Världen på scenen logotyp

Världen på scenen 

Suomen Kulttuurirahasto finansierar ett projekt om omfattar stöd till översättningar av pjäser till finska och produktionsbidrag för att sätta upp dem på teatrar i Finland.  
 
Världen på scenen är ett översättningsprojekt som stöder översättning av verk till finska och att verken produceras på teatrar i Finland. Målet är att få översättningar och urpremiärer av skådespel från små språkområden som ofta hamnar i skymundan. Stöd kan också ges till turnéverksamhet med dessa föreställningar.  
 
Som en del av projektet Världen på scenen finansierar Svenska kulturfonden översättningar till svenska av världens pjäser att uppföras på svenska i Finland. 
 
 

Hur fungerar projektet? 

Projektet har kallat en grupp sakkunniga inom dramaturgi som årligen presenterar ett urval med 25 aktuella verk av samtida dramatiker. 
 
Suomen Kulttuurirahasto (SKR) och Svenska kulturfonden lediganslår stöd till översättningar och produktioner. Stödet kan sökas av professionella teatrar och aktörer på teaterfältet. Fonderna fattar beslut om produktionsstöd på basen av ansökningar.  
 
Gruppen av dramaturgiskt sakkunniga består av: 
 
Producenten och översättaren Eeva Bergroth  (2021-2022)
 
Författaren Hassan Blasim  
 
Regissören Davide Giovanzana  
 
Dramatikern E.L. Karhu (2022-2024)
 
Dramatikern och översättaren Elli Salo  
 
TINFOs direktör Linnea Stara  
 
Dramatikern och regissören Saara Turunen  
 
 
 

TINFO fungerar som projektledare och verkställare

Projektet leds av Teaterinfo Finland (TINFO) i samarbete med Suomen Kulttuurirahasto:
 
TINFO informerar det finländska teaterfältet om världslitteraturens dramatiska litteratur. 
TINFO koordinerar den dramaturgiska sakkunniggruppens arbete.  
TINFO fungerar som mentor och ställer sina nätverk till teatrarnas förfogande. 
TINFO svarar för kommunikation om projektet till teaterfältet.   
 
Under det treåriga projektet producerar TINFO årligen ett evenemang om världens dramatiska litteratur i samband Världsteaterdagen i mars. Under det första året 2022 arrangeras ett öppet publikevenemang där ett av de första översatta pjäserna presenteras som läsdrama.  
 
 

Tidtabell 

Världen på scenen -projektets verksamhetsår är 2021-2024 och dess totala tidsmässiga omfång är sju år då projektets verk produceras. Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden är projektets finansiärer. 
 
Teatrarna kan ansöka om stöd för översättning och produktionsutgifter för pjäserna till en summa om högst 30 000 euro per verk. Den första ansökningsrundan öppnas i augusti (SKR) 2022. I november 2022 tar Svenska kulturfonden emot ansökningar om bidrag för översättningar och produktioner. Därefter upprepas ansökningstiderna vid samma tidpunkter under åren 2023 och 2024. 
 
 
Förfrågningar kan riktas till: 
Suomen Kulttuurirahasto, ombudsman Antti Niskanen, tel. 050 385 7607  
Svenska kulturfonden, ombudsman Åsa Juslin, tel. 050 325 0825 
Teaterinfo Finland TINFO, direktör Linnea Stara, tel. 050 301 2723 
 
 
Läs mera om projektet (på finska):

Det här kan också intressera dig

Annonser Dramatik Ansökningar Projekt