29.11.2016

TINFO e-Nytt 6 / 2016

PM FÖR ÅRSSKIFTET

PJÄSEXTRA

# En skola för pjäsmakare – intervju med professor Katariina Numminen

# Att lära sig läsa pjäser tillsammans  

# Professionella författare jobbar med barn

# Alternativa dramaturgier inom nutidsteatern

NYHETER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ÖVRIGA ANNONSER

twitter.com/tinfotweets

PM FÖR ÅRSSKIFTET

TINFO betjänar – eller vad tycker du? Svara på vår snabbenkät

Vi på Teaterinfo Finland (TINFO) vill veta mer om hur våra kommunikations- och informationstjänster används. Vi vill veta vad du tycker om oss, gör vi rätt saker och gör vi dem på ett adekvat sätt.

Svara på tre frågor, du når enkäten genom denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/466CBE2574824DB8.par

Ytterligare information: 09 2511 2120, tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi


Anmäl premiärerna våren 2017

Vi samlar information om de professionella teatrarnas premiärer under våren 2017 på vår webbsida.

Kom ihåg att skicka data om din egen teater eller grupp per e-post till adressen tinfo(a)tinfo.fi

Skriv ”ensi-illat” (premiärer) som rubrik på ditt mejl. I informationen borde ingå pjäsens namn, premiärdatum, författare, regissör, dramaturg och övriga inom arbetsgruppen samt en kort innehållsbeskrivning. Berätta också om det gäller ett uruppförande av en inhemsk text, barn- eller ungdomsteater, en samproduktion med mera.

Uppdateringsarbetet för våren 2017 är i gång. Man kan besöka databasen och läsa om premiärerna som redan lagts dit på adressen www.tinfo.fi/fi/Ensi-iltoja. Vi mottar ständigt ny premiärinformation.

www.tinfo.fi


Meddela förändrade kontaktuppgifter till Teatterialan Avain

Det är dags att uppdatera förändrade kontaktuppgifter för adressboken Teatterialan Avain 2016/2017, som blir klar i januari 2017. Uppgifterna kan lämnas till tinfo(a)tinfo.fi

Teatterialan Avain är ett uppslagsverk för kontakter inom teaterlivet: i den digitala adresskalendern finns kontaktuppgifter till 500 aktörer inom teater- och kulturfältet. Du kan köpa din egen version i vår webbshop.

Vad innebär det att Teatterialan Avain är en digital adressbok?

 • den är i PDF-format, där man snabbt kan hitta kontaktuppgifterna man söker
 • Från PDF-publikationen kan man direkt klicka sig till institutionernas webbsidor eller kanaler på sociala media
 • informationen finns inte utspridd på nätet utan hopsamlad i ett paket
 • vi slösar inte naturresurser genom att producera en trycksak
 • en digital fil väger inte i väskan
 • priset är verkligen förmånligt

Den här samlade informationen hittar du inte på annat håll!

Teatterialan Avain publiceras av Teaterinfo Finland (TINFO)

Bekanta dig med Teatterialan Avain och gör en beställning

Ytterligare information: tinfo(a)tinfo.fi eller (09)2511 2120

Se även: www.youtube.com/watch?v=E_g5WcNpLFw


Presenttips: Teaterfolkets anteckningsbok 2017

Teaterfolkets anteckningsbok och kalender 2017 är till stor nytta för alla inom branschen men också till glädje för teatervänner.

Anteckningsboken är en personlig present t.ex. vid julsäsongens festligheter.

Pris 17 euro + postavgift. För studerande och arbetslösa inom teaterbranschen 13 euro.

Vi skänker en euro för varje sålt exemplar till Syrien-insamlingen

För varje exemplar av Teaterfolkets anteckningsbok 2017 som säljs fram till årsskiftet skänker vi en euro till Röda Korsets Katastroffond, som nu stöder bl.a. krigets offer i Syrien.

Kampanjen är i kraft från och med nu till jul, du kan delta genom att beställa boken i vår webbshop, per e-post eller telefon. 

Kontaktuppgifter: (09) 2511 2120 tai tinfo(a)tinfo.fi

 

PJÄSEXTRA

Om konsten att skriva och läsa dramatik

Dramaturglinjen vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors är en författarskola. Vad innebär det? Att skriva pjästexter och föreställningar, att studera performancedramaturgi – och att delta i ett framtidslaboratorium och en årlig Pjäsfabrik.

Vi har intervjuat professor Katariina Numminen vid det dramaturgiska utbildningsprogrammet och besökt ett seminarium om konsten att läsa pjäser.


En skola för pjäsmakare – intervju med professor Katariina Numminen

Vad kommer att ske på scenkonstfältet när de som nu studerar i skolan blir färdiga?

KN: Jag tror att det blir allt svårare att förutspå. Det finns rätt många olika fält med väldigt olika regler och verksamhetsmodeller. Institutionerna förvittrar, det sker både kontrollerad och okontrollerad förändring. Yrkesrollerna förändras gradvis.

Vilket slag av textvärldar är man intresserad av? Håller synen på texten och pjäsen på att förändras. Vad händer med formen?

KN: En glädjande trend tycker jag är att man suger in och utnyttjar föreställningssituationen i pjäsen.  Förändringar i vår verklighet och vårt sätt att iaktta världen kommer att reflekteras i pjäserna.

Det teatermässiga, det performativa och det stilistiska är viktigt för en del författare, det är glädjande. Det finns luftighet och en tillit till åskådarens eller läsarens fantasi och tänkande. Komedimässighet. 

Jag tror att det kollektiva skrivandet är på väg. Jag tror att det kommer att uppstå intressanta blandningar på axeln föreställningsmanus – pjäs. Jag tror att andra medier, medias infiltrering i verkligheten, spel och så vidare ställer intressanta utmaningar och möjligheter, t.ex. immersion-pjäs, pjäs-spel?

Jag skulle önska att det fanns en större omsorgsfullhet, stilmässig säkerhet, vilja att driva saker till sin spets, finjustering och finish och jag ser att sådant redan förekommer. Tålamod och mod att driva en sak långt i stället för att skriva lite ditåt. Det här är inte bara författarens sak utan också diskursens, det dramaturgiska arbetets och begreppsapparatens angelägenhet.


