Frakt och förtullning

Scendekorationer, rekvisita, kostymer och teknisk utrustning för en teaterföreställning tas temporärt ut ur landet och in igen. En del av det kan oftast transporteras som handbagage, men övriga föremål transporteras antingen som bil-, sjö-, järnvägs- eller flygfrakt. Obs! Så kallade lågprisflygbolag har ofta stränga specialbestämmelser för vikten av och mängden handbagage.

Vid resor till länder utanför det så kallade Schengenområdet (Norge, Island och Schweiz samt alla EU-länder utom Storbritannien och Irland) måste bagaget förtullas temporärt. Tulldeklaration görs smidigast med hjälp av ATA-carnetsystemet som utvecklats av den internationella kedjan av handelskammare.

Bekanta er med ATA-carnetinstruktionerna (bilaga på finska), se till att landet ni ska till (obs! även eventuella genomfartsländer) omfattas av systemet och fyll i webbansökan i god tid före resan. Priset på ATA-carneten bestäms av värdet på varorna som exporteras temporärt och antalet länder som berörs. I priset ingår en pant till handelskammaren som återbetalas när den korrekt använda och ifyllda carneten återställts. Vissa länder (bl.a. Ryssland) har dessutom egna ATA-carnetbestämmelser. Även dem kan Handelskammaren informera om.

Det lönar sig alltid att begära anbud för frakttransporter, om teatern inte har en speditionsfirma eller ett transportföretag som samarbetspartner. Bland annat följande företag har anlitats för frakttransporter inom kulturbranschen:

CHS EXPO FREIGHT
www.chs.fi/en/culture-logistics.html
www.chs.fi/fi/kulttuurilogistiikka.html

DHL FREIGHT
http://www.dhl.fi/en/logistics/freight_transportation.html

POSTI
http://posti.fi/business/
ATA-carnet-anvisning (pdf) (på finska)

Det här kan också intressera dig

Mobilitet