06.10.2015

TINFO e-Nytt 7 / 2015


UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

TINFO AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

MOBILITET

STIPENDIER OCH BIDRAG

ANSÖKNINGAR

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

twitter.com/tinfotweets

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

Nedskärningarna haglar – en nedåtgående spiral

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för år 2016 innebär för statsandelsteatrarna en sänkning av enhetspriset på 3,5% per årsverke. Enhetspriset sjunker till år 2009-2010-års nivå. Samtidigt minskar årsverkena med 5 stycken från 2474 till 2469. Procenten kan verka harmlös. Men: vad kommer sänkningen av enhetspriset och den eventuella minskningen av årsverkena att betyda för små statsandelsteatrar som inte har några årsverkesbuffertar? Kombinationen av ett nedlagt årsverke och nedskärningen i enhetspriset kan för små statsandelsteatrar betyda en sänkning på upp till 7-8%. Är det nu utgallringen börjar? På stora statsandelsteatrar kommer kommunerna att göra nedskärningar, eftersom också staten gör det. Att de egna intäkterna skulle stiga är knappast realistiskt, marginalerna är så små. Teatrarnas enda sätt att dra ner på utgifterna blir att skära i personalkostnaderna; hur många permitteringar och uppsägningar har vi att emotse? Mindre personal, färre frilansuppdrag, färre årsverken, färre statsandelar. En nedåtgående spiral är ett faktum. Fler arbetslösa, mera misär bland frilansarna, växande arbetslöshetskostnader.

Nu skulle det krävas att undervisnings- och kulturministeriet gör en jämförelse av hur mycket man proportionellt skär ner och i vilka branscher. Hur mycket förlorar filmen, hur mycket museerna… Helsingfors universitets grundfinansiering minskas med 20%, det betyder 1200 uppsagda.

Låt oss göra mindre – om lättja och konst

Den politiska konsten har redan länge präglats av samma skenbara manövrar som hela det postpolitiska samhället. Konsten svajar i sitt elfenbenstorn mellan sina politiska bindningar och sin egen betydelselöshet. Avantgardekonsten kom och gick, likaså ny-avantgardismen. Den kritiska konsten måste positionera sig på nytt. Kunde konstnären ha en annan uppgift än att mannekänga för den kreativa ekonomin eller att hållas som gisslan av konkurrensekonomin? Ett dylikt gastkramande tänkande utövas av filosofen, dramaturgen och performanceteoretikern Bojana Kunst som är professor för magisterprogrammet i koreografi och performance i Giessen. Kunsts verk Artist at Work – Proximity of Art and Capitalism  uppmanar till olydigt tänkande om och i konstutövandet. Enligt Kunst borde konstnärerna låta bli att flirta med ekonomin och inte heller desperat försöka bevisa konstens mervärde och nytta. Man borde tala om konstens slöseri och konsten som gåva. Kärnan i konsten är dess möjlighet att vara avskalad. Konst möjliggör liv genom att göra mindre. I en situation där man kräver allt större produktivitet är det konstens plikt att vara olydig och lättjefull.

Tillsammans

För mig blev performancen Sädekehistä – täydellisen politiikka (ung. ”Om glorior – det perfektas politik") på konstmuseet Kiasma en demonstration av Bojana Kunsts tankar. Vi undersökte vilka ”vi” är som kollektiv. Performancen öppnade samtidiga möjligheter för oss att vara i kontakt med rummet, ljuset, ljuden, varandra, även på distans i Tammerfors, att vandra runt på Kiasma och känna efter vad som öppnade sig runtomkring oss. Åh salighet! Som medresenär hade vi en text av Giorgio Agamben. Jag drabbades av tanken på glorian som en zon där man kan få en ny chans i gåva då alla andra chanser är försuttna.