Att lära sig läsa pjäser tillsammans

Dramaturg- och regiprogrammen vid Teaterhögskolan i Helsingfors ordnade i november ett seminarium som kallades Konsten att läsa dramatik. Vid sidan av expertpanelen fanns möjlighet att delta i valfria workshops där man behandlade en av de studerandes, Marie Kajavas text Nälänhätä (Hungersnöd). Ämnen för workshoparna var textens musikalitet och materialitet, tvärkonstnärlig läsning av pjäser, regissörens synvinkel vid läsningen samt kroppslig och rörlig läsning.

Tuomas Timonen, författare och lektor i dramaturgi, gjorde ett inlägg om vår tradition att läsa pjäser. Timonen använde uttrycket ”allmän vänstervaghet” som enligt honom styr tolkningen av verken. Då vi som läsare är knutna till en ideologi eller synvinkel blir tolkningen lätt tendentiös. Det uppstår en fara för pompösa tolkningar. 

”En viss svulstighet som frankt förbiser verkets faktiska innehåll har väckt mitt intresse. Det käraste exemplet på detta är för mig emancipationssnacket gällande Medea-dramat. Medea är ett OFFER! Jag talar nu medvetet provocerande, eftersom den här tolkningen gått snett på ett flertal punkter. För det första för att man läser en antik myt som en nutida relationsskildring. För det andra tycker jag att om huvudpersonen i en pjäs eller myt dödar två barn för att hämnas på barnens far, då är det barnen som är OFFER i historien, inte förövaren.”

Tuomas Timonen säger att hans eget intresse för läsande och tolkning härrör från praktiskt teaterarbete och undervisning, inte från ett forskarperspektiv. Timonen säger sig råka i situationer där man anser att innehållet i hans verk kan kokas ner till en enskild replik som man anser vara en nyckelreplik. Provokativt säger han sig vänta på en ”teater efter innehållet”

”Jag förundrar mig ständigt över hur provocerande det verkar vara att konstnären inte själv definierar – eller ens känner till – meningen med sitt verk. Precis som om ett konstverk var ett mycket invecklat sätt att säga en mycket enkel sak.”
 


Nytt utbildningsprogram: MA in Comparative Dramaturgy and Performance Research

Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet inleder magisterstudier i performancedramaturgi inom utbildningsprogrammet för dramaturgi hösten 2017 (MA in Comparative Dramaturgy and Performance Research).

Magisterstudier I performancedramaturgi är ett internationellt experiment. Med i samarbetet är Goethe-Universität i Frankfurt, Université Libre i Bryssel, University of Aberstwyth, i Wales, Université Paris Ouest Nanterre i Paris och Konsthögskolan i Oslo.

Målet med de nya magisterstudierna är att de utexaminerade vid sidan av dramaturgiska insikter ska ha förmåga till samarbete, över gränserna för såväl olika genrer inom konsten, olika länder som mellan olika arbetskulturer. Programmet är inriktat på forskning och det möjliggör olika kombinationer av individuella praktiska och teoretiska kunskapskombinationer.

Programmet utbildar dramaturger som har fördjupat sig i att verka särskilt inom det internationella performancefältet. I samarbetet deltar vid sidan av de olika utbildningsprogrammen ett stort nätverk av festivaler och teatrar.

Helsingfors förverkligar sin andel av projektet inom utbildningsprogrammet för dramaturgi på Teaterhögskolan.

Den första möjligheten att söka till magisterstudierna i Teaterhögskolan i Helsingfors är i januari 2017. Studierna börjar den 1.9.2017

Ansökningstid: 10.-25.1.2017

Ytterligare information: Jaakko Hannula (jaakko.hannula(a)uniarts.fi) 

Läs ansökningsguiden (på finska): www.uniarts.fi/sites/default/files/Dramaturgia%20MA%202017_0.pdf

www.uniarts.fi


Linnea Stara: Tre saker jag gillar i ny finländsk dramatik

1. Känslan av att pjäsen handlar om just mig. Känslan av att någon gått och rotat djupt inne i mitt huvud,  röntgat min kropp och läst mina dagböcker och sedan lyckas gestalta skiten på scenen, skoningslöst men med djup insikt i det mänskliga psyket. Att sedan inse att också andra delar samma upplevelse och därmed samma känslor, samma enfaldiga tankar. Att den jag känner empati för   på teatern —  för en gångs skull —  inte är en fiktiv karaktär, utan jag själv. En hisnande upplevelse som jag får av bland annat Milja Sarkolas pjäser, varav Allt som sägs just nu går på Viirus. 
 
2. Skildringar av hela samhällen, och människan som en del av samhällets landskap. Pjäser som sätter fingret på rådande mentaliteter genom att visa människan i en större kontext, som liten istället för uppblåst och upplyst på scenen, i växelverkan med sin omgivning. Saara Turunens Tavallisuuden aave och Pipsa Lonkas Sånger vid randen av ett grått hav är  pjäser  som får mig att se omgivningen och oss alla i en ny dager. 
 
3. Just nu de populärkulturella referensernas intrång i salongerna. Efter ett föredrag om finländsk teater i Ryssland tidigare den här hösten ställde en av de unga åhörarna en fråga som jag inte var beredd på: “Med all ny dramatik som ifrågasättander och självreflekterar, med zombies och sjunkande skepp, hur upprätthåller ni traditionen?”. Jag svamlade något tillbaka.  
 
Men det är just det, uppdateringen av referenser, tilltal och estetik, som gör teatern och i längden mig som läsare och åskådare levande och medveten om tidens gång. Möjligheten att följa sin egen generations distinkta röster från källarhålor till större arenor, och allt vartefter höra nya främmande röster ta över. 
 
Linnea Stara 
Dramaturg, Svenska Teatern  


Programmet för ny dramatik vill ge kvalitetsdramatiken en bättre framtid  

”Även epokgörande föreställningar dör och försvinner men pjästexterna lever kvar” lyder budskapet från UNO (Uuden näytelmän ohjelma), programmet för ny dramatik. Den finska kultur- och teatertraditionens själ ligger i livskraftiga pjästexter och UNO vill säkra att sådana föds också i fortsättningen. Detta vill man få till stånd genom ett öppet och modigt samarbete och gemensamt lärande.  

