Att gästspela utomlands

Att gästspela utomlands eller erbjuda en föreställning till en festival eller gästscen.

När ni har fått en inbjudan till att uppträda på en utländsk gästscen eller festival, är det dags att börja planera resan. Om ni tänker erbjuda er föreställning utomlands, ta noggrant reda på den mottagande partens repertoar så att ni inte erbjuder sådant som inte passar deras profil. I båda fallen, utarbeta en så lättanvänd basbroschyr som möjligt, gärna i form av en elektronisk portfolio, som innehåller åtminstone följande:

Namnet på teatern/gruppen (bakgrund, kort om internationell verksamhet)
Namnet på föreställningen och kort beskrivning av handlingen, temat eller ämnet (vad? varför?)

Antalet personal som kommer att resa och deras arbetsuppgifter (påverkar den mottagande partens budgetering)

En teknisk rider (planritning/scen, scenografi, ljushängning, ljudsystem, projektion/videoteknik) = storlek och form på föreställningslokal + tid och personal som behövs för uppsättning, repetitioner och nedmontering. Informationen kan även finnas på en webbsida.
Se bilaga/technical rider.

Kostnader för föreställningen: en föreställning, andra föreställningen, tredje föreställningen (inkluderar inte rese- och logikostnader som beställaren själv kan beräkna – kostnader för dagpenning anmäls separat, se budgetmall)

Länk till en webbsida (marknadsföringsmaterial, höjdpunkter på video, en inspelning av hela föreställningen, väsentliga uppgifter om skaparna, t.ex. kort om regissören) + länkar till foton från föreställningar och övrigt informations- och marknadsföringsmaterial.

Se även mallen för ”touring info” + "technical rider" i pdf-bilagan här nedan.