • Shows for a young audience (3 to 9 years old) in theatre, dance, music and multidisciplinary arts
 • Exhibits and interactive activities for a young audience and their families

The shows, exhibits and activities must be in English or without words. The smaller productions (with lighter touring logistics) will be prioritized. However, Grand Boat Culture is open to present larger-scale productions for proposals that seem relevant to them.

The projects will be presented over an approximately three week period, between March 2018 and February 2019, in the cities of Hangzhou and Shanghai (400 to 700 capacity venues), as well as in a third city that is yet to be determined (400 to 1200 capacity venues). Selected shows will be presented in the format of a run of approximately 15 performances.

Kindly send us your material (resumes in English, photos, technical riders, etc.) by email at the following address: fei(a)cinars.org before SEPTEMBER 15th. Concerning your video files, given that several sites are banned in China, such as Google and Facebook, please send your video files by email, or send links to downloadable videos, so that we may be able to forward them to Grand Boat Culture.


Open call: LMDP Festival  | deadline 21 Sep 2017

Between November and December 2017, Kyber Teatro organises in Cagliari (Italy) the Fourth Edition of International Theatre, Art and New Technologies Festival “Le meraviglie del Possibile”.

LMDP Festival is the first of this kind in the whole Italy. It's aim is to promote the interrelation between artistic and technological languages. The Kyber Teatro – spin off of L’Aquilone di Viviana theatre company, creator and manager of the Festival, addresses to Italian and International artists an Open Call to submit their projects about “Interaction between arts and technology”.

More information


Actors of Urban Change | deadline 22 Sep 2017

Actors of Urban Change aims to achieve sustainable and participatory urban development through cultural activities. This is carried out by strengthening the competencies for cross-sector collaboration among actors from the cultural, public and private sectors. Through local projects, an international qualification program, Europe-wide exchange and individual coaching, our participants put those skills into practice. Actors of Urban Change is a program by Robert Bosch Stiftung in cooperation with MitOst e.V. Following on from two previous program rounds (2013-15 and 2015-17), this is the call for the third program round. 

More information


International Theatre Festivals in Iran

The Dramatic Arts Center of Iran (DAC) is pleased to inform that there are some international activities which are going to take place in Iran.  

 • 24th International Children and Adolescents Theater Festival, 30 November to 5 December 2017, deadline for submission: 2 October 2017
 • 36thFadjrInternational Theater Festival (for all genres), 21 January to 1 February 2018, deadline for submission: 8 November 2017

 
More information 


twitter.com/tinfotweets