Budgetering

Vilka faktorer påverkar sammanställandet av en gästspelsbudget?

Gör först en kostnadsberäkning (estimated expenses) utifrån den information som ni har tillgång till: till exempel gaget för att betala löner, behovet av dagpenning och fraktkostnader. Festivalarrangören/inbjudaren kan uppskatta kostnaderna för logi och övriga kostnader på plats när ni anmält personalantalet och önskemål om rumsfördelning.

Sedan börjar ni skissa på en finansieringsplan för gästspelet (estimate of financial resources, funding plan). Var kan man få pengar till att täcka kostnaderna för gästspelet? Vilka resebidrag och/eller bidrag till internationell verksamhet är teatern berättigad att söka? När kommer besluten om dem? Hur mycket är festivalen eller scenen som bjuder in er beredd att satsa på gästspelet? Hur stor är teaterns eventuella egen andel i finansieringen?

BUDGET_sample_jhh (pdf)

Det här kan också intressera dig

Mobilitet