Avtal

Att skriva ett avtal betyder att gemensamt – antingen muntligt eller skriftligt – sammanställa saker som man planerat och kommit överens om. Det som man har hört under möten och telefonsamtal har antecknats i tidsordning och de relevanta e-postmeddelandena har sparats noggrant. Deltagarna vid möten har fått ett PM. Avtalen är som minneslappar när man gör saker tillsammans:

Avtalsparter – vilka är det som tecknar avtal och ska göra något?
Ärende som avtalet gäller – vad avtalas om och vad kommer att göras?
Avtalets giltighetstid – när ska allt göras?
Avtalets laga kraft – underskrifter!

Avtalsparterna antecknas i avtalet så noggrant som möjligt. Ärendet som man avtalar om kan delas in i olika punkter (biljettförsäljning/vinstfördelning, gager, ljus, ljud, scenografi osv.) beroende på verksamhet.

AGREEMENT_sample_FEST_jhh (pdf) [OBS! Detta är inget modellavtal, utan ett fiktivt exempel på ett internationellt gästspelavtal som alla kan tillämpa efter sina behov och vanor.Många festivaler och scener som har internationell gästspelsverksamhet har sina egna avtalsmallar. Detta exempel kan då fungera som en minneslapp och checklista för teatern.Det viktigaste är att man är överens.]

Det här kan också intressera dig

Mobilitet