12.12.2017

TINFO e-Nytt 6 / 2017

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALLS

RESIDENS

LEDIGA JOBB

ÖVRIGT

twitter.com/tinfotweets

TEATERNYTT I FINLAND

Sorokins kultroman Ice till premiär som ett finsk-estniskt teatersamarbete 

I vinter vaknar Vladimir Sorokins kultroman Ice för första gången till liv som ett finsk-estniskt samarbete. Via verket som krossar alla genregränser dyker Essi Räisänens regi och Iida Hämeen-Anttilas dramatisering med kärlek ner i undergången och den pyrande fascismen.

Ursprungsverket tar avstamp i Sibirien år 1908 där en meteorit fallit ner till jorden. Isen som hittas inne i meteoriten leder till en alternativ tolkning av 1900-talet. Nu börjar isen smälta på scenen och öppnar upp för fantasifulla utopier om en gemensam framtid.

Sorokin har lovordats som den bästa ryska postmodernisten. Nu iscensätts hans klarsynta satir som ett samarbete mellan Klockriketeatern och Von Krahl. Urpremiär blir det i Tallinn i januari 2018 och finlandspremiär i mars samma år.


Skådespelarförbundet har påbörjat en kampanj mot sexuella trakasserier

Skådespelarna mot sexuella trakasserier

Skådespelarförbundet har två gånger undersökt sexuella trakasserier som förekommer inom film-, tv- och teaterbranschen, åren 2011 och 2017. Undersökningsresultaten är alarmerande. Största delan av skådespelarna har upplevt eller stött på sexuella och/eller könsrelaterade trakasserier.

Skådespelarförbundet har påbörjat en kampanj mot sexuella trakasserier. Problemet har redan länge frodats inom branschen, men under de senaste veckorna har den #me too-kampanj som spridits runt om i världen fört fram detta i dagsljuset.
 
Avsikten med kampanjen är att få

 • arbetsgivarna att fungera ansvarsfullt och som exempel,
 • offren att modigt berätta om saken, utan att skämmas,
 • förövarna att se sig i spegeln och sluta med det,
 • alla som märker trakasserier att ingripa, i stället för att tyst godkänna det.

Kampanjens innehåll:

 • Till arbetsgivarna inom branschen sänder vi en vädjan om att de förbinder sig att främja jämställdheten och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. En förteckning över dem som förbinder sig kommer att publiceras på förbundets webbsidor
 • Vi sänder en vädjan till förbundets underavdelningar att förbinda sig att förhindra trakasserier och ingripa ifall sådana sker.
 • Kampanjsidorna innehåller info och anvisningar i frågan
 • Kampanjen förs också fram på Facebook

Vi utmanar alla arbetsgivare och arbetstagare, organisationer och publik att delta.
Problemet berör oss alla och vi har ett gemensamt ansvar.


Statens konstkommissioner har beviljat statsprisen för scen-, cirkus- och danskonst

Statens konstkommissioner har beviljat statsprisen för litteratur, multidisciplinär konst, musik samt scen-, cirkus- och danskonst. Statsprisen är värda 14 000 euro och beviljas ur Veikkaus avkastning.

Statspriset för scen- och utövande konst till konstkollektivet Wauhaus. Statspriset i cirkuskonst gick till Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry som årligen ordnar festivalen Hiljaisuus (Tystnad) i Kittilä. Statspriset i danskonst gick till föreställnings- och repetitionsutrymmet Liikelaituri, som koordineras av Birkalands danscenter.

Statens konstkommissioner fungerar som sakkunnigorgan vid Centret för konstfrämjande, och fattar årligen beslut om statspriserna för sitt område. Priset beviljas till en konstnär eller en konstnärsgrupp som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom respektive konstområde. Även en förening inom ett konstområde eller ett annat samfund kan belönas.

Minister Sampo Terho delade ut statsprisen I november i Helsingfors.  

Läs mer  


Fristadsprogram för konstnärer fick #konstenrörochberör-priset

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade #konstenrörochberör-temaårets pris till programmet Artists at Risk. Priset är på 5 000 euro. Taikes direktör Minna Sirnö överräckte priset fredagen den 8 december i Helsingfors.