Den autonoma skådespelaren

Professorn i teatervetenskap på universitetet i Bergen, Knut Ove Arntzen, föreläste på Teater LUSTs workshop inom projektet Den autonoma skådespelaren. Jag intervjuade Arntzen om de politiska, kulturella och konstnärliga orsakerna till att det självstyrande och autonoma skådespeleriet och artisteriet ligger så starkt i tiden. Enligt Arntzen hämtar skådespelaren inspiration ur arvet efter Stanislavski, Craig, Bauhaus och Black Mountain College. Det är frågan om återanvändning: man kombinerar den realistisk-naturalistiska traditionen med Brecht och Grotowski. Å andra sidan uppstår artisten-skådespelaren ur happeningens, performancens och den visuella teatern. Till detta hör ytterligare föreläsningsteater, den nya autenticiteten och vidare stand-up, kabaré och olika performance-genrer. En skådespelare är i varierande grad både aktör och redskap. Ur politisk synpunkt rör sig skådespelaren på en axel mellan estetik och politik där allt är möjligt. Enligt Arntzen kommer det att råda efterfrågan på skådespelare som kan förena dessa två dimensioner. Själv vill jag också tänka så att en skådespelare som är en självständig auteur inte behöver vara beroende av ”efterfrågan”, behöver inte fungera som underleverantör. Jag efterlyser mer diskussion om detta!

Musikalernas utopiska trollkraft

1990-talets recession fick teatrarna att ivrigt gripa efter musikaler. Under åren 1992-1996 steg musikalernas biljettförsäljning brant från 19% till 28%. Kommer samma sak att upprepas nu? Det ser vi inom fyra-fem år. I augusti nästa år kan vi i teaterstatistiken se om fingertoppskänslans första ilningar stämmer överens med verkligheten.

Helsingfors Stadsteaters musikal Billy Elliot med sina parallellkonflikter - gruvarbetarnas kamp för sin rätt till arbete och Billys kamp för sin rätt att dansa – fick mig att återvända till en artikel om underhållning och utopi i Richard Dyers bok On Entertainment. Dyer skriver om underhållningens förtrollning och dess samhälleliga betydelse. Underhållning är verklighetsflykt, den är önskeuppfyllande. Dess styrka ligger i en utopisk sensibilitet, en känsla av något bättre. Underhållningen uttrycker energi, intensitet, transparens, gemenskap och överflöd i stället för torftighet, elände, monotoni, bekymmer, hopplöshet eller utmattning.

Inkörsportteorin och musikalerna

Enligt inkörsportteorin fungerar de milda lagliga drogerna som en port till starkare droger. De beroendeframkallande ämnena aktiverar hjärnans belöningssystem och leder till ett sug efter hårdare knark. Är det så här musikalerna fungerar? Som inkastare? Hur agerar åskådarna?

Vad gör konsten med oss?

Jag citerar ur Juha Hurmes bok Nyljetyt ajatukset (ung. ”Flådda tankar”), där han reflekterar över konsten: ”Konst ligger aldrig rätt i tiden. Konst är inte trevligt. Konst förklarar inte och undervisar inte. Konst låter sig inte fångas, den tar tag i dig, trycker upp dig mot väggen, tar struptag på dig och säger: tänk själv, ingen annan hinner hjälpa dig nu.”

Jag blir upplivad av den tanken. Den fyller en med hopp, något som behövs nu.

Ur Hanna Helavuoris anteckningsbok

twitter.com/tinfotweets

TINFO AKTUELLT

Verktygslåda för teaterproduktion och internationell mobilitet

Även det finländska teaterfältet internationaliseras och utvecklas mot större mångkulturalism. Teaterinfo Finland TINFO har en mångsidig verktygslåda för teaterproduktion och internationell mobilitet på engelska på sin webbsida. Den erbjuder teaterarbetarna budgetexempel, avtalsmodeller och andra grundverktyg för hur man producerar en teaterföreställning och organiserar en turné.

