TINFO är en sakkunnigorganisation inom scenkonstfältet. TINFO ansvarar för sammanställningen av fältets statistik, renodlar och analyserar information och gör kartläggningar. Genom verksamheten ökar TINFO kunskapen om scenkonst och dramatik i Finland, och som mentor erbjuder TINFO vägar ut till internationella scenkonstfält. 
 

TINFO                           

  • Visar vägen, skapar internationell medvetenhet och nya möjligheter 
  • Producerar statistik om teaterfältet – nyckeltal om scenkonsten   
  • Tar fram information och analyserar den 
  • Erbjuder öppna digitala tjänster 
  • Sammanför individer, grupper, gemenskaper, dramatik och föreställningar i Finland med resten av världen 

Det här kan också intressera dig

TINFO