19.11.2020

SHuber logo_

Samuel Hubers konststipendier

Samuel Hubers Konststiftelse delar årligen ut konststipendier till enskilda konstnärer och grupper som sysslar med musik, teater, dans, cirkus eller performance. Produktionen som ansökan gäller skall också kunna betraktas som nutidskonst. Bidrag beviljas för inhemska projekt på alla språk och för icke-verbala projekt och är främst ämnat för frilanskonstnärer.

Stipendierna är avsedda för finansiering av yrkeskonstnärers projekt. Stiftelsen finansierar inte amatörproduktioner, utbildningsverksamhet eller studiearbeten. Stipendierna är projektstipendium, dvs. ansökan ska gälla en bestämd produktion. Endast en ansökan per produktion. Obs! Bolag eller företag kan inte beviljas stipendium.

Till enskilda sökande beviljas högst 1.500 €. Grupper kan beviljas högst 2.500 €.

Ansökningstiden är 1.-30.12.2020. Länken till ansökningsblanketten öppnas 1.12.2020.

Läs mer

Det här kan också intressera dig

Stipendier