Artists at Risk-programmet skapar fristäder åt konstnärer som riskerar utsättas för förföljelse. Programmet startades 2013 av föreningen Perpetuum Mobile ry. Föreningens bakgrundskrafter är kuratorerna Marita Muukkonen och Ivor Stodolsky.

I år erbjuder residenset Safe Haven Helsinki en fristad åt fyra konstnärer, i de flesta fall för ett år. Skyddsresidensverksamheten håller på att få fotfäste också på annat håll i Finland och i världen.

Interkulturell dialog, stöd för konstnärsmobilitet samt residensprogram spelar en central roll i den europeiska konst- och kulturpolitiken.

Safe haven-residensen är en viktig del i den kulturella integrationsprocessen.

”Med temaåret vill vi påminna om att konst rör och berör våra känslor, konsten och konstnärerna”, säger Minna Sirnö, direktör vid Centret för konstfrämjande.

”Var och en har rätt till konst och kultur, både genom att uppleva och själv skapa. På grund av sitt konstnärliga arbete är konstnärer en utsatt grupp och kan bli offer för förföljelse.”

Förföljda konstnärer kan inte uttrycka sig i sitt hemland utan att riskera sitt liv. På skyddsresidenset får de utöver trygghet även en möjlighet att ägna sig åt sin konst.

”Artists at Risk-programmet skapar en mänskligare och mer solidarisk värld, en fristad i taget”, säger Sirnö.

Närmare information:
direktör Minna Sirnö, tfn 0295 330 719, minna.sirno(a)taike.fi.

TINFO BETJÄNAR 

Ny europeisk publik – New European Audiences | Ansök senast den 31.1.2018

Internationaliseringsprogram för nya teater- och performanceproduktioner 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto har tilldelat Teaterinfo Finland (TINFO) ett treårigt stipendium, som ska möjliggöra att finländska teaterarbetare och performanceartister (vid behov cross-overkonstnärer från hela scenkonstfältet) kan skapa konstnärliga och produktionsmässiga kontakter till europeiska festivaler, gästspelsscener, residens och agenturer.

Teaterinfo Finland (TINFO) lediganslår nu stipendier för arbetsteam, grupper och sammanslutningar som är verksamma i Finland och som vill rikta sig utåt utanför Finlands gränser. De som deltar i internationaliseringsprojektet kommer att bli tilldelade en utländsk mentor, med vilken ett tätt konstnärligt och produktionssamarbete inleds i Finland och utomlands.

Ansökningstid: 1.12.2017-31.1.2018

Ansökningen görs på engelska på en elektronisk Webropol-blankett: https://www.webropolsurveys.com/S/98BE3202CBE9A807.par

Preliminär budget till åren 2018-2020 skall skickas per e-post: haku(a)tinfo.fi

Excel-tabell för budgeten: https://www.tinfo.fi/documents/budget-sample-malli-tinfo.xlsx

Läs mer


Julerbjudande: Handla i TINFOs webbshop utan postavgift

Julens ankomst gör även TINFOs förhärdade försäljare milt stämda. Varor beställda från Teaterinfo Finlands webbshop i december levereras utan postavgift. Det lönar sig att utnyttja förmånen för att utöka sitt teaterbibliotek eller hitta presenter.

Nyheter i vår webbshop är:

Rautavuoma –  Siren: Avoin näyttämö 2  Kohti joustavampia rakenteita

Okko Leo: Pimeä huone

Rossi – Kiviniemi: Umpihankeen


Anmäl premiärerna våren 2018

Vi samlar information om de professionella teatrarnas premiärer under våren 2017 på vår webbsida.

Kom ihåg att skicka data om din egen teater eller grupp per e-post till adressen tinfo(a)tinfo.fi

Skriv ”ensi-illat” (premiärer) som rubrik på ditt mejl. I informationen borde ingå pjäsens namn, premiärdatum, författare, regissör, dramaturg och övriga inom arbetsgruppen samt en kort innehållsbeskrivning. Berätta också om det gäller ett uruppförande av en inhemsk text, barn- eller ungdomsteater, en samproduktion med mera.