UNO är ett projekt som startades 2016 och vars framtidsvision gällande den finska dramatiken sträcker sig fram till år 2022. 

För professionellt konstnärskap

Allt utgår från dramatikern, hens professionella kunnande och arbetsomständigheter. På Residenset (Residenssi) får dramatikern koncentrera sig på sitt konstnärliga arbete, brainstorming och utveckling. Residenset är inte en fysisk arbetsplats utan en av UNO:s verksamhetsmodeller, där utvalda, redan yrkesverksamma dramatiker erbjuds bland annat arbetsstipendier och en personlig dramaturg som stöd för det egna arbetet.  

En annan verksamhetsform är Inkubatorn (Hautomo), där begynnande dramatiker får dramaturgiskt stöd och mentorskap. Båda programmen, Residenset och Inkubatorn siktar på att få fram dramatiska texter av hög nivå. Genom samarbetsnätverk bereds författarna i de båda programmen möjlighet att få kontakt med teatrar som kan sätta upp deras texter.  

Vägen till scenen

Vid sidan av författarprogrammen verkar programmet Nätverket (Verkosto), där 21 teatrar deltar. Teatrarna har förbundit sig att på olika sätt samarbeta med författarprogrammen samt att utveckla sitt kunnande då det gäller ny dramatik. Till nätverket hör stadsteatrar och teatergrupper runt om i Finland. Dessutom hör olika teaterinstitutioner, exempelvis Teaterinfo Finland (TINFO) till Nätverket   

Programmet Scenen (Näyttämö) är den del av projektet som publiken kommer att komma i kontakt med. UNO-föreställningarna, läsdramerna och publikarbetet är en del av Scenen.  

UNO har också planer på internationellt utbyte då det gäller konstnärer och konstnärligt innehåll. De internationella idéerna preciseras då projektet går in i nästa skede.  

UNO finansieras av stiftelsen Koneen Säätiö, Undervisnings- och kulturministeriet, Teatteri 2.0 samt aktörer inom UNO Nätverket.   

Ytterligare information: Saara Rautavuoma, direktör för UNO, saara(at)teatterikaksipistenolla.fi


New Plays from Finland

Läs mer om ny finsk dramatik via TINFO's database.

www.tinfo.fi/en/newplays


FINNDrama presenterar finsk nyskriven dramatik 

FINNDrama är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern, Uusi Teatteri, Turteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Regissörsförbundet, Dramalabbet och Dramaten. Vi har presenterat 16 nyskrivna finska pjäser i svensk översättning som läsning sedan 2009 två gånger om året, vår och höst. 

Den nu aktuella pjäsen är Antti Hietalas Underbara människor (Ihanat ihmiset). Första akten läses på Kulturhuset med Stockholms Stadsteaters skådespelare och regi samt efterföljande samtal med bl.a Antti Hietalas medverkan. Pjäsen översatts till svenska av Emil Johansson.

Inför Finlands 100 årsjubileum kommer FINNDrama att presentera finsk dramatik från hela självständighetstiden. Vårens läsning kommer att ha tema Generationer. Urval av pjäser går ut  på kollisioner mellan olika generationer, kampen mellan olika värdesättningar och normer som utgör traditionella ämnen för drama och speciellt för komedi. Höstens läsningstema är Kvinnor

Det finns en stor mängd kvinnliga dramatiker i Finland som har sin egen röst och som har skapat starka och mångdimensionella kvinnliga rollfigurer. Den finländska dramatiken känner inga stereotypa, ofullständiga kvinnliga figurer, i motsats till dramatiken i många andra länder. 

Vi kommer att läsa korta avsnitt ur 3-4 pjäser båda gångerna producerade av Kulturhuset Stadsteater. Finndramas målsättning är att göra finsk dramatik mera framförd på svenska scener. 

Irma Kario, Uusi Teatteri

Läs och lyssna om FINNDrama på SR Sisuradio.  


Finland 100 år -välkommen på kryssning – samproduktion turnerar i Finland och Sverige 2017 

En samproduktion mellan stadsteatrarna i Uleåborg, Kajana och Kemi samt Norrbottensteatern och Riksteatern – Strålande tider (Kultakausi) - turnerar i Finland och Sverige under år 2017. Den nyskrivna pjäsen har urpremiär i Uleåborg den 19.1.2017, varefter Strålande tider åker till Kajana och Kemi. Pjäsen, som tilldrar sig på en Finlandsbåt, turnerar i Sverige under hösten som en Riksteatern-produktion. Sverige-premiären ska ta plats troligen i Hallunda. 

Pjäsen hör till hundraårsjubileets officiella repertoar, den spelas på både finska och svenska och får textning på båda språken. Författare är Jukka Heinänen från Uleåborgs stadsteater och Jani Lohikari från Riksteatern. Iscensättningen är gjord av Heinänen tillsammans med Riku Innanmaa från Kemi stadsteater. Skådespelarna Perttu Hallikainen, Mikko Korsulainen, Annina Rokka, Satu Tala och Kimmo Tetri kommer från teatrar på båda sidor om gränsen. Scenograf är Riitta Raunio från Kajana stadsteater. 

Strålande tider erbjuder en fräsch synvinkel på ett hundraårigt Finland. Jag tror att föreställningen kommer att ha betydelse för den sverigefinska befolkningen och också för svenskar som har finska rötter. Och svenskarna kommer att få bevittna vilket lustigt folk deras granne i öster är, karakteriserar en av regissörerna Riku Innanmaa föreställningen. 

Det kommer att vara massor av evenemang runt om i Sverige, under hela  året, Finlands ambassad i Stockholm har sammankallat många av de större arrangörerna till samtal om året, t.ex har vi på Riksteatern tre produktioner samt FINNDrama läsningarna med två premiär läsningar med Århundradets läsning med nedslag i den finländska dramatiken både finlandssvensk och finska dramatiker. Vi ser fram emot att fira Finland och sätta fokus på Finland under nästa år tillsammans, säger Ann-Cathrine Fröjdö, projektledare på Riksteatern. 

http://teatteri.ouka.fi/ohjelmisto/nyt-ohjelmistossa/kultakausi


Var för en projekt är Ung Dramatik

Ung Dramatik jobbar med teaterproffs och barn och unga för att höja barnteaterns status.