Mera information fås av verkställande producent för internationella ärenden Jukka Hytti, jukka.hytti(at)tinfo.fi

Verktygslåda för internationell mobilitet (på svenska)

Toolkit for Theatre Production and Mobility (på engelska)


Teatermänniskans anteckningsbok 2016

Teaterkalendern genomgick en metamorfos år 2015. Den traditionella fickkalendern växte på användarnas begäran till en anteckningsbok och den fick en färggrann och läcker utformning. Lanseringen av kalendern lyckades väl och vi kommer att fortsätta med samma koncept i år. På basen av den feedback vi fått utvecklar vi Teaterfolkets anteckningsbok mot ytterligare fulländning.

Muistikirjat2016

Vi har utrustat 2016 års kalender med fakta om finsk teater i ett nötskal: also in English! Den pocketstora kalendern är lättare och tunnare än året innan.

Tekniska data:

 • Storlek A6 (171 x 119 mm), pocket med inbundet bokmärke
 • Sidantal: 240
 • Pärm: mattlaminerad papp
 • Fickor: på fram- och bakpärmen finns fickor
 • Almanackdelens språk: finska/svenska/engelska

Priser:

 • 19,00 ¤/st
 • 10 eller fler exemplar: 17,00 ¤/st
 • Studerande och arbetslösa: 12,00 ¤/st
 • Postkostnader tillkommer.
 • Beställningar och frågor: tinfo(a)tinfo.fi, (09) 2511 2120

www.tinfo.fi


Adressboken Teatterialan Avain 2015/2016

Teatterialan Avain är teaterfältets adressbok, där man sammanställt kontaktuppgifterna till personer och organisationer som arbetar i branschen (kontaktuppgifter till över 500 organisationer och sammanslutningar). I adressboken, som är i PDF-format, är det lätt att göra sökningar med Adobe Readers sök-kommando och att förflytta sig till informationen genom bokmärken och länkar. Filen går också att skriva ut vid behov.

Beställningar och frågor: tinfo(a)tinfo.fi

Prissättningen baseras på användarnas antal per teater/organisation som beställer adressboken

 • 1-2 användare: 29,00 ¤
 • 3-9 användare: 85,00 ¤
 • Över 9 användare: 125,00 ¤
 • Teaterstuderande och arbetslösa: 12,00 ¤
 • Företag, andra än teaterorganisationer: 175,00 ¤

Till alla som gjort beställningen på hösten skickas automatiskt en kostnadsfri uppdaterad version av adressboken i januari.

www.tinfo.fi


Ralf Långbacka: Kom och ta min bok

Akademiker Ralf Långbacka har beslutat att genom TINFO donera böcker han skrivit, för vidare spridning och läsning. Mottagaren kan ge en frivillig donation och på så vis öka potten i Ralf Långbackas fond. Fonden delar ut resebidrag till Berlin åt unga regissörer.

Böcker kan hämtas på TINFOs kontor under kontorstid (må-to kl 9-16, fre kl 9-15)

Ytterligare information: tinfo(a)tinfo.fi


TINFO e-Nytt utkommer följande gång den 3.11.2015

Följande svenskspråkiga nyhetsbrev publiceras tisdagen den 3.11.2015. Vi vill ha förslag till material, nyheter, bulletiner, evenemang och utlysningstexter före fredagen den 30.10.2015.

Skicka ditt material till: tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi/se

NYHETER

TINFO-stipendier för översättning av dramatik, tredje omgången

Teaterinfo Finland (TINFO) har delat ut de tre resterande TINFO-stipendierna år 2015 för översättning av dramatik. 25.000 euro fanns reserverat för hela året och stipendiet betalas alltid direkt till översättaren. I den tredje omgången beviljades stipendier till tre översättningsprojekt.

Expertjuryn som beviljar stödet beaktar i sina beslut speciellt pjäser som ska uppföras utomlands. Till bedömningen bidrar också översättaren, juryn vill försäkra sig om att författaren får den lämpligaste möjliga översättaren för sitt verk.

Teaterinfo Finland arrangerar skolning för översättare av dramatik, workshoparna har letts av översättaren och dramaturgen Jukka-Pekka Pajunen.

