ILONA föreställningsdatabas

Databasen Ilona erbjuder uppgifter om de professionella teatrarnas föreställningar genom hela Finlands teaterhistoria.

ILONA på svenska