02.11.2022

Hangö konstnärliga ledare

Hangö Teaterträffs konstnärliga ledare fortsätter i två år till samtidigt som styrelsen får en ny ordförande

Tom Rejström och Jonas Welander fortsätter som konstnärliga ledare för Hangö Teaterträff 2023–2024, medan Kristina Grönqvist har valts till Hangö Teaterträff rf:s nya ordförande.

”I Kristina Grönqvist får Hangö Teaterträff en styrelseordförande som har erfarenhet av styrelsearbete bl.a. som Studentteaterns ordförande. Vidare har Grönqvist ett brett kunnande från teater- och kulturfältet”, berättar styrelsemedlem Kira-Emmi Pohtokari.

Styrelsen för 2022–2023 består Kristina Grönqvist (ordförande), Ville Sandqvist, Juha-Heikki Tihinen, Kira-Emmi Pohtokari, Aune Kallinen, Susanne Kollin, Linus Mäkelä och Elin Westerlund.

Jonas Welander och Tom Rejström fortsätter som konstnärliga ledare fram till 2024. ”Welander och Rejström har förtjänstfullt bidragit till att professionalisera Hangö Teaterträff som organisation, samt förnya festivalen på ett innehållsmässigt och konstnärligt plan. De har varit modiga visionärer som blickar framåt, utan att glömma festivalens historia. De har kört igång flera nya och intressanta samarbeten och skapat en kontinuitet och trygghet för festivalen, som också gagnar de kommande konstnärliga ledarna och deras arbete”, fortsätter Pohtokari.

Welander och Rejström fortsätter arbetet med Hangö Teaterträff med stor glädje efter förra sommarens lyckade jubileumsfestival. ”Vi blickar framåt mot festivalens framtida horisonter med fokus på det lokala, som inkommande år kommer att ta form i en handfull platsspecifika verk som behandlar bland annat stadsplaneringen, havsmiljön och trädgårdarna i Hangö. Tillsammans med styrelsen, vår verksamhetsledare Inkeri Rönnberg och ett jättefint team ser vi fram emor att samproducera flera nya verk, vilket är ett sätt att stärka fria scenkonstnärers arbetsförutsättningar och därmed stötta den samtida teaterns fortlevnad”, berättar Rejström och Welander.

Den 31:a Hangö Teaterträff organiseras den 8–11 juni 2023.

För mera information:

Essi Brunberg

Kommunikationsexpert

essi@hangoteatertraff.org

+358 40 869 9466


Hangö Teaterträffin taiteellinen johto jatkaa kaksi vuotta samalla kun hallitus saa uuden puheenjohtajan

Tom Rejström ja Jonas Welander jatkavat Hangö Teaterträffin taiteellisina johtajina kaudella 2023–2024. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Kristina Grönqvist.

”Hangö Teaterträff saa Kristina Grönqvistin myötä kokeneen puheenjohtajan. Hän on toiminut muun muassa Studentteaternin puheenjohtajana, ja hänellä on sekä teatteri- että kulttuurikentän laajaa kokemusta”, kertoo hallituksen jäsen Kira-Emmi Pohtokari.

Kauden 2022–2023 hallitukseen kuuluu Kristina Grönqvist (puheenjohtaja), Ville Sandqvist, Juha-Heikki Tihinen, Kira-Emmi Pohtokari, Aune Kallinen, Susanne Kollin, Linus Mäkelä ja Elin Westerlund.

Jonas Welander ja Tom Rejström jatkavat taiteellisina johtajina aina 2024 asti. ”Welander ja Rejström ovat ansiokkaasti edistäneet Hangö Teaterträffin ammatillistamista organisaationa ja uudistaneet festivaalia sekä sisällöllisesti että taiteellisesti. He ovat olleet rohkeita visionäärejä, jotka katsovat tulevaan kuitenkaan unohtamatta festivaalin historiaa. He ovat aloittaneet useita uusia ja kiinnostavia yhteistöitä ja tehneet festivaalista yhtäjaksoisen ja turvallisen, mikä hyödyttää myös tulevien taiteellisten johtajien työtä”, Pohtokari jatkaa.

Welander ja Rejström jatkavat ilolla töitään Hangö Teaterträffin parissa viime kesän onnistuneen juhlavuosifestivaalin jälkeen. ”Suuntaamme katseemme festivaalin tuleviin horisontteihin. Keskitymme paikallisuuteen, mikä tulevana vuonna näkyy paikkasidonnaisina teoksina, jotka käsittelevät muun muassa Hangon kaupunkisuunnittelua, merimaisemaa ja puutarhoja. Hallituksen, toiminnanjohtaja Inkeri Rönnbergin ja superhienon tiimin kanssa toteutamme monta uutta yhteistuotantoa, mikä taas vahvistaa vapaiden esitystaiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja sen kautta tukee nykyteatterin selviytymistä”, kertovat Rejström ja Welander.

31. Hangö Teaterträff -festivaali järjestetään 8.–11.6.2023.

Lisätietoa:

Essi Brunberg

Viestinnän asiantuntija

essi@hangoteatertraff.org

+358 40 869 9466

Det här kan också intressera dig

Uutiset Nyheter