Mera information om TINFO-stipendiet och allmänna grunder för dess beviljande: www.tinfo.fi/stipendium

Under tredje omgången år 2015 beviljades TINFO-stipendiet åt följande projekt:

Bengt Ahlfors: HISSVÄGRAREN, till lettiska, översättare Livija Solveiga Elsberga

För uppförande i Lettland

Bengt Ahlfors: GÅ PÅ VATTEN, till tyska, översättare Regine Elsaesser

För uppförande i tyskspråkiga områden

Tomas Jansson: BUNDEN, till ryska, översättare Maria Ljudkovskaja

För ett projekt som främjar finländsk nutidsdramatik i Ryssland och i rysktalande länder

www.tinfo.fi/stipendium
www.tinfo.fi/grant


Delad seger i Lilla Teaterns Vivica Bandler -pjästävling

Vivica Bandler –pjästävlingen till förmån för ny finländsk dramatik och scenkonst har avgjorts. Segern har tilldelats Jukka Vieno för sitt pjäsbidrag Opas samt Matti Linnavuori för det tvåspråkiga bidraget Ta mig till er ledare. I och med att två vinnare utsågs delar segrarna på prissumman på 15 000 euro.

Juryns utlåtande om Opas:

Jukka Vienos pjäs Opas är en tät, thrilleraktig beskrivning av ett ungt pars kombinerade bröllops och arbetsresa till fjärran länder. Händelserna centreras i ett klaustrofobiskt hotellrum där det unga paret tvingas mäta sin tolerans till varandra och till ursprungsbefolkningens mystiska representant som vill agera som deras guide. Pjäsen kan också tolkas som en metafor för den västerländska livsstilens konflikter med främmande kulturer. Opas är skriven av en mogen författare som efterlyser humant ansvarstagande.

Juryns utlåtande om Ta mig till er ledare:

Det är berättelsen om den franska vetenskapsmannen Pascal Lapin och hans hustru Belle som nådens år 1805 anländer till den nordlig avkrok Finland för att utföra mätningar på jordens krökningsradie. Det fina Frankrike möter det inte fullt så fina Finland. Det blir konflikter drivna till sin spets; bildning – folklighet, utlänningar – infödingar, konjak – brännvin, men också berättelsen om ett Finland då som nu i kläm mellan storpolitiska intressen. Det hela blir till ett festligt lustspel i farsens gränsmarker där erotiken framstår som den enda försonande kraften.

Sofia Aminoffs (Vindparken) och Matti Tolvanens (Hopeasydän) pjäsbidrag fick ett hedersomnämnande. Pjästävlingen väckte ett stort intresse och totalt skickades 107 bidrag in. Prisutdelningen ingick i 75-årsfestligheterna som firades 1.10.2015 på Lilla Teatern. Tävlingen förverkligades med hjälp av Svenska Kulturfondens bidrag. Under jubileumskvällen publicerades också boken Här går det under!, skriven av Caterina Stenius. Boken är en engagerad och färggrann historik över Lilla Teaterns första 75 år. Kvällen avslutades med jubileumskonserten En morgon vid havet, med Claes Anderssons dikter i sångform, komponerade av Maija Kaunismaa.

www.hkt.fi/lillateatern


Ny konstnärlig ledare på Unga Teatern

Paul Olin, skådespelare, regissör och dramatiker, har valts till ny konstnärlig ledare för Unga Teatern.

Styrelsen för Skolteaterföreningen r.f. valde enhälligt Olin vid sitt möte den 29.9.2015. Olin, som efterträder Christian Lindroos, tillträder 1.1.2016.

Till styrelsens motiveringar av valet hörde Olins långa arbetserfarenhet i branschen, med arbetsuppdrag på de flesta finlandssvenska teatrarna samt Olins brinnande intresse för barn- och ungdomsteater, som han anser vara den kanske allra viktigaste teaterformen.

Tjänsten ansöktes av totalt 9 personer.

Olin leder Unga Teatern tillsammans med administrativa ledaren Vibeke Löfgrén.