Uppdateringsarbetet för våren 2018 är i gång. Man kan besöka databasen och läsa om premiärerna som redan lagts dit på adressen www.tinfo.fi/fi/Ensi-iltoja. Vi mottar ständigt ny premiärinformation.


Nästa TINFO e-Nytt utkommer i februari

Vårt första svenskspråkiga nyhetsbrev år 2018 utkommer den 6.2.2018

Det går att skicka förslag på nyheter till oss när som helst. Vi tar gärna emot information om kommande utlandsturnéer och andra uppträdanden

tinfo(a)tinfo.fi  


EVENEMANG

Mad House Helsinki | 18.1.-25.3.2018

Relationen mellan människor och annat levande, identitetens byggnadsklossar, samtidens stundvis orimliga krav, ordens kraft, tekonologins möjligheter, de mänskliga behoven, förhoppningarna, rädslorna, och den finska naturen. Performans speglar och kommenterar sin tid genom scenkonsten, och av dessa olika element skapas det nya huvudprogrammet för Mad House.  
 
Den femte säsongen går av stapeln 18.1-25.3.2018 i Södervik i Helsingfors. Programmet är kuraterat av konstnärerna Sonja Jokiniemi, Mikko Niemistö och Elina Pirinen, och presenterar bl.a. åtta internationella gästspel, tre uruppföranden och grundandet av ett nytt politiskt parti. 

Läs mer

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Samuel Hubers Konststiftelse Stipendium för år 2018 | Ansök senast den 29.12.2017

Samuel Hubers Konststiftelse delar årligen ut konststipendier till enskilda konstnärer och grupper som sysslar med musik, teater, dans, cirkus eller performance. Produktionen som ansökan gäller skall också kunna betraktas som nutidskonst. Bidrag beviljas för inhemska projekt på alla språk och för icke-verbala projekt och är främst ämnat för frilanskonstnärer.

Stipendierna är avsedda för finansiering av yrkeskonstnärers projekt. Stiftelsen finansierar inte amatörproduktioner, utbildningsverksamhet eller studiearbeten. Stipendierna är projektstipendium, dvs. ansökan ska gälla en bestämd produktion. Endast en ansökan per produktion. Obs! Bolag eller företag kan inte beviljas stipendium.

Till enskilda sökande beviljas högst 1.500 ¤. Grupper kan beviljas högst 2.500 ¤.

Ansökningstiden är 1. - 29. december 2017 och besluten publiceras 1.3.2018

Läs mer


Kulturfonden för Sverige och Finland – bidrag för 2018 | Ansök senast den 1.2.2018

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Fondens bidragsverksamhet består av två olika bidragstyper:  

I) Aktivitetsbidrag 
II) Vistelsestipendier  

Läs mer


Nordiska kulturfonden: Projektstöd |Ansök senast den 1.2.2018

Nordiska kulturfonden delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

 •  Nordisk relevans
 • Utveckling av konst och kultur
 • Kvalitet i samarbetet

Läs mer


Taike: Mobilitetstipendier | Ansök senast den 28.2.2018

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter. 

Läs mer


Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram. Programmen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för barn, ungdomar och vuxna. Här kan du läsa mer om de olika programmen och hitta ett som passar dig och dina förutsättningar. Vi ser fram emot din ansökan!

NORDBUKs stödprogram 28.12.2017 – 1.2.2018 kl.15:59 

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala arbeten, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Läs mer

Mobilitetsstöd 03.01.2018 – 01.02.2018 kl.15:59 

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

Läs mer

Stöd till residenscentra 15.1.2018 – 15.2.2018 kl. 15:59  

Detta program möjliggör konstnärsresidenscentra i det nordisk-baltiska området. Dessa centra är platser som ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska eller baltiska länder.  

Läs mer

Nätverksstöd 18.01.2018 – 20.02.2018 kl. 15:59  

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Läs mer

OPEN CALLS

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ny europeisk publik – New European Audiences | Ansök senast den 31.1.2018

Internationaliseringsprogram för nya teater- och performanceproduktioner 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto har tilldelat Teaterinfo Finland (TINFO) ett treårigt stipendium, som ska möjliggöra att finländska teaterarbetare och performanceartister (vid behov cross-overkonstnärer från hela scenkonstfältet) kan skapa konstnärliga och produktionsmässiga kontakter till europeiska festivaler, gästspelsscener, residens och agenturer.