Ung Dramatik är ett projekt som jobbar med att vaska fram 8 nya barn- och ungdomspjäser med proffs. Dessutom skapar vi möten mellan barn och teaterarbetare där de jobbar ihop. 

Olika seminarier och diskussioner organiseras med målet att bredda uppfattningen av vad barnteater är och kan vara idag.  
 
Ung Dramatik är ett av Kulturfondens strategiska utvecklingsprojekt för teaterområdet och som jobbar med barn och unga som målgrupp. Projektet började 2015 och slutar hösten 2017 och är nu halvvägs.


Professionella författare jobbar med barn 

Hur jobbar proffessionella författare med barn inom projektet? 

Projektledare till projektet Ung Dramatik, Harriet Abrahamsson svarar:

Det kan se olika ut beroende på vilken slags målsättning processen har och vem konstnären är. Alla våra pjäsförfattare eller arbetsgrupper jobbar med referensgrupper av barn, men hur de väljer att göra det är upp till dem att definiera.  Ann-Louise Bertell som skriver pjäsen Tuva och Ture i Hemligheternas hus för Åbo Svenska Teater har både intervjuat barn om deras tankar kring hemligheter och haft verkstäder tillsammans med de två skådespelare som kommer att spela den färdiga pjäsen. 

Författaren har sedan låtit de här mötena och barnens idéer påverka pjäsintrigen och sitt skrivande. I Akse Petterssons pjäs som kommer att ha premiär på våren 2017 på Teater Viirus kommer föreställningen med namnet Monster att komma in i skolornas klassrum och där på något sätt undersöka klassens dynamiker och tankar kring rädslor och monster.  

Barnens röst går som en röd tråd genom alla våra tilltag, för vi vill att deras tankar och perspektiv ska bli synligt och höras på våra teaterscener. Demokrati och medbestämmande är ett av våra projektteman. Men i pjäsprocesserna är det också viktigt att konstnärerna får frihet att skapa och att de estetiska valen får spelrum. Därför är det i våra möten mellan barn och teaterkonstnärer som huvudfokuset är på barnen. 

Genom en kombination av olika typer av konstnärligt kunnande kan nya och spännande scenkonstnärliga uttryck födas. Det är förstås en risk och ingen kvalitetsgaranti i sig, men projektets strävan är att tillsammans undersöka alternativt sceniskt berättande och att tänja på vårt sätt att se på vad teatertext är.

Läs mer om metoder och arbetsprocesser vid Ung Dramatik


Alternativa dramaturgier inom nutidsteatern 

Under Ung Dramatiks novemberseminarium fick vi ta del av en workshop med Kristina Ros från Barnteaterakademin och regissör Anne Jonsson från scenkonstplattformen Bastardproduktion i Sverige.

Anne Jonsson är aktuell med pjäsen Allt du önskar som just nu spelas på Unga Klara i Stockholm där barn och proffsskådespelare friskt blandas på teaterscenen och där videoscener om drömmar och längtan skapas live framför publiken. Barnskådespelarna är nya varje gång och styrs av en utomstående föreställningsregissör genom hörlurar som barnen bär. Föreställningsupplevelsen har varit speciellt stark för barnpubliken som för en gångs skull fått se barn på scenen i bärande roller i en proffsuppsättning. 

"Jag upplever en tydlig skillnad mellan när man arbetar utan text med det som sker på scenen och att det finns en tendens till att texten börjar ta över då den får plats på scenen", säger Anna Jonsson.

Det var med stor nyfikenhet vi väntade på vad workshopen om Alternativa dramaturgier skulle innefatta. Rubriken var Alternativa dramaturgier inom nutidsteatern då vi skapar tillsammans. Deltagarna på seminariet var både författare och skådespelare ur Ung Dramatiks pjäsprocesser och teaterarbetare som intresserar sig för kollaborativt skapande.

Under arbetet med Ung Dramatik har vi på olika sätt ställts inför frågor kring hur man bäst skapar tillsammans så att alla scenens olika delelement får lysa och också texten blir kvalitativt högtstående. Nu var tanken dock att vi skulle ägna dagen åt att undersöka hur man kan tänka dramaturgi då man skapar tillsammans. Eller hur man som regissör eller föreställningsdramaturg kan komponera på scenen med text som ett narrativt element bland andra. Ramarna för vårt arbete var en tom danssal, vi själva och senare en sida skriven text.

Anne Jonsson har under hela sin karriär jobbat med att skapa platsspecifika föreställningar som uppstått genom olika kollaborativa metoder. Hon har aldrig jobbat med färdiga texter eller med teaterns klassiker.  Tillsammans med oss hade hon valt att se på hur vi kunde använda oss av olika element ur metoden viewpoint när vi tänker komposition i samarbete på scenen.

Vi började med övningar där vi rörde oss i rummet uppmärksamma på varandra, vårt lyssnande och uppgiften var att ta alla impulser till vårt agerande utifrån de andra i gruppen. Vi jobbade med att röra oss i tre olika tempon och att stå stilla. Senare lades fler viewpoints till där vi på olika sätt arbetade med att vara medvetna om hur vi tillsammans skapar rummets arkitektur och meningsbetydelser genom hur vi placerar oss i förhållande till varann, vilka impulser vi går på och hur vi interagerar. Till sist började vi strö in textrader i våra improvisationer.  

Seminariet avslutades med en uppgift där vi fick använda oss av alla element vi blivit introducerade till under dagen och att med hjälp av dessa självständigt komponera en scen/scenbild. 