Unga Teatern är landets äldsta professionella barn- och ungdomsteater. I 55 år har teatern erbjudit barn och ungdomar i hela Svenskfinland teaterupplevelser - både nyskapande dramatik och klassiker.

www.ungateatern.fi

EVENEMANG

Mer om aktuella evenemang (på finska): www.tinfo.fi/tapahtumia
Glöm inte kolla: Produforum


MOPMA – Museum of Postmodern Art | 10-24.10.2015, Helsingfors

Oblivia öppnar museet för postmodern konst MOPMA 10.-24.10 och visar verk ur samlingen. Framtidens föreställning är en live stream: MOPMA 4 – the Rave som har premiär, duon Kristinsson & Fredriksson visar en té ceremoni performance, Disko ritualen gästar museet och 21-24.10 visas Oblivias internationella genombrottsverk Entertainment Island.

Mad House 3.9.-28.11.2015:

Tiivistämö byggnaden i Södervik förvandlas till Mad House från september till november. Mad House programmet består av teater, performance, klubbar och ett museum för postmodern konst, barprogram och gästspel i samarbete med  teater- och konstfestivaler.

Mad House vill vara en nationalscen för performance, kom och bekanta dig. Under 3 månader erbjuder vi flera program med fritt inträde samt program för både vuxna och barn.

www.madhousehelsinki.fi


/theatre.now | 14 - 18 Oct, Helsinki

The annual /theatre.now event for contemporary theatre and performance is produced by Kiasma Theatre. The theme of this year’s event is climate change. It is part of the four-year SharedSpace: Music Weather Politics EU project that involves thematic events across Europe.

The event aims to create a variety of performative, bodily and scientific approaches to the thematic of climate change. How do artists face climate change in their work? How does dialogue between science and arts help to discover new solutions? What kind of feelings does climate change evoke and how can we treat them? The event does not offer ready-made solutions, but instead urges its participants to reflection and alertness.


R.E.A.D.#2 Reading EuropeAn Drama | 25 - 30 Oct, Helsinki

A drama reading festival R.E.A.D presents new European drama in October in Helsinki.

See programme


UKM: Framtiden för konsten och kulturen | 30.11.2015, Helsingfors

Kom med och diskutera hurdan den bästa möjliga region-, kultur- och konstpolitiken skulle vara, om vi fritt kunde besluta om den?

den 30 oktober 2015 kl. 11:30–15:45
UKM/Jukola, Sjötullsgatan 1

Länk till anmälan

Du kan dela med dig inbjudan till dem som du hoppas ska delta i evenemanget. Vi hoppas på en mångsidig grupp av deltagare.

UKM sporrar de regionala aktörerna att ordna också egna diskussioner om kulturens framtid – så kallade kulturhubbar. Hubbarna får till sitt förfogande den framtidsrapport som sammanställs vid UKM:s evenemang den 30 oktober. Vi förväntar oss att vi får hubbarnas diskussionspromemorior till vårt förfogande för beredningen av UKMs regionpolitiska riktlinjer för kultur och konst. Regionernas synpunkter är viktiga.

Närmare anvisningar om hur man kan ordna hubbar sänds senare.

Anmäl dig till framtidsverkstaden senast den 23 oktober.

Samma länk kan du också använda för att anmäla ditt intresse för att ordna en regional kulturhubb.


Baltic Circle | 10-14.11.2015, Helsingfors

Baltic Circle är en nutidsteaterfestival som årligen ordnas i november i Helsingfors.

Festivalhelheten är ett konstverk som skapar intensitet i staden, tar ställning till aktuella frågor och utmanar till dialog. Festivalen är en plattform för nya trender och ett aktivt diskussionsforum.

Baltic Circle tror på konstens estetik och dess affektiva kraft samt på föreställningens sociala och politiska funktion. Föreställningarna som visas under festivalen tar sig an vår tids trender och heta frågor samt söker efter nya former och handlingsmetoder inom scenkonsten.

www.balticcircle.fi/sv


Konferens - Tillgänglighet och Kultur | 12.11.2015, Helsingfors

Kultursektorn har ofta likartade utmaningar vad gäller tillgänglighet. Därför arrangerar Funka, yrkeshögskolan Arcada, Kultur för alla och Evantia en konferens med fokus på tillgänglighet och kultur. Idén är att dela kunskap mellan länderna och inspirera varandra.

