13.10.2022

Grus Grus Teatterin taiteilijahaku

Grus Grus Teater: Inbjudan till gästkonstnär

 

Hej kollega!
Har du alltid varit sugen på att förverkliga en föreställning med oss? Grus Grus Teater – Spirituella flygbolaget lanserar ett nytt koncept, Äkkilähdöt – Tur/Retur, och nu erbjuder vi en chans till dig att komma med. Bekanta dig med projektet och ansök genom Google Forms-blanketten! Vår konstnärliga kärngrupp väljer de gästande föreställningarna och deras konstnärer under november.

Ansökningstiden tar slut 31.10.2022 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Vad är Äkkilähdöt – Tur/Retur?
Äkkilähdöt – Tur/Retur är en serie platsspecifika föreställningar som förverkligas i Åbos stadsmiljö. Serien har som mål att skaka om publikens erfarenheter av platser, vardagen och idén om resandet. Projektet erbjuder en kuraterad helhet åt alla konstnärer samt kollegialt stöd och dialog kring dramaturgin. Utmaningen är att skapa en Resa, som är produktionsmässigt lätt, men erbjuder en intensiv reseupplevelse.

Det fleråriga projektet består av s.k. resesäsonger där en föreställningssäsong motsvarar en resesäsong. Första säsongens resor planeras i februari 2023 och föreställningarna sker i augusti och september 2023. Varje resesäsong har flera Resor och i framtiden kan vi eventuellt bjuda in dig att implementera just din Resa på nytt inom konceptets ramar. Grus Grus Teater ansvarar för produktionen av Äkkilähdöt – Tur/Retur. Varje resesäsong övervakas av en Reseinspektör, en kvalitetsgranskare, som kuraterar säsongen tillsammans med konstnärerna. Reseinspektören fungerar även som samtalspart och dramaturgiskt stöd.

Grus Grus Teater erbjuder 6000€ som lön för planering och repetitioner av en Resa. Förutom detta utbetalas ersättning för fem föreställningar. Obs! Vi betalar för föreställningen, inte ersättning för rättigheterna. Materialbudget är 300€/Resa och Resans infra måste få plats i en flygväska (t.ex. Finnairs mått för handbagage: yttre mått 55 cm x 40 cm x 23 cm). Teaterns teknik (ljus, ljud, video) står till konstnärens förfogande. Eftersom infran för alla Resor är lätt, önskar vi att Resans innehåll är desto konstigare, roligare, galnare, tyngre eller skarpare! Hurudan Äkkilähdöt – Tur/Retur skulle erbjuda dig lika mycket som en veckas sällskapsresa till Rhodos?

Rättigheter
Vår önskan är att Äkkilähdöt – Tur/Retur betraktar upphovsmannaskapet mindre individuellt. Det här betyder i praktiken att Resorna marknadsförs genom att lyfta upplevelsen – inte aktören – i centrum. På så sätt kan en enskild föreställning formas och ändra karaktär med tiden. Den Resa du skapat sparas i projektets Resebank varifrån resor kan handplockas till kommande säsonger och utvecklas vidare. Ifall just din Resa väljs på nytt i framtiden kommer vi att kontakta dig och ditt namn kommer att nämnas i den aktuella säsongens katalog. Du kan självklart även själv utveckla och forma om den Resa du skapat och förverkliga den i andra kontexter, men då skall det nämnas att Resan ursprungligen skapats till Äkkilähdöt – Tur/Retur och vi ber dig vara i kontakt med Grus Grus Teater innan du förverkligar föreställningen någon annanstans. Konstnären för enstaka Resor kommer inte krediteras i marknadsföringen, utan alla aktörer nämns i resekatalogen som publiken har tillhanda.
Kunde den enstaka individens upplevelse vara viktigare än det du uttrycker? Kunde Äkkilähdöt – Tur/Retur vara en varelse i metamorfos som lever helt sitt eget liv?

Nedan finns frågor som du kan använda som hjälp då du bekantar dig med Äkkilähdöt – Tur/Retur. Ansök med en spännande Resa ifall du svarar ja på minst en fråga.

 • Finns det någon fysisk plats som tilltalar dig och där du skulle önska skapa en
 • föreställning?
 • Finns det något ämne eller ett föremål du skulle vilja inspektera och/ eller göra till en
 • föreställning?
 • Finns det någon speciell publikgrupp du vill göra en föreställning till?
 • Har du material du vill bearbeta?
 • Har du en egen föreställningen under arbete som du skulle vilja bearbeta till en lättare
 • version?
 • Vill du göra konst på ett nytt sätt?
 • Vill du testa en ny roll som aktör?
 • Vill du utmana dig själv eller testa någonting nytt, eller fördjupa dig i någonting bekant?
 • Har du lust att ge av din tid till någonting du eventuellt saknat i ditt konstnärskap?
 • Hur ser din vardag ut i staden?
 • Vart söker du dig, vad undviker du, vem möter du?

Ansökningsblankett: https://forms.gle/TZJPa7U8o3w3EVCu7

Ansökningstiden går ut 31.10.2022 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte.
Vi kontaktar de som kallas till intervju efter ansökningstiden gått ut.
Förfrågningar endast under vecka 42 via e-post: info@grusgrus.fi

Vad är Grus Grus Teater – Spirituella flygbolaget?
Grus Grus Teater är en tvärkonstnärlig grupp som bildades 2007 och som inte försöker etablera sig permanent i en fast lokal utan istället agerar som gästande part och samarbetspartner. Vi genomför ett visst projekt endast om det finns ett så kallat djupare behov och en orsak för skapandet. Vi arbetar i en konstant dialog med våra konstnärer. Konstnärernas individuella processer utgör grunden för sammansättningen av repertoaren. Huvudsyftet med vår teaterförening är att stärka dialogen och mångfalden mellan scenkonstens olika discipliner. Vi tar upprätthållandet av konstens mångfald på lika stort allvar som bevarandet av naturens mångfald. Föreningen är officiellt tvåspråkig, finska och svenska. Dessutom gör vi enskilda projekt på andra språk samt nonverbala projekt. Spirituella flygbolaget har länge varit Grus Grus Teaters smeknamn, men det har lyfts till förgrunden under 2021 eftersom namnet bäst beskriver vår förenings verksamhet.

Läs mer

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Open Calls