04.05.2022

Samarbete mellan Uleåborgs teater, Wasa Teater och Västerbottenteatern

Samarbete mellan Uleåborgs teater, Wasa Teater och Västerbottenteatern stöds av Kulturfonden

Målsättningen är att utöka samarbetet, att utveckla internationella nätverk, att utöka mångfalden på teaterscenerna och att utveckla publikarbetet på alla tre teatrar. 

Svenska Västerbottenteatern, Wasa Teater och Uleåborgs teater har beviljats stöd av Svenska kulturfonden för ett samarbetsprojekt som förstärker det nordiska teatersamarbetet.

Målsättningen med det tvååriga projektet är att utöka samarbetet mellan teatrarna, att utveckla internationella nätverk, att utöka mångfalden på teaterscenerna och att utveckla publikarbetet på alla tre teatrar.

”Alla tre teatrar vill utveckla nordiska nätverk, som man speciellt efter en isolerad coronapandemi har konkret nytta av men som också ger hopp. Vi vill se våra teatrar som en del av en större nordisk teaterfamilj istället för att hålla oss enbart till våra egna städer och nätverk”, säger UIeåborgs teaterns VD Anu-Maarit Moilanen.

”Samarbetet teatrarna emellan stärker svenskans ställning i Finland. Inom projektet söker vi också lösningar till språkbarriärerna som idag finns inom scenkonsten”, konstaterar Wasa Teaters chef Ann-Luise Bertell.

”Vi på Västerbottensteatern är otroligt glada och tacksamma att få vara del av detta samarbete mellan våra tre teatrar och ser fram emot att dela och ta del av varandras arbetssätt och föreställningar. Skellefteå är en stad som expanderar i hög takt med inflyttare från hela världen. Vi tror och hoppas att samarbetet med våra kollegor i Finland kan ge oss en större insikt i och kunskap om vad som krävs i mötet med en flerspråkig, mångfaldig public”, berättar konstnärliga ledaren för Västerbottenteatern Bobo Lundén.

Lära av andras specialkunskaper

Ett nordiskt samarbete och utveckling på teatrarna är det som eftersträvas inom teatrarna som medverkar i projektet.

Wasa Teaters publikarbete håller en väldigt hög nivå och övriga teatrar i projektet kan lära sig och utveckla sitt eget publikarbete med hjälp av Wasa Teaters kunskap och erfarenhet.

Västerbottenteatern är en regional teater som specialiserar sig på berättartraditionen, de har också kunskaper i att hitta lokalt intressanta berättelser. Det lokala är livsviktigt för alla teatrar så att de kan bli en del av den egna publiken och regionen.

Uleåborgs teater deltar i projektet med sina specialkunskaper inom jämlikhet och mångfald. Uleåborgs teater inledde sitt jämlikhetsarbete år 2020 under konstnärliga ledarens Alma Lehmukallios tid. Under våren 2022 startade teatern Scen för mångfald. Det innebär att de öppnade upp scenen Vinttikamari till fria fältet och sådana som vill förnya scenkonstfältet både vad gäller medverkande, innehåll och form.

www.wasateater.fi/aktuellt/pressmeddelanden

Det här kan också intressera dig

Uutiset Aktuellt Nyheter