Konferensen hålls på engelska. Konferensen tolkas från engelska till finskt teckenspråk.

Deltagaravgiften är 50 ¤. Fika och konferensmaterial ingår. Lunch till självkostnadspris. Kostnadsfritt för personer med funktionshinder, som är medlemmar i en funktionshinderorganisation.

Anmäl dig här

Konferensen delfinansieras av Kulturfonden för Sverige och Finland, som har till syfte att främja kulturella förbindelser, ökad kännedom och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

Program

Mera information:
Anna Kivilehto
+46 8 555 770 93
anna.kivilehto(at)funka.com

Funka Nu AB
www.funka.com


De Finlandssvenska teaterdagarna på Åbo Svenska Teater 16-17.11.2015

Året 2015 står Åbo Svenska Teater värdar för Teaterdagarna som ordnas måndag och tisdag 16-17.11.2015. Mer information om Teaterdagarna kommer på CEFISTOs hemsida under hösten samt per e-post till medlemsorganisationerna. Du kan redan nu bekanta dig med höstens repertoar på ÅST:s hemsidor.

I samband med Teaterdagarna hålls även CEFISTOs höstmöte, där ny styrelse för verksamhetsåret 2016 väljs.

www.cefisto.fi
www.abosvenskateater.fi


Textfest | 19.11.-19.12.2015, Helsingfors

På Teater Viirus

8 nyskrivna pjäser
8 pjäsförfattare
8 regissörer

Festivalen ordnas i samarbete med REKO, Labbet, Teak, Lust och flera fria grupper.
Textfest ingår i Viirus satsning på nyskriven dramatik som understöds av Svenska kulturfonden 2014-2016.

www.viirus.fi/textfest

MOBILITET

Saving Mama by Finnish Quo Vadis theatre will be performed in Iran and Chile

Saving Mama by Finnish Quo Vadis theatre will visit 22nd International Theatre Festival for Children and Young Adults in Hamedan, Iran on 2-7th of October. Saving Mama will also be performed in Chile at Feria Internacional del Libro de Santiago 22 Oct – 8 Nov 2015.


Livsmedlet teater uppträder i Tjeckien, Lappland och Kuba

Åbobaserade teaterduon Livsmedlet representerar finsk samtida fysisk teater och figurteater på sina turnéer till utlandet. Gruppens föreställning TraFika kommer att framföras 5.-9.10.2015 i den internationella dockteaterfestivalen Spectaculo Interesse i Ostrava, Tjeckien. En annan föreställning av Livsmedlet - Osynliga Länder (Näkymättömät Maat) - har nyligen fått en inbjudan till nästa års Bacanal del Titere de la Havanna, Kubas internationella festival för dockteater för vuxna. Föreställningen, med dess alltför aktuella tema om flyktingarnas resor, kan även ses i år i Rovaniemi 6-7.11. i den multikonstnärliga Vitus-festivalen.

Mer om föreställningen via denna länk


Klockricketeatern: Three Musketeers - East of Vienna

Klockriketeaterns odyssé fortsätter i oktober med en konstnärlig researchresa genom de östligaste delarna av Europa - materialet blir en road movie som ingår i den kommande föreställningen. Projektet inleddes år 2014 och premiär blir det i Helsingfors, Riga och Tallinn i april och maj 2016.

Ett samarbete med  Ģertrūdes ielas teātris, Riga, Lettland.

www.klockrike.fi/svenska


Ģertrūdes ielas teātris, Lettland: Legionnaires

I samarbete med Ģertrūdes ielas teātris (LAT) och Q-teatteri (FIN), presenterar Klockriketeatern en kritikerrosad lettisk satir som redan fått plats på de mest erkända baltiska festivalerna: Legionnaires. Dialogue with fistfight.