Den teoretiska diskussionen kring ämnet vill vi gärna fortsätta och fördjupa under projektets gång, vilket är ett av Ung Dramatiks verksamhetsområden. Vill du veta mer kan du gå in på www.ungdramatik.fi 

Harriet Abrahamsson, projektledare till Ung Dramatik 

 

NYHETER

Minister Grahn-Laasonen delade ut statspriser för scenkonst, musik, cirkus, dans och litteratur

Centret för konstfrämjande har beviljat årets statspriser för scenkonst, musik, cirkus, dans och litteratur. Statspriset för musik gick till kompositören Kalevi Aho, statspriset i filmkonst till regissören Juho Kuosmanen, producenten Jussi Rantamäki och fotografen J-P Passi för filmen Hymyilevä mies. Statspriset för dans gick till danskonstnären Carl Knif.

Statspriset för cirkuskonst gick till cirkuskonstnärerna Rauli Kosonen, Kalle Lehto och Petri Tuominen och statspriset för scenkonst till föreningen för dockteaterkonstnärer Aura of Puppets rf. Författaren Johan Bargum och översättaren Reita Lounatvuori fick statspriset i litteratur.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen delade ut statsprisen den 29 november i Helsingfors. Varje statspris är värt 13 500 euro och beviljas ur tipsmedel.

Prismotiveringar för statsprisen 2016 (delvis på finska)

www.minedu.fi


Viirus flyttar till Busholmen hösten 2017

Viirus kommer att flytta till Busholmen.  Idag undertecknades avtalet av styrelseordförande för Viirus rf Marianne Möller och styrelseordförande för Stiftelsen Kvarteret Viktoria Max Arhippainen. I augusti 2017 inleds verksamheten i de nya utrymmena i Kvarteret Victoria. Invigning blir det i september 2017. På Viirus ser vi fram emot att äntligen flytta in i ändamålsenliga utrymmen. Teatern kan snart erbjuda publiken mer tillgängliga och bekvämare faciliteter.

Ensembleteatern Viirus kommer på Busholmen att bibehålla sin egen konstnärliga profil. Viirus gör också i framtiden två stora produktioner per år och fortsätter med sin uppsökande verksamhet, dvs att turnera i regionen.

Utöver Viirus kärnverksamhet kommer teatern nu att ha möjlighet att stå värd för gästspel och ett utvidgat övrigt program. Utöver teatersalen förfogar Viirus också över två studior, en liten amfiteater på innergården och en rymlig foajé med tillhörande galleri. Viirus har möjlighet att hyra ut utrymmen till andra aktörer som vill hyra in sig för repetitioner, föreställningar eller annan konstnärlig verksamhet.

När det gäller de övriga publika evenemangen som går utanför Viirus egen repertoar kommer teatern att tillsätta ett konstnärligt råd som ser till utbudet som helhet och gör ett konstnärligt kvalitativt urval.

Riktlinjerna för det övriga programmet är: 

 • Språklig och kulturell mångfald: Verksamheten sker övervägande på svenska men även på andra språk och konstutbudet riktar sig till såväl finländare och nyinflyttade som tillfälliga besökare i staden. 
 • Konstnärlig korsbefruktning: Det huvudsakliga utbudet består av scenkonst men vi vill också erbjuda publikevenemang baserade på andra konstformer och tvärkonstnärliga upplevelser. 
 • Internationalitet: Utbudet är i första hand inhemskt men en del av verksamheten är vikt för internationella samarbeten och gästspel. 

Inledningsvis kommer Viirus att samarbeta med följande redan producerande och kuraterande aktörer: 

 • Projektet ”Gränslös/Rajaton” är ett flerårigt projekt med fokus på genreöverskridande föreställningar och nya former för musikteater, sk ”contemporary music theatre”. Projektet leds av regissören Erik Söderblom och kommer att hyra teatersalen på återkommande basis under åren 2018-2020. En viktig målgrupp för föreställningarna är personer som bor i Finland men som har ett annat kulturellt ursprung. Projektet är tvärkonstnärligt och framtidsinriktat. (Mera information om projektet via Erik Söderblom, tfn 0400 792016)
 • Baltic Circle kommer nästa höst att gästspela i teatersalen med 1-2 föreställningar. Baltic Circle är en internationell festival som både producerar egna föreställningar, special-evenemang och bjuder in utländska gästspel. Festivalen ifrågasätter traditionella strukturer och konservativa konstsyner. Arrangörerna frågar sig vad konst är och vad konst kan vara. Festivalens konstnärliga ledare är Satu Herrala.
 • Viirus har också erbjudit möjlighet till Helsingfors festspel att hyra spelutrymmen. Helsingfors festspel har en tradition av att bjuda in högklassiga internationella gäster och lockar publik i olika ålder och med olika kulturell bakgrund. 

 ”Det är människorna och inte utrymmena som gör konsten! Vi flyttar till ett unikt nybygge men det är konstnärerna och publiken som kommer att skapa stämningen. Vi vill också att olika språk och kulturer är närvarande här och hoppas att det i framtiden skall vara en lockande plats för människor med olika bakgrund att dyka in på för att dela aktuella och överraskande upplevelser. För Viirus är den här förändringen en enastående möjlighet att utvecklas och utmanas och för Helsingforsborna uppstår en ny häftig samlingspunkt på Busholmen, ett ställe med konsten i fokus.”

- Maria Lundström, konstnärlig ledare, Viirus 

Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors håller stegvis på att bli färdigt. 

I kvarterets hjärta finns Victoriasalen,  som ägs av Stiftelsen Kvarteret Victoria. Multifunktionssalen om ca 350 kvadratmeter är byggd för scenkonst, och i anslutning till den finns två mindre studior och ett galleri. Det är i dessa salar som Busholmens och hela huvudstadsregionens invånare kommer att erbjudas konstupplevelser i och med att Viirus med olika samarbetsparter flyttar in hösten 2017!

För mera information kontakta Viirus administrativa ledare Matilda von Weissenberg 0509115988 eller konstnärliga ledare Maria Lundström 0503283355. 

www.viirus.fi

www.kvarteretvictoria.fi


UKM: Kulturinstitutionernas statsandelar delades ut

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har slagit fast statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer. Totalt 105,9, miljoner euro delas ut för verksamheten. Två nya museer togs med i statsandelssystemet. Ministern gjorde också en preliminär anslagsuppdelning för de understöd som baserar sig på prövning för nästa år. 

