30.11.2022

En midsommarnattsdröm. Premiär på Svenska Teatern, Stora scenen. Foto Cata Portin

Idéer på ungdomspjäser

Svenska Teatern söker nyskrivna manus eller idéer på pjäser som riktar sig till 13-16-åringar. 

Svenska Teatern söker nyskrivna manus eller idéer på pjäser som riktar sig till 13-16-åringar.

Vi söker idéer eller pjäser som uppfyller följande kriterier:

 • Kan uppföras på en av teaterns mindre scener (AMOS eller NICKEN)
 • Kan framföras av 1-4 skådespelare
 • Riktar sig till ungdomar i åldern 13-16

Vi beaktar både idéer och färdiga texter (förutsatt att de är ouppförda) i alla tänkbara genrer. Vi söker framför allt pjäser och idéer som är förankrade i dagens ungdomars verklighet och kopplade till frågor som engagerar dem.

Av de inkomna förslagen väljer Svenska Teatern ut ett manus eller en idé för vidare utveckling/beställning.

Skicka ditt manus eller din idé på svenska, finska eller engelska senast den 8.1.2023. I ditt förslag bör följande information ingå:

 • Ett manus ELLER ett kort synopsis (1-2 A4) där den tilltänkta pjäsens centrala karaktärer, teman och handling framgår
 • En kort motivering till varför du vill skriva för just denna målgrupp
 • Ditt CV eller en kort presentation av tidigare meriter/relevanta arbetserfarenheter

Mera information fås av dramaturgerna Kristofer Möller & Nina-Maria Häggblom.

Kristofer.moller@svenskateatern.fi 050 3616404

Nina-maria.haggblom@svenskateatern.fi 050 5516321

Läs mer och skicka ansökan här

Summary in English:

Svenska Teatern is looking for new plays for young audiences (ages 13-16). We are currently accepting submissions for ideas for new plays as well as complete plays that have not been staged previously. We accept submissions in Swedish, Finnish or English.

We are looking for plays and ideas that can be performed by 1 – 4 performers on one the theatre’s smaller stages (NICKEN or AMOS). The theatre will select one script/idea for further development.

Please submit your proposal no later than January 8th 2023, including the following information:

 • A script OR short synopsis (1-2 pages), detailing the main characters, the main themes and the plot.
 • A short cover letter stating why you wish to write for this specific target audience
 • A CV or short summary of your previous professional experience.

  Please contact the dramaturgs listed above for additional information.

Det här kan också intressera dig

Ilmoitukset Avoimet haut Opportunities Aktuellt Open Calls