09.09.2021

Centret för konstfrämjande TAIKE och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har tillsammans genomfört Konst- och kulturbarometern sedan 2015. I år är barometerns tema framtidens konstskapare. 

Enkäten som är riktad till konstskapare fokuserar bland annat på det nya/föränderliga konstnärskapet, utvecklingsbanorna som påverkar konstskapande, konstskaparnas framtidsutsikter samt frågor som hänger ihop med arbetets mångsidighet. Enkäten är öppen för konstnärer inom alla konstarter och målet är att nå dem och få deras svar genom flera olika kanaler. 

Barometerenkätens svarstid tar slut 30.9.2021. 

Konst-och kulturbarometern 2021 blir färdig i april 2022 och då ordnas också ett diskussionstillfälle om temat. 

Länk till enkäten som är riktad till konstskapare: 

https://link.webropol.com/s/taiteilijabarometri2021

Barometergruppen svarar gärna på era frågor.