20.09.2022

Kom med förslag till Årets Teater 2023 -pristagare!

Fungerar din organisation på ett transparent sätt och verkar exemplariskt enligt sina egna värderingar? Har ni nått ny publik eller innovativt utvecklat er publikkontakt? Är er teater en betydande aktör i sin verksamhetsmiljö? Har ni skapat en ny slags verksamhetsmodell eller utfört någon annan gärning med syfte att utvecklas? Om du svarar ja på en eller flera av frågorna, kan din teater bli Årets Teater 2023. Vinnaren utses av författaren Juha Itkonen.

Finlands Teatrar rf har sedan år 1996 delat ut priset Årets Teater. Kriterierna för erhållandet av priset uppdaterades år 2022 för att överensstämma med verksamheten inom organisationerna på scenkonstfältet. Man har även fäst uppmärksamhet vid de utmaningar coronatiden medfört.

Finlands Teatrar rf utser till Årets Teater 2023  en finländsk organisation inom scenkonstfältet genom att beakta bland annat följande: har en etablerad åretruntverksamhet, verkar på ett speciellt förtjänstfullt sätt till exempel för en ansvarstagande arbetsmiljö, utvecklar aktivt sin publikkontakt, är en betydande aktör inom sin verksamhetsomgivning eller utför någon annan betydande gärning med syftet att utvecklas?

Föreslå en pristagare

Föreslå modigt din egen organisation eller en annan aktör inom scenkonstfältet  till Årets Teater-pristagare. Verksamheten ska uppfylla en eller flera av följande kriterier:

Utgör en ansvarstagande arbetsmiljö: 

  • organisationen verkar synligt enligt sina egna värderingar
  • likabehandling och mångfald genomsyrar hela verksamheten
  • arbetsgivarens kompetens är stark och exemplarisk

Utvecklar sin publikkontakt:

  • aktören har lyckats nå ny publik
  • publikkontakten upprätthålls mångsidigt och interaktivt i många kanaler
  • nya samarbetspartners är knutna till verksamheten på ett fördomsfritt sätt

Betydande aktör inom sin verksamhetsmiljö:

  • aktören bär en särskilt aktiv roll eller har ett specialuppdrag i sin verksamhetsmiljö
  • aktören bär en betydande roll lokalt, nationellt eller internationellt
  • aktören har anpassat sin verksamhet till nya verksamhetsmiljöer

Utfört någon annan gärning med syftet att utvecklas:

  • aktören har förverkligat ett utvecklingsprojekt eller en reform, som har  gynnat aktörens interna eller hela branschens förfaringssätt eller avsevärt förenklat vardagen på arbetsplatsen

 

Alla finländska yrkesorganisationer inom scenkonstfältet kan delta i tävlingen. Förslag till pristagare lämnas in via en elektronisk blankett senast 16.10.2022. Anmäl din kandidat till tävlingen via denna länk.

I prisjuryn ingår STEFIs styrelsemedlemmar, Päivi Myllykangas, Tampereen Teatteris styrelseordförande och Anniina Kumpuniemi, Tanssiteatteri MD:s verksamhetsledare samt Teaterledarnas förbund i Finlands styrelsemedlem samt Lahtis stadsteaters chef Ilkka Laasonen. Juryn utser finalisterna bland vilka författaren, konstrådets ordförande Juha Itkonen utser Årets Teater 2023. Priset delas ut vid Thalia-festen i mars.

Ytterligare information om tävlingen.

 

Lisätiedot / Tilläggsinformation:

Tiina Piispa
viestintä- ja yhteyspäällikkö / kommunikation- och kontaktchef
040 542 7281
tiina.piispa@suomenteatterit.fi

 
Kuva/Foto: Canva

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Prisen Nyheter