Nordiska stipendier och bidrag

Nordisk Kulturkontakt har sitt huvudkontor i Helsingfors. Den stödjer projekt inom alla konstbranscher och beviljar personliga stipendier.

Kultur- och konstprogrammet fokuserar sig på att stödja samproduktioner, olika konstprojekt samt kompetens (workshoppar, seminarier, kurser). Finansiering kan sökas till produktionsprocessens olika faser: undersökning, produktion och föreställning.

Från mobilitetsprogrammet kan alla professionella inom olika konstbranscher och olika nätverk ansöka om rese- och vistelsestipendier. Obs! För privatpersoner eller grupper (max 6 personer – man måste resa i grupp åt båda hållen) är den tidigast möjliga resedagen två månader efter att ansökningstiden gått ut. Stödsumman bestäms enligt en fast dagpenning, ett fast genomsnittligt resebidrag samt antalet resedagar och destinationen.

Ett nytt nätverk/projekt som ansöker om stöd hos Kulturkontakt Nord ska bestå av minst tre partner från till exempel minst tre olika nordiska länder, Grönland, Färöarna, Åland eller ett baltiskt land.

De nordiska länderna har dessutom bilaterala kulturutbytesfonder. Kulturfonderna Island–Finland, Sverige och Finland, Finland och Danmark samt Finland och Norge delar årligen ut små resestipendier till privatpersoner eller små grupper. Mer information om de ovan nämnda fås av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

För mer omfattande nordiska samarbetsprojekt där minst tre nordiska länder eller deras självstyrelseområden (Åland, Färöarna, Grönland) eller baltiska länder (Estland, Lettland, Litauen) deltar kan man få bidrag från Nordiska kulturfonden. Fonden har fyra ansökningsomgångar per år.

Centret för konstfrämjande

Resestipendierna är avsedda får yrkeskonstnärer inom olika konstarter, professionella och arbetsgrupper får att täcka resekostnader i samband med förverkligandet av konstnärligt betydande projekt.