19.11.2020

Föreställningar och åskådar våren 2019 och 2020

Coronavårens förödelse på teatrarna 

Enligt statistiska uppgifter är den beräknade förlusten 19,4 miljoner euro då teatrarna inte kunde ta emot publik och sälja biljetter till sina föreställningar. Teaterinfo Finland TINFO publicerar nu vos-teatrarnas publikstatistik för våren 2020.
   
Teatrarna och hela det finländska samhället stängdes p.g.a. det undantagstillstånd som infördes 16.3.2020 med stöd av beredskapslagen. Publikstatistiken från den exceptionella våren visar att största delen eller 57 % av vos-teatrarnas planerade föreställningarna måste inhiberas, vilket innebär att det har uppstått ett beräknat* underskott om 19,4 miljoner euro i biljettintäkter. Teaterinfo Finland TINFO publicerar nu publikstatistik för tiden 1.1.- 31.7.2020 från de 57 vos-teatrarna, Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera.  
 
Enligt den nu färdigställda vos-statistiken inhiberades 3 879 föreställningar och spelade 2 959  föreställningar samlade totalt 577 545 åskådare. Jämfört med föregående vår (1. 1.- 31.7.2019) spelade dessa teatrar totalt 6 767 förställningar som samlade 1 337 521 åskådare.  Antalet föreställningar år 2020 minskade med 3 808 (- 56 %) och antalet åskådare minskade med 759 976 (- 57 %).  
 
På teatrarna innebar vårsäsongen endast hälften av föreställningsverksamheten: säsongens biljettintäkter kunde endast erhållas för en period om två och en halv månad då teatrarna kunde spela sina föreställningar. Vos- teatrarna var tvungna att inhibera sin egna föreställningar, men också beställda gästspel, vilket i synnerhet påverkade frilansarnas utkomst. På de flesta teatrar fortsatte arbetet, trots att publiken inte hade tillträde.  
 
När undantagstillståndet i början av juni hävdes kunde teatrarna igen, men med vissa restriktioner, öppna sina dörrar för publiken. En del vos-teatrar spelade sommarteater. Under undantagstillståndet upphörde föreställningsverksamheten inte helt, den ändrade former, t.ex. audioformat. Streamade och bandade, tidigare föreställningar visades på totalt 15 teatrar, varav hälften sålde biljetter till föreställningar som endast kunde ses i digitala kanaler.  Teatrarna streamade också annat programinnehåll, men de digitala föreställningstillfällena som förutsatte biljett var totalt 17 och samlade 20 641 åskådare. 
 
”Karantäntidens” streamade föreställningar och on demand -försäljningen av bandade föreställningar gjordes främst av aktörer som står utanför lagen om statsunderstöd.  Publikstatistiken för dessa teatrar blir färdig i slutet av året.  
 
* Förlusten av biljettintäkter i euro är beräknad enligt ett medelpris per såld biljett enligt statistiken år 2019.  År 2019 var biljettintäkterna totalt 66,9 miljoner euro och antalet biljetter var 2 527 643 och då har en biljett i medeltal har kostat 26,46 euro.  Under våren 2020 såldes totalt 522 643 biljetter, vilket är 733 039 färre än under våren 2019.  I publikstatistiken finns det dessutom 24 920 s.k. fribiljetter, som påverkar det totala antalet åskådare. 
 
Förfrågningar kan riktas till:  
TINFO / direktör Linnea Stara, linnea.stara(a)tinfo.fi eller 
Piia Volmari, som sammanställt statistiken, piia.volmari(a)tinto.fi 
 
Länkar:  

Det här kan också intressera dig

Corona Statistik Nyheter