25.06.2020

Kulturpolitikens dialogdag 13.11.2020

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland bjuder på en Kulturpolitisk dialogdag som ordnas både fysiskt på Hanaholmen och digitalt som webbinarier. Dagen lyfter upp aktuella kulturpolitiska teman i Sverige och Finland med målet att skapa och bekräfta gemenskap och samverkan mellan länderna. Coronapandemin har lett till en kris inom konst-och kultursektorn i båda länderna och nu är det dags att söka efter hållbara lösningar –  tillsammans.
 
Dagen erbjuder en programpalett av samtal, som alla simultantolkas. Tolkningen kan även följas även på distans. Bekanta dig med programmet via denna länk.
 
Deltagandet är avgiftsfritt, men förutsätter förhandsanmälan. Det är också möjligt att delta fysiskt på Hanaholmen, men på grund av den pågående pandemin är antalet platser begränsade.
 
Varmt välkommen med!
 
I samarbete med:  KULTA rf, Finlands kommunförbund, Sveriges kommuner och regioner, Finlands översättar-och tolkförbund, Finlands biblioteksförening, Länsteatrarna i Sverige, Folk & Kultur, Sveriges författarförbund samt Dansk forfatterforening, CEATL.
 
Observera att de evenemang som äger rum på Hanaholmen ibland fotograferas och att bilderna kan komma att användas i Hanaholmens kommunikationskanaler.

Om evenemanget
 
Tidpunkt: Fredag 13.11.2020
kl. 10.30 – 16.45 (finsk tid)
kl. 9.30 – 15.45 (svensk tid)
 
Plats: Hanaholmen och Zoom
 
Språk: Alla samtal simultantolkas från finska till svenska och svenska till finska. Även webbinarierna erbjuder simultantolkning.
 
Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 12.11.2020

Det här kan också intressera dig

Events