21.11.2023

Skillnaden 2023

Priset Skillnaden 2023 går till Stina Engström och Gabriele Alisch

- Priset till de som gjort skillnad inom det svenska teaterfältet

Priset Skillnaden tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro. I år får pedagogerna Stina Engström och Gabriele Alisch priset.     

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd utdelar för sjätte gången teaterpriset Skillnaden. Priset överräcks på Cefistos teaterdagar av teaterchef Joachim Thibblin den 20 november efter föreställningen Something Rotten på Åbo Svenska Teater.

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Gerda Wredes och Runar Schaumans fond i år premiera två pedagoger som gjort Skillnad med följande motivering:

Stina Engström 

Stina Engström får Priset Skillnaden för sin passion, värme, ständiga nyfikenhet och enorma kunnighet som pedagog på Teaterhögskolan. Hon värnar inte bara om de studerande hon möter, hon värnar om att upprätthålla ett livskraftigt finlandssvenskt scenspråk. Stina Engström har länge gjort, och fortsätter att göra skillnad.  

Gabriele Alisch 

Gabriele Alisch får Priset Skillnaden för sitt arbete med scenkonstutbildningen på Yrkeshögskolan Novia, först som lärare och senare som utbildningsansvarig. Hon har utbildat många dramainstruktörer och scenkonstpedagoger som idag jobbar på det finlandssvenska teaterfältet. Detta har hon gjort med stor passion och ihärdighet, och trots knappa resurser har hon sett till att varje studerande får den utbildning och kompetens som krävs. Hennes livsverk har gjort en stor skillnad i scenkonstpedagogutbildningen i Svenskfinland. 


PRISET SKILLNADEN 

Gerda Wredes fond är instiftad år 1966. Fondens namn och stadgar förändrades av Garantiföreningen för Svenska Teatern i Helsingfors styrelse den 26 januari 1978 i samband med att de inbetalningar som gjorts för hedrandet av Runar Schaumans minne sammanslogs med Gerda Wredes fond.

Det här kan också intressera dig

Palkinnot Ilmoitukset Uutiset Aktuellt Prisen Nyheter