Lö 24.10 kl. 19.00
Sö 25.10 kl. 15.00

En diskussion mellan två unga människor avslöjar något som pyr under ytan – sårade känslor kring tidigare brott och svikna förtroenden. Frågan kvarstår dock: vem lurade vem, och varför? Föreställningens författare söker efter balansen i det tidlösa dilemmat mellan individuell frihet och ett fritt samhälle.

Pjäsen framförs obehindrad på engelska, lettiska, svenska och finska.

www.klockrike.fi/svenska/repertoar/legionnaires


Jupither Josephsson Theatre Company / Dramaten, Sverige: Tigern

En europeisk mokumentär.
"Den historia vi ska framföra i kväll är berättelsen om en sibirisk tiger född i en vacker medelstor stad i Europa. Vi har varit där och försökt dokumentera vartenda steg som detta kattdjur tog, från det att hon - lämnade sin bur!"

I den lilla europeiska staden med sitt typiska medeltida torg och sina invanda mönster och traditioner rymmer plötsligt en tiger från den zoologiska parken. Panik och kaos utbryter och i efterhand försöker befolkningen förstå vad som egentligen hände. I sin nyskrivna pjäs Tigern tar den hyllade rumänska dramatikern Gianina Carbunariu ett skarpt och humoristiskt grepp om människans rädsla för det främmande. Med hjälp av fabelns klassiska dramaturgi ger Carbunariu en konkret bild av vår samtid - romernas utsatta situation, argumentationen kring "vi och "dom" och hur osäkerhet inför framtiden förändrar våra attityder och förhållningssätt till människorna runt omkring oss.

Spelas på svenska

Esbo Stadteatern 6-7.11.2015

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: www.tinfo.fi/hakuja (på finska), Fyrk.fi, Svenska kulturfonden


Ansökning av Taikes stipendier och bidrag i oktober

Höstens ansökningstider för de stipendier som Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar har ändrats. Ansökningen av stipendier och behandlingen av ansökningar sker framöver på nätet.

Riksomfattande projektstipendier samt regionala arbets- och projektstipendier som beviljas för 2016 kan ansökas 1.10–6.11.2015. Ansökan ska vara framme den 6 november klockan 16.

Alla Taikes stipendier kan nu för första gången ansökas på elektronisk väg. I E-tjänsten ska sökanden identifiera sig till exempel med sina nätbankskoder.

Information

Stipendier och bidrag


Central Fund | application period 1 - 31 October

The period for applying for the Finnish Cultural Foundation's Central Fund grants is 1 - 31 October and applications are submitted through the electronic grant application system.

Grants are awarded for all fields of cultural activity. The work can be undertaken in Finland or abroad. In the arts, support is given for work and various projects, and also limited support for studies. Science grants are awarded for doctoral studies and postgraduate scientific work. Only limited support is provided for meeting and lecture travel costs.

Special grants such as Eminentia, Art for Institutions and Research Workshop grants can also be sought.

Continuing funding for the second and third years of an awarded three-year personal grant from the Central Fund is not applied for in October through the general application process.

Central Fund grants are awarded by the Finnish Cultural Foundation's Board of Trustees on the basis of recommendations made by experts in various fields. The experts vary from year to year.

www.skr.fi/en/grants


KulturkonkatktNord: NORDBUK stödprogram | ansöka senast den 15 oktober

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. Den främsta målsättningen med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Läs mer


KulturkontaktNord: Mobilitetsstöd | ansöka senast den 22 october

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk oh residensverksamhet.

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Det ger också  möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Läs mer


Nordiska Kulturfond | ansöka senast den 2 november

Projektet ska ha en tydlig nordisk dimension för att kunna få stöd av Nordiska kulturfonden. Nordiska kulturfonden stödjer därför projekt som tematiserar och utvecklar det nordiska kultursamarbetet och som har ett tydligt nordiskt innehåll.

För att uppfylla kravet på en nordisk dimension ska projektet som minimum involvera tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland) och projektet ska präglas av samarbete, utbyte och interaktion.

