12.11.2019

TIP Fest avajaiset 2019

Dockteatern – en global medståndsrörelse
Genrens hållbarhet förutsätter politiska beslut.

Den självklara scenen för finsk kontemporär dockteater ligger i Åbo; där finns branschens yrkesutbildning men också en livskraftig yrkeskår. Dockteaterkonstnärernas nätverk, Aura of Puppets, har producerat en internationell dockteaterfestival, TIP-Fest, som firar sin 10-åriga existens och skissar upp riktlinjerna för en hållbar framtid i en tid av ekologiskt återuppbyggande.

I festivalens workshoppar framträdde en stark tro på dockteatern som en konstart med egenvärde, som ett arbete man kan försörja sig på och som en smedja för nya politisk-estetiska värden och strategier.

Dockteatern kommer att ha en stark ställning i den samhälleliga värdediskussionen då man omdefinierar och återuppbygger begrepp som humanism och mänsklighet. Dockteatern kommer att växa till en ”global medståndsrörelse”. Dockteatern kan visa riktningen då man talar om ”kollektivt ägande, delande och multipla roller”, sammanfattade Roosa Halme, Marko Koskela och Venla Luoma.

På framtidsseminariet diskuterade man dockteaterns hållbarhet. Vad förutsätter dockteaterns ekologiska, sociala, konstnärliga och ekonomiska hållbarhet? Hur kan informationsproduktion främja dockteaterns och dockteaterkonstnärernas ställning och status? Dockteatern och dess upphovsmän har fortfarande förhållandevis dålig synlighet. Arbetet för att öka kunskapen och aktningen för branschen förutsätter ett allt mer målmedvetet samarbete, en emanciperad kunskapspolitik – som en del av en aktiv medståndsrörelse.

Framtiden är på dockteaterns sida.  Dockteatern bör öppna sig mot fenomen inom vetenskap och konst och exponera sig för kritisk diskussion. Kollektiv kraft får dockteatern genom att allt mer sälla sig till intressebevakningen på det fria scenkonstfältet.  Det är uppenbart att dockteaterkonstnärerna har kreativa, smidiga lösningar också i en situation där resurserna inte ökar.

Hållbarheten förutsätter dock att man bygger en enhetlig studiegång som innefattar även konstnärlig forskning”, påminner skådespelaren Mikko Bredenberg, som arbetar som regissör på Teater Mukamas.

Den mångformiga moderna dockteatern utvecklar nya tekniker och samarbetsformer och har stärkt sin ställning bland nutidsteaterns uttrycksformer genom att bredda och berika de konstnärliga praktikerna. Dockteaterkonstnärernas fantasiförmåga och mångfacetterade professionella kunnande behövs, när man vill testa och utveckla nya uttrycksformer.

Musik- och dockteaterpjäsen Kalevala på Åbo Svenska Teater och Spelman på taket på Wasa Teater utnyttjar till fullo dockteaterkunnandet. På stadsteatern i Åbo blir det snart premiär på Babe – den modiga grisen, där fantasin byggs genom skådespelarnas och dockteaterproffsens samarbete. Babe och många andra karaktärer är dockor, och verket regisseras av en dockregissör, en koreograf och en teaterregissör.
 

TINFO / Hanna Helavuori 10.11.2019