Statsandelarna för teatrar uppgår under nästa år till ca 54,3 miljoner euro, orkestrarnas till ca 18,8 miljoner euro och museernas till ca 32,8 miljoner euro. Institutionernas statsandelar minskar något jämfört med årets. Enligt konkurrenskraftsavtalet minskas statsandelen för aktörer som upprätthålls av kommuner eller samkommuner lika mycket som semesterpenngen skärs ner. Förutsättningen för att statsandelarna betalas ut enligt de fastslagna summorna är att riksdagen godkänner statens budgetproposition för 2017.  
 
2 469 årsverken riktas till teatrarna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 52 439 euro. Därutöver riktade ministern i den preliminära uppdelningen av anslagen tre miljoner euro i understöd som beviljas beroende på prövning till regional, dans- och barnteaterverksamhet, till svenskspråkig teaterverksamhet och till turnéverksamhet. 130 000 euro i understöd beroende på prövning riktades till teatrarnas utvecklingsprojekt.  
 
1 033 årsverken riktades till orkestrarna, dvs. lika många som 2016. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 50 118 euro. Därutöver riktades preliminärt 668 000 euro i understöd till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt till utvecklingsprojekt, dvs. lika mycket som i år.  
 
Från och med ingången av nästa år tas två nya museer med i statsandelssystemet: Järvenpää konstmuseum och Nådendals konstmuseum. Medräknat de två nya museerna kommer 123 museer att omfattas av statsandelssystemet. 1 183 årsverken riktas till museerna. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 62 920 euro. 

Statsandelssystemet för kulturinstitutioner förnyas

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte i augusti en sakkunniggrupp för att bereda ett förslag till reform av kulturinstitutionernas statsandelssystem.  
 
Arbetsgruppens arbete delas upp i två skeden: som bäst bereder arbetsgruppen i samarbete med Sitra ett förslag till huvudprinciper för det nya finansieringssystemet. I beredningen utnyttjar man de intressentgruppsmöten som ordnas av Sitra och dit man har inbjudit representanter för hela kulturfältet. Som ett resultat av höstens arbete ger Sitra ut en publikation med s.k. teser om kulturfältets synpunkter på de principer som styr finansieringen i framtiden.  
 
I det andra skedet i februari-oktober 2017 gör arbetsgruppen upp ett förslag till reform av finansieringssystemet och bereder nödvändiga förslag till författningsändringar.  
 
Teatrarnas och orkestrarnas statsandelar

Museernas statsandelar  

Utvecklingsprojekt

Ytterligare information:  
- teatrar: Katri Santtila, kulturråd tfn 0295 3 30285  
- orkestrar:Mervi Tiensuu-Nylund, kulturråd, 0295 3 30312  
- museer: Päivi Salonen, kulturråd 0295 3 30281  
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 3028246

www.minedu.fi

 

EVENEMANG 

Seminar: Critical Utopias | 3 Dec 2016, Helsinki

Saturday 3 December, 2pm-4pm

Design Museum, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki, Finland 

Free

Artificial intelligence might replace taxi-drivers in the future, but how will the future of cultural journalists look like in light of future technological revolutions?

Critical Utopias: Cultural Discourse in the Digital Age will bring professionals in new technology and cultural journalism from Finland and the Benelux countries together in Helsinki to discuss the future utopias of cultural journalism. The guest speakers are Aleksis Salusjärvi (journalist, YLE, Kiiltomato.net), Klasien van de Zandschulp (user interface designer, Lava Lab [NL]) and Jonas Degrave (researcher, University of Ghent [BE]). The discussion will be moderated by Annukka Vähäsöyrinki, Head of Programme at the Finnish Cultural Institute for the Benelux.

Our culture has undergone a global wave of digitalisation. Journalism and cultural criticism too have shifted from print to the web, from text to video and one-way communication to interactive discussions. At the same time, cultural institutions and audiences have started using new technologies and media. The Critical Utopias seminar questions how new technology and media transform cultural journalism and, more broadly, the way in which we communicate about the arts.

Programme

Talks from 2 to 3 PM 

Jukka Savolainen, Welcoming words by the Museum Director 

Aleksis Salusjärvi (FI)  

In addition to working as a cultural and literary critic for YLE, Aleksis Salusjärvi is the chief editor for Kiiltomato.net, an online portal for literary criticism that focuses on less advertised and marginal publications. 

Klasien van de Zandschulp (NL) 

As a user interface designer and one of the founders of the design and technology innovation laboratory Lava Lab, Klasien van de Zandschulp has collaborated with technology start-ups as well as cultural institutions such as the Rijksmuseum and the Van Gogh Museum. 

Jonas Degrave (BE) 

As PhD researcher at the University of Ghent, Jonas Degrave’s research interests range from computer science, to mechanical engineering and robotics. Degrave was involved in developing the LSD Neural Network algorithm that was presented at the new media festival Speculum Artium in 2015. 

Moderated discussion from 3 to 4 PM

Critical Utopias event on Facebook

The event will take place on Saturday 3 December from 2pm to 4pm at the Design Museum. The discussion event is free of charge and open to the public. The event is part of the Social Technology & Art project of the Finnish Cultural Institute for the Benelux. 

Welcome! 

www.finncult.be


DiDa 2016 – Disability Day Art & Action | 3 Dec 2016, Helsinki 

DiDa – Disability Day Art & Action will bring arts and several events to the heart of Helsinki on the International Day of Persons with Disabilities 3 December. DiDa will be organized for the first time this year by several organizations and actors. 

DiDa offers a wide array of arts and events on 3 December 2016. The program of the day includes theatre, dance, circus, poetry, and creative workshops. 

DiDa is produced by the Threshold Association, Tukilinja magazine, cultural association Suomen Eucrea ry and Culture for All Service. 

PROGRAM

Accessibility 

The organizers try to make the event as accessible as possible. For accessibility information, please see DiDa’s website and the section ”Saavutettavuus”. If you need further accessibility information in English, please contact Sari Salovaara (tel. +358 40 931 3958, sari.salovaara(at)cultureforall.fi).

