Inkluderingsdagen 2020, budskap av Noora Karjalainen

 
En dag glömde teatern sin betydelse, förlorade empatin och människan. Bilden av människan omfattade två fötter, två händer, fem sinnen, en tunga, ett binärt kön. Föreställningarna upprepade, en efter en, samma homogenitet och uteslöt därmed en stor del av publiken och den omgivande verkligheten: vi kan  representera dig men du är inte välkommen här.
 
En konstig kamp mellan arter där de privilegierade krossade de svagare och kunde genom institutionellt stöd och teaterkonventioner utvecklas vidare i fred och tystnad. Och när det råkade sitta en åskådare i publiken som inte delade ett likartat liv och liknande upplevelser uppkom en chock. Vad ska vi nu göra? Sätt dig inte bara för nära eller för synligt, eftersom din närvaro förstör vår konst. Och stig åtminstone inte upp på scenen.
 
Stop
Vad
Vad
Vad
 
I vår tid då scenkonstens betydelse diskuteras och omvärderas blir det allt viktigare att kritiskt granska aktörskapet i teatern. Inte genom antagonistiska gräl, utan tillsammans, gemensamt, i en gemensam dialog och ett gemensamt rum. Vi ska vara öppna, närvarande och sanna. Vi ska vara vi själva. 
 
Det är därför vi avvecklar strukturerna, den dammiga institutionen. Vi för teatern till nutiden och vidare, eftersom teatern inte bara ska vara en bild av sin tid, utan också ett fönster mot framtiden. I teaterkonsten  är en annan värld möjlig, en intersektoriell och inkluderande. Teatern ska åter minnas sin egen betydelse: den är en spegel av samhället och en bild av människan. Idag riktar vi uppmärksamheten mot våra egna handlingar och granskar dem nyfiket och förväntansfullt. 
 
Vi reflekterar över hurdan värld vi vill bygga och vilka spår våra handlingar kommer lämna på omvärlden och andra människor. Vi förstår vårt ansvar och är redo att konfrontera det okända, det främmande och det annorlunda. Vi lär oss lyssna på varandra och lyfta varandra mot ett gemensamt mål. Så att varje dag ska vara en inkluderingsdag.
 
 
Översättning av TINFO