Prisen som delas ut av TINFO

Teaterinfo Finland TINFO delar ut tre pris i cykler. Thalia-priset för Årets föreställning utdelas varje år, medan både TINFO-priset och det traditionella Illusionist-priset har sin tur vart annat år.

Thalia-priset för Årets föreställning

Syftet med Thalia-priset är att belöna en föreställning som väcker samhällelig debatt, lockar nya publiksegment, är internationellt framgångsrik eller i övrigt förtjänstfull och därmed föder diskussion om teaterkonstens betydelse. Priset kan ges till en föreställning som är producerad av huvudsakligen finländska teaterkonstnärer. Årets föreställning kan vara teater, dans, cirkus, performance eller en kombination av dessa.  
 
Thalia-priset för Årets föreställning delades ut första gången år 2010 i samband med den första Thalia-galan. Priset är en utmärkelse, som delas ut i form av ett diplom till arbetsgruppen. 

TINFO-priset

TINFO-priset ges till producenter av teaterinformation, informatörer, journalister, kritiker, forskare eller nydanande projekt som lyfter fram god praxis i kommunikationen gällande teater. Priskandidaten kan vara en privatperson, en arbetsgrupp, ett projekt, en teater eller en annan gemenskap som med sitt redigerings-, informations- eller forskningsarbete har fördjupat kunskapen om teaterkonsten. 
 
TINFO-priset delades ut första gången år 2010 i samband med den första Thalia-galan. Priset, som är ett penningpris, utdelas med två års mellanrum. Prismottagarna utses av styrelsen för Teaterinfo Finland.  

Illustionist-priset

Med Illusionist-priset vill TINFO på ett mångsidigt sätt lyfta fram det arbete som görs på teatrarna för den finländska teaterkonstens bästa. Det kan finnas illusionister var som helst i teaterns yrkeskår.  

Illusionist- priset är ett hederspris, som utdelades första gången år 1998.  Prismottagarna utses av styrelsen för Teaterinfo Finland.  

Det här kan också intressera dig

TINFO Prisen