Teaterinfo Finland (TINFO) lediganslår nu stipendier för arbetsteam, grupper och sammanslutningar som är verksamma i Finland och som vill rikta sig utåt utanför Finlands gränser. De som deltar i internationaliseringsprojektet kommer att bli tilldelade en utländsk mentor, med vilken ett tätt konstnärligt och produktionssamarbete inleds i Finland och utomlands.

Ansökningstid: 1.12.2017-31.1.2018

Ansökningen görs på engelska på en elektronisk Webropol-blankett: https://www.webropolsurveys.com/S/98BE3202CBE9A807.par

Preliminär budget till åren 2018-2020 skall skickas per e-post: haku(a)tinfo.fi

Excel-tabell för budgeten: https://www.tinfo.fi/documents/budget-sample-malli-tinfo.xlsx

Läs mer


DeVos Institute: Fellowship for Arts Managers (USA) | Deadline 15 Dec 2017

The Institute’s fellowship program is offered free of charge to arts managers from across the United States and around the world who are selected through a competitive application process. These fellows attend a four-week program in residence at the University of Maryland each spring for three consecutive years

Read more

For questions, please send an e-mail to fellowships(a)devosinstitute.net


Call for proposals, Friday Island, Luxembourg| Deadline 22 Dec 2017

FRIDAY ISLAND is looking for artists (from Luxembourg and abroad) working in any medium (performing arts, fine arts, video/film, literature, etc.) for its next event, taking place on February 23rd, 2018, at ‘Unité Vivo’, children’s home for teenagers in Luxembourg.
 
‘Unité Vivo’ is one of the children’s homes of Solidarité Jeunes a.s.b.l., an association active in the social and educational domain, whose goal is to help children and young adults and their families in some kind of social or family difficulties. The Friday Island – ‘Freedom of the Body’ venue will be the underground car park of the ‘Unité Vivo’.

Pictures of the event’s venue can be asked by sending an email to contact@fridayisland.net.

The theme of the event is FREEDOM OF THE BODY. The theme should be approached in a critical way in relation to social/political/philosophical perspectives. The artistic contributions can take any form of expression as long as they question the theme and suggest a non-conform point of view.

The artistic propositions have to relate to the theme in an incontestable way.

REMUNERATION
The artists will receive a remuneration of 600,- euro per artistic contribution, travel refund to Luxembourg City up to 150,- euro are also available upon request. Accommodations for three nights will be provided by the organisation.

Read more


Open Call Altofest, Italy | Deadline 7 Jan 2018

Altofest 2018 will take place in different areas of Naples. The programme is built through performances, as well as public talks coordinated by the OCr (Critique Observatory) and by meetings with international experts, who are invited to participate in Texture (a platform of debate on cultural strategies and practices). Artists, citizens and cultural experts are all invited to take part in these moments of common discussion.

Artists will work for a total of 10 days (including the artistic residency and the opening of the works to the audience) from 29 June till 8 July 2018.  

Artists will live and work in the assigned spaces. So, they will live with the Space Donor or with a citizen who joins the Accommodation Network. The assignment of each space will be decided by the artistic direction, that will match the artistic work, the space donor and the space, according to one and only dramaturgy tracing the path of Altofest as a total play.

Find details


Open call: Time of Dance Festival 2018 | Deadline 12 Jan 2018

Dance Center of Central Finland is now accepting submissions for the 13th Time of Dance Festival to take place in Jyväskylä 26-29 September 2018. The submissions can be based on black-box, theater, street/outdoor or alternative spaces.

Companies, dance groups or independent choreographers should send their applications by January 12th, 2018.  The selections for the festival is made by artistic director Antti Lahti (Jan-Feb 2018).

