14.09.2020

Konst- och kulturbarometer

Taike och Cupore förbereder en ny Konst- och kulturbarometer. Temat är den här gången konstnärerna och konstutövande i kommunerna. Barometerns målsättning är att utreda både konstutövarnas och kommunernas uppfattningar, behov och upplevelser i relation till temat. Med hjälp av enkäterna granskas också rådande uppfattningar och värderingar gällande konst och konstnärligt arbete.

Materialet samlas in med hjälp av två olika barometerenkäter. Enkäten som riktas till kommunerna skickas ut till alla kommuner i Fastlandsfinland. Enkäten som är riktad till konstnärer skickas ut till ett urval konstnärer som sökt understöd från Taike 2019. Enkäten kommer ändå att vara öppen för alla professionella konstnärer och vi strävar efter att enkäten når dem genom flera olika kanaler.

Vi önskar att även er organisation distribuerar enkätlänken till exempel inkluderad i ert elektroniska medlemsblad och genom andra kanaler. Barometerenkätens svarstid tar slut 4.10. Resultaten presenteras i ett diskussionstillfälle som ordnas i april.

Länk till enkäten som är riktad till konstnärer: https://webropol.com/s/barometri2020

Ytterligare information,

Minna Ruusuvirta minna.ruusuvirta@cupore.fi, +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen emmi.lahtinen@cupore.fi, +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi + 358 295 330 721

 

Det här kan också intressera dig

News