10.10.2023

Taidetestaajat. Kuva: Sanna Krook

Konsttestarna fortsätter:  ungdomarna får åka på konstupplevelser även under läsåren 2024–2027

Finlands största och enda nationella program för kulturfostran, Konsttestarna, kommer att fortsätta under läsåren 2024–27. Programmets ursprungliga finansiärer, Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden) och Svenska kulturfonden, har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten. Syftet är att ytterligare befästa verksamheten och få med den i statsbudgeten.

Under sex läsår har Konsttestarna börjat upplevas som en permanent del av den finländska grundskolan och konstfältet. Programmet har visat sig vara en succé och når hela åldersgruppen i åttonde klassen. Medräknat lärare är det nästan 70 000 personer runt om i Finland varje år.

Konsttestarna är ett utmärkt exempel på hur konst kan främja social jämlikhet, demokrati och samtalsfärdigheter samt minska social segregation. Konsttestarna fortsätter att erbjuda alla åttondeklassare i Finland och deras lärare 1–2 besök till högklassiga konstupplevelser varje läsår. De unga recenserar sin konstupplevelse och recensionerna publiceras nästan i realtid på www.konsttestarna.fi.

”Den största förtjänsten med Konsttestarna är att verksamheten når en hel åldersgrupp, och ingen åttondeklassare är utesluten. De ungas feedback och deras deltagande som en aktiv publik ger mycket inte bara till dem själva, utan också till det finländska konstfältet, konstaterar verksamhetens chef Joonas Keskinen.

Syftet är att befästa verksamheten

Förbundet för Barnkulturcenter i Finland ansvarar för den praktiska organisationen av Konsttestarna-verksamheten. Under det pågående läsåret 2023–24 kommer programmet att förverkliga rekordmånga konstbesök, över 140 000. Förutom konstupplevelsen innehåller besökspaketet resor och pedagogiskt material för att fördjupa konstupplevelsen. Arbetet med att integrera programmet i finländska grundskolor fortsätter.

Under de senaste sex läsåren har huvudfinansiärerna för Konsttestarna varit de privata stiftelserna Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Sedan år 2020 har riksdagen bidragit med cirka 15 procent av finansieringen. Stiftelserna har lovat att delfinansiera verksamheten fram till slutet av den pågående regeringsperioden, men för fullskalig genomföring av verksamheten krävs även statens deltagande. 

”Förhoppningen är att staten ska ta huvudansvaret för finansieringen. Det skulle vara viktigt att göra verksamheten till en permanent del av den grundläggande utbildningen. Detta är det enda sättet att säkerställa att ungdomarna även i fortsättningen har en likvärdig och tillgänglig tillgång till konst”, säger Suomen Kulttuurirahastos VD Susanna Pettersson.

Aleksi Valta, verkställande direktör för Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry, anser också att det är viktigt att Konsttestarna fortsätter.

”Det är av yttersta vikt att skapa utrymme för konstruktiv diskussion i vårt samhälle som blir allt mer polariserat. I Konsttestarna förs ungdomarna till konstupplevelserna, men samtidigt övar de på livsviktiga färdigheter: att forma sig en egen åsikt, omvandla den till ord och motivera den”, säger Valta.

“Konsttestarna tar i sin verksamhet utmärkt hänsyn till att det inte finns möjlighet att ta del av samma konst- och kulturupplevelser överallt i Finland. Det är fantastiskt att vi kan erbjuda unga människor möjligheten att uppleva nya konstformer, på en annan ort och över språkgränser. Utan ett nationellt program skulle detta knappast vara möjligt”, fortsätter Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Skolorna kan anmäla sig till konsttestning för läsåret 2024–25 i november 2023 och konstaktörerna kan ansöka om att bli besöksmål i november-december 2023. Noggrannare datum publiceras senare.

Konsttestarnas bildbank: https://taidetestaajat.kuvat.fi

Mer information och intervjuförfrågningar:

Joonas Keskinen
Chef, Konsttestarna
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi 
tfn 044 978 4893

www.taidetestaajat.fi
www.konsttestarna.fi
www.lastenkulttuuri.fi
www.skr.fi
www.kulturfonden.fi

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Nyheter