Applications / Information on the submitted work

– Contact person (name, address, email, phone)
– Name of the work and a description
– Brief bio of the company/choreographer/dancers
– Duration, age recomendations
– Technical requirements
– Link to a video of the work (or previous works)

Send applications to: antti.lahti(a)tanssinkeskus.fi

More information:
www.tanssinaika.fi
www.facebook.com/tanssinaika/


Open Call: Imaginarius | Deadline 31 Dec 2017

In 2018, Imaginarius – International Street Theater Festival of Santa Maria da Feira gives space to the creativity of emerging artists from all over the world, through the competition of artistic creations for the public space – Mais Imaginarius.

Mais Imaginarius is a section of the Imaginarius festival that challenges national and international artists to present proposals that approach the public space in its most diverse perceptions, testing formats and models, towards the construction of new artistic identities.

The results of the selection will be announced until February 10, 2018.

Read more


Atelier for Young Festival Managers | Deadline 31 Jan 2018

The Festival Academy calls for applications for the Atelier for Young Festival Managers in Gothenburg. Up to 45 participants will be selected for the 7-day training programme during which they will discuss artistic festival management with ten renowned festival directors. Please don’t hesitate to contact The Festival Academy for further information on the application & selection procedure.  

Young festival managers from across the globe are invited to apply by 31 January 2018.  

Read more

RESIDENS

Silence residency | Deadline 31 Dec 2017

The Silence residency is an international multidisciplinary residency for artists focusing on performing arts. The Silence residency does not exclude any form of art but primarily supports multidisciplinary work, various performing arts projects, contemporary circus projects, and cooperation of artists from the northern regions. The artists-in-residence are selected on the basis of applications.

In 2018, the Silence residence is in operation from May until November, with the exception of the Silence festival in June.

The Silence residency provides a working space suitable for performing arts in the community hall of Kaukonen. The village of Kaukonen is located amidst the pure and beautiful nature of Kittilä, along the river Ounasjoki. These premises provide a unique setting for creating art, allowing artists to focus on their work and let go of daily stress and the hectic city life.  
 
Integration of the applicant's project needs with the facilities provided by the residence is the primary factor guiding the process of selecting applicants. We aim to choose both young, aspiring professional artists and more experienced artists. Multidisciplinary approaches to art and projects that make use of different types of established performing arts are also given emphasis when artists are chosen.

Applying for Silence residency:

The call for artists-in-residence is open until 31 December 2017.

Please submit your free-form application by e-mail. The application must include the following attachments: a work plan, the requested dates and length of the residency period, information about the team (headcount and presentations of the team members), the wishes of the artist or team regarding the residency period, the applicant's suggestion for the public event (demo, public discussion, open rehearsal, workshop, school visit, etc.), and details about the possible funding already granted to the project.  

Please submit your application to info(a)hiljaisuusfestivaali.fi

The artists-in-residence selected for 2018 will be contacted in person in February 2018. The artists-in-residence are chosen by festival planner Henna Kaikula in cooperation with the executive director of the association, Joonas Martikainen, and producer Jonna Leppänen.

More information


Residency Call Mare culturale urbano, Italy | Deadline 7 Jan 2018

mare culturale urbano is a centre for artistic production that as from today lands in west Milan with a mission: build a new model for suburban territorial development. By establishing a strong bond with its surrounding local dimension, mare will develop international exchanges and activate processes of social inclusion, urban regeneration and cultural innovation. mare combines artistic research and community social planning by coordinating a series of residencies focused on the creation of contents able to leave a mark and to establish a connection with the surrounding urban territory.

The call

The call is open to select one performing arts project for a 9-week-long creation residency, including a mentorship/collaboration with the Dutch company Wunderbaum.
 
Preference will be given to projects focused on community and territorial engagement referring to the west suburbs of Milan. Particular relevance will be given to the use of innovative languages and modes of fruition. The proposed projects must be authorial and original - not necessarily unpublished - and can begin, develop and be completed during the course of the residency.
Every company or artist can present only one project.
 
Proposals must include a repertoire performance’s artistic sheet and technical rider, to be staged in the frame of the first 3 weeks of residency (detailed to be defined with mare).

