27.10.2020

Planerar du redan programmet för våren 2021 – vill ni hylla flerspråkigheten?

Kom med och fira månaden för flerspråkighet! Flerspråkighetsmånaden firas åter den 21 februari–21 mars 2021.

Flerspråkighetsmånaden infaller mellan den nationella modersmålsdagen (21 februari) och Världspoesidagen (21 mars) och är en period som hyllar flerspråkighet. Månaden har firats i Finland sedan 2015 under namnet Satakielikuukausi - Flerspråkighetsmånaden och i Norden sedan 2017 under namnet Multilingual Month. Under månaden firar vi språklig rikedom och utmanar alla att genom konst, möten och gemensamma aktiviteter utforska modersmålets och språkens betydelse.

Under Flerspråkighetsmånaden ordnas evenemang, onlineevenemang, projekt och nyheter som på ett eller annat sätt behandlar den språkliga mångfalden eller som genomförs på olika minoritetsspråk i de nordiska länderna. Flerspråkighetsmånaden utmanar att reflektera över flerspråkighet även vid läroanstalter, på arbetsplatser och hemma.

Hur deltar man?

Som arrangör: Flesrspråkighetsmånaden är en öppen evenemangshelhet. Helheten har genomförts med de deltagande organisationernas och aktörernas egen finansiering. Arrangörerna informerar om sin egen verksamhet. Flerspråkighetsmånaden-teamet sammanställer från och med hösten 2020 informationen om alla evenemang på webbplatsen www.satakielikuukausi.org. Berätta för oss om ditt evenemang på adressen monikielinen.kirjasto@hel.fi.

Lyft fram er organisation, ert projekt eller något annat flerspråkigt material: Tankar och förslag kring främjande av språklig rikedom kan delas på sociala medier med den finska hashtaggen #satakielikuukausi och på Facebooksidan www.facebook.com/satakielikuukausi. Du kan även lyfta fram verksamhetssätt som främjar flerspråkighet med den nordiska hashtaggen #multilingualmonth och på Facebooksidan www.facebook.com/multilingualmonth.

Flerspråkighetsmånaden samordnas 2021 av Flerspråkiga biblioteket i samarbete med tjänsten Kultur för alla, Kulturcentret Caisa och Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning.

Ytterligare information:

www.satakielikuukausi.org

www.multilingualmonth.org

monikielinen.kirjasto@hel.fi