Contact us 

Producer Mervi Leivo, info.disabilityday(at)gmail.com, tel. +358 45 357 9354 
DiDa’s website (in Finnish) 
Follow DiDa on Facebook! 
#DiDa2016 


Ung Dramatik – decemberseminarium | 14.12.2016, Helsingfors

Ung Dramatiks decemberseminarium hålls den 14.12 mellan kl.13-17 i Helsingfors. Då jobbar vi med temat ”Kropp och text” tillsammans med dansaren och koreografen Carl Knif.  

Är du intresserad av att delta i den här workshopen eller komma med på vår e-postlista kan du e-posta ungdramatik(a)ungateatern.fi för mer info. Hjärtligt välkomna att diskutera det nästa nya heta: Barnteater!  

ungdramatik.fi


Visuellt ljud på scen –seminarium för teaterarbetare | 16.12.2016, Helsingfors

VISUELLT LJUD PÅ SCEN - seminarium för teaterarbetare

16.12 kl 13-16 på Svenska Teaterns NICKEN-scen (Norra Esplanaden 2, Helsingfors)

I samband med föreställningen Näktergalen som spelas på finlandssvenskt teckenspråk och svenska inom Nicken NU-projektet ordnas ett seminarium för teaterarbetare. Hur formas det konstnärliga uttrycket då det visuella teckenspråket och svenskan möts på scenen? Hur jobbar man med manuset? Hur förverkligas det tekniska? 

Under seminariedagen får vi höra och diskutera om hur arbetsprocessen har löpt, hurdana kulturkrockar uppstått inom den tvåspråkiga arbetsgruppen, hurdana konstnärliga lösningar man hittat, vad man som teaterarbetare kan tänka på när man samarbetar över språkgränserna, mer om det finlandssvenska teckenspråket osv. 

Närmare program publiceras inom kort!

Då öppnas också anmälningen till seminariet.

Det finlandssvenska teckenspråket är idag ett hotat språk. Ca 90 personer talar finlandssvenskt teckenspråk som sitt modersmål och språket finns med på UNESCO:s lista över de mest utrotningshotade språken i världen.

Läs mer om föreställningen Näktergalen på Svenska Teatern hemsida: www.svenskateatern.fi/sv/repertoar/naktergalen/

Språk

Seminariet hålls på finlandssvenskt teckenspråk och svenska.

Tillgänglighet

NICKEN är ett tillgängligt utrymme med en tillgänglig toalett. Teaterns tillgängliga ingång är den högra ingången (mot Skillnadsgatan). På NICKEN finns även en induktionsslinga.

Seminariet ordnas av teatergruppen Ursa Minor, Svenska Teatern, Kultur för alla, Finlandssvenska teckenspråkiga rf och LIVS-projektet på HUMAK.

Hjärtligt välkomna!

--

Riikka Wallin 
koordinator Nicken NU
tfn 050-4311 112

Svenska Teatern i Helsingfors
Norra esplanaden 2
00130 Helsingfors
www.svenskateatern.fi


Mad House, 4:e säsongen | 13.1.-23.4.2017, Helsingfors

Performancehuset Mad House öppnar sina dörrar för fjärde gången fredagen den 13 januari på Presseriet i Södervik, och ända fram till den 23 april fylls huset av performance- och scenkonst. Under våren 2017 ser vi hela tretton inhemska föreställningar i Mad House teatersal, varav nio är urpremiärer. De internationella premiärerna är tre. Ur säsongens program framgår tydligt ett konstnärligt intresse för människokroppen och dess bräcklighet, samt för omvärlden som samtidigt verkar krympa och splittras.

VERKEN

Dessutom får vi under säsongen uppleva Joonas Lahtinens ljudinstallation What’s your take on Mad House? i husets toalettutrymmen. Och liksom tidigare år ordnas program på Mad House bar från onsdag till lördag. På programmet hittas bl.a. Fikus-klubben som ordnas av scenkonstnären Pilvi Porkola, 10-årsfesten för tidskriften Esitys samt perfromanceklubbar arrangerade av studerande vid Konstskolan MAA. Programmet på baren publiceras i sin helhet i januari 2017.

Mad House är ett hus för performance, som producerar experimentell scenkonst. Huset finns i Södervik i Helsingfors, men verksamheten finns där den behövs. Programmet för den fjärde säsongen är kuraterat av konstnärerna Sonja Jokiniemi, Martina Marti, Mikko Niemistö, Elina Pirinen, Annika Tudeer och Juha Valkeapää.

http://madhousehelsinki.fi/

 

STIPENDIER OCH BIDRAG 

Samuel Hubers Konststiftelse: Stipendium för år 2017

Samuel Hubers Konststiftelse delar årligen ut konststipendier till enskilda konstnärer och grupper som sysslar med musik, teater, dans, cirkus eller performance. Produktionen som ansökan gäller skall också kunna betraktas som nutidskonst. Bidrag beviljas för inhemska projekt på alla språk och för icke-verbala projekt och är främst ämnat för frilanskonstnärer. 

Stipendierna är avsedda för finansiering av yrkeskonstnärers projekt. Stiftelsen finansierar inte amatörproduktioner, utbildningsverksamhet eller studiearbeten. Stipendierna är projektstipendium, dvs. ansökan ska gälla en bestämd produktion. Endast en ansökan per produktion. Obs! Bolag eller företag kan inte beviljas stipendium. 

Till enskilda sökande beviljas högst 1.500 ¤. Grupper kan beviljas högst 2.500 ¤. 

Ansökningstiden är 1. - 31. december och besluten publiceras 1.3.2017. Ansökningsformuläret ska fyllas i och skickas på nätet. Ansökningsformuläret innehåller anvisningar. 1.12. öppnas en länk till ansökningsformuläret. 

www.hubersaatio.fi/se/index.php


Nordisk Kulturfond: Projektstöd 

Ditt projekt ska involvera minst tre nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. 

Ditt projekt ska ha ett konstnärligt och kulturellt innehåll. 

När vi bedömer ansökningar är de viktigaste kriterierna nordiskt deltagande och förankring samt projektens kvalitet och effekt. Nedan kan du läsa lite mer om bedömningskriterierna. 