Utöver de tre nordiska länderna kan projektet samarbeta med partner i länder utanför Norden.

www.nordiskkulturfond.org

ANSÖKNINGAR

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/hakuja


Svenska Teater söker fria grupper | Sista inlamningsdag 30.10.2015      

Svenska Teatern i Helsingfors har utdelats 500 000 euro ur Kulturfondens strategiska specialprogram för att under tre spelår etablera en plattform för iscensättningen av inhemsk svenskspråkig dramatik tillsammans med fria teatergrupper och Labbets REKO-projekt på teaterns NICKEN-scen.                                                             

Hösten 2014 drog Svenska Teatern i Helsingfors igång det av Kulturfonden understödda Nicken NU-projektet. Projektets syfte är att förstärka dramatikernas och dramaturgernas yrkesprofil inom det finlandssvenska scenkonstfältet, och att skapa en samarbetsmodell mellan institutioner och fria grupper som kan tillämpas efter att projektet är över. Inom ramarna för Nicken NU sammanför Svenska Teatern tillsammans med projektet REKO dramatikerna och de fria grupperna, och ökar volymen av uppsatta inhemska pjäser och dramatiseringar. Sammanlagt 2322 människor besökte NICKEN under 63 evenemang och föreställningar under projektets första spelår.

För a) SEPTEMBER-OKTOBER 2016, b) NOVEMBER-DECEMBER 2016, och c) JANUARI-FEBRUARI 2017 söker projektets styrgrupp en fri teatergrupp som planerar en uppsättning av en nyskriven eller -dramatiserad pjäs på svenska, eller en arbetsgrupp som anlitar en dramaturg verksam på svenska i Finland. En av de produktioner som väljs ut kommer att vara en barnteaterföreställning.                                                                                                         

De fria teatergrupperna som omfattas av projektet erhåller följande produktionsmedel genom projektet:

●      2500 EUR i produktionsmedel
●      2630,48 EUR (x 1,43 i sociala avgifter) x 2 månader x 3 personer
●      50 % av biljettintäkterna
●      Tillgång till NICKEN under 2 månader (med en möjlighet att eventuellt påbörja repetitionerna efter föregående grupps premiär), för repetitioner och föreställningar 
●      Marknadsföring genom Svenska Teatern
●      Tekniker och befintlig teknik
●      Tillgång till teaterns kostym- och möbellager

Sänd in en fritt formulerad ansökan, pjäs- eller föreställningstext, produktionsbeskrivning, budget, samt namn och CV på arbetsgruppens medlemmar.

Sänd ansökan till Svenska Teatern i Helsingfors, Norra esplanaden 2, 00130 Helsingfors eller som PDF-bilaga till adressen riikka.wallin(at)svenskateatern.fi. Skriv “Nicken 2016-2017” på kuvertet / i ämnesfältet. 

SISTA INLÄMNINGSDAG FREDAGEN DEN 30.10.2015 KL 12.00

För mer information, vänligen kontakta projektkoordinator Riikka Wallin per e-post riikka.wallin(at)svenskateatern.fi eller per telefon 050-4311 112.

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

Fler aktuella ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/hakuja och www.tinfo.fi/tapahtumia


Verkstäder i sång och tal | 11.10.2015, Helsingfors

Balance in Phonation™ Voice Training rf firar sin nygrundade förening genom att ordna en dag full av gratis verkstäder med temat röstteknik. Etablerade sånglärare och talterapeuter från alla delar av Finland undervisar i fonationsbalans inom tal samt sång i olika musikstilar. Evenemanget passar alla intreserade, både proffessionella och amatörer. Undervisningen är på finska men Sonja Korkman, Desirée Saarela-Portin och Maarit Rantanen-Lajunen svarar gärna också på frågor på svenska vid behov. Gratis inträde!

Du kan reservera en plats i verkstäderna på förhand här: bipvt.net
Till röstanalysen och kliniken anmäler man sig på plats.
För tilläggsinformation se http://bipvt.net
 

 

twitter.com/tinfotweets