07.06.2022

Nya Theatern

Ny bok: Topelius och teatern blev en succéhistoria

Mångsysslaren och eldsjälen Zacharias Topelius spelade en viktig roll när en svenskspråkig teaterkultur började växa fram i Finland i mitten av 1800-talet. Han var en av de första finländska författarna som skrev för scenen och hans pjäser lockade en stor publik, både i Finland och i Sverige. Topelius engagerade sig också ivrigt för att ett nytt teaterhus, nuvarande Svenska Teatern, skulle byggas i Helsingfors.

Utgåvan Dramatik innehåller sju verk: Topelius debut, det historiska dramat Efter femtio år (1851) upptogs på repertoaren av många teatersällskap. Uppsättningen av Finlands första opera Kung Carls jagt (1852) med libretto av Topelius och musik av Fredrik Pacius blev en märkeshändelse. Topelius andra historiska skådespel Regina von Emmeritz (1853) framfördes ofta också in på 1900-talet och blev film. De kortare pjäserna Titians första kärlek (1853), Ett skärgårds-äfventyr (1858) och Veteranens jul (1859) skrev Topelius för amatörskådespelare liksom sagospelet Prinsessan af Cypern som invigde Nya Theatern i Helsingfors 1860.

Verken är försedda med kommentarer om bland annat tillkomst, uppsättningar och mottagande. I kommentaren presenteras också de pjäser som Topelius skrev för en privat publik.

Dramatik är den näst sista delen som utkommer inom utgivningsprojektet Zacharias Topelius Skrifter. Den sista delen Religiösa skrifter och psalmer utkommer i höst. På webbplatsen topelius.sls.fi, som har fått en ny design i år, finns Topelius historiska romaner, noveller, dikter, bildverk, barnböcker, psalmer och skolböcker. Här finns också hans dagböcker, föreläsningar och korrespondenser.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

Zacharias Topelius
Dramatik
Zacharias Topelius Skrifter XI
Utg. Frida Wickholm & Carola Herberts med inledning av Mikko-Olavi Seppälä
Cirkapris 34 euro
ISBN 978-951-583-559-8
628 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Läs utgåvan gratis på topelius.sls.fi

Foto: Nya Theatern vid Skillnaden i Helsingfors, restaurerad efter branden 1863. Litografi av Frans Oskar Liewendal, 1866. Helsingfors stadsmuseum.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier.
www.sls.fi

Det här kan också intressera dig

Julkaisut Aktuellt