When

March / December 2018 (9 weeks to be decided with mare)

 How to submit your application
The application and all required materials must be sent before 7 January 2018 (midnight) to the e-mail address info(a)maremilano.org. The following attachments are mandatory:
• the company/artist’s curriculum/portfolio;
• a scan of the duly filled in application form (please find the copy of the application attached herewith);
• the artistic project (max 500 words), possibly supported by video links and other materials;
• a draft or final technical rider;
• artistic sheet and technical rider of the repertoire performance to be presented during the first three weeks of residency.

Find details


Residency Call Maajaam Estonia | Deadline 15 Jan 2018

The aim of the residency is to explore the idea of digital natives and digital immigrants. At the present time, people are more connected to each other by technology than by physical space. Technological tools have become our prosthesis, that help us reach out on global level. Subsequent generations awaken into new technological normalities being disjunct to the realities of their predecessors.  
 
The residency is located at Maajaam, an old farmhouse in Southern Estonia that blends together the two realities of digital immigrants and natives. Created to encourage experimentations with technological realities, the residency gives space to contemplate, question and explore aspects of technological society; its influence on our behaviour, perception and thinking as well as on our surrounding environments.

Maajaam is seeking proposals for a 10-day production residency aimed towards an exhibition/festival (festibition). The works are to be installed/performed in the landscape spread out around Maajaam.

Forms of works: site-sensitive installations, interventions, performances, workshops and other process-based projects.  
Proposals for works which have a time dimension and/or encourage active participation are preferred. It doesn’t mean we prefer performances, rather that we’d like to think of proposed works as events (based on interactivity, process, duration etc).

Successful applicants receive an artist fee and a modest budget for production of their proposal. Food and accomodation will be covered. Artists travelling from countries covered by Nordic Council of Ministers (Norden) are asked to apply for a travel grant themselves. For others the organisers cover the flights.

Deadline: 15 January 2018

Find all details

LEDIGA JOBB

Professor in Artistic Research: assignments and placement | Deadline 22 Dec 2017

The Professor in Artistic Research is placed within the Performing Arts Research Centre Tutke where a maximum of 6 students are admitted every other year. The centre hosts two professors, university lecturers, doctoral candidates and researchers. The number of doctoral students at the moment is approximately 30.

The Position of the Professor in Artistic Research commences 1 August 2018 or as agreed, with the term of five years in length. The field of the position is artistic research.

The salary of a Professor is determined in accordance with the competency level 8 or 9 in the university wage system.   

The Professor leads and develops the teaching and research in the Performing Arts Research Centre, Tutke, together with the staff in the centre, as well as the other Degree Programmes and Master’s Programmes within the Theatre Academy, and the Doctoral Programmes, research units and research centres of the Uniarts Helsinki. The Professor engages in active interaction with the society, on both national and international levels. The assignments of the Professor include developmental and administrative tasks within the Theatre Academy and the Uniarts Helsinki.

Read more

Additional information regarding the position and what it entails is provided by Dean Maarit Ruikka, Tel +358 50 581 2649, maarit.ruikka(a)uniarts.fi . Inquiries regarding the application procedure may be directed to Head of Administration Laura Jännes, +358 400 792 043, laura.jannes(a)uniarts.fi .

ÖVRIGT

Välkomna till pilotsäsongen av Labbets podcast Blabbet

Varför gör Labbet podd? Det finns så många intressanta saker att prata om! Och alla kan inte alltid komma på diskussioner som ordnas. Så genom att podda med säsonger på olika teman är tanken att kunna öppna upp och föra intressanta diskussioner också utom och förbi aktualitetshetsen. Diskussioner som får ta tid, söka sin form och ägna sig åt att formulera tankar och frågor. Tanken är att varje säsong och tema har en egen kurator som samlar intressanta personer för att berätta, tänka högt, spekulera, diskutera, fråga och svara kring just det ämnet.

Säsong 1 – Kritik
Lasse Garoff, medlem i Labbets styrelse och bl.a. teaterkritiker, kuraterar den första säsongen av Blabbet och ger sig i kast med frågor kring kritik och recensioner ur en rad olika synvinklar.  

De tre avsnitten är kring 50 minuter långa var och finns tillgängliga på Labbets hemsida och via SoundCloud. 


twitter.com/tinfotweets