Kommande ansökningstid: 25 januari 2017 klockan 12:00 dansk tid (UTC +1) 

Läs mer

www.nordiskkulturfond.org


Kulturfonden för Sverige och Finland – bidrag för 2017  

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Fondens bidragsverksamhet består av två olika bidragstyper: 

I) Aktivitetsbidrag 

II) Vistelsestipendier 

Läs mer

Sista ansökningsdag för aktivitetsbidrag är:  

 • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj 

 
Sista ansökningsdag för vistelsestipendier är: 

 • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj 

Webbansökan öppnar ca fyra veckor innan sista ansökningsdatum. För exakt datum, se aktuellt.  

www.kulturfonden.net/se

 

ÖVRIGA ANNONSER 

Kulturaktör – kom med och gör jubileumsåret i regnbågens färger 

Finlands hundraårsjubileum närmar sig. Projektet Finland 100 – I regnbågens färger har en nationell evenemangssida där konst- och kulturevenemang med en hbtiq-tematik (=homo, bi, trans- och interkönad samt queer) presenteras. Projektet genomförs av Kultur för alla och Seta r.f. i samarbete med ett flertal nationella konst- och kulturinstitutioner.

Vi utmanar och inbjuder er konst- och kulturaktörer att förverkliga jubileumsåret tillsammans med oss! Det kan ni göra genom att inkludera queera perspektiv eller en hbtiq-tematik i ert kommande jubileumsprogram. Vi erbjuder ert program en landsomfattande synlighet genom våra informationskanaler och nätverk samt vår evenemangssida. Ni kan även diskutera innehållet med oss. På vår hemsida hittar ni idéer och redskap för hur ni kan beakta olika publikers behov och inkludera hbtiq-perspektiv i ert program. 

Programmet som presenteras på evenemangssidan kan vara t.ex. en temautställning eller en permanent utställning till vilken innehåll, evenemang eller guidningar med ett hbtiq-perspektiv tillfogats, en regnbågshylla på ett bibliotek, en queer pjäs, ett pedagogiskt material med ett hbtiq-perspektiv, musikprogram för regnbågsfamiljer, en konstworkshop för unga hbtiq-personer eller ett konstprogram producerat i samarbete med den lokala Seta-föreningen. Programmet ska också anknyta till Finland 100 - jubileumsårets teman, dvs. till det självständiga Finlands historia och nutid samt till temat Tillsammans. 

Evenemangssidan samlas evenemang från tiden mellan 6.9.2016 och 31.12.2017. Deadline för programförslagen är:

 • DL för program under våren 2017 är 1.12.2016
 • DL för program under hösten 2017 är 31.5.2016

Programförslagen skickas via denna nätblankett

I blanketten ombeds aktörerna att förklara på vilket sätt evenemanget anknyter till projektets och jubileumsårets teman. Vi publicerar enbart program som tydligt anknyter till ovannämnda teman.

Välkommen att tillsammans med oss fira Finlands hundraårsjubileum i regnbågens färger! 

Mer om projektet Finland 100 – I regnbågens färger

Mer om jubileumsåret Finland 100

Med vänlig hälsning,

Rita Paqvalén, projektledare Finland 100 – I regnbågens färger  

Katriina Rosavaara,  konstnärlig ledare Finland 100 – I regnbågens färger 

Mer info: 

Om blanketten: Webmaster Petja Kauppi, petja[at]tekstihuoltamo.com 

Om innehållet: Projektledare Rita Paqvalén, rita.paqvalen[at]cultureforall.fi 

http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/?lang=sv


Kulturhuset Lilla Villan söker en informatör-producent 

Kulturhuset Lilla Villan söker en informatör-producent på deltid (40 %) för tiden 1.1.-31.5.2017 (eller enligt överenskommelse).  

Som informatör-producent ansvarar du för vår informationsverksamhet och marknadsföring samt för att organisera evenemang tillsammans med verksamhetsledaren.

Arbetsuppgifter: 

 • information och marknadsföring: pressmeddelanden, sociala medier, uppdatering av internetsidorna, kontaktnätverk
 • produktionsarbete med evenemang, konserter och teaterföreställningar 

Krav för att genomföra arbetsuppgifterna: 

 • flytande språkkunskaper i finska och svenska
 • du har en god stilistisk förmåga som skribent och uttrycker dig väl på både svenska och finska
 • har god kännedom om och erfarenhet av informatörsuppgifter och marknadsföring
 • du känner till och kan aktivt utnyttja sociala medier
 • du klarar av att jobba självständigt och med många projekt samtidigt
 • har ekonomiskt kunnande
 • du känner till konstfältet och är mer insatt i åtminstone en konstform -du förstår realiteterna på det fria fältet och kan arbeta kreativt inom det -du är intresserad av barnkultur. 

Ansökan skickas senast 1.12. till: info(a)lillavillan.fi

Ytterligare information:

juulia.salonen(a)lillavillan.fi 

tel. 044-7551001 

www.lillavillan.fi


Uthyres: Artistlägenheterna på Bushomen i Helsingfors

I de nybyggda kvarteren på Busholmen ligger Kvarteret Victoria, som är Busholmens centrum för kulturell och språklig mångfald med en levande svenska. För mer information om Kvarteret Victoria kan du besöka kvarterets hemsida

I detta kvarter finns ett tiotal lägenheter som bär namnet "artistlägenheter". Våra lägenheter är ettor på  26 m2 och är belägna på Busholmsgränden. Lägenheterna färdigställdes i oktober 2016 och är nu inflyttningsklara.  

Ettorna är uppdelade så att sex stycken är öronmärkta för alla kategorier av konstutövare, detta i enlighet med vår finansiär Svenska Kulturfondens beslut. De övriga fyra lägenheterna hyrs ut utan några speciella krav på den eller de som bosätter sig. Lägenheterna koordineras och administreras av Garantiföreningen för Svenska teatern r.f.

Är du intresserad av att bo i hjärtat av ett nytt kulturellt centrum i Helsingfors?

artistrum.fi

 

twitter.com/tinfotweets